Виплати членам ФГ: що це? Зарплата, дивіденди чи...

В обраному У обране
Друк
Бобро Анатолій, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2016/№ 100
Наближається до завершення поточний рік. Саме час фермерським господарствам підбивати підсумки госпдіяльності і, визначаючи фінрезультати, проводити розрахунки з членами таких господарств. Але, щоб правильно оподаткувати виплату і відобразити у звітності, необхідно визначити, до якого виду вона належить. А до якого виду доходу належать виплати членам фермерських господарств? Як їх оподатковувати? Відповіді на ці запитання ви знайдете в нашій статті.

Правові аспекти

Почнемо з визначення. Фермерське господарство (далі — ФГ) — це форма підприємницької діяльності громадян, які висловили бажання виробляти товарну сільгосппродукцію, здійснювати її переробку та реалізацію. Мета фермерського господарства — одержання прибутку на земельних ділянках, наданих його членам у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення ФГ, товарного сільгоспвиробництва, особистого селянського господарства (ч. 1 ст. 1 Закону про ФГ).

Фермерське господарство може бути створене одним громадянином України або декількома громадянами України, які є родичами або членами сім’ї відповідно до закону.

Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 14-річного віку, інші члени сім’ї, родичі, які:

1) об’єдналися для загального ведення ФГ;

2) визнають і дотримуються положень Статуту ФГ (ч. 1 ст. 3 Закону про ФГ).

Важливо!

Не можуть бути членами фермерського господарства особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом)

Цікаво, що якщо членами ФГ є виключно члени однієї сім’ї, то воно матиме статус сімейного.

Хто становить сім’ю? Відповідь на це запитання слід шукати у ст. 3 СКУ. Це особи, які спільно проживають, пов’язані загальним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Створюється сім’я на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним основам суспільства.

Фермерське господарство може бути:

а) зареєстроване як юридична особа. Воно діє на підставі Статуту, в якому серед іншого має бути зазначено порядок формування майна (складеного капіталу), органи управління, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до ФГ і вихода з нього, порядок розподілу доходів і витрат. При цьому жодних імперативних норм, що стосуються порядку розподілу прибутку ФГ, законодавство не містить, залишаючи це питання на розсуд членів ФГ.

Основним критерієм розподілу прибутку між членами фермерського господарства традиційно вважається ступінь трудової участі в діяльності господарства. Проте при цьому законодавство не обмежує ФГ у використанні й інших підстав розподілу прибутку між членами ФГ. Такою підставою може виступати і майновий внесок до складеного капіталу господарства. На практиці часто фермерські господарства прагнуть використовувати змішані критерії розподілу прибутку, що враховували б і участь члена господарства у формуванні складеного капіталу господарства (якщо таке було), і його трудову участь у його діяльності;

б) організоване фізособою-підприємцем самостійно або спільно з членами її сім’ї, за умови, що воно матиме статус сімейного.

Це сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи діє на підставі договору про створення сімейного фермерського господарства. Укладають такий договір у письмовій формі і нотаріально засвідчують. У ньому серед іншого зазначають порядок покриття витрат і розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами, порядок вступу до господарства і виходу з нього, а також трудові відносини членів господарства.

Главою такого ФГ буде підприємець, який створив його.

Визначаємося з відносинами та виплатами

Вище ми неодноразово згадували про трудові відносини членів фермерських господарств. Більше того, їм присвячено цілу статтю в Законі про ФГ (див. ст. 27).

На членів фермерського господарства (у тому числі й на голову) ведуться в загальному порядку трудові книжки (див. ч. 4 ст. 27 Закону про ФГ, пп. 1.1, 4.1 Інструкції № 58).

Чи означає це, що відносини фермерського господарства з його членами є трудовими в розумінні законодавства про працю? Відповідь однозначна — ні. Ці відносини регулюються виключно Статутом (договором про створення сімейного ФГ) без підпорядкування трудовому законодавству. Пам’ятайте, члени ФГ не можуть бути найманими працівниками в цьому господарстві.

А тому

дохід, що виплачується членам ФГ, не може вважатися заробітною платою

Це твердження ставить всі крапки над «і» у ситуації з виплатами членам сімейного ФГ без статусу юрособи, тобто створеного підприємцем. Доходи, які такий підприємець виплачуватиме членам свого сімейного ФГ, слід вважати іншими доходами для цілей ПКУ (див. п.п. 164.2.20 ПКУ).

А як бути з доходами членів ФГ-юросіб? Їх також слід відносити до інших? Чи виплати ФГ-юрособи своїм членам — це дивіденди? Давайте розбиратися.

Дивіденди чи інший дохід

Дивіденди — платіж, який здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів або інших цінних паперів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, які засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку ( п.п. 14.1.49 ПКУ).

Отримання власниками корпоративного права доходу у вигляді дивідендів не пов’язане з жодними їх активними (підприємницькими) діями, а зумовлене участю у формуванні статутного фонду. По суті корпоративні права зумовлюють отримання так званого пасивного доходу у вигляді дивідендів, які по суті є платою за користування емітентом корпоративних прав внесками власників таких прав до статутного фонду (капітал) підприємства.

У свою чергу, Закон про ФГ не ставить право члена фермерського господарства на отримання частини його прибутку в залежність від вкладу до складеного капіталу. Водночас, таку залежність можуть передбачити у Статуті самі члени ФГ, визначаючи порядок розподілу прибутку фермерського господарства.

Резюме. Якщо прибуток між членами ФГ розподіляється виключно за критерієм їх трудового внеску у діяльність господарства, то в цьому випадку, на наш погляд, дивідендних виплат не відбувається. Члени ФГ отримують активні доходи, тобто доходи від їх трудової участі в підприємницькій діяльності ФГ. Такі виплати слід відносити до інших доходів ( п.п. 164.2.20 ПКУ). Згодні з цим і податківці (див. роз’яснення в підкатегорії 103.25 БЗ).

Якщо ж статутом передбачено, що розподіл прибутку (повністю або частково) між членами ФГ здійснюється пропорційно їх внескам до складеного капіталу, то в цій частині виплати слід вважати дивідендами.

Водночас, на практиці часто господарства прагнуть використовувати змішані критерії розподілу прибутку, які враховували б і участь члена господарства у формуванні складеного капіталу (якщо таке було), і його трудову участь у діяльності. Як тоді розібратися з виплатами? Пояснимо на прикладі.

Припустимо, ФГ складається з 10 членів, з яких тільки троє брали участь у формуванні складеного капіталу господарства (їх частки відповідно становлять 20 %, 35 % і 45 %). Господарство за підсумками року отримало прибуток у розмірі 100000 грн.

Статутом передбачено такий порядок розподілу отриманого прибутку: 50 % розподіляється порівну між усіма членами ФГ, решта 50 % розподіляється тільки між членами, які брали участь у формуванні складеного фонду, пропорційно їх внескам.

Простий розрахунок (100000 х 50 % : 10) показує, що в цьому випадку кожному з членів ФГ належить по 5000 грн. доходу, отриманого при розподілі прибутку фермерського господарства.

Крім того, трьом членам ФГ додатково нарахують відповідно 10000 грн. (50000 х 20 %), 17500 грн. (50000 х 35 %) і 22500 грн. (50000 х 45 %), тобто з розрахунку розміру їх внесків. Ці доходи слід вважати дивідендами.

Важливо! Щоб уникнути можливих спорів з контролерами щодо правильності визначення виду виплати члену ФГ, рекомендуємо оформляти документи так, щоб вони однозначно вказували на наявність або відсутність зв’язку такої виплати з внеском члена ФГ до складеного капіталу.

Ну а тепер саме час поговорити про оподаткування.

ПДФО, ВЗ і ЄСВ

Отже, ми з вами виділили два види виплат, що можуть здійснюватися ФГ на користь своїх членів. Це інші доходи, розраховані залежно від трудового вкладу, і дивіденди.

Почнемо з інших доходів ( п.п. 164.2.20 ПКУ). Такі доходи включайте до загальної бази оподаткування. Ставка ПДФО — 18 %.

У розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ їх відображайте з ознакою доходу «127».

Так само з них потрібно буде утримати військовий збір. Ставка стандартна — 1,5 %.

Дивіденди ( п. 170.5 ПКУ). Дивіденди у вигляді акцій (часток, паїв), що не змінюють пропорцій участі учасників у складеному капіталі, ПДФО не обкладайте і відображайте в Податковому розрахунку з ознакою доходу «142» ( п.п. 165.1.18 ПКУ).

Решту дивідендів остаточно обкладайте ПДФО при їх нарахуванні. Звичайні дивіденди обкладайте ПДФО за ставкою:

5 %, якщо нарахування здійснює платник податку на прибуток;

18 % — в усіх інших випадках.

Якщо дивіденди згідно з п.п. 170.5.3 ПКУ прирівнюються до заробітної плати, то їх оподатковуйте за ставкою 18 %.

У формі № 1ДФ дивіденди, прирівняні до зарплати, відображайте з ознакою доходу «101», а звичайні дивіденди — з ознакою доходу «109».

І не забудьте утримати ВЗ. Вид дивідендів значення не має.

Для цілей справляння ЄСВ відсутня база: виплати, які проводить ФГ своїм членам, не є ані зарплатою, ані винагородою за виконання роботи (надані послуги) за цивільно-правовими договорами.

Більше того, члени ФГ можуть бути платниками ЄСВ виключно на добровільних засадах (див. абзац третій ч. 1 ст. 10 Закону № 2464).

Бухоблік

Облік розрахунків за виплатами членам ФГ:

— дивідендів ведіть на субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

— доходу згідно з трудовою участю — на субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами».

Для наочності розглянемо приклад.

Приклад. ФГ є юридичною особою і платником «сільськогосподарського» ЄП групи 4. Воно має 5 членів. Усі вони брали участь у формуванні складеного капіталу (частки рівні). Згідно з положеннями Статуту ФГ протягом року членам господарства за їх працю щомісячно проводилися авансові виплати за рахунок прибутку з розрахунку 4000 грн. за мінусом податків/внесків. За підсумками року ФГ отримало прибуток у розмірі 500000 грн. На загальних зборах членів ФГ прийнято рішення залишити 150000 грн. у резервному фонді, а частину прибутку, що залишилася після такого резервування і вже проведених авансових виплат за працю, 240000 грн. (4000 х 12 міс. х 5 ос.), згідно з положеннями Статуту ФГ виплатити у вигляді дивідендів пропорційно частці внесків. Члени ФГ добровільними платниками ЄСВ не є.

У бухгалтерському обліку ці операції відображаються в такому порядку.

Бухгалтерський облік виплат у ФГ

№ з/п

Зміст операції

Дт

Кт

Сума, грн.

1

Перераховано до бюджету з поточного рахунка суму:

— ПДФО (4000 грн. х 5 ос. х 18 % : 100 %)

641/ПДФО

311

3600

2

— ВЗ (4000 грн. х 5 ос. х 1,5 % : 100 %)

642/ВЗ

311

300

3

Виплачено авансом дохід членам господарства від виконання ними трудової функції в січні поточного року

(4000 грн. х 5 ос. - 3600 - 300)*

672

301

16100

4

Отримано прибуток за підсумками року

791

441

500000

5

Частину прибутку спрямовано до резервного фонду

441

43

150000

6

Частину прибутку спрямовано для виплати трудових доходів і дивідендів (500000 - 150000)

441

443

350000

7

Розподілено отриманий прибуток на виплату трудового доходу членам господарства

443

672

240000

8

Нараховано ПДФО

672

641/ПДФО

43200

9

Нараховано ВЗ

672

642/ВЗ

3600

10

Розподілено отриманий прибуток на виплату дивідендів членам ФГ

443

671

110000

11

Нараховано ПДФО

671

641/ПДФО

19800

12

Нараховано ВЗ

671

642/ВЗ

1650

13

Перераховано до бюджету з поточного рахунка суму:

— ПДФО

641/ПДФО

311

19800

14

— ВЗ

642/ВЗ

311

1650

15

Перераховано з поточного рахунку членам ФГ дивіденди пропорційно їх часткам (110000 - 19800 - 1650)

671

311

88550

* Такі самі авансові виплати доходу та перерахування ПДФО і ВЗ були здійснені в кожному з місяців звітного року. Усього за 12 місяців звітного року виплачено доходу — 193200 грн. (16100 грн. х 12 міс.), сплачено ПДФО — 43200 грн. (3600 грн. х 12 міс.), ВЗ — 3600 грн. (300 грн. х 12 міс).

висновки

  • Члени ФГ не є найманими працівниками такого ФГ. Отже, виплачувані їм доходи не є зарплатою.
  • Доходи членів ФГ від їх трудової участі в підприємницькій діяльності слід відносити до інших доходів.
  • Якщо Статутом ФГ передбачено, що розподіл прибутку (повністю або частково) між членами ФГ здійснюється пропорційно їх внескам до складеного капіталу, то такі виплати слід вважати дивідендами.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити