Надаємо працівнику навчальну відпустку

В обраному У обране
Друк
Хмелевська Оксана, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2015/№ 71
Великий плюс, якщо ваш працівник навчається в навчальному закладі. Потяг до знань працівників заохочує і трудове законодавство. Яким чином? Зобов’язує роботодавців створювати їм необхідні умови для поєднання роботи та навчання (ст. 202 КЗпП). Одна з форм такого піклування — оплачувані додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, про що й поговоримо далі.

Види навчальних відпусток

Ваш працівник поєднує роботу і навчання? Дуже похвально! Але підприємство не повинне залишатися осторонь від його труднощів. Трудівника необхідно забезпечити вільним часом на «зубріння» навіть незалежно від того, з чиєї ініціативи він підвищує свій інтелектуальний рівень. Для цього працівникам надають додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням (далі — навчальні відпустки). КЗпП і Законом про відпустки передбачено декілька видів додаткових навчальних відпусток, наведемо їх у табл. 1 на с. 36.

Таблиця 1. Навчальні відпустки

№ з/п

Види навчальних відпусток

Кому надається

Підстава

1

Відпустка у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах

Ст. 211 КЗпП, ст. 13 Закону про відпустки

2

Відпустка у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Працівникам, які успішно навчаються у вечірніх (змінних) професійно-технічних закладах освіти, на вечірніх (змінних) відділеннях (у групах) при денних професійно-технічних закладах освіти

Ст. 213 КЗпП, ст. 14 Закону про відпустки

3

Відпустка у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі*

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання

Ст. 216 КЗпП, ст. 15 Закону про відпустки

* Також роботодавець повинен оплачувати працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу та назад ( ст. 219 КЗпП). Такий обов’язок покладається на них один раз на рік при поїздці працівника на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів. Розмір оплати — 50 % вартості проїзду. У такому самому розмірі здійснюється оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.

4

Відпустка у зв’язку з профспілковим навчанням

Працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, на час профспілкового навчання

Ст. 151 Закону про відпустки

Скільки днів надано на відпустку

Для кожного виду навчальної відпустки встановлено певну тривалість. Вона визначена трудовим законодавством і залежить від декількох факторів. Почнемо з відпустки у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах (п. 1 табл. 1, ст. 211 КЗпП і ст. 13 Закону про відпустки) (див. табл. 2).

Таблиця 2. Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у середніх навчальних закладах

№ з/п

Категорія працівників

Тривалість навчальної відпустки

Нормативно-правовий акт

1

Працівники, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах і групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період складання:

випускних іспитів в основній школі

10 календарних днів

П. 1 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

випускних іспитів у старшій школі

23 календарні дні

П. 2 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

1

Згідно зі ст. 36 Закону про освіту: основна школа — школа другого рівня, що забезпечує базову загальну середню освіту (9 класів); старша школа — школа третього рівня, що забезпечує повну загальну середню освіту (11 класів).

перевідних іспитів в основній та старшій школах

Від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних

П. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки

Конкретну тривалість навчальної відпустки для складання перевідних іспитів установлюють у колективному або трудовому договорі. Якщо на період відпустки припадають вихідні дні, то їх при визначенні тривалості відпустки не враховують.

2

Працівники, які складають іспити екстерном:

— за основну школу

21 календарний день

Ч. 2 ст. 13 Закону про відпустки

— за старшу школу

28 календарних днів

Тривалість додаткової оплачуваної відпустки у зв’язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах становить 35 календарних днів упродовж навчального року (п. 2 табл. 1, ст. 213 КЗпП і ст. 14 Закону про відпустки).

Кількість днів відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі залежить від рівня акредитації вищого навчального закладу, курсу, форми навчання, а також від мети навчальної відпустки (п. 3 табл. 1, ст. 216 КЗпП і ст. 15 Закону про відпустки).

Для вас інформацію про тривалість такої відпустки ми узагальнили в табл. 3.

Таблиця 3. Тривалість відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

№ з/п

Підстава для надання навчальної відпустки

Курс навчання

Форма навчання

Рівень акредитації навчального закладу

Тривалість навчальної відпустки

1

Настановні заняття, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів

I і II

Вечірня

I і II

10 календарних днів

III і IV

20 календарних днів

Заочна

Незалежно

30 календарних днів

III і наступні

Вечірня

I і II

20 календарних днів

III і IV

30 календарних днів

Заочна

Незалежно

40 календарних днів

2

Складання державних іспитів

Незалежно

Вечірня та заочна

Незалежно

30 календарних днів

3

Підготовка і захист дипломного проекту

Незалежно

Вечірня та заочна

I і II

Два місяці

III і IV

Чотири місяці

Урахуйте: якщо працівники здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання в навчальних закладах післядипломної освіти і в підрозділах післядипломної освіти вишів, то тривалість відпустки для них визначається як для осіб, які навчаються на третьому і подальших курсах вишу ( ч. 2 ст. 15 Закону про відпустки).

4

Підготовка та складання вступних іспитів до аспірантури

10 календарних днів на кожен іспит (один раз на рік)

Зверніть увагу! Особи, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів (абзац третій п. 36 Положення № 309). Отже, таким особам цю навчальну відпустку не надають.

5

Успішне виконання індивідуального плану підготовки при навчанні в аспірантурі

30 календарних днів

Зверніть увагу! Працівникам, які без відриву від виробництва навчаються на підготовчих відділеннях при вищих навчальних закладах, а також працівникам, допущеним до вступних іспитів до вищих навчальних закладів, навчальна відпустка не надається. Водночас якщо працівник допущений до складання вступних іспитів до вищих навчальних закладів, то він може

взяти відпустку «за свій рахунок» тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця знаходження навчального закладу та назад ( ст. 214 КЗпП і п. 12 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки)

Крім того, піти у відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або наукової установи та назад, мають право також працівники, які ( п. 13 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки):

— допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва;

— навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки.

Зауважимо: працівникам, які успішно навчаються на вечірній та заочній формах навчання у вишах усіх рівнів акредитації, в яких навчальний план має свої особливості, додатково до відпусток у зв’язку з навчанням надають відпустки згідно з Порядком № 634. Ідеться про творчі професії (музиканти, актори), а також про філологів.

Відпустки у зв’язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі можуть надаватися незалежно одна від одної. Працівник може здобувати освіту, наприклад, одночасно у двох навчальних закладах. У такому разі йому мають бути надані додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з навчанням як в одному, так і в іншому вищому навчальному закладі.

І насамкінець скажемо про відпустку у зв’язку з профспілковим навчанням. Її тривалість може становити до 6 календарних днів ( ст. 151 Закону про відпустки).

Кому надано право на навчальну відпустку

Тепер перейдемо до важливого моменту. Для того щоб отримати навчальну відпустку, мало одного тільки факту навчання. Наведемо в табл. 4 на с. 39 умови, на підставі яких вона надається.

Таблиця 4. Умови надання додаткових навчальних відпусток

№ з/п

Додаткова оплачувана навчальна відпустка

надається

не надається

1

Якщо навчання проводиться в навчальному закладі

Навчання проводиться в закладі, який не відповідає вимогам, що висуваються законодавством до навчальних закладів

2

Тільки за основним місцем роботи

Працівникам, які уклали трудовий договір за сумісництвом

Це випливає з положень ст. 217 КЗпП. Так, на час додаткових навчальних відпусток за працівником зберігається середня заробітна плата тільки за основним місцем роботи (див. листи Мінпраці від 29.03.2007 р. № 713/19/71-07 і від 05.06.2008 р. № 5305/0/14-08/06). На час оплачуваної навчальної відпустки, що надається за основним місцем роботи, сумісник бере відпустку без збереження заробітної плати за підставою, передбаченою в п. 14 ст. 25 Закону про відпустки.

3

Тільки працівникам, які успішно навчаються

Працівникам, які мають низьку успішність, а також для ліквідації академзаборгованості

Зазначене обмеження поширюється виключно на випадки навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Підтвердженням успішності навчання працівника, у тому числі й відсутність у нього академзаборгованості, є довідка-виклик на сесію, що надається навчальним закладом (див. нижче). Працівники, які мають низьку успішність, можуть узяти відпустку без збереження заробітної плати.

4

Працівник навчається заочно та/або на вечірній формі навчання, тобто без відриву від виробництва

Працюючим студентам денної форми навчання навчальна відпустка не надається та не оплачується. У такому разі може бути надана відпустка без збереження заробітної плати на підставах, зазначених у пп. 12 і 13 ст. 25 Закону про відпустки

Ця умова поширюється виключно на навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі. Також урахуйте, що працівники, які навчаються у вищих навчальних закладах за дистанційною формою навчання, права на додаткову оплачувану навчальну відпустку не мають (див. консультацію фахівця Мінпраці в журналі «Вісник податкової служби України», 2008, № 36, с. 41).

Додамо: працівник має право на додаткову оплачувану навчальну відпустку незалежно від того, безкоштовно він навчається в навчальному закладі чи його навчання платне. Також не відіграють ролі джерело фінансування навчання працівника і профіль діяльності роботодавця.

Оформляємо навчальну відпустку

Для того щоб скористатися своїм правом на додаткову оплачувану навчальну відпустку, працівник повинен подати роботодавцю такі документи:

1) заяву про надання йому додаткової відпустки у зв’язку з навчанням;

2) довідку-виклик навчального закладу на сесію. Це документ, оформлений навчальним закладом, в якому навчається працівник. Нещодавно наказом № 705 (набуде чинності після опублікування) МОН України затвердило нові форми довідок-виклику: на сесію (ф. № Н-4.01), для складання атестації (ф. № Н-4.02), для виконання дипломного проекту (ф. № Н-4.03). Застосовувати їх будуть починаючи з нового 2015/2016 навчального року (лист МОН від 08.07.2015 р. № 1/9-318).

У довідці-виклику мають бути зазначені:

— найменування навчального закладу;

— найменування підприємства, на якому працює студент;

— рівень акредитації вищого навчального закладу (якщо працівник здобуває вищу освіту);

— прізвище, ім’я та по батькові працівника-студента;

— форма навчання;

— курс, на якому навчається працівник;

— період сесії, установлений навчальним закладом;

— підстава для надання такої відпустки (для складання заліків та іспитів, для настановних занять, державних іспитів, для підготовки та захисту дипломної роботи), залежить від форми довідки-виклику.

Зазвичай довідка-виклик містить також інформацію про успішність працівника-студента. Вона є підтвердженням того, що працівник-студент навчається успішно.

Далі на підставі зазначених документів керівник видає наказ (розпорядження) про надання відпустки у зв’язку з навчанням.

Додаткові оплачувані відпустки у зв’язку з на­вчанням надають протягом навчального року. Причому роботодавець зобов’язаний відправити працівника в таку відпустку саме в той період, який зазначений у довідці-виклику на сесію. Тривалість навчальної відпустки може бути менше гарантованої законодавством для відповідного року навчання.

Працівнику надають саме зазначену в довідці-виклику кількість днів відпустки. Але за заявою працівника роботодавець має право скоротити тривалість навчальної відпустки, зазначену в довідці-виклику на сесію

Це не буде порушенням трудового законодавства.

Навчальна відпустка не подовжується:

на святкові та неробочі дні, що припадають на період такої відпустки;

— на кількість днів хвороби працівника, що збіглася з періодом його навчальної відпустки. При цьому не забудьте: оплату листка непрацездатності за період перебування в навчальній відпустці не здійснюють (п. 6 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105).

Виняток становить відпустка для складання перевідних іспитів в основній і старшій школах, яку надають без урахування вихідних ( п. 3 ч. 1 ст. 13 Закону про відпустки). Тобто така відпустка подовжується на кількість вихідних днів, що припадають на неї.

Навчальна відпустка призначена для складання заліків, іспитів, захисту диплома тощо. Працівнику необхідно вийти на роботу на наступний робочий день після досягнення мети, для якої було надано відпустку (з урахуванням можливості прибуття до місця роботи). У разі порушення працівником цього обов’язку до нього можуть бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення.

Оплата навчальних відпусток

Оплаті підлягають усі календарні дні навчальної відпустки, у тому числі святкові та неробочі (див. лист Мінпраці від 27.07.2010 р. № 217/13/116-10). Середню зарплату для оплати додаткової відпустки у зв’язку з навчанням розраховують відповідно до Порядку № 100.

Надання грошової компенсації за невикористані дні навчальної відпустки не передбачено

У разі дострокового виходу працівника з навчальної відпустки оплата його праці здійснюється на загальних підставах. При цьому роботодавцю доведеться утримати з нарахованої після виходу на роботу заробітної плати суму надмірно виплачених відпускних.

висновки

  • У працівників, які поєднують роботу та навчання на заочній або вечірній формі навчання, є право на оплачувані додаткові відпустки.

  • Тривалість навчальної відпустки залежить від різних факторів: виду навчального закладу, форми навчання, курсу, мети навчальної відпустки тощо.

  • Оплачувану навчальну відпустку надають тільки за основним місцем роботи і працівникам, які успішно навчаються.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити