Теми статей
Обрати теми

Енциклопедія бухобліку (частина 3). 9. Вексельні розрахунки

редактор Вороная Наталія, податковий експерт Чернишова Наталія
Спершу нагадаємо, що являє собою вексель. Вексель — цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов’язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю) (ст. 14 Закону про цінні папери). У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за цим договором і виникають грошові зобов’язання за векселем (ч. 3 ст. 4 Закону № 2374).

Таким чином, вексель, з одного боку, являє собою безумовне грошове зобов’язання і є засобом платежу, а з іншого — цінний папір.

Векселі бувають двох видів: прості та переказні. Основна відмінність простого векселя від переказного полягає в кількості учасників операції. У разі використання простого векселя їх двоє: особа, яка зобов’язалася виплатити певну суму грошей (боржник), і особа, на чию користь боржник зобов’язався сплатити гроші (векселедержатель). Простий вексель виписує та підписує боржник (векселедавець). При цьому спочатку передбачається, що платником за векселем є його векселедавець.

У разі використання переказного векселя з’являється третя фігура — платник за векселем (трасат). Переказний вексель виписує та підписує кредитор (трасант). Такий вексель містить пропозицію боржнику векселедавця (трасату) сплатити в зазначений строк позначену у векселі суму третій особі — векселедержателю (ремітенту — кредитору трасанта). Таким чином,

векселедавець (трасант) для платника за векселем (трасата) виступає кредитором, а для векселедержателя — боржником

Платнику пропонується погасити в рахунок його заборгованості перед векселедавцем заборгованість останнього перед векселедержателем. Таким чином, сенс переказного векселя полягає в тому, що векселедавець призначає платником за векселем свого боржника. Тобто на відміну від простого векселя, векселедавець і платник за переказним векселем не збігаються.

Як правило, вексель потрапляє на підприємство (до векселедержателя) або в результаті отримання його в рахунок відвантажених товарів (робіт, послуг), або шляхом придбання за грошові кошти.

Подвійна природа векселя (борговий інструмент та цінний папір) зумовлює два варіанти його відображення в бухгалтерському обліку. Так, залежно від характеру операції, у результаті здійснення якої отримано вексель, його відображають:

1) як власне вексель. У цьому випадку залежно від характеру заборгованості (довгострокова або короткострокова) його обліковують за дебетом субрахунку 182 «Довгострокові векселі одержані» або відповідного субрахунку рахунка 34 «Короткострокові векселі одержані»;

2) як фінансову інвестицію. У цьому випадку вексель обліковують на рахунку 14 «Довгострокові фінансові інвестиції» або на рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції» також залежно від характеру інвестиції (довгострокова або короткострокова).

При цьому, якщо передбачається, що вексель буде погашено протягом року, його відносять до короткострокових, якщо протягом періоду, що перевищує рік, — до довгострокових.

Вексель зі строком платежу за пред’явленням пред’являють до погашення протягом року з дати складання (якщо цей строк не збільшено або не зменшено в самому векселі). А отже, його потрібно облікувати як короткостроковий вексель (або поточну фінансову інвестицію).

Для акцептованих та неакцептованих переказних векселів доцільно відкрити окремі субрахунки другого порядку, наприклад 341/1 «Переказні векселі одержані, але неакцептовані» і 341/2 «Переказні векселі одержані та акцептовані».

Що стосується векселедавця, то він залежно від характеру заборгованості (довгострокова або короткострокова) відображає виданий вексель за кредитом відповідних субрахунків рахунка 51 «Довгострокові векселі видані» або рахунка 62 «Короткострокові векселі видані».

Якщо сторони мають справу з відсотковим векселем, то доходи у вигляді нарахованих відсотків відображають проводкою: Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами» — Кт 732 «Відсот­ки одержані». У свою чергу, витрати зі сплати відсотків показують кореспонденцією: Дт 952 «Інші фінансові витрати» — Кт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками».

Порядок обліку вексельних розрахунків наведемо в табл. 9.1.

Таблиця 9.1. Облік вексельних операцій

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Видача та погашення простого відсоткового векселя

Облік у покупця товару (векселедавця)

1

Отримано товар від постачальника

281

631

2000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

631

400,00

3

Видано простий відсотковий вексель

631

621

2400,00

4

Нараховано відсотки за векселем

952

684

250,00

5

Донараховано податковий кредит з ПДВ за товаром (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

684

50,00

6

Погашено вексель (у тому числі відсотки)

621

311

2400,00

684

311

300,00

Облік у продавця товару (векселедержателя)

1

Відвантажено товар покупцю

361

702

2400,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

400,00

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

1600,00

4

Отримано простий відсотковий вексель

341

361

2400,00

5

Нараховано відсотки за векселем

373

732

300,00

6

Донараховано податкові зобов’язання з ПДВ за товаром виходячи із суми відсотків за векселем

732

641/ПДВ

50,00

7

Погашено вексель (у тому числі відсотки)

311

341

2400,00

311

373

300,00

Передача векселя за індосаментом

Перший векселедержатель

1

Отримано простий вексель

341

361

2400,00

2

Продано вексель через торговця цінними паперами з дисконтом

377

719

2000,00

3

Списано облікову вартість векселя

949

341

2400,00

4

Нараховано винагороду торговця

949

685

150,00

5

Відображено залік заборгованостей

685

377

150,00

6

Отримано кошти від продажу векселя за мінусом винагороди торговця

311

377

1850,00

7

Обліковано на позабалансовому субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем

042

2400,00

8

Списано з позабалансового субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем після закінчення строку пред’явлення регресних вимог або після закінчення строку позовної давності

042*

2400,00

* Вексель обліковують на субрахунку 042 до моменту погашення (за наявності інформації) або до моменту закінчення строку позовної давності для пред’явлення вимог до індосанта (за номіналом).

Другий векселедержатель

1

Придбано вексель

352*

685

2000,00

* Покупка векселя за грошові кошти свідчить про інвестиційний характер цього цінного паперу, тому логічно використовувати субрахунок 352. Номінал значення не має, вексель відображається за тією сумою, за яку його було придбано.

2

Оплачено вексель

685

311

2000,00

3

Отримано товар від постачальника

281

631

2000,00

4

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

631

400,00

5

Передано вексель постачальнику товару

377

741

2400,00

6

Обліковано на позабалансовому субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем (за номінальною вартістю)

042

2400,00

7

Списано облікову вартість векселя

971

352

2000,00

8

Відображено залік заборгованостей

631

377

2400,00

9

Списано з позабалансового субрахунку 042 зобов’язання за індосованим векселем після закінчення строку пред’явлення регресних вимог або після закінчення строку позовної давності

042

2400,00

Видача та погашення переказного векселя

Підприємство А (векселедавець, трасант)

1

Відвантажено товар підприємству В

361

702

3600,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

600,00

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

2000,00

4

Отримано товар від підприємства Б

281

631

2000,00

5

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

631

400,00

6

Видано підприємству Б переказний вексель, платником (трасатом) за яким виступає підприємство В

631

621

2400,00

7

Відображено залік заборгованостей після акцепту векселя підприємством В (трасатом)

621

361

2400,00

8

Обліковано на позабалансовому субрахунку зобов’язання трасанта за векселем

042

2400,00

9

Погашено підприємством В решту заборгованості за товар (3600,00 грн. - 2400,00 грн.)

311

361

1200,00

10

Списано з позабалансового обліку зобов’язання трасанта за переказним векселем після закінчення строку пред’явлення регресних вимог або після закінчення строку позовної давності

042

2400,00

Підприємство Б (векселедержатель)

1

Відвантажено товар підприємству А (векселедавцю)

361

702

2400,00

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

400,00

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

1600,00

4

Отримано переказний вексель від підприємства А (векселедавця)

341/1*

361

2400,00

5

Акцептовано переказний вексель підприємством В (трасатом)

341/2*

341/1

2400,00

* У бухгалтерському обліку можна відкрити окремі субрахунки для неакцептованих (341/1) та акцептованих (341/2) векселів.

6

Погашено переказний вексель підприємством В (трасатом)

311

341/2

2400,00

Підприємство В (платник за векселем, трасат)

1

Отримано товар від підприємства А (трасанта)

281

631

3000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

641/ПДВ

631

600,00

3

Акцептовано переказний вексель

631

621*

2400,00

* Відображається як видача власного векселя.

4

Оплачено вексель підприємству Б (векселедержателю)

621

311

2400,00

5

Оплачено підприємству А решту заборгованості за товар (3600,00 грн. - 2400,00 грн.)

631

311

1200,00

висновки

  • Векселедавець і платник за переказним векселем — різні особи.

  • Залежно від характеру операції, у результаті здійснення якої отримано вексель, його відображають в обліку або як власне вексель, або як фінансову інвестицію.

  • Якщо передбачається, що вексель буде погашено протягом року, його відносять до короткострокових векселів, якщо протягом періоду, що перевищує рік, — до дов­гострокових.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі