(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
10/10
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Грудень , 2016/№ 102

Перелік використаних документів

http://tinyurl.com/y47zl9uo

ГКУ — Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

КЗпП — Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

ЦКУ — Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 851 — Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV.

Закон № 852 — Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 р. № 852-IV.

Закон № 996 — Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Закон № 5029 — Закон України «Про засади державної мовної політики» від 03.07.2012 р. № 5029-VI.

Постанова № 2137 — постанова ВРУ «Про Державний герб України» від 19.02.92 р. № 2137-XII.

Указ № 493/92 — Указ Президента України «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 03.10.92 р. № 493/92.

Випуск 1 Довідника — Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затверджений наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336.

ГОСТ 2.321 — Міждержавний стандарт ГОСТ 2.321-84 «Єдина система конструкторської документації. Позначення літерні», затверджений постановою Держстандарту СРСР від 30.03.84 р. № 1148.

ГОСТ 7.12 — Міждержавний стандарт ГОСТ 7.12-93 «Бібліографічний запис. Скорочення слів російською мовою. Загальні вимоги та правила», прийнятий Міждержавною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (звіт Технічного секретаріату від 15.03.94 р. № 1).

ДК 010-98 — Державний класифікатор управлінської документації ДК 010-98, затверджений наказом Держстандарту від 31.12.98 р. № 1024.

ДСТУ 1.5 — Національний стандарт України ДСТУ 1.5:2003 «Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів», затверджений наказом Держспоживстандарту від 16.05.2003 р. № 85.

ДСТУ 2732 — Національний стандарт України ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення понять», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.05.2004 р. № 97.

ДСТУ 3582 — Національний стандарт України ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», затверджений наказом Мінекономрозвитку від 22.08.2013 р. № 1010.

ДСТУ 3651.0 — Державний стандарт України ДСТУ 3651.0-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення», затверджений наказом Держстандарту від 09.10.97 р. № 620.

ДСТУ 3651.1 — Державний стандарт України ДСТУ 3651.1-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення», затверджений наказом Держстандарту від 09.10.97 р. № 620.

ДСТУ 3651.2 — Державний стандарт України ДСТУ 3651.2-97 «Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення», затверджений наказом Держстандарту від 09.10.97 р. № 620.

ДСТУ 4163 — Національний стандарт України ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», затверджений наказом Держспоживстандарту від 07.04.2003 р. № 55.

Інструкція № 58 — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. № 58.

Класифікатор професій — Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010», затверджений наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327.

Наказ № 489 — наказ Держкомстату «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489.

Перелік форматів — Перелік форматів даних електронних документів постійного і тривалого (понад 10 років) зберігання, затверджений наказом Мін’юсту від 11.11.2014 р. № 1886/5.

Порядок № 903 — Порядок акредитації центру сертифікації ключів, затверджений постановою КМУ від 13.07.2004 р. № 903.

Порядок № 1886/5 — Порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до передавання на архівне зберігання, затверджений наказом Мін’юсту від 11.11.2014 р. № 1886/5.

Правила № 270 — Правила надання послуг поштового зв’язку, затверджені постановою КМУ від 05.03.2009 р. № 270.

Правила № 1000/5 — Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджені наказом Мін’юсту від 18.06.2015 р. № 1000/5.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
перелік використаних документів додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті