Теми статей
Обрати теми

Цільове фінансування у валюті: як обліковувати курсові різниці?

Солошенко Людмила, податковий експерт
У неприбуткової організації виникло таке запитання. Отримали цільову благодійну допомогу в інвалюті (відобразили на «цільовому» рахунку 48). Як бути з курсовими різницями? Чи потрібно їх також «заганяти» на рахунок 48? Чи їх можна одразу відображати в доходах (Кт 714) або витратах (Дт 945)?

неприбуткові організації

Хоча запитання надійшло від неприбуткової організації, думаємо, воно зацікавить усіх «щасливчиків», які отримують цільове фінансування у валюті.

Нагадаємо, що облік цільових коштів ведуть на рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження». Надходження цільових коштів показують за кредитом рахунку 48, а використання сум, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум — за дебетом рахунку 48. Аналітичний облік цільових коштів ведуть за їх призначенням і джерелами надходження. Причому, як правило, більшість цільових коштів обліковують на субрахунку 484 «Інші кошти цільового фінансування та цільових надходжень» рахунку 48.

Тепер про те, як бути, якщо цільове фінансування надходить в інвалюті.

«Курсове»

Оскільки цільове фінансування надходить в інвалюті, його потрібно перерахувати у валюту звітності — «рідні» гривні. Для цього керуємося правилами п. 5 П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів». Тобто операції в іноземній валюті при первісному визнанні перераховуємо у валюту звітності за валютним курсом на початок дня дати здійснення операції.

Тоді перерахувавши цільове фінансування, що надійшло, з валюти у гривні, його гривневий еквівалент фіксуємо на субрахунку 484. І все! Далі суму цільового фінансування обліковуємо на субрахунку 484 у гривнях і більше вже ніяк не перераховуємо. Адже цільове фінансування — це немонетарна (!) стаття балансу. Тому немає й необхідності розраховувати курсові різниці за ним.

Утім, зауважте: сама валюта, що надійшла, — стаття монетарна («грошова»). Тому за нею в загальному порядку визначають курсові різниці: на дату балансу та на дату операції ( пп. 7 і 8 П(С)БО 21). А в бухобліку «курсових» жодних винятків та особливостей немає — тут усе як завжди:

— позитивні курсові різниці включаються до доходів (Кт 714), а

— від’ємні курсові різниці включаються до витрат (Дт 945).

Отже, бухоблік курсових різниць (за будь-якою валютою, навіть цільовою) підпорядковується єдиним правилам:

курсові різниці ураховують у доходах або витратах

А ось про прив’язку «курсових» до рахунку 48 не може бути й мови. Тим паче, що цільове фінансування на рахунку 48 (зважаючи на «немонетарність»), як наголошувалося, узагалі не перераховують.

Загалом, при «цільовій» валюті візьміть на замітку таке правило: перераховують власне «монетарну» валюту, тоді як «немонетарне» цільове фінансування не перераховують. При цьому курсові різниці з валюти відображають у загальновстановленому порядку (у доходах або витратах), і суму цільового фінансування на них не коригують.

Ну і для повноти картини — декілька моментів.

«Валютне»

Нагадаємо, що за чинними правилами валютні надходження з-за кордону підлягають обов’язковому продажу в розмірі 65 % на міжбанківському валютному ринку України (п. 2 постанови Правління НБУ від 14.09.2016 р. № 386).

Хоча є винятки з правил. Так, якщо валютні надходження надходять отримувачам (у тому числі неприбутковим організаціям) як благодійна допомога*, то обов’язковому продажу вони не підлягають (п. 2 зазначеної постанови). Тут важливо, щоб сама благодійна допомога «вписувалася» (!) в умови профільного Закону України від 05.07.2012 р. № 5073-VI (ср. ). Тоді їй обов’язковий продаж не загрожує.

* Бенефіціарами, тобто отримувачами благодійної допомоги, можуть бути серед інших і неприбуткові організації (ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 р. № 5073-VI).

Причому врахуйте, що за банківськими правилами в будь-якому разі більшість валютних надходжень (уключаючи і благодійні кошти) потрапляють на поточні валютні рахунки підприємств через розподільчі. Нагадаємо, що сам перелік таких валютних надходжень, які банки зараховують на валютні поточні рахунки через розподільчі, визначено п.п. «а» п. 5.3 Інструкції, затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492**. У тому числі на поточні валютні рахунки через розподільчі зараховують і благодійні кошти:

** При цьому випадки зарахування валюти безпосередньо на поточні валютні рахунки застережено в п.п. «б» п. 5.3 цієї Інструкції.

— перераховані як благодійний внесок фіз- та юрособами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні);

— перераховані як благодійний внесок юрособою-резидентом за наявності індивідуальної ліцензії НБУ.

У свою чергу підприємства

для обліку коштів на розподільчому рахунку використовують субрахунок 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті»

На ньому обліковують грошові кошти в іноземній валюті, що підлягають розподілу або додатковому попередньому контролю, у тому числі кошти, що підлягають обов’язковому продажу відповідно до законодавства.

І, нарешті, про бухоблік цільового фінансування.

«Бухобліково-цільове»

У бухгалтерському обліку з цільового фінансування визнають дохід за правилами пп. 16 — 19 П(С)БО 15. Проте пам’ятайте: до отримання цільового фінансування і навіть одразу при його надходженні дохід не відображають ( п. 16 П(С)БО 15). А для доходу важливе виконання умов цільового фінансування. Тому дохід за цільовим фінансуванням визнають:

— при фінансуванні витрат — протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування ( п. 17 П(С)БО 15);

— при фінансуванні капінвестицій — протягом періоду корисного використання об’єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших об’єктів інвестування пропорційно сумі нарахованої амортизації ( п. 18 П(С)БО 15).

Ну а тепер для наочності — приклад.

Приклад. Неприбуткова організація отримала цільову благодійну допомогу в інвалюті в сумі $10000 на спорудження дитячого спорт-майданчика.

Спершу валюту було зараховано на розподільчий рахунок (за курсом НБУ — 25,8 грн./$, умовно), а наступного дня (за курсом НБУ — 25,9 грн./$, умовно) — на поточний валютний рахунок («благодійна» валюта не підлягає обов’язковому 65 % продажу).

На кінець кварталу валюта не використана (курс НБУ на цю дату — 25,7 грн./$).

У наступному кварталі всю валюту продано. На дату продажу (умовно): курс НБУ — 26,0 грн./$, комерційний курс — 26,5 грн./$. Комісійна винагорода банку за продаж — 500 грн. Профінансовано спорудження дитячого спортмайданчика за рахунок цільових коштів.

В обліку операції відобразяться такими записами (див. таблицю). Умовимося, що неприбуткова організація не зареєстрована платником ПДВ.

Облік цільової допомоги в інвалюті

з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

$/грн.

Дт

Кт

Отримання цільової допомоги у валюті

1

Надійшла цільова благодійна допомога в інвалюті на розподільчий рахунок (курс НБУ — 25,8 грн./$)

316

484

$10000

258000

2

Наступного дня (курс НБУ — 25,9 грн./$):

— відображено позитивну курсову різницю

316

714

1000

— зараховано благодійну допомогу на поточний валютний рахунок неприбуткової організації

312

316

$10000

259000

Перерахунок валюти на кінець кварталу

3

Відображено курсову різницю за валютою на кінець кварталу (курс НБУ — 25,7 грн./$)

945

312

2000

Продаж валюти

4

На дату продажу валюти відображено курсову різницю (курс НБУ — 26,0 грн./$)

312

714

3000

5

Перераховано з валютного рахунку валюту для продажу

334

312

$10000

260000

6

Зараховано на поточний рахунок у національній валюті кошти, отримані від продажу валюти (за вирахуванням комісійної винагороди банку) (комерційний курс — 26,5 грн./$)

($10000 х 26,5 грн./$ - 500 грн.)

311

377

264500

7

Відображено суму комісійної винагороди банку за продаж валюти

92

377

500

8

Відображено дохід від продажу валюти (26,5 грн./$ - 26,0 грн./$) х $10000

377

711

5000

9

Відображено залік зобов’язань з продажу валюти

377

334

260000

Використання цільового фінансування на капінвестиції (спорудження спортмайданчика)

10

Профінансовано спорудження об’єкта основних засобів у розмірі 300000 грн. (з них 258000 грн. за рахунок цільового фінансування)

371

311

300000

11

Відображено витрати на спорудження об’єкта

152

63, 68

300000

12

Споруджений об’єкт уведено в експлуатацію (з одночасним віднесенням цільового фінансування до доходів майбутніх періодів)

103

152

300000

484

69

258000

13

Щомісячно за спорудженим об’єктом:

— нараховано амортизацію

91

131

1250*

— визнано дохід за цільовим фінансуванням пропорційно сумі нарахованої амортизації

69

745

1075**

* За умови, що строк корисного використання спортмайданчика 20 років, сума місячної амортизації становитиме: 300000 грн. : 20 років : 12 місяців = 1250 грн.

** Щомісячно цільове фінансування визнано доходом пропорційно сумі нарахованої амортизації: 258000 грн. : 20 років : 12 місяців = 1075 грн.

І на завершення зауважимо. Подібного «курсового» питання не виникло б, якби неприбуткова організація отримала, наприклад, нецільову інвалюту, тобто без умов щодо її витрачання з боку дарувальників. Хоча не забувайте, що використовувати будь-які надходження неприбуткова організація повинна виключно для фінансування своєї діяльності і виконання статутних завдань ( п.п. 133.4.2 НКУ). Так-от, такі «нецільові» надходження пройшли б у неприбуткової організації «повз» рахунок 48 (відобразилися записом: Дт 316 — Кт 718). І так само в загальному порядку на доходи (Кт 714) або витрати (Д 945) потрапили б і валютні курсові різниці за ними.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі