Створюємо ОСББ step by step*

В обраному У обране
Друк
Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Травень, 2016/№ 35-36
Із попередньої статті ви вже знаєте, що таке ОСББ і для чого воно створюється. У цій статті зосередимо свою увагу на тій процедурі, яку потрібно дотримати, аби створити ОСББ.

* Крок за кроком.

Припустимо, що у питанні управління багатоквартирним будинком ви визначилися на користь ОСББ. Як втілити це рішення на практиці, створивши ОСББ?

Стаття 6 Закону про ОСББ передбачає спеціальну процедуру створення зазначеного об’єднання. Ця процедура включає в себе декілька етапів, які ми зараз і розглянемо.

Перший етап — Скликаються установчі збори

Скликання установчих зборів — необхідний захід для створення будь-якого ОСББ. Установчі збори скликає ініціативна група, яка складається щонайменше з трьох власників квартир або нежилих приміщень у будинку.

На ініціативну групу покладено обов’язок повідомити про проведення установчих зборів. Для цього ініціативна група направляє письмове повідомлення кожному співвласнику (мешканцю). Таке повідомлення вручається співвласнику під розписку або шляхом поштового відправлення (рекомендованим листом).

У повідомленні обов’язково зазначається, з чиєї ініціативи скликаються установчі збори, а також місце і час проведення зборів і проект порядку денного.

Ініціативна група зобов’язана направити повідомлення співвласникам не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення установчих зборів

Час і місце проведення обираються зручними для більшості можливих учасників зборів.

Важливо! По можливості слід переконатися, що повідомлення про скликання установчих зборів з метою створення ОСББ було вручено кожному співвласнику. Справа в тому, що на практиці деякі власники квартир оскаржують рішення про створення ОСББ на підставі того, що їм не було вручено їм такого повідомлення (див., наприклад, рішення апеляційного суду Тернопільської області від 30.06.2015 р. у справі № 607/19384/13, рішення Господарського суду Черкаської області від 25.08.2015 р. у справі № 925/1063/15 і рішення Зарічного районного суду м. Сум від 29.03.2016 р. у справі 591/7127/15-ц).

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх співвласників або їх представників. Рішення на установчих зборах приймаються шляхом поіменного голосування. Кожний співвласник під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири у загальній площі всіх квартир та нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Наприклад: загальна площа всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку, становить 7000 м2, а площа квартири, яка належить громадянину А, — 70 м2. У цьому випадку громадянин А на установчих зборах має: (70 м2 / 7000 м2) х 100 % = 1 % голосів.

Виняток із цього правила — якщо одна особа є власником квартир та/або нежитлових приміщень, загальна площа яких становить понад 50 % загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку. В цьому випадку кожний співвласник на установчих зборах має 1 голос незалежно від кількості та площі квартир або нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

Відтак, перед проведенням установчих зборів слід заздалегідь визначити, яка кількість голосів належить кожному співвласнику. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості усіх співвласників.

А якщо рішення прийняти не вдасться? Цебто якщо більш ніж половина учасників зборів не проголосували ані «за», ані «проти». В такому випадку проводиться письмове опитування співвласників, які не голосували на установчих зборах. Затвердженої форми такого опитування немає, але Закон № 417 визначає перелік відомостей, які воно повинно містити (див. лист Мінрегіонбуду від 21.08.2015 р. № 7/9-10109).

Порядок, у якому проводиться опитування, встановлено ч. 8 ст. 10 Закону № 417. Зокрема, встановлено, що при опитуванні співвласники власноручно заповнюють листки опитування, в яких зазначаються:

— день опитування;

— прізвище, ім’я, по батькові співвласника;

— документ, що підтверджує право власності на квартиру або нежитлове приміщення;

— номер квартири або нежитлового приміщення;

— загальна площа квартири або нежитлового приміщення;

— документ, що надає повноваження на голосування від імені співвласника (для представників);

— відповідь співвласника на питання «так», «ні» або «утримався»;

— особистий підпис співвласника та особи, яка проводила опитування.

Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення установчих зборів. Якщо протягом зазначеного строку необхідну кількість голосів «за» не набрано, рішення вважається не прийнятим. Відповідно, якщо належну кількість голосів вдалося зібрати (як за допомогою зборів, так і за допомогою опитування) — рішення прийнято.

Результати проведення установчих зборів оформляються протоколом зборів співвласників багатоквартирного будинку. Форму зазначеного протоколу затверджено наказом Мінрегіонбуду від 25.08.2015 р. № 203.

Якщо установчі збори прийняли рішення створити ОСББ — затверджується його статут

Статут ОСББ складається відповідно до Типового статуту об’єднання співвласників багатоквартирного будинку. Цей статут затверджено наказом Держкомітету з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141 (ср. 025069200). Якщо не дотримуватися форми Типового статуту — можна отримати відмову при реєстрації ОСББ (див. лист Мінрегіонбуду від 04.11.2015 р. № 8/9-3312-15).

Установчі документи ОСББ підписує голова установчих зборів або інша уповноважена зборами особа. При цьому слід дотримуватись вимог щодо найменування юридичної особи, затверджених наказом Мін’юсту від 05.03.2012 р. № 368/5.

Другий етап — Проводиться державна реєстрація

Державна реєстрація ОСББ проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Це означає, що держреєстратору потрібно подати такі документи ( ч. 1 ст. 17 Закону № 755):

— заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи за формою, затвердженою наказом Мін’юсту від 06.01.2016 р. № 15/5;

— заяву про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (за ф. № 1-РН, наведеною в додатку 1 до Положення № 37)*;

* Про подачу заяви про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій до податківців читайте у статті на с. 26

— установчий документ (статут) ОСББ;

— реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах.

Наразі документи для держреєстрації можуть бути подані ( ст. 14 Закону № 755):

(1) або в паперовій формі (особисто заявником або поштовим відправленням);

(2) або в електронній формі через портал електронних сервісів.

Детально правила подачі документів на держреєстрацію викладені в Порядку № 359/5.

Держреєстратор розглядає документи, подані для держреєстрації, і проводить держреєстрацію протягом 24 годин після їх надходження, крім вихідних та святкових днів ( ч. 1 ст. 26 Закону № 755).

За результатами проведеної держреєстрації вносяться відомості до ЄДР. При цьому держреєстратор формує виписку, яка за допомогою програмних засобів розміщується на порталі електронних сервісів в день проведення держреєстрації (п. 15 розд. II Порядку № 359/5). Порядок, у якому надаються відомості з ЄДР, затверджено наказом Мін’юсту від 31.03.2015 р. № 466/5.

Третій етап — ОСББ приймає будинок на баланс

Колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку (або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення ОСББ) забезпечує передачу йому примірника технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок**. Раніше порядок передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс було затверджено Порядком. № 1521. Наразі ухвалено новий Порядок № 301. Однак на момент підписання номера до друку зазначений новий Порядок ще не набув чинності.

** Детально про передачу будинку на баланс ОСББ читайте на с. 37 сьогоднішнього номера.

При цьому ОСББ має отримати документ, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію, технічний паспорт і плани інженерних мереж.

Ці документи попередній балансоутримувач (або управитель) повинен передати в тримісячний термін з дня державної реєстрації ОСББ

А якщо зазначена документація відсутня? Тоді колишній балансоутримувач або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення ОСББ, має відновити зазначену документацію власним коштом. Це слід зробити протягом півроку з дня держреєстрації ОСББ.

Відтак, ОСББ в будь-якому випадку має отримати документи на будинок. Без цього неможливо здійснювати управління будинком. Тож якщо колишній управитель не хоче надавати документи — їх потрібно вимагати.

Четвертий етап — ОСББ починає свою діяльність

Зі статті на с. 19 сьогоднішнього номера ви вже знаєте, що діяльність ОСББ пов’язана з управлінням будинком, підтриманням його в належному стані, контролем за наданням та якістю послуг ЖКГ тощо.

Під час діяльності ОСББ голова ОСББ може виконувати свої обов’язки:

(1) за трудовим договором. В такому випадку про укладення трудового договору слід подати повідомлення про прийом працівника на роботу відповідно до постанови № 413 (див. лист ДФСУ від 28.10.2015 р. № 22788/6/99-99-17-03-03-15);

(2) на громадських засадах (безкоштовно). Для неприбуткових організацій таке є можливим (див. лист Мінсоцполітики України від 02.03.2015 р. № 228/13/84-15).

Окрім того, як вже було зазначено вище, ОСББ може доручити виконувати частину або всі свої функції управителю. У разі залучення такого управителя ОСББ укладає з ним договір. Наразі зразком такого договору є Типовий договір про надання послуг з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 р. № 484.

Для того, аби краще і наочніше уявити собі процедуру створення ОСББ, представимо її у вигляді схеми (див. рис.).

* Якщо більшість голосів на установчих зборах «проти», опитування не проводиться. У цьому випадку вважається, що установчі збори прийняли рішення не створювати ОСББ.

На цьому завершуємо «організаційний» блок теми про ОСББ і переходимо до облікових питань.

висновки

  • ОСББ створюється на підставі рішення установчих зборів. Якщо установчі збори не змогли прийняти таке рішення, потрібну кількість голосів можна «добрати» за рахунок письмового опитування.
  • Державна реєстрація ОСББ відбувається у порядку, передбаченому для юридичних осіб.
  • При оприбуткуванні будинку на баланс ОСББ колишній управитель зобов’язаний передати ОСББ документацію на будинок.
  • ОСББ може здійснювати свою діяльність як самостійно, так і на підставі договору з управителем.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити