Розраховуємо «декретні» з урахуванням обмежень

В обраному У обране
Друк
Димитренко Світлана, начальник відділу вдосконалення законодавства у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування Мінсоцполітики України
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2015/№ 42
Реформи в системі соцстрахування викликали чимало запитань у бухгалтерів-практиків. Про те, як вони вплинули на виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, ми розповідали в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 10, с. 19. А сьогодні поговоримо про зміни, що торкнулися розрахунку допомоги по вагітності та пологах. Основну увагу приділимо працівницям зі страховим стажем менше 6 місяців. Адже з початку 2015 року при розрахунку «декретних» таким працівницям потрібно врахувати одразу два обмеження. Безпомилково визначити допомогу по вагітності та пологах для «особливих» декретниць допоможе цей матеріал фахівця Мінсоцполітики.

Перш ніж перейти до нюансів розрахунку «декретних» в особливих випадках, пригадаємо базові моменти для такої виплати.

По-перше, допомогу по вагітності та пологах виплачують за рахунок соцстрахівських коштів. При цьому роботодавець нараховує «декретні», подає заявку до органу ФСС і після отримання коштів від Фонду виплачує їх працівниці.

По-друге, допомогу по вагітності та пологах виплачують у розмірі 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу майбутньої матусі.

По-третє, щоб знайти розмір допомоги по вагітності та пологах (Д), використовують просту формулу:

Д = ЗПсер х Дн, де

ЗПсер — середньоденна зарплата, розрахована згідно з Порядком № 1266* шляхом ділення нарахованої зарплати в розрахунковому періоді на кількість календарних днів у такому періоді;

Дн — кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами згідно з листком непрацездатності.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затверджений постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266.

По-четверте, пам’ятайте і про строки звернення для призначення соцстрахівських виплат. Комісія із соцстрахування призначить допомогу по вагітності та пологах, якщо не минув 12-місячний період після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо ви забули своєчасно подати листок непрацездатності, то у призначенні відповідної допомоги вам відмовлять. Не втрачайте пильність!

Тепер про гучні нововведення в розрахунку «декретних» — законодавчі обмеження за розміром суми (верхньої та нижньої планки) зазначеної виплати (див. табл. 1 на с. 42).

Таблиця 1. Обмеження розміру «декретних» з 1 січня 2015 року

Обмеження розміру допомоги по вагітності та пологах

Загальний випадок (ч. 2 ст. 26 Закону № 11051)

Сумарний страховий стаж менше 6 місяців (п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105)

Мінімальний розмір допомоги

Не менше МЗП2

Не менше МЗП2

Максимальний розмір допомоги

Не більше максимальної величини бази нарахування ЄСВ3

Не більше 2 МЗП2

1 Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (у редакції Закону України від 28.12.2014 р. № 77-VIII).

2 Мінімальна заробітна плата, установлена законом у місяці настання страхового випадку (у 2015 році: у січні — листопаді — 1218 грн., у грудні — 1378 грн.).
3
Максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 17 розмірам прожиткового мінімуму для працездатної особи (ПМПО). У 2015 році вона становить: у січні — листопаді — 20706 грн., у грудні — 23426 грн.

 

«Декретні» обмеження: хто в зоні ризику

Обмеження в розмірі допомоги по вагітності та пологах згідно зі ст. 19 Закону № 1105 стосуються обмеженого кола застрахованих осіб — працівниць зі страховим стажем менше 6 місяців* (сумарно) упродовж 12 місяців перед настанням страхового випадку. Якщо конкретніше, то ці обмеження поширюються на:

— новоприйнятих працівниць, які розпочинають свою трудову діяльність;

— працівниць, які протягом 12 місяців перед «декретною» відпусткою працювали в режимі неповного робочого часу або перебували у відпустці без збереження зарплати, унаслідок чого розрахований страховий стаж за останній рік виявився менше 6 місяців;

— жінок, які вийшли на роботу після відпустки для догляду за дитиною до 6 років за медвисновком;

— працівниць, які до працевлаштування не працювали 6 і більше місяців.

* Зверніть увагу: до страхового стажу місяць уключається як повний, якщо сума сплачених внесків за такий місяць не менше мінімального страхового внеску. Інакше для розрахунку страхового стажу доведеться скористатися спеціальною формулою, наведеною в ч. 3 ст. 21 Закону № 1105. — Прим. ред.

Роботодавець може дізнатися про сумарний страховий стаж працівника:

— за даними ЄСВ-звітності — за період роботи у цього роботодавця;

— на підставі відомостей про страховий стаж, зазначених у довідці з ПФУ за формою ОК-5 або ОК-7, — за період роботи в попередніх роботодавців. Зверніть увагу: таку довідку в ПФУ працівник повинен отримати особисто та передати своєму роботодавцю (лист ФСС з ТВП від 17.01.2015 р. № 2.4-17-92).

Вивчаємо критерії обмежень

З нашими претендентками на обмеження визначилися. Розраховуючи для них допомогу по вагітності та пологах, дотримуйтеся таких правил.

Правило 1. Для обчислення розмірів нижнього та верхнього обмежувачів (умовно — Сmin і Сmax) мінімальну зарплату (двократний розмір МЗП), установлену в місяці настання «декретної» відпустки, діліть на 30,44.

Таким чином, розміри верхньої та нижньої середньоденних меж у 2015 році для «декретних» виглядатимуть так (див. табл. 2 на с. 43):

Таблиця 2. Показники Сmin і Сmax на 2015 рік

Розрахунок мінімальної та максимальної середньоденної зарплати

Показник мінімальної та максимальної середньоденної зарплати для розрахунку «декретних» у 2015 році, грн.

січень — листопад

грудень

Сmin = МЗП : 30,44

40,01

45,27

Сmax = 2 х МЗП : 30,44

80,03

90,54

 

Правило 2. Допомогу по вагітності та пологах розраховують за одним з показників середньоденної зарплати. Для цього потрібно спочатку розрахувати фактичний середньоденний заробіток (Сфакт) відповідно до Порядку № 1266, а потім порівняти його з Сmin і Cmax. У результаті можливі три ситуації (див. табл. 3):

Таблиця 3. Можливі співвідношення між Сфакт і Сmin (Cmax)

Порівняльні розрахунки

Показник, за яким оплачуємо «декретні»

Сфакт < Сmin

Сmin

Сфакт > Cmax

Cmax

Сmin < Сфакт < Cmax

Сфакт

 

Оскільки допомогу по вагітності та пологах розраховують одразу за всі дні «декретної» відпустки, то проводити порівняльні розрахунки для кожного з «декретних» місяців не потрібно.

Правило 3. Для режиму неповного робочого часу за основним місцем роботи Сmin і Cmax визначають на загальних підставах, тобто без ураху­вання зайнятості працівниці. Це зумовлено тим, що обмеження згідно з ч. 2 ст. 26 і п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 не містять уточнень щодо суми допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць у разі повної (неповної) зайнятості. Тобто для жінок, які працюють і на повну ставку (повний робочий день), і на 0,25; 0,5; 0,75 ставки (неповний робочий час), верхню і нижню планку розміру «декретної» допомоги застосовують на загальних підставах.

Наприклад, за основним місцем роботи жінка працює на 0,5 ставки. Незважаючи на те що завантаження працівниці неповне, у січні — листопаді 2015 року зазначені обмежувачі для неї становитимуть: Сmin = 40,01 грн., Cmax = 80,03 грн.

Тепер закріпимо теорію на практиці.

Практикум із розрахунку «декретних» з урахуванням обмежень

Наведемо приклади ситуацій, в яких для «декретної» оплати будуть використані обмежувачі Сmin і Сmax. Це так звані нестандартні ситуації. Підкреслимо: усі вони стосуватимуться працівниць, в яких протягом року перед «декретною» відпусткою страховий стаж склав менше 6 місяців.

Приклад. З 19.02.2015 р. на підприємстві працює жінка (основне місце роботи). Це її перше місце роботи. Вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами з 18.05.2015 р. тривалістю 126 календарних днів. Розрахунковий період: березень — квітень 2015 року, кількість календарних днів у розрахунковому періоді — 61 (31 к. дн. + 30 к. дн.).

Використовуючи ці дані, розглянемо можливі ситуації та шляхи їх вирішення.

 

№ з/п

Ситуація/Керівництво зі спірних моментів

Пояснення

1

2

3

1

Робота на повну мінімальну ставку

Якщо фактична середньоденна зарплата менше Сmin, то «дотягуємо» її до нижньої планки (Сmin)

Нарахована зарплата в розрахунковому періоді становить 2436 грн. (1218 грн. х 2 міс.).
Визначимо фактичну середньоденну зарплату: 2436 грн. : 61 к. дн. = 39,93 грн. Оскільки Сфакт (39,93 грн.) < Сmin (40,01 грн.), допомогу по вагітності та пологах слід оплатити по Сmin:
40,01 грн. х 126 к. дн. = 5041,26 грн.

2

У розрахунковому періоді відпустка «за свій рахунок»

Відпустка без збереження зарплати не належить до поважних* причин у розумінні Порядку № 1266. Тому дні такої відпустки не виключають з розрахункового періоду

Нарахована зарплата в розрахунковому періоді становить 1218 грн. (березень повністю не відпрацьований у зв’язку з відпусткою «за свій рахунок»).
Визначимо фактичну середньоденну зарплату: 1218 грн. : 61 к. дн. = 19,97 грн. Оскільки Сфакт (19,97 грн.) < Сmin (40,01 грн.), допомогу по вагітності та пологах слід оплатити за Сmin:
40,01 грн. х 126 к. дн. = 5041,26 грн.

3

Установлено неповний робочий час (0,25 ставки)

При роботі в «неповному» режимі за основним місцем роботи верхній та нижній обмежувачі для оплати «декретного» лікарняного слід застосовувати без урахування зайнятості працівниці

Посадовий оклад працівниці — 1218 грн. Нарахована зарплата в розрахунковому періоді склала 609 грн. (1218 грн. х 2 міс. х 0,25).
Визначимо фактичну середньоденну зарплату: 609 грн. : 61 к. дн. = 9,98 грн. Порівняємо Сфакт з верхньою та нижньою планкою (Сmin і Сmax). Як бачимо, Сфакт (9,98 грн.) < Сmin (40,01 грн.), тобто весь період «декретної» відпустки оплачуємо за Сmin.
Допомога по вагітності та пологах становитиме: 40,01 грн. х 126 к. дн. = 5041,26 грн.

4

Неповний робочий час + неоплачувана відпустка

Незважаючи на те що за основним місцем роботи працівниці установлено «неповний» режим роботи, для порівняння Сфакт з верхньою та нижньою межею визначаємо Сmin і Сmax за загальними правилами, тобто без урахування зайнятості працівниці. Причому дні неоплачуваної відпустки при розрахунку Сфакт не виключають з розрахункового періоду

Посадовий оклад працівниці — 1218 грн. Працівниця перебувала у відпустці без збереження зарплати з 14.04.2015 р. по 27.04.2015 р. включно. Зарплата, нарахована в розрахунковому періоді, становила 464 грн. (1218 грн. х 0,25 + (1218 грн. х 0,25 : 21 роб. дн.) х 11 роб. дн.). Розрахуємо фактичну середньоденну зарплату: 464 грн. : 61 к. дн. = 7,61 грн. Порівняємо Сфакт з верхньою та нижньою планкою (Сmin і Сmax). Як бачимо, Сфакт (7,61 грн.) < Сmin (40,01 грн.). Отже, допомогу оплачуємо за Сmin:
40,01 грн. х 126 к. дн. = 5041,26 грн.

5

Фактична середньоденна зарплата перевищує верхню межу

Якщо фактична середньоденна зарплата перевищує верхню межу, то допомогу по вагітності та пологах оплачуємо виходячи з Сmax

Припустимо, що сумарний заробіток працівниці за березень — квітень 2015 року становить 7000 грн.
Фактична середньоденна зарплата склала 114,75 грн. (7000 грн. : 61 к. дн.). Оскільки Сфакт (114,75 грн.) > Сmax (80,03 грн.), допомогу по вагітності та пологах слід оплатити за Сmax:
80,03 грн. х 126 к. дн. = 10083,78 грн.

6

У розрахунковому періоді не було заробітку

Якщо в розрахунковому періоді не було заробітку з поважної причини*, то фактичну середньоденну зарплату визначають виходячи з посадового окладу, установленого в місяці настання «декретної» відпустки. При цьому також порівнюють Сфакт з Сmin і Сmax

Припустимо, що в розрахунковому періоді (листопад 2014 року — квітень 2015 року) працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до 6 років. Посадовий оклад — 1218 грн.
Визначимо фактичний середньоденний заробіток для розрахунку допомоги (абзац восьмий п. 14 Порядку № 1266):
1218 грн. : 30,44 к. дн. = 40,01 грн.
Сфакт = Сmin
, тому сума допомоги по вагітності та пологах становить: 40,01 грн. х 126 к. дн. = 5041,26 грн.

* Порядок № 1266 передбачає вичерпний перелік поважних причин. Це тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 (6) років.

 

Як бачимо, у ситуаціях із застосуванням обмежень згідно з п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105 не дуже радісна картина вимальовується для жінок з високою зарплатою, у яких страховий стаж становить менше 6 місяців. А ось жінки з неповною зайнятістю отримали додатковий бонус — допомога по вагітності та пологах не може бути менше МЗП. Такі реалії сьогоднішніх соцстрахівських реформ.

висновки

  • У загальному випадку допомога по вагітності та пологах не може перевищувати 17 розмірів ПМПО і не повинна бути менше МЗП, установленої в місяці настання страхового випадку.

  • Для жінок, страховий стаж яких протягом 12 місяців перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами становить менше 6 місяців, розмір допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць не повинен перевищити двократний розмір МЗП і не має бути нижче МЗП, установленої в місяці настання страхового випадку.

  • Верхній та нижній обмежувальні пороги обчислюють діленням одно- і двократного розміру МЗП на 30,44.

Теги декретні
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити