Перевізник втратив за кордоном товар імпортера: наслідки

В обраному У обране
Друк
Голенко Олександр, шеф-редактор
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2015/№ 24
Судьба моя лихая давно наперекос, —
Однажды «языка» я добыл, да не донес.
(В. Висоцький, «Тот, который не стрелял»)
Підприємство купило товар за кордоном. Зрозуміло — за передоплатою. Право на товар перейшло в місці відвантаження. Автоперевізник-резидент зобов’язаний був сам доставити товар «від точки до точки», завантажився і повіз, але по дорозі товар зник. Факту ввезення товару в Україну не було. Як впоратися з негативними наслідками такої ситуації? — запитує нас безталанний імпортер. Розбиратимемося разом.
усе пропало!

Давайте почнемо з того, що ще раз перечитаємо тематичний номер «Податки та бухгалтерський облік», 2014, № 71 щодо вантажоперевезень. ☺

Буква закону

Згідно зі ст. 926 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (далі — ЦКУ) «позовна давність, порядок пред’явлення претензій, у спорах, пов’язаних з перевезеннями у закордонному сполученні, встановлюються міжнародними договорами України, транспортними кодексами (статутами)».

Тому «танцювати» далі ми будемо від приписів двох документів:

1) Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (Женева, 1956 р.) (далі — КМПВ);

2) Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП) 1975 року.

Вважаємо, що всі належні документи (і головне — вантажна накладна) були оформлені правильно і передані перевізнику своєчасно, що вантаж був адекватно упакований і перевозився у спеціально обладнаному (критому) вантажному автомобілі. Тобто це не було перевезенням води в решеті… ☺

Звертаємо вашу увагу на приписи цих документів (до яких давно приєдналася Україна), що стосуються вашої конкретної ситуації.

Перше. Згідно з ч. 1 ст. 17 КМПВ перевізник несе відповідальність за втрату вантажу, що сталася з моменту прийняття його до перевезення і до моменту його доставки.

Друге. Текст ч. 1 ст. 20 КМПВ настільки важливий для вас, що ми його процитуємо:

Той факт, що вантаж не був доставлений протягом тридцяти днів після закінчення узгодженого терміну або, за відсутності узгодженого терміну, протягом шістдесяти днів із дня прийняття вантажу перевізником, є безперечним доказом втрати вантажу і особа, яка має право пред’явити претензію, може на цій підставі вважати його загубленим

До речі, у такій ситуації, навіть отримавши компенсацію від перевізника за втрачений вантаж, ви маєте право звернутися до нього із заявою: якщо вантаж знайдеться протягом року з дати компенсації, щоби він повідомив вас про це (ч. 2 ст. 20 КМПВ).

Третє. Щодо суми компенсації:

— її розмір розраховується на підставі вартості вантажу в місці та на момент прийняття його до перевезення (ч. 1 ст. 23 КМПВ) або на підставі його звичайної ціни (ч. 2 ст. 23 КМПВ);

— компенсації підлягає не тільки пряма шкода від втрати вантажу, а й плата за перевезення, а також усі інші ваші платежі, пов’язані з цим перевезенням (ч. 4 ст. 23 КМПВ);

— крім цього, ви маєте право вимагати від перевізника сплати процентів, що розраховуються за ставкою 5 % річних починаючи з дня надсилання йому претензії, а якщо вона не подавалася — з дня початку розгляду вашого судового позову до нього (ч. 1 ст. 27 КМПВ).

Четверте. У вашому випадку строк позовної давності відлічується від дня, коли ви мали право вважати вантаж втраченим (див. вище «Друге»), при цьому сам такий день у строк позовної давності не зараховується (п.п. «b» ч. 1 ст. 32 КМПВ). Цей строк установлено в один рік (ч. 1 ст. 32 КМПВ).

П’яте. Мабуть, найголовніше для вас написане в Конвенції МДП! Увага: якщо вантаж було втрачено — чи то без пошкодження пломб (ч. 1 ст. 25 Конвенції МДП), чи то в результаті будь-якого випадку (ДТП, нападу, крадіжки, дії обставин непереборної сили) — будь-якого! (п. 13 розд. «С» додатка 1 до Конвенції МДП), — перевізник в особі свого водія транспортного засобу зобов’язаний негайно звернутися до компетентних органів країни, де все це сталося, які повинні в найкоротший строк скласти протокол за встановленою формою, причому останній має залишатися у книжці МДП (п. 16 розд. «С» додатка 1 до Конвенції МДП)! До речі, процитуємо ще одну важливу для вас норму — ст. 41 Конвенції МДП:

Якщо митні органи визнають достатніми докази того, що вантаж, зазначений у маніфесті книжки МДП, загинув або безповоротно втрачений в результаті дорожньо-транспортного випадку або при обставинах, викликаних нездоланною силою, або що недостача є результатом причин, властивих вантажу, то вони звільняють від сплати звичайно належних мита і зборів

Забігаючи наперед, акцентуємо вашу увагу на такому моменті: якщо мало місце умисне правопорушення з боку перевізника або неналежне виконання ним своїх обов’язків, то строк позовної давності встановлюється у три роки (див. вище «Четверте»).

Нотатки потерпілого

Здається очевидним, що почати вам слід з відповідної письмової вимоги до перевізника, але не її складання буде «на початку»…

Спочатку треба б прийняти вантаж, але у вашому випадку і приймати нічого…

Ось про це і треба обов’язково скласти акт

Але й тут є заковика: типової форми такого акта не існує… ☹

Тому залишається застосувати звичайний у роботі бухгалтера метод: творчий підхід плюс здоровий глузд (плюс дай бог пам’яті есересерівський акт розбіжності за кількістю та якістю при прийманні імпортних товарів)… Див. приклад на с. 33.

 

 

Зауважимо: якщо представник перевізника від присутності та участі у складанні такого акта відмовляється, то про цей факт слід прямо вказати в тексті акта (із зазначенням відомостей про документ, що підтверджує виклик представника на процедуру складання акта, і додаванням такого документа).

Пропонувати вам текст вимоги до перевізника ми не станемо, і ось чому.

По-перше, звернутися до суду ви можете й без нього.

По-друге, вести судову тяганину без залучення професійних юристів — собі дорожче. Досвід підкаже юристу єдино правильну форму вимоги і напоумить його, як скласти позов до судової інстанції (якщо до цього дійде). До речі, й акт доцільно складати із залученням юриста — якщо, звичайно, вас цікавить результат…

Розібратися в накладній CMR вам допоможе спецвипуск «Податки та бухгалтерський облік», 2013, № 2.

На «нема» облік є…

Отже, передоплату постачальнику зроблено, а товар від перевізника не отримано… Та й договір перевезення останнім не виконано (акт за ним не підписано). Що ж з усім цим робити?.. ☹

Давайте поглянемо на числовому прикладі.

Приклад. Покупець — ТОВ «Шкода» перерахував постачальнику — компанії «Stok» (Чеська Республіка, м. Брно) передоплату за товар у сумі 20 000 євро. За договором перевезення замовник — те саме ТОВ «Шкода» — перерахував перевізнику — ТОВ «АТП «Роззява» за транспортні послуги в міжнародних перевезеннях 27000 грн. (ПДВ за ставкою 0 %). Товар було втрачено перевізником за межами України з вини перевізника, який претензію визнав і виплатив замовнику компенсацію шкоди в повному обсязі.

 

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

дебет

кредит

1. Перераховано постачальнику передоплату (аванс) за товар

371

312

Є20000
365085

2. Перераховано перевізнику передоплату за міжнародне перевезення за договором*

371

311

27000

3. Заборгованість постачальника перекваліфіковано згідно з накладною CMR як шкоду в повній вартості втраченого товару, що підлягає компенсації перевізником на підставі пред’явленої претензії

374

371

365085

4. Заборгованість перевізника перекваліфіковано як шкоду від невиконання договору перевезення, що підлягає компенсації перевізником на підставі пред’явленої претензії

374

371

27000

5. Визнано перевізником претензію в сумі неустойки за невиконання договору перевезення

374

715

1000

6. Отримано компенсацію від перевізника

311

374

393085

* Ставка ПДВ 0 % згідно з п.п. 195.1.3 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

 

Ввезення без ввезення?

Оскільки в обговорюваній ситуації МД не оформлялася через відсутність факту ввезення, то після закінчення відомих 90 днів ваш банк зафіксує порушення так званого «строку повернення валютної виручки»… ☹ Інакше кажучи: якщо нічого не робити, то ваш аванс за кордон залишиться «не закритим» відповідним ввезенням товару і почне капати пеня згідно зі ст. 5 Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р. № 185/94-ВР.

 

Що ж робити?

Виявляється, цю ситуацію прямо врегульовано в п. 1.8 Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р. № 136. У цьому пункті говориться зокрема про зменшення (у нашому випадку — до нуля) суми валютної виручки в разі, якщо товари резидента (у цьому випадку — ваші товари) втрачені, тобто знищені, вкрадені, загублені (п.п. «в» зазначеного пункту). Але зверніть увагу на головну умову:

Наявність таких обставин має бути підтверджена органами, уповноваженими здійснювати таке підтвердження згідно із законодавством країни, на території якої сталися такі події

До речі кажучи, якщо судити з вашого запитання, то згідно з термінологією Інкотермс постачання було на умові FCA. При цьому ризики втрати товару перейшли від продавця до покупця одразу після завантаження товару на транспортний засіб перевізника, договір з яким уклали ви як покупець/отримувач/замовник.

Ми недаремно процитували тут цю норму. У будь-якому з перелічених вище випадків втрати вантажу для зняття ЗЕД-контракту з контролю банк захоче отримати від вас документ, який на худий кінець підтвердив би факт самої пригоди. Якщо такий документ у вас є — надайте його банку. Можливо, цього буде достатньо, щоб питання було одразу ж закрите, тобто контракт був знятий з контролю. Якщо ж такого документа у вас немає, то отримати його без залучення до вирішення такого завдання вашого недбалого перевізника буде вкрай складно… ☹

У першій частині статті (див. «П’яте») сказано, чому такий документ у перевізника бути повинен! Це — протокол про пригоду, який повинен перебувати у книжці МДП. І в разі якщо перевізник вам такий документ не надав, то, можливо, вам доцільно буде не займатися пошуком документа самостійно, а пред’явити до перевізника ще й судовий позов про затребування документа…

До речі, в ч. 1 ст. 32 КМПВ, мабуть, неспроста згадується про навмисне правопорушення і неналежне виконання своїх обов’язків перевізником! ☹ Це ми до того, що втрата вантажу, не підтверджена протоколом про пригоду, явно вказує на вину перевізника. І у вас є можливість притягнути його до відповідальності…

І працювати далі! Напевно з іншим перевізником… Теорія ймовірності тепер на вашому боці! ☺

висновки

  • Якщо перевізник втратив при перевезенні товар замовника, то завдану замовнику шкоду він зобов’язаний відшкодувати в повному обсязі вартості товару (плюс вартість невиконаного договору перевезення та інших збитків замовника, пов’язаних з перевезенням).

  • Якщо при здійсненні міжнародного вантажоперевезення з автотранспортним засобом перевізника на закордонній території сталася подія, в результаті якої було завдано шкоду вантажу, що перевозився, то водій (як представник перевізника) зобов’язаний звернутися до компетентних органів тієї держави, на території якої це сталося, і отримати у них документ, що підтверджує факт зазначеної події.

  • Для зняття з контролю ЗЕД-контракту, за яким при перевезенні ваш вантаж було втрачено за кордоном, банк вимагатиме від вас документ на підтвердження факту пригоди, через яку вантаж було втрачено.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити