Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо додатки до декларації з ПДВ. Додаток 5 (Д5)

податкові експерти Адамович Наталя, Нестеренко Максим, Павленко Олексій, Солошенко Людмила
Податки & бухоблік Березень, 2015/№ 19
Друк

Додаток Д5 — це розшифровка податкових зобов’язань і податкового кредиту, зазначених у декларації. Додаток призначено для того, аби ви ці зобов’язання і кредит показали у розрізі ваших контрагентів.

У додатку 5 розшифровуються показники наступних рядків декларації: 1, 10.1, 10.2, 14.1, 15.1, 15.2 (див. консультацію у БЗ, підкатегорія 101.23). Окремо і ще раз наголошуємо: рядок 11 зараз у додатку Д5 більше не відображається. Впевнені, багато хто зітхнув з полегшенням, коли дізнався цю новину. Це, звичайно, було і у формі декларації, що подавалася за грудень. Але у багатьох виникало побоювання: чи не повернеться знову те, що було на початку 2014 року? Всі ми пам’ятаємо, скільки мороки в минулому році наробила розшифровка рядка 11 (придбання у неплатників ПДВ з однаковим умовним кодом ІПН  (згадати про це можна, прочитавши «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 16, с. 43)). Тепер це в минулому.

У додатку Д5 не відображаються:

— експортні операції та інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою. Зауважимо: якщо податкова накладна виписана одночасно на операції, що оподатковуються за основною та нульовою або 7 % та нульовою ставками, у такому разі у додатку Д5 така податкова накладна відображається лише в частині товарів/послуг та необоротних активів, які оподатковуються за основною ставкою та/або 7 % ставкою (див. консультацію у БЗ, підкатегорія 101.23);

— операції, що не обкладаються ПДВ;

— коригування податкових зобов’язань та податкового кредиту (дані рядків 8 і 16 розшифровуються в додатку Д1);

— отримання товарів/послуг без ПДВ (якщо продавець не є платником або користується пільгою);

— імпорт товарів та отримання послуг від нерезидента з місцем постачання на території України (крім випадку розподілу податкового кредиту згідно зі ст. 199 ПКУ).

Що ж, перейдемо безпосередньо до заповнення додатка. Почнемо, як і годиться, з розділу І.

Розділ I. Податкові зобов’язання

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою та ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України (рядок 1 декларації):

У розділі I додатка розшифровується рядок 1 декларації з ПДВ. Заповнюється він у розрізі контрагентів (покупців).
Тобто в загальному випадку кількість рядків у цьому розділі відповідатиме кількості покупців, яким присвоєно ІПН.
 Якщо протягом періоду було здійснено декілька постачань одному і тому самому покупцю, то ці постачання відображаються одним рядком за ІПН цього покупця.
У графі 2 відображається тільки ІПН покупця, без зазначення його назви та інших даних.
Графу 3 призначено для того, аби відображати період, у якому складено податкову накладну.
Графа 4 відображає базу обкладення ПДВ, а графи 5 і 6 — суму ПДВ, залежно від того, за якою ставкою оподатковувалася операція — 20 % чи 7 %.
Причому якщо ви одночасно постачаєте контрагенту товари за ставками 20 % і 7 % — вам усе одно доведеться відобразити їх окремими рядками.
Навіть незважаючи на те, що тепер у кожної ставки є окрема графа

Інші

У рядку «Інші» розділу I додатка Д5 відображаються податкові зобов’язання з рядка 1 декларації, що сформовані за операціями без покупця або з покупцями, які не мають індивідуального податкового номера, і, зокрема, виникають за такими операціями:

1) постачання неплатникам ПДВ, у тому числі — постачання нерезиденту послуг з місцем постачання на митній території України (02);

2) натуральні виплати фізичним особам у рахунок оплати праці (03);

3) передача товарів (послуг) у межах балансу для невиробничого використання (04);

4) ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податків, що спричинює згідно з п. 189.9 ПКУ необхідність нарахування ПДВ-зобов’язань (05);

5) переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих (06);

6) нарахування податкових зобов’язань при використанні товарів (послуг) в операціях, що не є об’єктом оподаткування (08), або пільгових операціях (09), анулюванні реєстрації платника ПДВ (ПН10), використанні не в господарській діяльності, уключаючи крадіжку, нестачу, псування (13);

7) роздрібні продажі кінцевим покупцям з виписуванням підсумкової податкової накладної (11);

8) безоплатна передача товарів (послуг) у разі здійснення контрольованих операцій (12);

9) перевищення звичайної ціни над договірною при контрольованих операціях (01);

10) перевищення ціни придбання товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання (15), перевищення балансової (залишкової) вартості необоротних активів над фактичною ціною їх постачання (16), перевищення собівартості самостійно виготовлених товарів/послуг над фактичною ціною їх постачання (17). Причому зауважте: це правило стосується, в тому числі, безоплатних постачань у непідконтрольних операціях. Для них база оподаткування буде дорівнювати відповідно ціні придбання (15), балансовій (залишковій) вартості (16), собівартості виробництва (17).

Дані в рядку «Інші» відображаються одним рядком: у графі 4 вказується загальний обсяг постачання (без ПДВ) у таких випадках, а в графі 5 наводиться загальна сума ПДВ

Усього за звітний період (рядок 1 декларації), у тому числі:

У цьому рядку визначається загальний обсяг постачання і сума ПДВ (окремо за основною і 7 % ставкою). При цьому сумарне значення обсягів постачання і сум ПДВ не повинно розходитися з даними декларації.
Тому показники в «загальному» рядку проставляються у гривнях без копійок — округлюються за загальними правилами (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 966).
На відміну від рядків, заповнених у розрізі контрагентів, — там суми заповнюються у гривнях з копійками

постачання необоротних активів

У цьому рядку вказуються постачання необоротних активів. Інформація цього рядка має виключно довідковий характер.
Існує низка операцій з необоротними активами, які постачанням не є, але прирівняні до нього п.п. 14.1.191 ПКУ. Такими операціями є:
— ліквідація основних засобів, яка спричинює нарахування ПДВ;
— переведення необоротних активів до складу невиробничих фондів;
— переведення необоротних активів із використання в оподатковуваних операціях для використання в неоподатковуваних.

Окрім того, у «дореформаційний» період податківці хотіли бачити у цьому рядку також ПДВ, який нараховується на необоротні активи при ПДВ-розреєстрації

 

Тепер переходимо до заповнення розділу ІІ.

Розділ IІ. Податковий кредит

№ з/п

Платник податку — покупець (індивідуальний податковий номер)

Період складання податкових накладних, інших документів

Обсяг постачання (без податку на додану вартість)

Сума податку на додану вартість

основна ставка

ставка 7 %

1

2

3

4

5

6

Операції з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню за основною ставкою та ставкою 7 %, що надають право формування податкового кредиту (рядок 10.1 декларації)

У цій частині розділу II розшифровується рядок 10.1 декларації. Ця частина заповнюється в розрізі контрагентів (постачальників).
Тобто в загальному випадку кількість рядків у цьому розділі відповідатиме кількості постачальників, яким присвоєно ІПН.
Якщо протягом періоду було здійснено декілька постачань одним і тим самим постачальником, то ці придбання відображаються одним рядком за номером цього постачальника.
У графі 2
відображається тільки ІПН постачальника, без зазначення його назви та інших даних.
У графі 3 відображається період складання податкових накладних або інших документів, за якими відображається податковий кредит.
Принагідно нагадаємо: якщо податкова накладна зареєстрована вчасно, вона включається до податкового кредиту в періоді складання, а якщо із порушенням — в періоді реєстрації в ЄРПН, але не пізніще 180 днів (див. лист ДФСУ від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17).
Тобто якщо податкову накладну зареєстровано вчасно — період у графі 3 буде співпадати з періодом, за який власне подається додаток.

Графа 4 відображає база оподаткування ПДВ, а графи 5 і 6 — суму ПДВ, включену до складу податкового кредиту.
В залежності від того, за якою ставкою оподатковувалася операція — 20 % чи 7 % — ця сума потрапить або до графи 5 або до графи 6.
Причому якщо ви одночасно придбаваєте у контрагента товари за ставками 20 % і 7 % — вам усе одно доведеться відобразити їх окремими рядками.
Навіть незважаючи на те, що тепер у кожної ставки є окрема графа.

І кілька слів про документи — замінники податкової накладної. Їх теж потрібно відображати у розділі ІІ. Ну з графами 2, 4 і 5 (або 6) — усе зрозуміло.
ПКУ
вимагає, аби ця інформація була в документі-заміннику, за яким відображається податковий кредит (п. 201.11 ПКУ). А який період треба вказувати у графі 3?
На нашу думку, той період, у якому було складено касовий чек чи інший замінник податкової накладної.
А от податковий кредит можна збільшувати лише у періоді отримання цього документа (наприклад, у періоді затвердження авансового звіту)

Усього за звітний період, у тому числі:

У цьому рядку визначається загальний обсяг придбань і сума ПДВ (окремо за основною і 7 % ставкою).
При цьому сумарне значення обсягів постачання і сум ПДВ не повинно розходитися з даними рядка 10.1 декларації. Тому показники в «загальному» рядку проставляються у гривнях без копійок — округлюються за загальними правилами (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 966).
На відміну від рядків, заповнених у розрізі контрагентів, — там суми заповнюються у гривнях з копійками

придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів

Рядок довідковий. Але тим не менш, поставтеся до нього серйозно. Звертаємо увагу, що в цьому рядку йдеться про необоротні активи (як і в розділі I), а не тільки про основні засоби. Оскільки у назві рядка згадуються слова «будівництво, спорудження, створення», то при придбанні, наприклад, будматеріалів (або запчастин) для будівництва об’єкта основних засобів уже необхідно включати суму за таким придбанням до цього рядка

Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту, у частині, що включається до складу податкового кредиту (рядок 15.1 декларації)

У цій частині розділу ІІ розшифровується рядок 15.1 декларації.
Тобто придбання для «подвійного» використання — в тій частині, яка включається до складу податкового кредиту.
Відповідно у графах 5 або 6 буде відображатися та частка суми ПДВ, яка включається до податкового кредиту згідно з визначеним показником ЧВ.
А у графі 4 — обсяг постачання, який припадає на таку частку

Нагадуємо вам: у цьому рядку ви розшифровуєте також податковий кредит за послугами від нерезидента (за умови «подвійного» використання в госпдіяльності), місце постачання яких розташоване на митній території України.
Який ІПН тут потрібно вказувати у графі 2? На нашу думку, умовний ІПН «500000000000», який зазначається у складеній вами податковій накладній на такі послуги (п. 13 Порядку № 957)

Усього за звітний період

У цьому рядку визначається загальний обсяг часток «подвійних» придбань і сум ПДВ (окремо за основною і 7 % ставкою) в тій частині, яка включається до складу податкового кредиту. Зрозуміло, що такі сумарні значення не повинні мати розбіжності з даними рядка 15.1 декларації. Показники в «загальному» рядку проставляються у гривнях без копійок — округлюються за загальними правилами (п. 4 розд. ІІІ Порядку № 966). На відміну від рядків, заповнених у розрізі контрагентів, — там суми заповнюються у гривнях з копійками

Усього по операціях з придбання з податком на додану вартість, що надають право формування податкового кредиту (рядки 10.1 + 15.1 декларації)

Підсумковий рядок по придбаннях, які дають право на податковий кредит. Відповідає сумі рядків 10.1 і 15.1 декларації. Заповнюється окремо для придбань за ставками 20 % і 7 %

Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту (рядки 10.2 + 14.1 + 15.2 декларації)

У цій частині розділу II розшифровуються рядки 10.2 (придбання з ПДВ для безПДВшних операцій), 14.1 (негосподарські придбання) і 15.2 («подвійні» придбання в частині, що не включалася до податкового кредиту)

Усього за звітний період

Підсумковий рядок за «безподатковокредитними» операціями. Має відповідати сумі рядків 10.2, 14.1 і 15.2.
Заповнюється також окремо для 20 % і 7 % придбань.
Тут можуть відображатися, в тому числі, і придбання «негосподарських» послуг у нерезидента на митній території України, і придбання за касовими чеками, в яких сума ПДВ становить понад 40 грн.
Ви запитаєте, а який ІПН тепер ставити за придбаннями, на які оформлюється податкова накладна з умовним ІПН?
Ну для тих же придбань у нерезидента на митній території України негосподарських послуг?
Адже Реєстру тепер нібито й немає.
На нашу думку, слід також орієнтуватися на умовний ІПН у власне податковій накладній.
А для «негосподарських» послуг від нерезидента у нас умовний ІПН «200000000000» (п. 12 Порядку № 957).

 

Що ж, рухаємося далі! На черзі у нас — додаток Д6.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі