Теми статей
Обрати теми

«Все тече, а я гадав, що ти лише вода...»*: про спецводоренту

Нестеренко Максим, податковий експерт
Вода — це дійсно особливий ресурс. Не дарма вона завжди уособлювала собою життя, яке Творець дає усьому живому! Годі навіть перераховувати ті функції, які вода виконує! Тому не дивно, що використання води у господарській діяльності є платним. Таке використання називається спеціальним і за нього справляється особлива рента! Чим є ця рента, хто її сплачує і коли? На всі ці запитання відповідаємо просто зараз!

Максим Нестеренко, податковий експерт

* З пісні «Вода» (гурт «ТНМК»).

img 1

Правила, за якими визначається спецводорента, встановлено ВКУ і ПКУ.

Сутність спецводоренти

Для початку коротко нагадаємо про сутність ренти за спеціальне використання води.

Відповідно до ст. 48 ВКУ спеціальне водокористування — це забір водокористувачами води з водних об’єктів із застосуванням споруд або технічних пристроїв, використання води та скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, уключаючи забір води та скидання забруднюючих речовин із зворотними водами із застосуванням каналів. Водокористувачі можуть бути первинними (ті, які здійснюють самостійний водозабір) та вторинними (ті, які отримують воду від первинних водокористувачів) (ст. 42 ВКУ).

Спеціальне використання води в Україні є платним (ст. 49 ВКУ). Відразу зауважимо, аби не було непорозумінь: спеціальне водокористування оплачується не тільки у формі спецводоренти. Із ст. 48 ВКУ випливає, що спецводокористування включає в себе: (1) забір води з водних об’єктів і (2) скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти. Відтак, забір води з водних об’єктів оплачується у формі спецводоренти, а скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти — у формі відповідного різновиду екологічного податку (ст. 30 ВКУ). Про останній читайте у статті на с. 22 сьогоднішнього номера, а нас зараз цікавить виключно спецводорента.

Якщо ви є первинним водокористувачем, який здійснює спеціальне використання води, — ви повинні отримати спеціальний дозвіл на таке використання

Цей дозвіл безоплатно видається відповідною державною адміністрацією (або Радою Міністрів АР Крим) (ст. 49 ВКУ). Натомість вторинні водокористувачі здійснюють спецводокористування на підставі договору на поставку води з первинним водокористувачем (див. лист Мінприроди від 15.03.2011 р. № 5515/16/10-11-МП). Обов’язком кожного водокористувача**, який здійснює спеціальне використання води, є своєчасна сплата спецводоренти (п.п. 11 ст. 44 ВКУ).Водночас систематична несплата спецводоренти є однією з підстав для припинення права на спеціальне водокористування (п.п. 8 ч. 1 ст. 55 ВКУ).

** За винятком тих, які звільнені від такого обов’язку згідно з ПКУ.

Статтею 30 ВКУ передбачено, що рента за спеціальне використання води справляється в порядку, установленому ПКУ з метою стимулювання раціонального використання та охорони вод, а також відновлення водних ресурсів. Ця рента є загальнодержавним податком ( п.п. 9.1.6 ПКУ; п.п. 14.1.217 ПКУ).

Більш повне враження про види спецводоренти можна отримати зі ст. 255 ПКУ. Зазначена стаття передбачає шість різновидів спецводоренти, які відрізняються між собою ставками та колом платників.

Платники спецводоренти

Платниками спецводоренти є водокористувачі — суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які використовують воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів (первинні водокористувачі) та/або від первинних або інших водокористувачів (вторинні водокористувачі), та використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. До таких водокористувачів належать ( п. 255.1 ПКУ):

— юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи (крім бюджетних установ);
— постійні представництва нерезидентів;
— фізичні особи — підприємці

Не є платниками спецводоренти ті водокористувачі, які використовують воду виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних* потреб населення, у тому числі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та платників єдиного податку ( п. 255.2 ПКУ).

* Для цілей ст. 255 ПКУ під терміном «санітарно-гігієнічні потреби» слід розуміти використання води в туалетних, душових, ванних кімнатах і умивальниках та використання для утримання приміщень у належному санітарно-гігієнічному стані.

При цьому податківці наголошують, що використання води виключно на зазначені цілі підтверджується даними первинного обліку (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 121.06). Водночас податківці нічого не говорять про те, що такі водокористувачі повинні подавати податківцям заяву про відсутність об’єкта оподаткування. Якщо об’єкт оподаткування відсутній протягом усього звітного року — не треба подавати також і декларацію зі спецводоренти (докладніше про це читайте на с. 11 сьогоднішнього номера).

А якщо суб’єкт господарювання використовує воду частково для санітарно-гігієнічних потреб, а частково — для інших? Справа в тому, що ПКУ не передбачає розподілу обсягів використаної води на оподатковувану і неоподатковувану частину. Тому якщо така вода одночасно використовується для оподатковуваних і неоподатковуваних цілей, оподатковується загальний обсяг спожитої води (див. консультацію в БЗ, підкатегорія 121.02; див. також лист МО — ЦО ОКП ДФС від 06.11.2015 р. № 24817/10/28-10-06-11).

Тепер уявімо собі, що суб’єкт господарювання отримує воду в цистернах та інших ємностях і використовує її як на санітарно-гігєнічні та питні, так і на інші цілі. Тут податківці визнають за можливе здійснити розподіл. У консультації з підкатегорії 121.01БЗ вони доходять висновку, що такий суб’єкт господарювання є платником спецводоренти лише в частині води, використаної для інших цілей, ніж власні санітарно-гігієнічно-питні . Втім, даний висновок є спірним. Справа в тому, що суб'єкт господарювання, який одержує воду в цистернах та інших подібних ємностях, строго кажучи, взагалі не є водокористувачем. А тому і платити спецводоренту він не повинен. Причому незалежно від того, як використовує придбану в цистернах воду.

А тепер — іще одна нестандартна ситуація. Нещодавно від нашої читачки надійшло вельми цікаве запитання. А саме: чи є платниками спецводоренти ті суб’єкти господарювання, які здійснюють збір дощової води та її очищення для подальшого використання у своїй господарській діяльності (не тільки для власних санітарно-гігієнічних потреб).

Якщо говорити про спецводоренту, то в цьому випадку бути не повинно. Бо ж спецводорента справляється за воду, отриману шляхом забору* з водних об’єктів ( п. 255.1 ПКУ). А водний об’єкт — це природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (ст. 1 ВКУ).

* Йдеться як про безпосередній забір води (для первинних водокористувачів), так і про опосередкований (придбання забраної води вторинним водокористувачем).

У свою чергу, вода, яка виникла внаслідок атмосферних опадів, відноситься ВКУ до стічних вод. Про таку воду ВКУ взагалі не говорить у контексті водокористування, а лише в контексті того, що потрібно забезпечувати скидання стічних вод відповідно до чинного законодавства (ст. 70 ВКУ). Окрім того, стічні води розглядаються ВКУ як такі, що забруднюють, а не поповнюють собою водні об’єкти (п.п. 4 ч. 1 ст. 44 ВКУ).

Отже, якщо суб’єкт господарювання збирає дощову воду і переробляє її, то він не здійснює спецводокориствування у розумінні ст. 48 ВКУ. Збір дощової води (чи води, яка утворилася внаслідок того, що розтанув сніг чи лід) не потрапляє під зазначене у ВКУ визначення. Відтак, у цьому випадку суб’єкт господарювання не буде сплачувати ані спецводоренту, ані «водний» екоподаток. Та й дозвіл на спецводокористування йому не потрібен.

База оподаткування і ставки

Базою оподаткування спецводорентою завжди є обсяг води, яка фактично була задіяна у спеціальному використанні

Цей обсяг обчислюється водокористувачами самостійно на підставі даних первинного обліку згідно з показаннями вимірювальних приладів. Якщо таких приладів нема — обсяг фактично використаної води визначається водокористувачем за технологічними даними. Сюди належать тривалість роботи агрегатів, обсяг виробленої продукції чи наданих послуг, витрати електроенергії, пропускна спроможність водопровідних труб за одиницю часу тощо.

Пам’ятайте: якщо вимірювальних приладів у вас нема, але можливо їх встановити — спецводорента сплачується у двократному розмірі ( п.п. 255.11.10 ПКУ). При цьому можливість встановити вимірювальні прилади визначає Державна архітектурно-будівельна інспекція України (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 121.06).

База оподаткування дещо по-різному визначається для різних видів спецводоренти. Також для різних видів спецводоренти встановлено різні ставки. Для того, аби наочно продемонструвати це, представимо інформацію щодо бази оподаткування і ставок спецводоренти у вигляді таблиці.

№ з/п

Вид

спецводоренти

База

оподаткування

Ставки

рентної плати

1

за спеціальне використання поверхневих та підземних вод

фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання

Ставки встановлено в гривнях за 100 м3 залежно від басейну річки (для поверхневих вод) чи регіону (для підземних вод). Ставки вказано у  пп. 255.5.1, 255.5.2 ПКУ

2

за спеціальне використання води, яка входить виключно до складу напоїв

фактичний обсяг води, який використовують суб’єкти господарювання для приготування напоїв

— 42,82 гривні за 1 м3 поверхневої води;

— 49,94 гривні за 1 м3 підземної води

3

за спеціальне використання шахтної, кар’єрної та дренажної води

фактичний обсяг використаної шахтної, кар’єрної та дренажної води

9,92 гривні за 100 м3 води

4

за спеціальне використання води для потреб гідроенергетики*

фактичний обсяг води, що пропускається через турбіни гідроелектростанцій для вироблення електроенергії

8,77 гривні за 10000 м3 води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій

5

за спеціальне використання поверхневих вод для потреб водного транспорту (крім поверхневих вод Дунаю)*

час використання поверхневих вод вантажним самохідним і несамохідним флотом, що експлуатується (залежно від тоннажності), та пасажирським флотом, що експлуатується (залежно від кількості місць)

— для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, — 0,1503 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;

— для пасажирського флоту, що експлуатується, — 0,0167 гривні за 1 місце-добу експлуатації

6

за спеціальне використання води для потреб рибництва*

фактичний обсяг води, необхідної для поповнення водних об’єктів під час розведення риби та інших водних живих ресурсів (у тому числі для поповнення, яке пов’язане із втратами води на фільтрацію та випаровування)

— 46,03 гривні за 10000 м3 поверхневої води;

— 55,34 гривні за 10000 м3 підземної води

* Сплата цих видів спецводоренти не звільняє водокористувача від сплати «загальної» спецводоренти — за використання поверхневих і підземних вод ( п.п. 255.11.7 ПКУ).

Зазначені ставки щороку індексуються (збільшуються). Зокрема, у 2016 році ставки спецводоренти було збільшено на 26,49 — 26,55 % (див. лист ДФСУ від 22.01.2016 р. № 2038/7/99-99-15-04-02-17). Автоматична індексація ставок, яку Мінфін пропонував восени минулого року, поки що не запроваджена. Відтак, індексація відбувається шляхом щорічного прийняття відповідного законопроекту, внесеного Кабміном ( п. 4 розд. ХІХ ПКУ).

Окрім того, в деяких випадках до встановлених ПКУ ставок застосовуються понижуючі коефіцієнти ( пп. 255.6, 255.7 ПКУ). Зазначені коефіцієнти відповідним чином зменшують суму спецводоренти.

Водночас ПКУ встановлено перелік способів спецводокористування, які звільнені від спецводоренти. Окрім води, яка використовується виключно для власних санітарно-гігієнічних і питних потреб, спецводорента не сплачується:

— за воду, що використовується для протипожежних потреб;

— за воду, що використовується для потреб зовнішнього благоустрою територій міст та інших населених пунктів*;

* Податківці наполягають на тому, що це звільнення працює виключно для балансоутримувача об’єктів благоустрою (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 121.01).

— за воду, що використовується для пилозаглушення у шахтах і кар’єрах;

— за воду, що забирається науково-дослідними установами для проведення наукових досліджень у галузі рисосіяння та для виробництва елітного насіння рису;

— за воду, що втрачена в магістральних та між­господарських каналах зрошувальних систем та магістральних водогонах;

— за підземну воду, що вилучається з надр для усунення шкідливої дії вод (підтоплення, засолення, заболочення, зсуву, забруднення тощо), крім кар’єрної, шахтної та дренажної води, що використовується у господарській діяльності після вилучення та/або отримується для використання іншими користувачами;

— за воду, що забирається для забезпечення випуску молоді цінних промислових видів риби та інших водних живих ресурсів у водні об’єкти;

— за морську воду, крім води з лиманів*;

* Якщо підприємство здійснює забір морської води, а потім опріснює її і використовує опріснену воду у своїй господарській діяльності — спецводоренти теж не повинно бути. Бо ж немає забору оподатковуваної води з водного об’єкта. Натомість відбувається переробка неоподатковуваної морської води, а відтак, спецводокористування немає.

— за воду, що використовується садівницькими та городницькими товариствами (кооперативами);

— за воду, що забирається для реабілітації, лікування та оздоровлення реабілітаційними установами для інвалідів та дітей-інвалідів, підприємствами, установами та організаціями фізкультури та спорту для інвалідів та дітей-інвалідів, які засновані все­українськими громадськими організаціями інвалідів відповідно до закону.

Ліміти на використання води

Ліміт використання води — це граничний обсяг використання води, який встановлюється дозволом на спеціальне водокористування (ст. 1 ВКУ). Цей показник обов’язково зазначається у дозволі на спецводокористування (ст. 49 ВКУ).

Значення цього показника у тому, що він враховується при розрахунку спецводоренти ( п.п. 255.11.2 ПКУ). А саме: якщо ви перевищили встановлений річний ліміт, рентна плата обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі ( п.п. 255.11.13 ПКУ).

Тобто до всіх понадлімітних обсягів використаної води застосовується підвищуючий коефіцієнт 5

Для первинного водокористувача ліміт використання води буде зазначено у дозволі на спецводокористування. А от вторинним водокористувачам слід орієнтуватися на ліміт, зазначений у договорі на поставку води.

А якщо у водокористувача взагалі немає дозволу на спецводокористування? Або в договорі на поставку води не зазначено ліміти? Тоді вся використана ним вода вважається понадлімітною і відповідно оподатковується у п’ятикратному розмірі ставок ( п.п. 255.11.15 ПКУ). Те ж саме відбувається в тому випадку, якщо термін дії дозволу на спецводокристування закінчився, але водокористувач продовжує використовувати воду (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 121.05).

Нагадаємо, що ліміти використання води затверджує відповідна місцева державна адміністрація, яка видає дозвіл на спецводокористування (ст. 49 ВКУ; консультація у БЗ, підкатегорія 121.06).

Що ж, на цьому можна завершити наше ознайомлення зі спецводорентою. Далі будемо міркувати про доволі розповсюджену, але від того не менш складну ситуацію. А саме: хто і коли платить спецводоренту у випадку, коли між водокористувачами є орендні стосунки.

висновки

  • Спецводорента — це загальнодержавний податок, який сплачується суб’єктами господарювання за спеціальне використання води у розумінні ст. 48 ВКУ.

  • ПКУ встановлює шість видів спецводоренти — «загальний» (для користувачів поверхневих і підземних вод), для потреб гідроенергетики, для потреб водного транспорту, для потреб рибництва, за воду, яка входить до складу напоїв, і за шахтну, кар’єрну і дренажну воду.

  • Спеціальне використання води здійснюється на підставі відповідного дозволу, в якому зазначено строк водокористування і ліміт обсягів води. У разі перевищення ліміту чи порушення строків, зазначених у дозволі, спецводорента сплачується в п’ятикратному обсязі.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі