Заповнюємо додатки до декларації з ПДВ. Додаток 4 (Д4)

В обраному У обране
Друк
податкові експерти Адамович Наталя, Нестеренко Максим, Павленко Олексій, Солошенко Людмила
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 19

Додаток Д4 подають:

— платники, які заявляють БВ на поточний рахунок (у тому числі «старе» БВ за звітні періоди до 01.02.2015 р.);

— платники, у яких виник «надлишок» на спецрахунку і які вирішили ним розпорядитися (п. 2001.6 ПКУ).

У зв’язку з цим у додатку Д4 можна виділити 3 частини:

— перша таблиця — призначена для перевірки платника на відповідність критеріям автоматичного БВ;

— інформаційна частина-заява — в ній заявляють суму БВ на поточний рахунок;

— друга таблиця і наступна за нею заява — в яких платник вирішує, що зробити із надлишковими коштами спецрахунку.

Перевірка на відповідність критеріям автоматичного БВ

Нагадаємо: автоматичне БВ «приготоване» для тих бездоганних платників, які водночас відповідають критеріям із п. 200.19 ПКУ. На цю відповідність платників перевіряють в автоматичному режимі — протягом 15 календарних днів після граничного строку подання ПДВ-звітності (п. 200.20 ПКУ) з урахуванням вимог Порядку № 1128. Цю перевірку податківці проводять за даними, заявленими платником у першій таблиці додатка Д4. У ній відображають показники, як це передбачено п.п. 3 п. Порядку № 1128:

Відомості, необхідні для формування показників критеріїв, відповідність яким дає право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування, встановлених підпунктом 200.19.3 пункту 200.19 статті 200 розділу V Кодексу

Рядок

Опис

Пункт

Порядку № 1128

1

2

3

Залишкова балансова вартість необоротних активів на кінець звітного (податкового) періоду

У цьому рядку наводять залишкову балансову вартість необоротних активів на кінець звітного (податкового) періоду (тобто на кінець місяця/кварталу — у квартальників) за даними бухобліку.
Для автоматичного БВ вона має бути в 3 рази більша від суми заявленого БВ. Зауважте: йдеться про вартість необоротних активів.
А до них належать: основні засоби, нематеріальні активи, «малоцінні» МНМА та інші необоротні активи (загальну вартість яких показують у ряд. 1095 розд. I Балансу).
Тому для заповнення цього рядка їх вартість потрібно перерахувати на кінець звітного періоду

(зокрема, на кінець лютого — при складанні декларації за лютий)

абз. 5, 6

п.п. 3 п. 4

Залишкова балансова вартість необоротних активів, зазначена в податковій звітності з податку на прибуток за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув граничний термін подання (довідково)

Якщо платник ПДВ сплачує податок на прибуток, то в цьому рядку (судячи з назви) потрібно зазначити залишкову вартість необоротних активів з «останньої» зданої «прибуткової» декларації. Проте в тім то й лихо, що в «прибутковій» декларації за 2014 рік таких даних просто немає (гр. 1 табл. 2 додатка АМ містить тільки відомості про балансову вартість основних засобів на початок року). Тому показник цього рядка доведеться визначити розрахунковим шляхом, спираючись на дані податкового обліку за 2014 рік

абз. 5, 7

п.п. 3 п. 4

Витрачання на придбання/спорудження необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців станом на кінець звітного (податкового) періоду, у т. ч.:

У цьому рядку показують суму капінвестицій (з урахуванням ПДВ), тобто величину сплачених витрат, здійснених за останні 12 календарних місяців (станом на кінець звітного (податкового) періоду). Така сума повинна бути ≥ 3 млн грн. (п.п. «б» п. 200.19.3 ПКУ)

п.п. 3 п. 4

сума податку на додану вартість, сплачена у складі вартості придбаних (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України)/споруджених необоротних активів незалежно від того, чи були вони введені в експлуатацію

У цьому рядку з величини капінвестицій (тобто показника попереднього рядка) виділяють суму сплаченого «вхідного» ПДВ (оскільки БВ не може перевищувати таку суму, п.п. «б» п.п. 200.19.3 ПКУ). Зауважте, що «вхідний» сплачений ПДВ показують у цьому рядку, незалежно від введення необоротних активів в експлуатацію

абз. 27, 28

п.п. 3 п. 4

Витрачання на придбання необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців за даними Звіту про рух грошових коштів за останній звітний (податковий) період, щодо якого минув граничний термін подання (довідково)

У цьому рядку довідково наводять витрати на придбання необоротних активів протягом останніх 12 календарних місяців з гр. 3 ряд. 3260 «останнього» зданого Звіту про рух грошових коштів

абз. 25

п.п. 3 п. 4

 

Відомості про наявність у платника фінансової гарантії. Якщо платник, який претендує на автоматичне БВ, отримав строком на 1 рік від банківської установи фінансову гарантію (п.п. 200.19.3 ПКУ), то відомості про неї також наводять у додатку Д4.

У такому разі в додатку Д4 зазначають:

— найменування банківської установи, що видала фінгарантію;

— дату видачі фінансової гарантії;

— дату закінчення строку дії фінансової гарантії (строк дії фінансової гарантії не може бути менше 1 року з дня подання заяви про повернення сум БВ, абз. 16 п.п. 3 п. 4 Порядку № 1128);

— суму, на яку видано фінансову гарантію (вона не може бути меншою від суми заявленого БВ, абз. 15 п.п. 3. п. 4 Порядку № 1128).

Майте на увазі: в цьому випадку до декларації додається сканована копія фінансової гарантії. А не пізніше граничного строку подання декларації податковому органу також подають її оригінал (п. 18 розд. III Порядку № 966*).

* Щоправда, в цьому пункті помилково йдеться про відображення відомостей про фінансову гарантію в інформаційному полі додатка Д2. Хоча насправді таке поле існує в додатку Д4.

Потім в інформаційній частині-заяві додатку Д4:

— у відповідному рядку словами записують суму, що заявляється до БВ. Зауважте: це може бути як сума «свіжого» БВ, заявлена в ряд. 23.2 розділу III декларації (починаючи зі звітності за лютий/ I квартал), так і сума «старого» БВ, що заявляється за звітні періоди до 01.02.2015 р. у ряд. 30 розділу IV декларації;

— зазначають звітний (як правило, поточний, а при виправленні помилок — помилковий) період, за який декларується БВ;

— наводять реквізити поточного банківського рахунка, на який платник хоче отримати БВ.

Використання надлишкових коштів спецрахунку

Другу таблицю в додатку Д4 заповнюють ті платники, у яких на спецрахунку виник «надлишок» коштів і які вирішили його використати. Нагадаємо, цю ситуацію регулює п. 2001.6 ПКУ. Він дозволяє платникові (за заявою) «надлишкові» кошти:

(а) або перерахувати до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з податку (тобто по суті здійснити переплату ПДВ до бюджету);

(б) або повернути на поточний рахунок.

Такою заявою слугує додаток Д4.

Врахуйте: на момент подання заяви-додатка Д4 (незалежно від обраного способу використання «надлишку») на суму «надлишкових коштів», що перераховується до бюджету або на поточний рахунок, платнику зменшать доданок ∑ПопРах (із формули за п. 2001.3 ПКУ). Отже, це зменшить величину «ліміту реєстрації» (тобто суму, на яку можна реєструвати ПН у ЄРПН).

Щоправда, в перехідній період з 01.02.2015 р. до 01.07.2015 р. для реєстрації ПН в ЄРПН спецрахунок поповнювати не потрібно (п. 35 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ). Тому в такий час «надлишкові кошти» навряд чи виникнуть на спецрахунку. А необхідність у заповненні другої таблиці додатка Д4 з’явиться, скоріш за все, після 01.07.2015 р., тобто з моменту повноцінного запуску спецрахунків.

Розглянемо, як її заповнити:

Відомості щодо суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що перевищує суму, яка підлягає перерахуванню до бюджету:

Графа

Опис

Пункт розділу V Порядку № 966

1

2

3

1

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість на момент подання декларації

У гр. 1 зазначають суму коштів, яка є на ПДВ-спецрахунку на момент подання декларації. Такі дані платник дізнається, надіславши електронний запит щодо стану свого спецрахунку (п. 13 Порядку № 569)

2

Сума узгоджених податкових зобов’язань з податку поточного звітного періоду (рядок 25 декларацій 0110, 0121 — 0123, 0130)

До цієї графи переносять значення ряд. 25 декларацій 0110, 0121 — 0123 и 0130

3

Сума податкового боргу з податку на момент подання декларації

У цій графі відображають суму податкового боргу, що виник на момент подання декларації. Дізнатися її платник може, направивши податківцям електронний запит і отримавши виписку з особового рахунка

4

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована до бюджету (графа 1 - графа 2)

Цю графу заповнюють, якщо «надлишок» коштів платник вирішив перерахувати до бюджету. Показник графи розраховують як різницю: гр. 1 - гр. 2

5

Сума коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що може бути перерахована на поточний рахунок платника (графа 1 - графа 2 - графа 3)

Цю графу заповнюють, якщо «надлишок» коштів платник вирішив повернути на поточний рахунок. Показник графи розраховують як різницю: гр. 1 - гр. 2 - гр. 3

 

Після другої таблиці йде заява. У ній (залежно від обраного способу) записують словами суму «надлишку», яку вирішено використати. Якщо обрано другий спосіб (повернення на поточний рахунок), то в заяві наводять реквізити поточного рахунка.

Важливо! Другу таблицю додатка Д4 із заявою заповнюють, якщо платник вирішив якимсь із способів використати «надлишок» коштів спецрахунку. І навпаки, їх у додатку Д4 не заповнюють, якщо «надлишкові кошти» на спецрахунку платник вирішив не чіпати (не використовувати).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити