Теми статей
Обрати теми

Так от яка ти... декларація про доходи

Костенко Ніна, податковий експерт
Свої доходи, отримані у 2015 році, фізособи — платники податків декларують за новою формою податкової декларації про майновий стан і доходи. А тому навіть тим, хто у минулі роки вже проходив подібну процедуру, корисно буде дізнатися про всі особливості новинки. Давайте разом розберемося, як її заповнити, щоб звітна кампанія пройшла у вас як по маслу.

За підсумками звітного податкового року фіз­особа — платник податків зобов’язана подати декларацію про майновий стан та доходи (далі — декларація про доходи) і визначити в ній податкові зобов’язання не тільки з ПДФО, а й з ВЗ. Це випливає з п.п. 1.6 п. 161 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, який встановлює, що платники ВЗ повинні забезпечувати виконання податкових зобов’язань з нього у формі та у спосіб, що передбачені «ПДФОшною» ст. 176 ПКУ.

З метою реалізації цієї норми з 1 січня 2016 року Мінфін запровадив нову форму декларації про доходи, затвердивши її своїм наказом від 02.10.2015 р. № 859.

Загальні положення

Порядок складання декларації про доходи регламентує Інструкція № 859 (ср. ). Її подаєте до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання). Податківці уточнюють, що це місце реєстрації згідно з паспортними даними (див. консультацію в підкатегорії 103.24 БЗ).

Декларацію заповнюйте самостійно, або уповноважте на такі дії іншу особу, видавши їй довіреність ( п. 179.5 ПКУ). При цьому така довіреність має бути засвідчена нотаріально відповідно до чинного законодавства ( п. 19.2 ПКУ).

Водночас, в окремих випадках, перелічених у п. 179.6 ПКУ, довіреність на заповнення та подання декларації про доходи не потрібна. Що це за випадки? Коли обов’язок з декларування доходів фізособи покладено на:

батьків, усиновлювачів, опікуна чи піклувальника — за доходами, отриманими неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;

спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) — за доходами, отриманими протягом звітного податкового року платником податків, який помер;

державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податків, визначеного в установленому порядку банкрутом.

Дещо про форму

Порівняно зі своєю попередницею, нова форма декларації стала менш «важкою». Якщо «старенька» складалася з восьми розділів і семи додатків, то новинка хоч і включає теж вісім розділів, однак має всього чотири додатка, що містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

Показники в розділах II — V декларації та додатках проставляйте у гривнях з копійками

Якщо ви подаєте декларацію і додатки до неї в паперовому вигляді, дотримуйтеся таких важливих правил:

1. Додатки до декларації є складовою частиною декларації, і без неї вони не дійсні. Проте їх заповнюють і подають виключно за наявності доходів (витрат), для розрахунку яких власне вони і призначені ( п. 2 розд. II Інструкції № 859). Тобто якщо будь-який з додатків ви не заповнюєте (через відсутність відповідних доходів/витрат), то подавати його з прокресленнями не потрібно.

2. У декларації та додатках зазначайте всі передбачені в них відомості (показники), крім випадків, які там прямо застережені.

Якщо якийсь рядок декларації (додатка) не заповнюєте через відсутність інформації (операції, суми), то прокресліть його

Виняток — випадки, прямо визначені в декларації (додатку).

3. Заповнюйте декларацію та додатки друкованими літерами, чорнильною або кульковою ручкою синього або чорного кольору. Олівцем заповнювати не можна.

Зробіть це так, щоб текст (цифри) можна було вільно прочитати і щоб ці записи могли зберегтися протягом установленого строку зберігання звітності.

4. У декларації та додатках не повинно бути підчисток, помарок, виправлень, дописок і закреслень.

5. У декларації та додатках не повинно бути тексту або цифр, які неможливо прочитати в результаті пошкодження аркушів, їх потертості, заливання чорнилом або іншою рідиною.

6. Дотримуйтеся правила: хто декларацію заповнює, той її і підписує (тобто або ви, або уповноважена особа, якщо заповнює вона за довіреністю).

Знайомимося зі структурою декларації

Як ми вже зазначили, декларація про доходи складається з восьми розділів і чотирьох додатків. Додаток:

Ф1 призначено для розрахунку ПДФО при отриманні доходів у вигляді зарплати та винагород за цивільно-правовими договорами одночасно від двох і більше податкових агентів;

Ф2 — для розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО і ВЗ з інвестприбутків;

Ф3 — для розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО і ВЗ з іноземних доходів;

Ф4 — для розрахунку податкових зобов’язань з ПДФО і ВЗ з доходів, отриманих фізособами-підприємцями і незалежними професіоналами.

Але відкладемо додатки вбік і поговоримо про саму декларацію, а точніше про її розділи.

У розділі I декларації ви зазначаєте загальні відомості про себе, що дозволяють ідентифікувати вас як платника податків.

Якщо декларацію про доходи і відповідні додатки до неї заповнює нотаріально уповноважена особа, то вона зобов’язана заповнити ряд. 9 розділу I декларації

У розділ II записуйте інформацію про всі свої доходи з джерелом їх походження з України, а також про іноземні доходи. Цікаво, що цей розділ об’єднує в собі як підприємницькі доходи (у тому числі за період перебування на єдиному податку, хоча вони не обкладаються ПДФО і ВЗ), так і цивільні ( п. 177.11 ПКУ).

У розділі III фіксуйте суму ПДФО, на яку зменшуються ваші податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Заповнювати які-небудь додатки до цього розділу не потрібно, вони новою формою декларації про доходи не передбачені. Не треба тут зазначати і реквізити документів, які підтверджують понесені витрати. Достатньо навести тільки категорії та загальну суму фактично здійснених протягом звітного податкового року витрат.

У розділі IV проведіть розрахунки податкових зобов’язань окремо з ПДФО з урахуванням податкової знижки і окремо з ВЗ.

Розділ V знадобиться, якщо необхідно виправити помилку в деклараціях про доходи за минулі звітні роки.

Розділ VI заповнюйте, якщо за результатами декларування вам повертатимуть надміру сплачені суми податку.

У розділі VII відобразіть відомості про нерухоме майно, що перебуває у вас у власності станом на кінець 2015 року як на території України, так і за її межами.

У розділі VIII наведіть інформацію про власне рухоме майно, що перебуває у вас у власності станом на кінець 2015 року.

Вважаєте за потрібне подати разом із декларацією доповнення до неї (наприклад, щоб пояснити, звідки в ній взялася та чи інша цифра)? Будь ласка. Складіть їх у довільній формі і подайте з поясненням мотивів подання. Ці доповнення стануть невід’ємною частиною декларації ( п. 46.4 ПКУ).

Ну ось, із структурою декларації про доходи розібралися. Переходимо до заповнення її розділів. Починаємо, звичайно ж, з розділу I.

Заповнюємо розділ I декларації про доходи

Розділ I «Загальні відомості» декларації про доходи — своєрідна візитівка платника. Досить одного погляду на неї, щоб отримати про платника необхідну інформацію. Підказка щодо заповнення рядків цього розділу перед вами (див. табл. 1).

Таблиця 1. Розділ I декларації про доходи

Код рядка

Пояснення

1

Зазначайте тип декларації. Проставте позначку «Х» у графі відповідного варіанта:

— «звітна», якщо подаєте декларацію за 2015 рік у звичайному режимі;

— «звітна нова» — при повторному поданні декларації-2015 не пізніше 04.05.2016 р. (у зв’язку з виявленням помилки);

— «уточнююча», якщо хочете виправити помилку, виявлену після граничного строку подання декларації

2

Зазначайте арабськими цифрами звітний календарний рік, за який подаєте декларацію, — «2015»

3

Наведіть:

— свої П. І. Б. згідно з паспортом українською мовою. Якщо у 2015 році або вже в поточному році (до моменту подання декларації) ви змінили П. І. Б., то спочатку зазначте нові П. І. Б., а в дужках — попередні;

— реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер). Якщо ви відмовилися від нього і маєте в паспорті відмітку про це, зазначте тут серію і номер паспорта

4

Зазначте своє місце проживання, за яким узяті на облік в податковому органі, у тому числі поштовий індекс. Урахуйте, що зміна назви вулиці у зв’язку з декомунізацією не є зміною місця проживання.

Контактні телефони та адресу електронної пошти вписуйте за бажанням

5

Наведіть найменування ДПІ, до якої подаєте декларацію

6

Проставте позначку «Х» у відповідній комірці:

— «резидент» — якщо ваше місця проживання знаходиться в Україні;

— «нерезидент» — якщо ви не є резидентом України

7

Зазначте, хто заповнив декларацію (позначка «Х»):

— особисто фізособа — платник податків

або

— уповноважена особа (у цьому випадку не забудьте заповнити рядок 9)

8

Проставте позначку «Х» у вічку «громадянин»

9

Цей рядок не має бути порожнім, якщо декларацію заповнює уповноважена особа. Сюди вписують її П. І. Б., номер облікової картки платника податків (ІПН) або серію та номер паспорта, якщо особа відмовилася від ІПН

Заповнюємо розділ II декларації про доходи

Переходимо до розділу II «Доходи, отримані протягом звітного (податкового) року» декларації про доходи. У цьому розділі графи заповнюємо так:

— графа 3 — «грязна» (нарахована податковим агентом, отримана від фізособи) сума доходів, тобто без вирахування ПСП, ПДФО, ЄСВ і ВЗ;

— графи 4 і 5 — суми ПДФО і ВЗ, утримані податковими агентами та/або сплачені самостійно протягом звітного року при здійсненні нотаріальних дій;

— графи 6 і 7 — суми ПДФО і ВЗ, які фізособа зобов’язана сплатити самостійно.

Заповнити його правильно вам допоможе інформація з табл. 2.

Таблиця 2. Розділ II декларації про доходи

Код рядка

Пояснення

10

Проставляйте загальні суми за доходами, що включаються до оподатковуваного доходу

10.1

Цей рядок заповнюйте на підставі довідок, отриманих від роботодавців.

Важливо! Якщо у вас сума заробітної плати і винагород за ЦПД, отриманих одночасно від двох і більше податкових агентів, перевищила у 2015 році 146160 грн., вам необхідно буде заповнити додаток Ф1 до декларації (детальніше див. с. 21). При цьому до графи 6 за цим рядком потрапить значення ряд. 08 цього додатка Ф1.

Графа 7 не заповнюється

10.2

Тут ви наводите загальну суму доходів від продажу (обміну) об’єктів нерухомого та/або рухомого майна (детальніше див. с. 25)

10.3

У цьому рядку наведіть загальну суму доходів від здавання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду чи суборенду, житловий найм (піднайм) (детальніше див. с. 29).

При заповненні цього рядка обов’язково проставте відповідну позначку «Х» у графі 7 розділу VII та/або графі 5 розділу VIII декларації про доходи

10.4

Цей рядок для інвестприбутку. Перш ніж його заповнити, складіть додаток Ф2 до декларації (детальніше див. с. 32).

Значення з графи 6 ряд. 4.1 додатка Ф2 перенесіть до графи 3 ряд. 10.4 декларації.

Відповідно:

— значення графи 4 ряд. 10.4 декларації має дорівнювати значенню ряд. 5.1 додатка Ф2;

— значення графи 5 ряд. 10.4 декларації має дорівнювати значенню ряд. 6.1 додатка Ф2;

— значення графи 6 ряд. 10.4 декларації має дорівнювати значенню ряд. 5.2 додатка Ф2;

— значення графи 7 ряд. 10.4 декларації має дорівнювати значенню ряд. 6.2 додатка Ф2

10.5

До цього рядка впишіть загальну суму доходів у вигляді вартості успадкованого та/або отриманого в дарунок майна, що обкладаються ПДФО і ВЗ (детальніше див. с. 47)

10.6

Цей рядок для іноземних доходів. Перш ніж його заповнити, складіть додаток Ф3 до декларації (детальніше див. с. 35).

Підсумкове значення графи 5 додатка Ф3 перенесіть до графи 3 ряд. 10.6 декларації.

Відповідно:

— значення графи 6 ряд. 10.6 декларації має дорівнювати підсумковому значенню графи 8 додатка Ф3;

— значення графи 7 ряд. 10.6 декларації має дорівнювати підсумковому значенню графи 9 додатка Ф3

10.7

Оскільки ви подаєте декларацію про доходи як громадянин, у цьому рядку поставте прочерк

10.8

Оскільки ви подаєте декларацію про доходи як громадянин, у цьому рядку поставте прочерк

10.9

Цей рядок для оподатковуваних доходів, що не потрапили до рядків 10.1 — 10.6 декларації. Ідеться, зокрема про відсотки за депозитом, доходи за іпотечними цінними паперами, дивіденди, роялті, суму прощеного кредиту у розмірі, що перевищує у 2015 році 609 грн., тощо

11

Важливо! Раніше в декларації про доходи ми не показували неоподатковувані доходи. Тепер для них передбачено окремий рядок. До графи 3 цього рядка впишіть загальну суму доходів (у тому числі суму доходу з ряд. 11.1 декларації), що були отримані у 2015 році та не обкладаються ПДФО і ВЗ (див. ст. 165, п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Зауважте: податківці вважають, що в цьому рядку фізособи повинні показувати тільки ті доходи, що не обкладаються ПДФО за ст. 165 ПКУ. Наприклад, суми державної та соціальної допомоги, допомоги на лікування від благодійної організації або роботодавця тощо.

А ось, наприклад, неоподатковувані доходи від продажу рухомого/нерухомого майна сюди, на думку контролерів, потрапляти не повинні. Їх місце — у ряд. 10.2 декларації (див. «Вісник. Право знати все про податки та збори», 2016, № 1-2, с. 16)

11.1

Цей рядок заповнюйте, тільки якщо ви у 2015 році отримували дохід від провадження діяльності на спрощеній системі оподаткування. Тоді покажіть тут свій загальний єдиноподатний дохід на кінець 2015 року

12

У графі 3 цього рядка підбийте підсумок — покажіть тут загальну суму річного доходу (як оподатковуваного, так і неоподатковуваного). Вона дорівнює сумі значень графи 3 рядка 10 графи 3 рядка 11 декларації

Заповнюємо розділ III декларації про доходи

Зараз перед нами розділ III «Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України (грн., коп.)» декларації про доходи. Одразу попередимо: його заповнюють тільки ті, хто вирішив скористатися правом на податкову знижку ( ст. 166 ПКУ). Підказку щодо заповнення рядків цього розділу ви знайдете в табл. 3.

Таблиця 3. Розділ III декларації про доходи

Код рядка

Пояснення

13

Проставте позначку «Х» у комірці з тією категорією витрат, які ви включаєте до складу податкової знижки. Розібратися з нумерацією категорій витрат вам допоможе виноска до цього розділу (див. детальніше на с. 39)

14

Зазначте загальну суму витрат, яку ви можете включити до складу податкової знижки з урахуванням обмежень, установлених в п.п. 166.3.1 — 166.3.8 ПКУ

15

Зазначте базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати, нарахованого за звітний (2015) рік. Для цього суму заробітної плати, зазначену в колонці 3 рядка 10.1 розділу II декларації про доходи, зменште на суми ЄСВ і ПСП (за наявності права на неї). Дані про суми ЄСВ і ПСП візьміть з довідок (довідки) про доходи, виданих податковими агентами — роботодавцями

16

Впишіть загальну суму податкової знижки, на яку ви маєте право зменшити свій оподатковуваний дохід за звітний рік. Така сума не може перевищувати базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати за звітний рік, зазначену в рядку 15 цього розділу. Тобто, якщо загальна сума витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки (рядок 14), не перевищує базу оподаткування доходу у вигляді заробітної плати (рядок 15), то значення рядка 16 дорівнюватиме значенню рядка 14. Інакше значення рядка 16 дорівнюватиме значенню рядка 15

17

Проставте суму ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язання з цього податку у зв’язку з використанням права на податкову знижку. Щоб розрахувати суму, скористайтеся формулою, наведеною в найменуванні цього рядка: графа 4 ряд. 10.1 - (ряд. 15 - ряд. 16) х х ставки ПДФО (15 % і 20 %). Тобто, якщо розрахункова величина, що дорівнює різниці між значенням ряд. 15 і значенням ряд. 16, не перевищує 146160 грн., то до її суми застосовуємо ставку 15 %. Інакше до частини розрахункової величини, що дорівнює 146160 грн., слід застосувати ставку 15 %, до суми перевищення над зазначеною сумою — ставку 20 %.

Показник цього рядка проставляйте без знака «-»

Заповнюємо розділ IV декларації про доходи

Переходимо до розділу IV «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору» декларації про доходи. Заповнити його вам допоможе табл. 4.

Таблиця 4. Розділ IV декларації про доходи

Код рядка

Пояснення

18

Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 ряд. 10 розділу II декларації

19

Цей рядок заповнюйте, якщо маєте право на податкову знижку згідно зі ст. 166 ПКУ та/або в результаті заповнення додатка Ф1 у вас вийшла сума ПДФО до повернення. Значення цього рядка дорівнює сумі ряд. 17 декларації і ряд. 9 додатка Ф1

20

Сюди впишіть суму ПДФО, яку сплатили за договором купівлі-продажу (міни) об’єкта нерухомості, але нотаріальне посвідчення якого не відбулося

21

Цей рядок — «підприємницький», тому вам його заповнювати не потрібно, поставте в ньому прокреслення

22

Цей рядок заповнюйте, якщо отримували іноземні доходи. Значення цього рядка дорівнює підсумковому значенню графи 7 додатка Ф3, але не більше значення ряд. 18 декларації

23.1

Зазначайте суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло додатне значення (ряд. 18 - ряд. 19 - ряд. 20 - ряд. 21 - ряд. 22)

23.2

Проставте суму податку, що підлягає сплаті до бюджету, — розрахункова величина, якщо в результаті розрахунку вийшло від’ємне значення (ряд. 18 - ряд. 19 - ряд. 20 - ряд. 21 - - ряд. 22).­ Значення зазначайте без «-»

24.1

До цього рядка перенесіть значення графи 7 ряд. 10 розділу II декларації

Заповнюємо розділ V декларації про доходи

На порядку денному розділ V «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах» декларації про доходи. Він дозволяє виправити помилки, що були допущені при запов­ненні декларації про доходи за минулі податкові періоди та виявлені після закінчення граничного строку їх подання.

Такі помилки можна виправити двома способами.

1 спосіб. Заповнити уточнюючу декларацію про доходи. Причому, крім розділу V декларації, потрібно заповнити всі її розділи, обов’язкові для заповнення, — попереджають податківці (див. консультацію в підкатегорії 103.24 БЗ). Якщо ПДФО та/або ВЗ були занижені, перерахуйте до бюджету суму недоплати за ними і штраф у розмірі 3 % від суми недоплати, а вже потім подавайте уточненку.

2 спосіб. Виправити помилки через розділ V поточної декларації про доходи. У разі заниження податку цей спосіб виправлення ударить по кишені сильніше. Якщо ви оберете його, то, крім суми недоплати, сплатите штраф у розмірі 5 % від такої суми.

А як щодо пені? Якщо встигнете самовиправитися протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, пеня за період прострочення платежу з ПДФО і ВЗ вам не загрожує ( п.п. «а» п.п. 129.1.1 ПКУ). Але якщо до того моменту не встигнете, пеню сплатити доведеться за весь період прострочення.

Не турбуйтеся, якщо раптом помилку в декларації виявите після її подання, але до закінчення граничного строку подання. Жодних проблем — просто подайте декларацію з виправленими показниками зі статусом «Звітна нова». У цьому випадку розділ V не заповнюйте. Жодні штрафні санкції вам не загрожують. Будьте впевнені!

Зі способами виправлення помилок ознайомилися. Переходимо безпосередньо до порядку заповнення розділу V декларації про доходи (див. табл. 5).

Таблиця 5. Розділ V декларації про доходи

Код рядка

Пояснення

25

Перенесіть сюди (до відповідної графи) значення ряд. 23.1 та/або ряд. 24.1 з помилкової декларації

26

Тут зазначте уточнені (правильні) суми ПДФО і ВЗ.

Врахуйте: значення цього рядка може бути як більше зазначеного в ряд. 25 (якщо помилка призвела до недоїмки з ПДФО та/або ВЗ), так і менше (якщо допущена при декларуванні доходів помилка призвела до завищення зобов’язань з ПДФО та/або ВЗ)

27.1

Заповнюйте, якщо виявили факт заниження податкових зобов’язань (значення ряд. 26 більше, ніж значення ряд. 25 декларації).

Тобто зазначайте тут позитивну різницю між значеннями ряд. 26 і ряд. 25.

Важливо! Якщо ви заповнили цей рядок, вам також доведеться відобразити суму самоштрафу в ряд. 28, а суму пені (при самовиправленні після закінчення 90 календарних днів, див. вище) — у ряд. 29 цього розділу

27.2

Заповнюйте, якщо виявили факт завищення податкових зобов’язань (значення ряд. 26 декларації менше, ніж значення ряд. 25 декларації).

Тобто зазначайте тут від’ємну різницю між значеннями ряд. 26 і ряд. 25, але без знака «-»

28

Вписуйте сюди суму самоштрафу, якщо заповнили ряд. 27.1 декларації. Якщо виправляєте помилку через:

— уточнюючу декларацію, в цьому рядку зазначте суму штрафу в розмірі 3 % від суми недоплати, наведеної в ряд. 27.1 декларації;

— поточну декларацію, в цьому рядку зазначте суму штрафу в розмірі 5 % від суми недоплати, наведеної в ряд. 27.1 декларації

Увага! Розмір штрафу (3 або 5 %) впишіть у графу з найменуванням цього рядка перед символом «%»

29

Заповніть цей рядок, якщо заповнили ряд. 27.1 декларації. Але тільки якщо самовиправляєтеся вже після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання. До того моменту пеня не нараховується.

Суму пені визначте самостійно з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ за кожен календарний день прострочення сплати податкового боргу

Заповнюємо розділ VІ декларації про доходи

Розділ VI «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку», мабуть, найприємніший. Чому? Тому що він «грошовий». Його ми заповнюємо, якщо повертаємо переплату з ПДФО, що утворилася, (заповнено рядок 23.2). А своя копійка душу гріє. ☺

Заповнюємо розділи VIІ і VIІІ декларації про доходи

Розділ VIІ «Відомості про власну нерухомість та/або нерухомість, яка надається в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)». У цьому розділі зазначайте відомості про нерухоме майно, що перебуває у вашій власності станом на кінець 2015 року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів нерухомого майна присвоєно окремий номер: 1 — земельні ділянки; 2 — житлові будинки; 3 — квартири; 4 — садовий (дачний) будинок; 5 — гараж; 6 — водойми; 7 — інше нерухоме майно.

Якщо таке майно здаєте в оренду — проставте відповідну позначку «Х» у графі 7 розділу.

Розділ VIIІ «Відомості про власне рухоме майно та/або рухоме майно, яка надається в оренду (суборенду)». У цьому розділі наведіть відомості про рухоме майно, що перебуває у вашій власності станом на кінець 2015 року.

Кожній категорії об’єктів рухомого майна присвоєно окремий номер: 1 — автомобілі легкові; 2 — автомобілі вантажні (спеціальні); 3 — водні транспортні засоби; 4 — повітряні судна; 5 — мотоцикли (мопеди); 6 — інші транспортні засоби.

Тобто тут ви зазначаєте інформацію не про все належне вам рухоме майно, а тільки про транспортні засоби.

Якщо таке майно здаєте в оренду — проставте відповідну позначку «Х» у графі 5 розділу.

Не забудьте у кінці декларації у спеціальних комірках поставити відмітки про додатки, що подаються разом з нею, вписати дату її подання, а також засвідчити декларацію своїм підписом. Усе, декларація готова.

висновки

  • Декларація про доходи складається з восьми розділів і чотирьох додатків, що містять розрахунки окремих видів доходів (витрат).

  • Дотримуйтеся правила: хто декларацію заповнює, той її і підписує (тобто або ви, або уповноважена особа, якщо заповнює вона за довіреністю).

  • Не забудьте у кінці декларації у спеціальних комірках поставити відмітки про додатки, що подаються разом з нею.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі