Заповнюємо додатки до декларації з ПДВ. Додаток 2 (Д2)

В обраному У обране
Друк
податкові експерти Адамович Наталя, Нестеренко Максим, Павленко Олексій, Солошенко Людмила
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 19

Додаток Д2 складають, щоб заповнити розділ IV декларації (всі показники для нього беруть з додатка Д2).

Зауважте: починаючи з декларації за лютий/ I квартал 2015 року додаток Д2 змінився і ані трохи не схожий на колишній додаток Д2. Тепер він призначений для обліку «старого» (долютневого, тобто того, що виникло за звітні періоди до 01.02.2015 р.) від’ємного значення ПДВ. Нагадаємо, що особливий порядок обліку таких сум установлено п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ.

Тому при складанні декларації за лютий/I квартал 2015 року платникам доведеться провести свого роду інвентаризацію «старих» від’ємних залишків ПДВ. Тобто зібрати все «старе» від’ємне значення ПДВ, задеклароване за звітні періоди до 1 лютого 2015 року, яке станом на 01.02.2015 р. (тобто до моменту тестового запровадження спецрахунків) залишилося не погашеним. А далі потрібно вирішити, як з ним бути. Адже на вибір (за заявою) платник може на такі суми:

(а) або збільшити «ліміт реєстрації» (з одночасним відображенням ПК в декларації);

(б) або заявити як відшкодування на банківський рахунок.

Зважаючи на це, в додатку Д2 умовно можна виділити 3 частини:

(1) вступна частина — заява, в якій платник обирає, як вчинити зі «старим» від’ємним значенням (спрямувати його на поповнення «ліміту реєстрації» чи отримати як БВ на рахунок);

(2) таблиця 1 — де ведуть облік «старих» від’ємних залишків та їх використання;

(3) таблиця 2 — в якій підкріплюють розрахунок суми БВ (якщо платник хоче повернути «старий» від’ємний ПДВ другим із способів — на поточний рахунок).

А от платники, які станом на 01.02.2015 р. не мають «старих» від’ємних залишків ПДВ, розділ IV декларації та додаток Д2 не заповнюють, хіба що їм доведеться це зробити з часом (якщо, скажімо, будуть виявлені «старі» від’ємні помилки, що призвели до утворення «старих» від’ємних залишків ПДВ). Розглянемо детально, як заповнити додаток Д2 (зауважте, що йому присвячено окремий розділ IX Порядку № 966).

Вступна частина (заява)

Вступна частина додатка Д2 (перед таблицею 1) фактично і є тією заявою, в якій платник повідомляє контролюючі органи про свій вибір. У ній інформують податківців про те, яку суму «старого» від’ємного значення ПДВ і який із способів («а» або «б») у звітному періоді вирішено використовувати. Причому відповідні суми ПДВ у заяві вписують прописом (словами).

Зауважте: якщо залишки «старого» від’ємного ПДВ вирішено:

— направити на збільшення «ліміту реєстрації» (п.п. «а» п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ), то вписувана в заяві (у перший рядок) сума відповідає рядку «Усього, в т. ч.» гр. 7 табл. 1;

— заявити як БВ на рахунок (п.п. «б» п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ), то вписувана в заяві (у другий рядок) сума відповідає рядку «Усього, в т. ч.» гр. 13 табл. 1 (а також ряд. 3 табл. 2, оскільки в табл. 2 наводять розрахунок-підтвердження БВ).

Такий момент. Використовувати залишки «старого» від’ємного ПДВ строго відразу у лютому/I кварталі 2015 року п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ від платників не вимагає. Адже ніяких умов та тимчасових обмежень у цьому пункті немає і жодними строками таке «право вибору» платників не обмежене. Тому використовувати «старі» від’ємні залишки ПДВ платник може (за своїм рішенням) як у перехідний час (з 01.02.2015 р. до 01.07.2015 р.), так і пізніше*. Проте знайте: у будь-якому випадку потрібно зібрати всі «старі» від’ємні залишки і задекларувати (!) їх у ряд. 26 розд. IV декларації за лютий/I квартал 2015 року (і розшифрувати такі суми в додатку Д2). Тому якщо є «старі» від’ємні залишки ПДВ, ряд. 26 декларації за лютий/I квартал 2015 року заповнюйте обов’язково. А далі вже враховують такі суми (до остаточного використання) усередині розд. IV декларації. Значення ряд. 26, наприклад, можна перенести до ряд. 31 лютневої декларації, звідки воно знову потрапить до ряд. 26 декларації за березень і так далі.

* До речі, у проекті змін до Порядку № 569 також дозволяється використовувати «старі» від’ємні залишки у будь-якому періоді після 01.02.2015 р.

Ну і ще одна деталь. Як вам, напевно, відомо, в перехідній період (з 01.02.2015 р. до 01.07.2015 р.) для реєстрації ПН в ЄРПН спецрахунків поповнювати не потрібно. Тому особливої потреби направляти «старі» від’ємні залишки на поповнення «ліміту» немає. Хіба що такий спосіб використання «старих» від’ємних залишків (одночасно збільшуючи ПК у ряд. 20.2 поточної декларації) може сподобатися тим платникам, які бажають зменшити суму ПДВ до сплати за період у ряд. 25 декларації. Але це у будь-якому разі вирішувати вже самим платникам.

Таблиця 1

Таблицю 1 в додатку Д2 заповнюють усі платники, які мають непогашені залишки «старого» від’ємного значення ПДВ (за звітні періоди до 1 лютого 2015 року). У такому разі заповнити цю таблицю потрібно вперше при складанні декларації за лютий/I квартал 2015 року.

У табл. 1 ураховують «старі» від’ємні залишки і показують їх використання. Врахуйте: до табл. 1 також потрапляють і результати виправлень «старих» від’ємних помилок, допущених за звітні періоди до 01.02.2015 р. Такі суми коригують (збільшують/зменшують) «старі» від’ємні залишки ПДВ.

Таблиця 1. Облік сум залишків від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів до 01 лютого 2015 року

Графа таблиці 1

Опис

Пункт

розділу IX

Порядку № 966

1

2

3

У графах 1 — 6 таблиці 1 збирають залишки «старого» від’ємного значення ПДВ, не погашені станом на 01.02.2015 р. Такі суми розшифровують за періодами їх виникнення (для цього, можливо, доведеться провести звіряння залишків з податковими органами)

1

Звітний (податковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення

У цій графі зазначають звітний (податковий) період, у якому виникла сума від’ємного значення.

Скоріш за все, податківці тут бажатимуть побачити ті періоди, у яких «старе» від’ємне значення спочатку «засвітилося» у «від’ємному» ряд. 20.2 (і звідки вже потім призвело до залишків у рядках 24, 23.1 і 23.2), хоча це й потребує затрат праці.

Втім, здійснити таку розшифровку допоможуть «старі» додатки Д2 (у яких раніше вже розшифровувалися складові «старого» від’ємного значення).
У такому разі:
 — для суми з графи 2 (де відображають ряд. 20.2 січня 2015 року/IV кварталу 2014 року) таким періодом відповідно виявиться січень 2015 року «01.2015» (а у квартальників — IV квартал 2014 року);
— для сум з графи 3 (де відображають ряд. 24 січня 2015 року/IV кварталу 2014 року) — це будуть періоди виникнення від’ємного значення, зазначені в «старому» додатку Д2 до декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року;
— для сум з граф 4 і 5 — це будуть звітні періоди виникнення «старого» від’ємного значення, відображені в «старих» додатках Д2 (що складаються при декларуванні «старого» БВ у ряд. 23.1 і 23.2, залишки яких не погашені).
Ця процедура, мабуть, найбільш трудомістка для платника податків; усе ж сподіваємося, що в цих графах податківці дозволять зазначити період, коли було задекларовано ряд. 23.1 або 23.2.

Далі в гр. 2 — 5 розшифровують складові «старих» від’ємних залишків

п. 5

 

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на початок поточного звітного (податкового) періоду

2

від’ємне значення, що підлягає зарахуванню до податкового кредиту наступного звітного періоду (рядок 20.2 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року)

До гр. 2 табл. 1 Д2 за лютий/I квартал 2015 року переносять значення ряд. 20.2 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року

п. 5

3

суми залишку від’ємного значення, який після бюджетного відшкодування включається до складу податкового кредиту наступного податкового періоду

(рядок 24 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року)

До гр. 3 табл. 1 Д2 за лютий/I квартал 2015 року переносять значення ряд. 24 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року

п. 5

4

суми, задекларовані до бюджетного відшкодування в рахунок зменшення податкових зобов’язань з податку наступних звітних (податкових) періодів, які залишилися непогашеними станом на 01 лютого 2015 року

У гр. 4 табл. 1 Д2 за лютий/I квартал 2015 року відображають непогашені залишки ряд. 23.2 декларації за грудень/IV квартал 2014 року і періоди раніше

п. 5

5

залишки сум податку, що були заявлені платниками податку до бюджетного відшкодування та залишилися непогашеними станом на 01 лютого 2015 року

У гр. 5 табл. 1 Д2 за лютий/I квартал 2015 року відображають непогашені залишки ряд. 23.1 декларації за січень 2015 року/IV квартал 2014 року та періоди раніше.

Зауважте, що Порядок № 966 нічого не говорить про долю ще одних «старих» від’ємних залишків — сум сплаченого від’ємного ПДВ, вилучених податківцями при перевірці із ряд. 24 «старих» декларацій, які платник помилково не заявляв до БВ.
Нагадаємо, що до 01.01.2015 р. (за «старим» п.п. «а» п. 200.14 ПКУ) ці суми, вилучені з ряд. 24 декларації, податківці враховували в особовій картці платника в рахунок погашення майбутніх ПЗ. Так от, таким «старим» від’ємним залишкам, очевидно, не місце в додатку Д2.
Адже їх, як і раніше, враховують у рахунок зменшення ПЗ за аналогією з переплатою (див. пояснення до ряд. 25 декларації в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 18)

п. 5

6

Усього (графа 2 + графа 3 + графа 4 + графа 5)

У гр. 6 підраховують загальну суму залишків «старого» від’ємного значення.

Значення ряд. «Усього, в т. ч.» гр. 6 переносять до ряд. 26 розділу IV декларації.

Важливо! У наступних деклараціях (починаючи з березня/II кварталу 2015 року):
до гр. 6 переносять дані із прикінцевої гр. 14 табл. 1 додатка Д2; — при цьому в гр. 1 — 5 розшифровують такі суми невикористаних залишків за періодами їх виникнення, орієнтуючись на дані попередньої декларації (тобто такі суми показують у гр. 1 — 5 за тим же принципом, що й у лютому/I кварталі 2015 року).

Таким чином, суми, що розшифровуються в гр. 1 — 5, у результаті повинні дорівнювати сумам з гр. 6

п. 5

7

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, на яку у поточному звітному (податковому) періоді збільшено суму податку, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (переноситься до рядка 27 декларації поточного звітного (податкового) періоду)

 

У гр. 7 показують суму «старого» від’ємного значення ПДВ, яку платник спрямовує на збільшення «ліміту реєстрації» (п.п. «а» п. 33 підрозд. 2 розд. 2 ПКУ).

Зауважте: у разі заповнення цієї графи цю саму суму платник записує (прописом) у першому рядку вступної частини додатку-заяви Д2. При цьому значення ряд. «Усього, в т. ч.» гр. 7 переносять до ряд. 27 і ряд. 20.2 декларації поточного періоду.
Тобто на цю суму одночасно збільшують ПК поточного періоду (як це передбачено п.п. «а» п. 33 підрозд. 2 розд. 2 ПКУ).

За великим рахунком, платник може використовувати у такий спосіб всі «старі» від’ємні залишки одразу у лютому/I кварталі 2015 року.
Тоді, заповнивши гр. 7 табл. 1 Д2, а також ряд. 20.2 і 27 декларації за лютий/I квартал 2015 року, в наступних звітних періодах розд. IV з додатком Д2 заповнювати більше не доведеться.
Але можна діяти і навпаки: «старі» залишки поки що не використовувати (адже їх можна «витратити» й пізніше) — у такому разі значення гр. 6 перейде до гр. 14, при цьому гр. 7 — 13 табл. 1 Д2 не заповнюють. Та це вирішувати платнику

п. 5

Важливо! Якщо не було «старих» від’ємних помилок і немає бажання щодо «старого» від’ємного ПДВ заявляти БВ, то наступні гр. 8 — 13 табл. 1 Д2 не заповнюють, а одразу заповнюють завершальну гр. 14

Виправляємо «старі» від’ємні помилки — заповнюємо гр. 8 — 11

Таблиці 1

Наступні гр. 8 — 11 табл. 1 заповнюють, якщо в «старих» долютневих деклараціях (по січень 2015 року/IV квартал 2014 року включно) виявлені (податківцями або платником самостійно) «старі» від’ємні помилки. Тоді результати їх виправлень ураховують також разом зі «старим» від’ємним

 

значенням ПДВ у табл. 1 додатка Д2. Залежно від допущеної помилки такі суми скоригують (збільшать або зменшать) величину «старих» від’ємних залишків ПДВ. І не забудьте: заповнюючи гр. 8 — 11, у гр. 1 при цьому зазначити період, за який коригують «старі» від’ємні залишки ПДВ (тобто той період, за який виправляються помилки)

Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення

8

дата

Гр. 8 — 10 заповнюють, якщо залишки «старого» від’ємного значення ПДВ збільшуються/зменшуються за наслідками податкових перевірок. Такі графи заповнюють на підставі отриманих податкових повідомлень-рішень. При цьому в гр. 8, 9 та 10 зазначають відповідно дату, номер та суму ПДВ з повідомлення-рішення. Зауважте, що залежно від ситуації суми в гр. 10 можуть бути як з «+», так і з «-» (що підтверджує і назву гр. 14). При цьому значення ряд. «Усього, в т. ч.» гр. 10 переносять до ряд. 28 декларації

п. 5

9

номер

10

сума

11

Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення на підставі уточнюючого розрахунку, поданого за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року

Гр. 11 заповнюють, якщо «старі» від’ємні помилки платник виправляє самостійно. Цю графу заповнюють на підставі даних УР, поданих за звітні періоди до 01.02.2015 р.
У таких випадках до гр. 11 потрапляє значення гр. 6 ряд. 24 з УР, поданих у звітному періоді.
Суми в гр. 11 можуть бути як з «+», так і з «-» (це підтверджує і назву гр. 14). Наприклад, до гр. 11 табл. 1 лютневого додатка Д2 потрапить значення гр. 6 ряд. 24 УР, поданих у лютому 2015 року (як окремий документ) або УР, поданих разом із січневою декларацією (як додаток).
А от якщо УР подано (у березні) разом з поточною декларацією за лютий, то його дані потраплять до гр. 11 табл. 1 Д2 до декларації за березень.
При цьому значення ряд. «Усього, в т. ч.» гр. 11 переносять до ряд. 29 декларації

п. 5

12

Сума частини залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України

Це довідкова (допоміжна) графа. Її заповнюють, якщо за «старими» від’ємними залишками вирішено заявити БВ. Тоді в ній виділяють сплачену частину «старих» від’ємних залишків ПДВ (що важливо для заяви БВ). Тобто в гр. 12 показують частину залишку «старого» від’ємного значення, яку було фактично сплачено постачальникам або до бюджету (за мінусом «використаних» сум, що потрапили до гр. 7).

Для заповнення цієї графи відстежують оплати «старого» ПДВ.

Значення гр. 12 табл. 1 відповідає значенню ряд. 1 табл. 2 додатка Д2.

п. 5

13

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 3 таблиці 2)

У гр. 13 показують суму «старого» від’ємного значення ПДВ, яку платник заявляє як БВ на рахунок (п.п. «б» п. 33 підрозд. 2 розд. 2 ПКУ). Таку суму розраховують у табл. 2 додатка Д2.
Зауважте, що у разі заповнення цієї графи цю ж суму (прописом) платник зазначає в другому рядку вступної частини додатка-заяви Д2. При цьому значення ряд. «Усього, в т. ч.» гр. 13 переносять до ряд. 30 декларації поточного періоду

п. 5

14

Сума залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів станом на кінець поточного звітного (податкового) періоду

(графа 6 - графа 7 + графа 10 (+/-) + графа 11 (+/-) - графа 13)

У гр. 14 виводять невикористані залишки «старого» від’ємного значення ПДВ.

Значення цієї графи визначають розрахунковим шляхом, тобто:

гр. 14 = гр. 6 - гр. 7 + гр. 10 (+/-) + гр. 11 (+/-) - гр. 13. Значення ряд. «Усього, в т. ч.» гр. 14 переносять до ряд. 31 декларації звітного періоду.
Врахуйте: у гр. 14 заповнюють підсумковий рядок «Усього, в т. ч.», а також далі розписують невикористані залишки за періодами виникнення.
На наш погляд, зменшувати (використовувати) залишки потрібно в хронологічному порядку (тобто у міру їх виникнення — щось подібне до методу ФІФО).
Тобто залишки більш ранніх періодів списувати у першу чергу; після того — залишки наступних періодів, що утворилися за ними, і так далі

п. 5

 

Таблиця 2

Таблицю 2 заповнюють лише ті платники, котрі «старі» від’ємні залишки ПДВ збираються використовувати другим способом, — заявити як БВ на рахунок (п.п. «б» п. 33 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Тоді табл. 2 в додатку Д2 заповнюють у тому періоді, коли щодо «старих» від’ємних залишків вирішено заявити БВ. У ній підкріплюють розрахунок суми БВ.

Безумовно, табл. 2 можуть заповнити тільки платники, які мають право на БВ. А от платники, що не мають права на БВ (п. 200.5 ПКУ), табл. 2 у додатку Д2 не заповнюють (п. 6 розд. IX Порядку № 966). Вони можуть заповнити в додатку Д2 тільки табл. 1.

Таблиця 2. Розрахунок суми бюджетного відшкодування за звітні (податкові) періоди до 01 лютого 2015 року

Рядок таблиці 2

Опис

Пункт розділу IX Порядку № 966

1

2

3

1

Сума частини залишку від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, фактично сплачена постачальникам товарів/послуг або до Державного бюджету України (значення рядка «Усього», колонка 12 таблиці 1)

Нагадаємо: щоб заявити БВ, важливо, щоб «мінус» було сплачено (постачальникам товарів/послуг, або при імпорті — до бюджету). Тому в ряд. 1 спершу виділяють сплачену частину. Тобто показують те «старе» від’ємне значення ПДВ, яке є сплаченим

(за мінусом «використаних» сум, відображених у гр. 7).

Зауважте, що значення ряд. 1 табл. 2 відповідає значенню гр. 12 табл. 1 додатка Д2

п. 6

1.1

з рядка 1 — сума сплаченого від’ємного значення попередніх звітних (податкових) періодів, яка сформована за рахунок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів

У ряд. 1.1 з показника ряд. 1 виділяють суму сплаченого «старого» від’ємного значення, сформовану за рахунок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів

п. 6

2

Обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців за вирахуванням суми податку, яка підлягає бюджетному відшкодуванню на рахунок платника у банку за поточний звітний (податковий) період та відображена у рядку 23.2 декларації за поточний звітний (податковий) період

У ряд. 2 наводять обсяги оподатковуваних операцій за останні 12 місяців (тобто суму показників ряд. 6.1 декларації за останні 12 місяців), зменшених на суму заявленого в поточному періоді БВ (значення ряд. 23.2 декларації поточного періоду)

п. 6

3

Сума, що підлягає бюджетному відшкодуванню (зазначається сума з рядка 1, яка менша або дорівнює значенню рядка 2, або сума рядка 1.1) (значення цього рядка переноситься до рядка 30 декларації за поточний звітний (податковий) період)**

У ряд. 3 визначають суму БВ таким чином.
До ряд. 3 вносять: — суму з ряд. 1, якщо ряд. 1 ≤ ряд. 2, або — суму з ряд. 1.1, якщо ряд. 1.1 > ряд. 2 (оскільки за основними фондами всю суму ПК можна заявляти до БВ; для них у п. 200.5 ПКУ передбачено виняток). Значення ряд. 3 табл. 2 переносять до гр. 13 табл. 1 додатка Д2 та до ряд. 30 декларації.
Заявляючи за «старим» від’ємним ПДВ БВ на рахунок, не забудьте також подати разом з декларацією додаток Д4.
У ньому, зокрема, записують суми БВ, заявлені за звітні періоди до 01.02.2015 р. до ряд. 30 декларації

пп. 6, 7

 

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити