Звітність з ЄСВ: якщо не продовжили «інвалідну» довідку

В обраному У обране
Друк
Боршовська Валентина, заступник директора Департаменту — начальник відділу персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж ПФУ
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2016/№ 53
На підприємстві працює працівник, якому згідно з довідкою до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії було встановлено інвалідність на строк до 12.04.2016 р. Для підтвердження групи інвалідності працівник повинен був пройти черговий переогляд, проте він його не пройшов, а підприємство не відстежило цей момент і продовжувало нараховувати ЄСВ на базу нарахування, визначену щодо цього працівника, за ставкою 8,41 %. Помилку виявлено в червні 2016 року. У цьому ж місяці було донараховано і сплачено до бюджету суму ЄСВ за квітень та травень 2016 року. Як такі виправлення відобразити у звітності з ЄСВ?

Для підприємств, установ та організацій ЄСВ встановлюється у розмірі 8,41 % суми нарахованої працюючим інвалідам:

— заробітної плати;

— суми оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності;

— допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами (див. ч. 13 ст. 8 Закону № 2464 та п. 5 розд. III Інструкції № 449).

Підтвердженням того, що працівнику встановлено інвалідність, є завірена копія довідки до акта огляду в медико-соціальній експертній комісії (далі — МСЕК) про встановлення групи інвалідності. Причому врахуйте, завіряє копію такої довідки безпосередньо підприємство (установа або організація), на якому працює інвалід на підставі трудового договору. Це прямо прописано в п. 7 розд. III Інструкції № 449.

Нарахування ЄСВ за ставкою 8,41 % на базу справляння ЄСВ, визначену щодо працівника-інваліда, здійснюють у період з дати встановлення групи інвалідності, але не раніше отримання роботодавцем копії довідки з акта огляду в МСЕК, і до дати припинення інвалідності на підставі рішення цієї комісії або, як у цьому випадку, дати, до якої встановлено інвалідність. При цьому до дати отримання копії зазначеної довідки та її завірення, а також з дати припинення інвалідності роботодавець нараховує ЄСВ на базу нарахування працівника за ставкою 22 %.

За цієї ситуації підприємство неправомірно застосовувало пільгову ставку 8,41 % до зарплати працівника, нарахованої за період з 12 квітня 2016 року, тобто з дня, що настає за тим, по який було встановлено працівнику інвалідність.

Припустимо, що сума зарплати, на яку було помилково нараховано ЄСВ за ставкою 8,41 %, становить:

— у квітні 2016 року — 4000,00 грн. (оклад 6000,00 грн. / 21 робочий день х 14 фактично відпрацьованих днів);

— у травні 2016 року — 6000,00 грн.

Сума ЄСВ, помилково нарахованого за ставкою 8,41 % на базу справляння ЄСВ працівника, який не підтвердив інвалідність:

— у квітні 2016 року — 336,40 грн. (4000,00 грн. х 8,41 % : 100 %);

— у травні 2016 року — 504,60 грн. (6000,00 грн. х 8,41 % : 100 %).

Сума ЄСВ, яку належало б нарахувати за ставкою 22 % на базу справляння ЄСВ цього працівника:

— у квітні 2016 року — 880,00 грн. (4000,00 грн. х 22 % : 100 %);

— у травні 2016 року — 1320,00 грн. (6000,00 грн. х 22 % : 100 %).

У бухобліку помилку було виправлено в червні 2016 року.

Далі розглянемо, як цю помилку виправити у звітності з ЄСВ. А почнемо з Таблиці 6 форми № Д4. Адже її дані є підставою для заповнення граф Таблиці 1 форми № Д4.

Порядок виправлення в Таблиці 6 помилки, пов’язаної із застосуванням неправильної ставки ЄСВ, залежить від того, протягом усього чи тільки частини звітного місяця до бази нарахування працівника застосовувалася неправильна ставка ЄСВ.

Ситуація 1. Неправильна ставка ЄСВ застосовувалася до частини зарплати, нарахованої працівнику за звітний місяць. У нашому випадку — це квітень 2016 року — місяць, у якому працівник втратив «інвалідний» статус.

Проблема ситуації. У Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 підприємство відобразило загальну суму зарплати, нарахованої за звітний місяць (квітень 2016 року), з кодом категорії застрахованої особи (код КЗО) «2» (працюючий інвалід) у графі 9 та суму ЄСВ, нарахованого на цю зарплату за ставкою 8,41 %.

Оскільки працівник втратив «інвалідний» статус у середині місяця (з 12 квітня 2016 року), то на цього працівника необхідно було в Таблиці 6 сформувати два рядки.

Один — з кодом КЗО «2» із зарплатою, нарахованою за фактично відпрацьовані дні до дня втрати «інвалідного» статусу та з сумою ЄСВ, розрахованою за ставкою 8,41 %.

Другий рядок — з КЗО «1» (найманий працівник на загальних підставах) із зарплатою, нарахованою за фактично відпрацьовані дні, починаючи з дня втрати «інвалідного» статусу, і з сумою ЄСВ, нарахованою за ставкою 22 %.

Вирішення проблеми. Таку помилку виправляємо в поточній звітності. На працівника формуємо два рядки.

Перший рядок — на вилучення помилкових даних за період, коли працівник втратив «інвалідний» статус. У цьому рядку зазначаємо, серед іншого:

— у графі 9 — код КЗО «2» (працюючий інвалід);

— у графі 10 — код типу нарахувань «3» — надміру нарахований ЄСВ за ставкою 8,41 %;

— у графі 11 — місяць, у якому допущено помилку (у цьому випадку — квітень 2016 року);

— у графах 17 і 18 — суми доходу, на який помилково було нараховано ЄСВ за ставкою 8,41 % (4000,00 грн.);

— у графі 21 — сума надміру нарахованого ЄСВ за ставкою 8,41 % (336,40 грн.).

Другий рядок — на введення правильних даних. У цьому рядку проставляємо:

— у графі 9 — код КЗО «1» (найманий працівник на загальних підставах);

— у графі 10 — код типу нарахувань «2» — донарахований ЄСВ за ставкою 22 %;

— у графі 11 — місяць, у якому допущено помилку (квітень 2016 року);

— у графах 17 і 18 — суми доходу, за період з моменту втрати «інвалідного» статусу (4000,00 грн.);

— у графі 21 — сума нарахованого ЄСВ за ставкою 22 % (880,00 грн.).

Такий порядок виправлення помилки в Таблиці 6 дозволить у системі персоніфікованого обліку щодо «перехідного» місяця (квітень 2016 року) відобразити дані з кодом КЗО «2» за період, коли працівнику було встановлено інвалідність, і дані з кодом КЗО «1» за період після втрати «інвалідного» статусу.

У Таблиці 1 форми № Д4:

— сума надміру нарахованого ЄСВ за ставкою 8,41 % повинна буде потрапити до рядків 5, 5.1, 5.1.4;

— сума виплат, на які було помилково нараховано ЄСВ за ставкою 8,41 %, — до рядка 5.4;

— сума донарахованого ЄСВ за ставкою 22 % — до рядків 4; 4.1; 4.1.1;

— сума виплат, на які донараховано ЄСВ за ставкою 22 %, — до рядка 4.4.

І не забудьте зазначити зміст помилки.

Ситуація 2. Неправильна ставка ЄСВ застосовувалася до усієї бази нарахування ЄСВ звітного місяця (у нашому випадку — це травень 2016 року).

Проблема ситуації. У Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за травень 2016 року зарплату працівника було відображено з кодом КЗО «2» (працюючий інвалід) у графі 9 і зазначено суму ЄСВ, нараховану за ставкою 8,41 %.

Необхідно було на працівника сформувати рядок із кодом КЗО «1» (найманий працівник на загальних підставах), а на суму зарплати нарахувати ЄСВ за ставкою 22 %.

Вирішення проблеми. Виправити цю помилку можна через скасовуючий і поточний звіти за формою № Д4. Скасовуючий нам потрібний для того, щоб щодо працівника-неінваліда «перекинути» раніше подані відомості під кодом КЗО «2» (працюючий інвалід), на код КЗО «1» (найманий працівник на загальних підставах). Поточний — щоб донарахувати суму ЄСВ, яка дорівнює різниці між зобов’язаннями, розрахованими за ставками 22 % і 8,41 %.

Почнемо із скасовуючого звіту. Його формуєте за той звітний місяць, у якому до бази нарахування ЄСВ помилково застосовувалася ставка 8,41 % (у нашому випадку — це травень 2016 року). Він складатиметься з титульного аркуша і двох таблиць 6.

У першій Таблиці 6 з типом «скасовуюча» повторюєте рядок з неправильними даними щодо працівника-неінваліда. У другій з типом «початкова» — у графі 9 проставляєте код КЗО «1» (найманий працівник на загальних підставах). Усі інші графи Таблиці 6 з типом «початкова» заповнюємо без змін. Коригувати сумові показники у скасовуючому Звіті за формою № Д4 не можна!

Звіт сформовано? Надсилаємо його контролерам.

Тепер переходимо до поточного звіту. У його Таблиці 6 на працівника формуєте рядок, проставляючи:

— у графі 9 — код КЗО «1» (найманий працівник на загальних підставах);

— у графі 10 — код типу нарахувань «2» — донарахований ЄСВ;

— у графі 11 — місяць, у якому допущено помилку (у цьому випадку — травень 2016 року);

— у графі 21 — різницю між сумою ЄСВ, розрахованою за ставкою 22 %, і тією, яку було розраховано за ставкою 8,41 %, — 815,40 грн. (1320,00 - 504,60).

Графи 17 і 18 не заповнюєте! Адже база нарахування ЄСВ за травень 2016 року не змінилася. Її ви зазначили у Звіті за формою № Д4 за травень 2016 року.

А тепер перейдемо до Таблиці 1 форми № Д4.

У Таблиці 1 форми № Д4 суму донарахованого ЄСВ за ставкою 22 % зазначте у рядках 4; 4.1; 4.1.1.

Також потрібно буде зазначити зміст помилки.

Використовуючи дані, зазначені в запитанні, наведемо на рис. 1 фрагмент Таблиці 6 за звітний місяць (червень 2016 року), в якому виявлено та виправлено помилку, а на рис. 2 — фрагменти Таблиці 6 скасовуючого Звіту за квітень 2016 року.

Рис. 1. Фрагмент Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 за червень 2016 року

Рис. 2. Фрагменти таблиць 6 («скасовуюча» і «початкова») скасовуючого Звіту за формою № Д4 за травень 2016 року

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити