(066) 87-010-10
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 34
 • № 33
 • № 32
 • № 31
 • № 30
 • № 29
 • № 28
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
10/18
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Травень , 2016/№ 35-36

Приймаємо житловий будинок на баланс: оформлення та облік

Ну ось, ОСББ нарешті створено, зареєстровано, і прийшов час приймати житловий будинок на баланс об’єднання. Про те, як відбувається передача житлового комплексу з балансу на баланс та як оприбутковувати отримані основні кошти в обліку ОСББ, розповімо в цій статті.

Порядок передання будинку

Почнемо з того, що згідно з ч. 18 ст. 6 Закону про ОСББ колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення ОСББ, має передати ОСББ примірник:

— технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок;

— документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію;

— технічного паспорта;

— планів інженерних мереж.

Для передання документів законом відведено три місяці з дня державної реєстрації об’єднання

Детальніший перелік документів, які мають бути передані ОСББ «на додачу» до житлового комплексу, можна знайти в п. 1.2 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань ЖКГ від 17.05.2005 р. № 76. У ньому наведено перелік технічної документації постійного зберігання, що включає:

— технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок;

— проектно-кошторисну документацію зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо;

— акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію;

— паспорти котельного господарства, котельні книги, за наявності вбудованих та прибудованих котелень;

— паспорти ліфтового господарства;

— акти приймання-передачі жилого будинку у разі зміни його власника чи балансоутримувача.

До речі, на той факт, що саме цей перелік документів колишній балансоутримувач повинен передати в розпорядження ОСББ згідно із Законом про ОСББ, вказували фахівці Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у своєму листі від 21.08.2015 р. № 7/9-10109.

Зверніть увагу! Якщо будь-який з перелічених документів відсутній, то він має бути виготовлений або відновлений за рахунок підприємства, з балансу якого передається жилий будинок, тобто за рахунок житлово-комунального підприємства. При цьому ч. 19 ст. 6 Закону про ОСББ дає на це півроку з дня державної реєстрації об’єднання.

У якому порядку здійснюється передача документації та яким нормативним документом регламентовано процедуру передачі?

На сьогодні при передачі житлових комплексів на баланс ОСББ усе ще керуються старим Порядком № 1521. Згідно з п. 3 Порядку № 1521 для приймання-передачі житлового комплексу з балансу на баланс ОСББ і попередній балансоутримувач створюють спеціальну комісію. До складу такої комісії повинні одночасно увійти і представники ОСББ, і працівники житлово-комунального підприємства, як представники попереднього балансоутримувача. Очолити комісію повинен представник приймаючої сторони, тобто в нашому випадку ОСББ.

До обов’язків комісії входить оцінка технічного стану житлового комплексу, що підлягає передачі, а також оформлення Акта приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, форму якого наведено в додатку до Порядку № 1521. Цей Акт складають у 2 примірниках, його підписують члени комісії, затверджують керівники кожної зі сторін, а їх підписи засвідчують печаткою ОСББ і комунального підприємства. Після чого кожній зі сторін (ОСББ та комунальному підприємству) дістається по одному примірнику Акта.

Водночас, зверніть увагу! Зовсім нещодавно прийнято новий Порядок № 301. Його положеннями потрібно буде керуватися одразу з моменту набуття чинності цим документом*. Тому вже зараз потрібно розібратися, що нас із вами чекає, коли це все ж таки станеться.

* Нагадаємо, що постанови КМУ набувають чинності з дня їх офіційного опублікування (якщо інше не передбачено самою постановою), але не раніше дня офіційного опублікування. Імовірно, цей документ буде опублікований в « Офіційному віснику України» № 34 від 10.05.2016 р. (див. http://ovu.com.ua).

Отже, згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 301 для списання багатоквартирного будинку з балансу балансоутримувача (а отже, і для подальшого оприбутковування будинку на баланс ОСББ) власники будинку повинні надіслати на адресу балансоутримувача письмове повідомлення та копії документів, що підтверджують права власності мешканців на відповідні приміщення. У свою чергу балансоутримувач протягом 10 днів після одержання такого повідомлення і відповідних документів розпочинає процедуру списання будинку з балансу.

Списання будинку з балансу балансоутримувача здійснюється на підставі прийнятого ним розпорядчого документа (абзац шостий п. 3 Порядку № 301). Інформацію про прийняття такого документа доводять до відома ОСББ шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті балансоутримувача. Крім того, відповідні оголошення розміщують у кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків і біля них.

Для списання будинку з балансу балансоутримувач створює комісію у складі не менше 5 осіб. Очолює таку комісію представник балансоутримувача (п. 4 Порядку № 301).

Безпосередньо для ОСББ важливо, що ваша уповноважена особа (особа) також може брати участь у роботі комісії. Причому залучити представника ОСББ до складу комісії можуть протягом усього часу її роботи, але не пізніше дня підписання Акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.

За результатами роботи комісії складають Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу за формою, наведеною в додатку до Порядку № 301

Цей Акт підписують усі члени комісії та затверджує балансоутримувач. Копію Акта передають співвласникам багатоквартирного будинку (ОСББ) після їх звернення (п. 9 Порядку № 301).

Після затвердження балансоутримувачем Акта про списання багатоквартирного будинку процедура списання вважається закінченою. При цьому, як передбачено абзацом третім п. 8 Порядку № 301, усі роботи зі списання мають бути завершені у строк не більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа.

Процедура списання багатоквартирного будинку з балансу має бути завершена у строк не більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа. Розібравшись у загальних рисах з процедурою передачі будинку разом з документацією, детальніше розглянемо порядок бухгалтерського обліку такої операції.

Бухоблік передачі будинку з балансу на баланс

Підставою для відображення такої операції в бухгалтерському обліку ОСББ буде вже згаданий нами Акт приймання-передачі житлового комплексу. А отже, саме на дату складання Акта бухгалтер ОСББ показує операцію з оприбутковування будинку на баланс об’єднання.

Як це правильно зробити? Тут головне — врахувати, що передача житлового комплексу колишнім балансоутримувачем на баланс ОСББ здійснюється безоплатно. Цим, на наш погляд, і пояснюються всі облікові особливості відображення такої операції.

По-перше,

безоплатне одержання будинку на баланс ОСББ у цілях бухобліку потрібно розглядати як збільшення власного капіталу (кредит субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»)

Ураховуючи, що в нашому випадку йдеться про безоплатну передачу об’єкта основних засобів, виникає запитання: за якою вартістю оприбутковувати будинок в обліку ОСББ? Відповідь на нього дає Мінбудівництва, архітектури та ЖКГ у листі від 15.09.2006 р. № 5/3-2226. У ньому зазначається, що будинки, які вже були в експлуатації, прибуткують за їх балансовою (залишковою) вартістю згідно з Актом приймання-передачі житлового комплексу. Тобто, у цьому випадку на баланс ОСББ житловий комплекс потрапить за вартістю, за якою він відображений в обліку попереднього балансоутримувача. Нові будинки, які ОСББ приймають на баланс від забудовників, оприбутковують за кошторисною вартістю будівництва, зазначеною в Акті приймання в експлуатацію.

По-друге, виходячи з вартості безоплатно одержаних основних коштів у бухобліку нараховується амортизація. Наш випадок не виняток, а тому ОСББ щомісячно нараховує амортизацію будинку за дебетом субрахунку 977 «Інші витрати діяльності» у кореспонденції з кредитом субрахунку 131 «Знос основних засобів».

Пам’ятайте! Одночасно з проводкою з нарахування амортизації ОСББ відображає дохід від використання безоплатно отриманих основних коштів. При цьому такий дохід визнають пропорційно сумі нарахованої амортизації і відображають за дебетом субрахунку 424 в кореспонденції з кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» ( п. 30 П(С)БО 7).

Для наочності бухоблік одержання житлового комплексу на баланс ОСББ покажемо в таблиці.

Бухгалтерський облік прийняття житлового комплексу на баланс ОСББ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Зарахування житлового комплексу на баланс ОСББ

1

На баланс ОСББ одержано за Актом приймання-передачі житловий комплекс

152 (103)*

424

* Зверніть увагу: Мінфін традиційно рекомендує не включати вартість безоплатно одержаних основних коштів до складу капітальних інвестицій (тобто не відображати її на рахунку 15), а безпосередньо зараховувати на відповідні субрахунки рахунку 10 (див. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561). Але ми все ж наполягаємо на тому, що безоплатне одержання основних засобів відображається в бухгалтерському обліку так само, як і їх придбання, тобто з використанням рахунку 15.

2

Відображено витрати, супутні оприбутковуванню житлового комплексу на баланс

152

685

3

Житловий комплекс, оприбуткований на баланс ОСББ, введено в експлуатацію

103

152

Нарахування амортизації (щомісячно)

1

Нараховано амортизацію вартості житлового комплексу

977

131

2

Визнано дохід у сумі, пропорційній нарахованій раніше амортизації

424

745

висновки

 • Безоплатне одержання будинку на баланс ОСББ розцінюють як збільшення додаткового капіталу і відображають за кредитом субрахунку 424.
 • На балансі ОСББ житловий комплекс оприбутковують за балансовою (залишковою) вартістю будинку за даними бухобліку сторони, яка передає, зазначеною в Акті приймання-передачі житлового комплексу.
 • Одночасно з нарахуванням бухамортизації вартості житлового комплексу в обліку відображають дохід пропорційно сумі амортизаційних витрат.
прийняття будинку на баланс, ОСББ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті