(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 43
 • № 42
 • № 41
 • № 40
 • № 39
 • № 38
 • № 37
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
10/18
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Травень , 2016/№ 35-36

Приймаємо житловий будинок на баланс: оформлення та облік

http://tinyurl.com/yyac5mvw
Ну ось, ОСББ нарешті створено, зареєстровано, і прийшов час приймати житловий будинок на баланс об’єднання. Про те, як відбувається передача житлового комплексу з балансу на баланс та як оприбутковувати отримані основні кошти в обліку ОСББ, розповімо в цій статті.

Порядок передання будинку

Почнемо з того, що згідно з ч. 18 ст. 6 Закону про ОСББ колишній балансоутримувач багатоквартирного будинку або особа, яка здійснювала управління багатоквартирним будинком до створення ОСББ, має передати ОСББ примірник:

— технічної та іншої передбаченої законодавством документації на будинок;

— документа, на підставі якого багатоквартирний будинок прийнято в експлуатацію;

— технічного паспорта;

— планів інженерних мереж.

Для передання документів законом відведено три місяці з дня державної реєстрації об’єднання

Детальніший перелік документів, які мають бути передані ОСББ «на додачу» до житлового комплексу, можна знайти в п. 1.2 Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань ЖКГ від 17.05.2005 р. № 76. У ньому наведено перелік технічної документації постійного зберігання, що включає:

— технічний паспорт на квартирний (багатоповерховий) житловий будинок;

— проектно-кошторисну документацію зі схемами влаштування внутрішньобудинкових мереж водопостачання, каналізації, центрального опалення, тепло-, газо-, електропостачання тощо;

— акти державної комісії про приймання жилого будинку в експлуатацію;

— паспорти котельного господарства, котельні книги, за наявності вбудованих та прибудованих котелень;

— паспорти ліфтового господарства;

— акти приймання-передачі жилого будинку у разі зміни його власника чи балансоутримувача.

До речі, на той факт, що саме цей перелік документів колишній балансоутримувач повинен передати в розпорядження ОСББ згідно із Законом про ОСББ, вказували фахівці Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у своєму листі від 21.08.2015 р. № 7/9-10109.

Зверніть увагу! Якщо будь-який з перелічених документів відсутній, то він має бути виготовлений або відновлений за рахунок підприємства, з балансу якого передається жилий будинок, тобто за рахунок житлово-комунального підприємства. При цьому ч. 19 ст. 6 Закону про ОСББ дає на це півроку з дня державної реєстрації об’єднання.

У якому порядку здійснюється передача документації та яким нормативним документом регламентовано процедуру передачі?

На сьогодні при передачі житлових комплексів на баланс ОСББ усе ще керуються старим Порядком № 1521. Згідно з п. 3 Порядку № 1521 для приймання-передачі житлового комплексу з балансу на баланс ОСББ і попередній балансоутримувач створюють спеціальну комісію. До складу такої комісії повинні одночасно увійти і представники ОСББ, і працівники житлово-комунального підприємства, як представники попереднього балансоутримувача. Очолити комісію повинен представник приймаючої сторони, тобто в нашому випадку ОСББ.

До обов’язків комісії входить оцінка технічного стану житлового комплексу, що підлягає передачі, а також оформлення Акта приймання-передачі житлового комплексу або його частини з балансу на баланс, форму якого наведено в додатку до Порядку № 1521. Цей Акт складають у 2 примірниках, його підписують члени комісії, затверджують керівники кожної зі сторін, а їх підписи засвідчують печаткою ОСББ і комунального підприємства. Після чого кожній зі сторін (ОСББ та комунальному підприємству) дістається по одному примірнику Акта.

Водночас, зверніть увагу! Зовсім нещодавно прийнято новий Порядок № 301. Його положеннями потрібно буде керуватися одразу з моменту набуття чинності цим документом*. Тому вже зараз потрібно розібратися, що нас із вами чекає, коли це все ж таки станеться.

* Нагадаємо, що постанови КМУ набувають чинності з дня їх офіційного опублікування (якщо інше не передбачено самою постановою), але не раніше дня офіційного опублікування. Імовірно, цей документ буде опублікований в « Офіційному віснику України» № 34 від 10.05.2016 р. (див. http://ovu.com.ua).

Отже, згідно з абзацом четвертим п. 3 Порядку № 301 для списання багатоквартирного будинку з балансу балансоутримувача (а отже, і для подальшого оприбутковування будинку на баланс ОСББ) власники будинку повинні надіслати на адресу балансоутримувача письмове повідомлення та копії документів, що підтверджують права власності мешканців на відповідні приміщення. У свою чергу балансоутримувач протягом 10 днів після одержання такого повідомлення і відповідних документів розпочинає процедуру списання будинку з балансу.

Списання будинку з балансу балансоутримувача здійснюється на підставі прийнятого ним розпорядчого документа (абзац шостий п. 3 Порядку № 301). Інформацію про прийняття такого документа доводять до відома ОСББ шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті балансоутримувача. Крім того, відповідні оголошення розміщують у кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків і біля них.

Для списання будинку з балансу балансоутримувач створює комісію у складі не менше 5 осіб. Очолює таку комісію представник балансоутримувача (п. 4 Порядку № 301).

Безпосередньо для ОСББ важливо, що ваша уповноважена особа (особа) також може брати участь у роботі комісії. Причому залучити представника ОСББ до складу комісії можуть протягом усього часу її роботи, але не пізніше дня підписання Акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.

За результатами роботи комісії складають Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу за формою, наведеною в додатку до Порядку № 301

Цей Акт підписують усі члени комісії та затверджує балансоутримувач. Копію Акта передають співвласникам багатоквартирного будинку (ОСББ) після їх звернення (п. 9 Порядку № 301).

Після затвердження балансоутримувачем Акта про списання багатоквартирного будинку процедура списання вважається закінченою. При цьому, як передбачено абзацом третім п. 8 Порядку № 301, усі роботи зі списання мають бути завершені у строк не більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа.

Процедура списання багатоквартирного будинку з балансу має бути завершена у строк не більше двох місяців з дня прийняття розпорядчого документа. Розібравшись у загальних рисах з процедурою передачі будинку разом з документацією, детальніше розглянемо порядок бухгалтерського обліку такої операції.

Бухоблік передачі будинку з балансу на баланс

Підставою для відображення такої операції в бухгалтерському обліку ОСББ буде вже згаданий нами Акт приймання-передачі житлового комплексу. А отже, саме на дату складання Акта бухгалтер ОСББ показує операцію з оприбутковування будинку на баланс об’єднання.

Як це правильно зробити? Тут головне — врахувати, що передача житлового комплексу колишнім балансоутримувачем на баланс ОСББ здійснюється безоплатно. Цим, на наш погляд, і пояснюються всі облікові особливості відображення такої операції.

По-перше,

безоплатне одержання будинку на баланс ОСББ у цілях бухобліку потрібно розглядати як збільшення власного капіталу (кредит субрахунку 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»)

Ураховуючи, що в нашому випадку йдеться про безоплатну передачу об’єкта основних засобів, виникає запитання: за якою вартістю оприбутковувати будинок в обліку ОСББ? Відповідь на нього дає Мінбудівництва, архітектури та ЖКГ у листі від 15.09.2006 р. № 5/3-2226. У ньому зазначається, що будинки, які вже були в експлуатації, прибуткують за їх балансовою (залишковою) вартістю згідно з Актом приймання-передачі житлового комплексу. Тобто, у цьому випадку на баланс ОСББ житловий комплекс потрапить за вартістю, за якою він відображений в обліку попереднього балансоутримувача. Нові будинки, які ОСББ приймають на баланс від забудовників, оприбутковують за кошторисною вартістю будівництва, зазначеною в Акті приймання в експлуатацію.

По-друге, виходячи з вартості безоплатно одержаних основних коштів у бухобліку нараховується амортизація. Наш випадок не виняток, а тому ОСББ щомісячно нараховує амортизацію будинку за дебетом субрахунку 977 «Інші витрати діяльності» у кореспонденції з кредитом субрахунку 131 «Знос основних засобів».

Пам’ятайте! Одночасно з проводкою з нарахування амортизації ОСББ відображає дохід від використання безоплатно отриманих основних коштів. При цьому такий дохід визнають пропорційно сумі нарахованої амортизації і відображають за дебетом субрахунку 424 в кореспонденції з кредитом субрахунку 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» ( п. 30 П(С)БО 7).

Для наочності бухоблік одержання житлового комплексу на баланс ОСББ покажемо в таблиці.

Бухгалтерський облік прийняття житлового комплексу на баланс ОСББ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Зарахування житлового комплексу на баланс ОСББ

1

На баланс ОСББ одержано за Актом приймання-передачі житловий комплекс

152 (103)*

424

* Зверніть увагу: Мінфін традиційно рекомендує не включати вартість безоплатно одержаних основних коштів до складу капітальних інвестицій (тобто не відображати її на рахунку 15), а безпосередньо зараховувати на відповідні субрахунки рахунку 10 (див. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561). Але ми все ж наполягаємо на тому, що безоплатне одержання основних засобів відображається в бухгалтерському обліку так само, як і їх придбання, тобто з використанням рахунку 15.

2

Відображено витрати, супутні оприбутковуванню житлового комплексу на баланс

152

685

3

Житловий комплекс, оприбуткований на баланс ОСББ, введено в експлуатацію

103

152

Нарахування амортизації (щомісячно)

1

Нараховано амортизацію вартості житлового комплексу

977

131

2

Визнано дохід у сумі, пропорційній нарахованій раніше амортизації

424

745

висновки

 • Безоплатне одержання будинку на баланс ОСББ розцінюють як збільшення додаткового капіталу і відображають за кредитом субрахунку 424.
 • На балансі ОСББ житловий комплекс оприбутковують за балансовою (залишковою) вартістю будинку за даними бухобліку сторони, яка передає, зазначеною в Акті приймання-передачі житлового комплексу.
 • Одночасно з нарахуванням бухамортизації вартості житлового комплексу в обліку відображають дохід пропорційно сумі амортизаційних витрат.
Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
прийняття будинку на баланс, ОСББ додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті