Допомога від ФСС з ТВП: заповнюємо заяву-розрахунок

В обраному У обране
Друк
Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Серпень, 2016/№ 63
Уже понад п’ять років виплата допомоги від ФСС з ТВП* працівникам проводиться шляхом безпосереднього фінансування роботодавців застрахованих осіб. Необхідну суму допомоги роботодавець отримує на спецрахунок після надання ФСС з ТВП спеціальної заяви-розрахунку. Незважаючи на те, що така схема отримання соцстрахівських допомог існує давно, запитання до заповнення заяви-розрахунку залишаються. Тому в сьогоднішній статті ми нагадаємо порядок складання заяви-розрахунку та зупинимося на окремих практичних нюансах її заповнення.

* Тут і далі — Фонд соціального страхування із тимчасової втрати працездатності.

Перш за все нагадаємо, які види допомог роботодавець отримує за рахунок коштів ФСС з ТВП для застрахованих осіб.

На сьогодні ФСС з ТВП фінансує три види допомоги:

— допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи по догляду за хворою дитиною);

— допомога по вагітності та пологах;

— допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві).

Для того, щоб ФСС з ТВП профінансував зазначені види допомог, на підставі відповідних документів має бути прийнято рішення про їх призначення комісією з соціального страхування. Рішення оформляється протоколом, на підставі якого бухгалтер обчислює суму допомоги.

Потім бухгалтер повинен скласти заяву-розрахунок для подання її до ФСС з ТВП. Саме цей документ згідно з п. 2 Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТФП, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 22.12.2010 р. № 26 (далі — Порядок № 26), є підставою для отримання страхувальниками фінансування від ФСС з ТВП.

У Порядку № 26 не описано детально особливості заповнення заяви-розрахунку. Здавалося б, нічого страшного — скласти її нескладно. Проте, як показує практика, в окремих випадках є свої нюанси заповнення заяви-розрахунку, які в Порядку № 26 не розкриті.

Отже, розглянемо усе по черзі.

У кожному рядку тільки… потрібна інформація

Формально складання заяви-розрахунку можна розбити на:

— складання текстової частини;

— заповнення лицьового боку;

— заповнення зворотного боку.

Розглянемо, як це робиться. Для зручності свої пояснення наведемо в табл. 1 – 3 (відповідно с. 21, 22 і 24).

Таблиця 1. Заповнюємо текстову частину заяви-розрахунку

Реквізит

Порядок заповнення

Назва робочого органу Фонду

Зазначається найменування робочого органу ФСС з ТВП за місцем узяття на облік страхувальника-роботодавця

Прізвище, ім‘я, по батькові

Зазначаються прізвище, ім’я та по батькові директора ФСС з ТВП за місцем узяття на облік страхувальника-роботодавця

Найменування страхувальника

Для юридичних осіб зазначається коротке найменування страхувальника відповідно до реєстраційних документів. Для ФОП — прізвище, ім’я та по батькові

Місцезнаходження юридичної особи (місце проживання фізичної особи)

Для юридичних осіб та ФОП зазначається адреса відповідно до реєстраційних документів

Реєстраційний номер страхувальника (для зареєстрованих до 01.01.2011 р.)

Для страхувальників, зареєстрованих у ФСС з ТВП до 01.01.2011 р., — реєстраційний номер, зазначений у повідомленні про взяття на облік

Реєстраційний номер у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування (для зареєстрованих після 01.01.2011 р.)

Для страхувальників, що стали на облік після 01.01.2011 р., — реєстраційний номер, зазначений у повідомленні про взяття на облік платника єдиного внеску, отриманому від Пенсійного фонду (додаток 1 до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 27.09.2010 р. № 21-6)

Код за ЄДРПОУ

Для юридичних осіб — код ЄДРПОУ. Для ФОП — ідентифікаційний код (реєстраційний номер картки платника податків) або серія і номер паспорта для осіб, які відмовилися від прийняття реєстраційного номера картки платника податків через релігійні переконання, про що є відповідна відмітка в паспорті

Телефон

Як правило, зазначається робочий номер телефону особи, яка склала заяву-розрахунок

Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України

Номер поточного рахунку у банку, спеціально відкритого для отримання коштів від ФСС з ТВП (далі — спецрахунок). Тут же зазначають скорочену назву банку, в якому цей рахунок відкрито

МФО

Зазначається МФО банку, в якому відкрито спецрахунок

Таблиця 2. Заповнюємо лицьовий бік заяви-розрахунку

Види матеріального забезпечення

Кількість днів

Сума

(у грн. з коп.)

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї)

Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності працівників, що підлягає оплаті за рахунок коштів ФСС з ТВП з шостого дня тимчасової непрацездатності для загальних випадків;

кількість календарних днів тимчасової непрацездатності за листками непрацездатності, виданими чорнобильцю категорії 1 на період лікування в санаторії (оплачується з першого дня за рахунок коштів ФСС з ТВП)

Сума допомоги, яку повинен профінансувати ФСС з ТВП з шостого дня тимчасової непрацездатності (без зменшення на суму ПДФО і ВЗ) для загальних випадків, з першого дня для фінансування листків непрацездатності, виданих на час санаторно-курортного лікування чорнобильцю категорії 1

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї

Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності за листками непрацездатності, виданими для догляду за хворою дитиною, за хворим членом сім’ї

Загальна сума допомоги, нарахованої на підставі листків непрацездатності, яку має профінансувати ФСС з ТВП з першого дня тимчасової непрацездатності (без зменшення на суму ПДФО і ВЗ)

По вагітності та пологах

Відображається кількість календарних днів, що припадають на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а також кількість днів продовження такої відпустки в особливих випадках

Зазначається сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що підлягає фінансуванню з ФСС з ТВП, а також суми такої допомоги у разі продовження відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами в особливих випадках

На поховання (кількість виплат)

Зазначаємо кількість випадків призначення допомоги на поховання (кількість виплат)

Сума допомоги на поховання підлягає фінансуванню з ФСС з ТВП. Наразі сума допомоги на поховання становить 2200 грн. (п. 1 постанови правління ФСС з ТВП від 16.11.2011 р. № 55)

Разом

Х

Загальна сума витрат ФСС з ТВП на фінансування виплати допомог, яка після розгляду заяви-розрахунку має надійти на спецрахунок страхувальника. Показник рядка розраховується як сума показників у графі «Сума (у грн. з коп.)» рядків 1 — 4

Таблиця 3. Заповнюємо зворотний бік заяви-розрахунку

Реквізит

Порядок заповнення

П. І. Б. (гр. 2)

Зазначаються повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи відповідно до першої сторінки її паспорта.

Для застрахованих осіб — іноземців — згідно із завіреним у встановленому законодавством України порядку перекладом українською мовою паспортного документа.

У разі призначення допомоги на поховання:

застрахованої особи (працівника) — зазначаються повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи — працівника, незалежно від того, хто отримує допомогу;

родича (надається застрахованій особі — працівнику) — зазначаються повністю прізвище, ім’я та по батькові застрахованої особи — працівника

№ страхового свідоцтва (гр. 3)

Зазначаємо номер страхового свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — страхове свідоцтво) працівника.

У разі призначення допомоги на поховання зазначається номер страхового свідоцтва застрахованої особи — працівника, незалежно від того, хто отримує допомогу.

За відсутності у застрахованої особи страхового свідоцтва допускається заповнення ідентифікаційного номера фізичної особи. Зауважимо, що згідно з п. 7 Порядку видачі посвідчення про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою КМУ від 22.08.2000 р. № 1306, номер страхового свідоцтва також має збігатися з ідентифікаційним номером фізичної особи.

Для застрахованих осіб, які через релігійні переконання відмовилися від ідентифікаційного номера, зазначають паспортні дані у форматі БКNNXXXXXX, де «БК» — константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; «NN» — дві літери серії паспорта; «XXXXXX» — шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями).

Для осіб, які не є громадянами України, але працюють на території України та не мають ідентифікаційного номера, зазначають серію та номер документа, що посвідчує особу.

Відсутність страхового свідоцтва не позбавляє працівника права на отримання допомоги за рахунок коштів ФСС з ТВП. Не заперечують проти виплати допомог працівникам, які не мають страхового свідоцтва, і фахівці ФСС з ТВП (лист ФСС з ТВП від 01.03.2011 р. № 01-16-345)

№ листка непрацездатності

(гр. 4)

Зазначається серія та номер листка непрацездатності. Цей реквізит розташований у правому верхньому кутку бланка.

У разі призначення допомоги на поховання зазначається серія та номер свідоцтва про смерть. Реквізит розташований у нижній частині бланка

Причина непрацездатності: захворювання загальне — 1; наслідок аварії на ЧАЕС — 3; невиробничі травми — 5; контакт з хворими на інфекційні захворювання та бактеріоносійство — 6; санаторно-курортне лікування — 7; вагітність та пологи — 8; ортопедичне протезування — 9; догляд — 10 (гр. 5)

Проставляється цифра 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, що відповідає коду причини тимчасової непрацездатності працівника, зазначеному у відповідному полі листка непрацездатності.

У разі призначення допомоги на поховання зазначається прописом слово «поховання».

! У цій графі не можуть стояти цифри 2 і 4, оскільки листки непрацездатності, видані у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або профзахворюванням, оплачуються за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Період непрацездатності (гр. 6)

Відображається загальна тривалість періоду тимчасової непрацездатності у форматі «ДД.ММ.РР — ДД.ММ.РР», у тому числі дні, що припадають на перші п’ять днів хвороби та оплачувані коштом підприємства. Період зазначено у розділі «Звільнення від роботи» листка непрацездатності.

У разі оформлення допомоги на поховання у цій графі нічого не зазначається або ставиться «—»

Кількість днів, що підлягають оплаті, разом (гр. 7)

Відображається загальна кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті: за рахунок коштів ФСС з ТВП та за рахунок коштів підприємства.

У разі оформлення допомоги на поховання у цій графі зазначається «1» або ставиться «—»

Кількість днів, що підлягають оплаті, в т. ч. за рахунок коштів Фонду (гр. 8)

Відображається кількість днів тимчасової непрацездатності, що підлягають оплаті тільки за рахунок коштів ФСС з ТВП (у тому числі з графи 7):

— для тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, — календарні дні, що припадають на період хвороби, починаючи з шостого дня тимчасової непрацездатності та за увесь наступний період до моменту відновлення працездатності або до встановлення МСЕК інвалідності;

— для тимчасової непрацездатності з інших причин — календарні дні, що припадають на період хвороби з першого дня тимчасової непрацездатності;

— для відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами — календарні дні, що припадають на період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. У разі оформлення допомоги на поховання у цій графі зазначається «1» або ставиться «—»

Сума, разом (гр. 9)

Відображається загальна сума нарахованих працівнику лікарняних за рахунок роботодавця і в частині допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів ФСС з ТВП, допомоги по вагітності та пологах та сума призначеної допомоги на поховання

Сума, в т. ч. за рахунок коштів Фонду (гр. 10)

Зазначається сума нарахованих допомог тільки за рахунок коштів ФСС з ТВП. Дані графи 10 мають збігатися з сумою, зазначеною в колонці «Сума» лицьового боку заяви-розрахунку

Заява-розрахунок складається у двох примірниках, підписується головним бухгалтером, директором, завіряється печаткою (п. 6 Порядку № 26). Один примірник разом з платіжкою про сплату ЄСВ роботодавець подає до органу ФСС з ТВП за місцем реєстрації.

Деякі органи ФСС з ТВП для прискорення процесу перевірки та набору інформації за заявками просять подати заяву-розрахунок ще і в електронному вигляді, набрану в Word або Excel. Другий примірник заяви-розрахунку разом з документами, на підставі яких призначено допомогу, зберігається у страхувальника.

При опрацюванні заяви-розрахунку робочі органи ФСС з ТВП перевіряють правильність заповнення її реквізитів, наявність даних про страхувальника в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також дані про сплату ЄСВ (п. 7 Порядку № 26). Після цього приймається рішення про можливість фінансування матеріального забезпечення за рахунок коштів ФСС з ТВП.

Строки подання заяви-розрахунку

На сьогодні законодавчо не встановлено строки та періодичність подання заяви-розрахунку в органи ФСС з ТВП. Заява-розрахунок подається у міру опрацювання роботодавцем документів, наданих працівниками, — такі рекомендації дає ФСС з ТВП у листі від 18.02.2011 р. № 1742/0/14-11/18.

Це означає, що в інтересах своїх співробітників роботодавець може подавати заяву-розрахунок у ФСС з ТВП щоразу після прийняття рішення про призначення допомоги комісією із соціального страхування на підприємстві. Остання, у свою чергу, повинна дотримуватися своїх строків для призначення допомог (див. таблицю нижче), встановлених ст. 32 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105), а також здійснювати контроль за своєчасним направленням заяв-розрахунків до органів ФСС з ТВП (п.п. 3.1.2 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування…, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25). Чим швидше і частіше роботодавець подає заяву-розрахунок до ФСС з ТВП, тим швидше працівники зможуть отримати належну їм суму.

Протягом 10 робочих днів після надходження від роботодавця заяви-розрахунку ФСС з ТВП згідно з реквізитами, зазначеними в заяві-розрахунку, здійснює фінансування страхувальників на окремий спеціально відкритий поточний рахунок (далі — спецрахунок) (п. 8 Порядку № 26 та п. 1 ст. 34 Закону № 1105). На обов’язкове відкриття спецрахунку вказує п. 2 ст. 34 Закону № 1105 (ср. 025069200). Цим же пунктом обумовлено, що страхові кошти, зараховані на окремий спецрахунок у банку, можуть бути використані страхувальником виключно на надання матеріального забезпечення застрахованим особам. Обов’язок контролювати виконання цієї норми роботодавцями сьогодні лежить на банках та банківських працівниках, які обслуговують цей рахунок.

Після надходження страхових коштів на спецрахунок роботодавець видає належні суми працівникам підприємства з дотриманням установлених для цього строків (див. табл. 4).

Таблиця 4. Строки призначення і виплати допомог

Вид допомоги

Строки призначення допомоги

Строки виплати допомоги

Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, для догляду за хворою дитиною, за хворим членом сім’ї

Протягом 10 днів після отримання лікарняного листка встановленого зразка (п. 1 ст. 32 Закону № 1105)

У найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати зарплати (п. 2 ст. 32 Закону № 1105)

Допомога по вагітності та пологах

Допомога на поховання

Не пізніше наступного дня після дня звернення за допомогою (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

Не пізніше наступного робочого дня після отримання страхових коштів від ФСС з ТВП на спецрахунок (п. 3 ст. 32 Закону № 1105)

Як бачимо, строки для виплати допомоги, встановлені Законом № 1105, роботодавець зможе дотримати тільки у разі виплати допомоги на поховання. Дотримати законодавчо встановлений строк для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах у роботодавця на практиці у більшості випадків не вийде. Усе тому, що дуже часто допомога комісією із соціального страхування призначається буквально за кілька днів до настання найближчого строку виплати. У результаті часу для отримання від ФСС з ТВП та виплати допомоги у роботодавця не залишається. У той же час п. 9 Порядку № 26 визначено: «виплата матеріального забезпечення здійснюється після отримання коштів від ФСС з ТВП». Тому допомогу працівникам можна виплатити одразу ж після надходження коштів на спецрахунок, чекати найближчого строку виплати зарплати зовсім не обов’язково. Не забуваймо при цьому сплатити ПДФО та ВЗ.

Суму страхових внесків з ЄСВ (22 %) роботодавець сплачує зі свого основного поточного рахунку. Він може перерахувати цю суму у будь-який момент (на практиці сплачується в дні виплати зарплати), не порушуючи при цьому граничні строки для сплати ЄСВ.

А що ж робити, якщо сума допомоги, отримана роботодавцем на спецрахунок, з якихось причин не може бути отримана працівником в строк? Цю суму потрібно повернути ФСС з ТВП? Ні, повертати таку суму не потрібно, вона депонується як звичайна зарплата (див. лист ФСС з ТВП від 31.03.2011 р. № 01-16-707).

Як бачимо, нічого особливо складного в заповненні заяви-розрахунку до ФСС з ТВП немає. Головне — своєчасно і правильно її складати. Чого ми вам і бажаємо...

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити