Безоплатні ОЗ: відображаємо «солідний» подарунок в обліку

В обраному У обране
Друк
Дзюба Наталія, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2015/№ 75
Подарунки завжди приємні. Особливо, якщо вони дорогі та корисні і прослужать не один рік. Такий подарунок підприємству-отримувачу «прийняти» обліково слід як об’єкт основних засобів (ОЗ). Особливості церемонії прийняття та обліку дорогого подарунка й розглянемо прямо зараз.

І малодохідним, і високодохідним підприємствам, отримавши в подарунок «цінний» матеріальний актив зі строком служби більше 1 року і позначивши його для себе як об’єкт ОЗ, перш за все важливо правильно облікувати його в бухгалтерському обліку. З порядку такого обліку й почнемо.

Бухгалтерський облік

Крок 1. Зараховуємо на баланс — визначаємо первісну вартість. Для безоплатного випадку первісна вартість об’єкта ОЗ, що надійшов, дорівнює його справедливій вартості, збільшеній на вартість супутніх витрат ( абзац перший п. 10 П(С)БО 7).

Як правило, справедливою вартістю вважають суму, за якою можна продати актив

Але для деяких об’єктів ОЗ прописано свої правила її визначення (див. додаток 4 до П(С)БО 19). Так, наприклад, щодо будівлі слід орієнтуватися на її ринкову вартість. З машинами та обладнанням та сама історія, але за відсутності даних про їх ринкову вартість беремо відновлювальну вартість (сучасну собівартість придбання) за вирахуванням суми зносу на дату оцінки. Щодо інших ОЗ орієнтуємося тільки на їх відновлювальну вартість.

Оцінити подарований об’єкт і наділити його справедливою вартістю повинна комісія, спеціально створена на підприємстві (за наказом керівника).

Якщо це особливий об’єкт і з його оцінкою «свої» фахівці (комісія) не можуть впоратися, то можна покликати на допомогу і незалежного оцінювача. Оплативши його послуги, ви отримаєте звіт про оцінку майна, в якому й буде наведено справедливу вартість об’єкта ОЗ.

Як ми вже зазначили, поповнити первісну вартість можуть і супутні витрати: орієнтир для них — п. 8 П(С)БО 7. При безоплатному отриманні об’єкта ОЗ такими витратами можуть бути:

— витрати у вигляді реєстраційних зборів, держмита та інших платежів, пов’язаних з отриманням прав на об’єкт ОЗ;

— суми ввізного митного збору (якщо подарунок надійшов з-за кордону);

— витрати зі страхування ризиків доставки дарованого ОЗ;

— витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження дарованого ОЗ;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням дарованого ОЗ до стану, в якому він буде придатний для використання.

Ось первісна вартість і готова.

Дотримуючись звичної методології обліку первісної вартості дарованого ОЗ (що складається зі справедливої вартості і супутніх витрат), «збирати» її слід на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». І тільки після введення безоплатно отриманого об’єкта ОЗ в експлуатацію зарахувати на рахунок 10 «Основні засоби». Проте Мінфін пропонує справедливу вартість безоплатного об’єкта ОЗ одразу відображати на рахунку 10, оминувши рахунок 15 (див. п. 19 додатка до Методрекомендацій № 561, лист Мінфіну від 17.11.2003 р. № 31-04200-04-5/5570).

Крок 2. Збільшуємо додатковий капітал. При оприбуткуванні подарованого об’єкта ОЗ на його справедливу вартість (без урахування супутніх витрат) підприємство повинне збільшити додатковий капітал ( п. 13 Методрекомендацій № 561).

Вартість безоплатно отриманого ОЗ одразу при оприбутковуванні до доходу не потрапляє

Крок 3. Нараховуємо амортизацію — відоб­ражаємо дохід. Безоплатно отримані ОЗ, так само як і куплені за гроші, підлягають амортизації. Амортизація нараховується з місяця, наступного за місяцем, в якому об’єкт став придатним для корисного використання, а простіше кажучи — об’єкт введено в експлуатацію ( п. 29 П(С)БО 7).

Зверніть увагу! Одночасно з нарахуванням амортизації (беручи до уваги економічну вигоду від використання безоплатного об’єкта, як прописано в п. 21 П(С)­БО 15) вам доведеться:

— визнати дохід пропорційно сумі нарахованого зносу;

— на суму визнаного доходу зменшити суму додаткового капіталу.

Тобто в міру нарахування амортизації величина додаткового капіталу (збільшена при зарахуванні отриманого об’єкта до складу активів) зменшуватиметься.

Важливо! Сума визнаного доходу може відрізнятися від суми нарахованої амортизації за безоплатно отриманим об’єктом ОЗ.

Як правило, це відбувається в тому випадку, якщо сума додаткового капіталу (справедлива вартість об’єкта ОЗ) не збігається з первісною вартістю через те, що до неї потрапили й супутні витрати (витрати на транспортування, налагодження та установку об’єкта ОЗ). Тоді дохід розраховується таким чином:

ПДВ

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником у зв’язку з придбанням або виготовленням товарів і послуг ( п. 198.3 ПКУ). Але оскільки при безоплатному отриманні об’єкта ОЗ нарахування ПДВ (а тим більше його сплати) не відбувається (на додачу до подарунка отримувач може отримати від дарувальника — платника ПДВ тільки «нульову» ПН, хоч і зареєстровану в ЄРПН), то враховувати у складі податкового кредиту платнику буде нічого.

Інша справа — суми «вхідного» ПДВ по витратах, супутніх отриманню ОЗ (оплата транспортних, реєс­траційних послуг, а також послуг монтажу, наладки, дообладнання і т. п.). Отримавши по цих витратах ПН, зареєстровані в ЄРПН, платник обов’язково повинен показати податковий кредит ( п. 198.6 ПКУ).

Але коли ви вирішите використовувати подаровані ОЗ в неоподатковуваних операціях або поза госпдіяльністю, вам доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ виходячи з балансової вартості об’єкта в частині, за якою було відображено податковий кредит ( п. 198.5 ПКУ).

А ось прийнявши у подарунок ОЗ від нерезидента, сплачена на митниці сума ПДВ, на нашу думку, не повинна пройти повз податковий кредит. Хоча враховуючи колишню позицію податківців (див. консультацію, що діяла до 01.07.2015 р., в категорії 101.10 БЗ) — відсутність факту придбання товару — можливо, вони вимагатимуть надалі викоренити такий податковий кредит шляхом нарахування податкових зобов’язань. Проте підстав для цього немає.

Податок на прибуток

Для малодохідних платників облік з податку на прибуток повністю збіжиться з бухгалтерським обліком. Їм вести окремий податковий облік ОЗ не треба. А це означає, що під час надходження дарованого ОЗ об’єкт для обкладення податком на прибуток не збільшується (як це було у «старому» податковому обліку до 2015 року). Проте це не означає, що отриманий подарунок не позначиться на сплаті податку.

Звичайно, позначиться, просто відображення доходу від такого безоплатного отримання відбуватиметься поступово, у міру нарахування амортизації. І це набагато приємніше, ніж заплатити податок одразу з усієї суми.

У малодохідників під час експлуатації безоплатних ОЗ, задіяних у будь-яких сферах діяльності (навіть негосподарських), нараховується амортизація, яка через витрати зменшує фінрезультат.

Для високодохідних платників облік надходження ОЗ ідентичний малодохідним, тобто доходи відображаємо поступово в міру амортизації. Якщо безоплатні ОЗ використовуються в госпдіяльності, то, незважаючи на подарункову природу, їх амортизація зменшуватиме об’єкт для нарахування податку на прибуток. При цьому таким підприємствам все ж слід ураховувати наявність у ПКУ амортизаційних різниць, на які доведеться за підсумками року відкоригувати бухобліковий фінансовий результат.

Зокрема, амортизаційні різниці виникатимуть через:

1) різний строк корисного використання. Якщо в бухобліку підприємству за такими строками надано повну свободу дій, то в податковому обліку зберігаються мінімально допустимі строки використання об’єктів ( п.п. 138.3.3 ПКУ);

2) невідповідність критеріїв віднесення до ОЗ. Нагадаємо: високодохідні платники підпадають під дію п.п. 14.1.138 ПКУ і в податковому обліку необоротних активів з 01.09.2015 р. повинні застосовувати вартісний критерій у 6000 грн. (для безоплатно отриманих ОЗ вартісний критерій слід застосовувати до його первісної вартості, що складається зі справедливої вартості об’єкта та супутніх витрат). Що ж до бухгалтерського обліку, то тут вони можуть установити будь-який інший вартісний критерій;

3) відмінності у підходах до обліку невиробничих ОЗ. Річ у тім, що ПКУ не дозволяє нараховувати амортизацію на невиробничі ОЗ ( п.п. 138.3.2 ПКУ), тоді як у бухгалтерському обліку жодних заборон із цього приводу немає.

Порядок обліку подарованого ОЗ закріпимо на прикладі.

Приклад. Підприємство безоплатно отримало об’єкт ОЗ — холодильне устаткування. Спеціально створена на підприємстві комісія визначила, що справедлива вартість цього об’єкта на момент отримання становить 36000 грн., а також встановила, що строк корисного використання об’єкта — 6 років, ліквідаційна вартість об’єкта — 1400 грн. Витрати підприємства на доставку та монтаж об’єкта ОЗ становлять 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.).

Облік безоплатно отриманого об’єкта ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковано безоплатно отримане холодильне устаткування

152

424

36000

2

Отримано послуги з доставки та монтажу об’єкта

152

685

5000

3

Відображено податковий кредит за отриманими послугами (ПН зареєстрована в ЄРПН)

685

641

1000

4

Оплачено послуги доставки та монтажу

685

311

6000

5

Введено об’єкт в експлуатацію

106

152

41000

6

Нараховано амортизацію в наступному місяці після введення в експлуатацію (36000 грн. + 5000 грн. - 1400 грн.) : 6 років : : 12 місяців = 550 грн.

23, 91, 92, 93, 94

131

550

7

Відображено дохід від безоплатно отриманого об’єкта ОЗ у сумі пропорційно амортизації

424

745

482,93*

* Пропорція справедливої вартості до первісної: 36000 грн. : 41000 грн. = 0,878048.

Сума доходу, пропорційна сумі амортизації: 550 грн. х 0,878048 = 482,93 грн.

8

Відображено фінансовий результат

745

793

482,93

791

91, 92, 93, 94

550

Як бачите, хоча безоплатне отримання ОЗ і має низку облікових особливостей, але, думаємо, тепер ви їх точно не пропустите. Заразом і облікуєте все правильно.

висновки

  • На вартість безоплатно отриманого об’єкта ОЗ підприємству однозначно доведеться показати дохід. Проте цей дохід відображається не одразу, а в міру амортизації такого ОЗ.

  • У малодохідних платників податковий облік ОЗ буде таким самим, як і бухгалтерський. А ось високодохідникам неодмінно доведеться вести окремий податковий облік отриманого безоплатно ОЗ і коригувати фінрезультат на амортизаційні різниці.

  • У податковий кредит потраплять суми ПДВ, сплачені у складі супутніх витрат. Проте якщо об’єкт ОЗ ви використовуватимете в неоподатковуваних операціях або поза госпдіяльністю, вам доведеться нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити