Вексель і підприємець на загальній системі

В обраному У обране
Друк
Дмитро Костюк, заст. головного редактора
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2016/№ 92
Виявляється, з векселями працюють не тільки великі компанії, а й суб’єкти підприємництва менш масштабні. Судячи із запитань наших читачів, багатьох хвилюють питання вексельного обігу у фізосіб-підприємців. На перший план тут виходять загальносистемники. Як показують консультації податківців, тут багато цікавого і неочевидного.

Ні в кого не виникає сумніву, що фізособи-підприємці мають повне право працювати з векселями. І якщо єдиноподатники обмежені податковим законодавством, то загальносистемники мають повну свободу дій. Важливо, що цей висновок (принаймні, у частині видачі векселя) підтримують і податківці. І нехай їх консультація на сьогодні втратила чинність (див. БЗ, категорія 104.13, діяла до 06.12.2012 р.), нічого в цьому плані змінитися не повинно.

З основними правилами обігу векселів ви вже знайомі, тому сконцентруємося на податковому обліку.

ФОП продає товар за вексель

Стаття 177 ПКУ, що встановлює оподаткування ФОП на загальній системі, нічого не говорить про оподаткування цінних паперів. Тому доведеться виходити із загальних положень цієї статті. Згідно з п. 177.2 ПКУ об’єктом оподаткування загальносистемника є чистий оподатковуваний дохід. А під ним розуміється різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій і негрошовій формі) та документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

Ось і виникає запитання — коли відображати дохід ФОП у випадку, якщо покупець оплатить товар векселем, і як бути надалі при оплаті цього векселя?

Спочатку запропонуємо наше бачення цього питання, а потім звернемося до позиції податківців.

Отримання та погашення векселя. У принципі, відвантаження товару покупцю під виписаний останнім вексель є не чим іншим, як отриманням доходу в негрошовій формі. Це прямо випливає із Закону про векселі, в якому зазначено, що в разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов’язання щодо платежу за договором і виникають грошові зобов’язання щодо платежу за векселем.

Інакше кажучи, покупець, видавши вексель, розраховується за отриманий товар (зобов’язання за ним припинилися)

Тепер він винен тільки за векселем.

Тим більше можна говорити про дохід у негрошовій формі, якщо покупець розрахувався за товар чужим векселем. На цьому етапі вексель відповідно до податкового законодавства взагалі вважається товаром (див. визначення терміна «товари», наведене в п.п. 14.1.244 ПКУ, з якого випливає, що цінні папери не вважаються товаром тільки на етапі видачі та погашення, а тут зовсім інший етап).

Таким чином, за логікою ПКУ вже при отриманні векселя ФОП має всі підстави для відображення доходу (виручки) і одночасно витрат, пов’язаних з його отриманням (як правило, це буде собівартість проданого товару). Якщо надалі вексель буде пред’явлено до погашення і погашено, то на податковий облік ФОП ця операція вплинути не повинна (адже, як ми вже з’ясували, на етапі погашення вексель — не товар). До речі, цей висновок підтверджує і бухгалтерська аналогія: векселедержатель при погашенні векселя доходи не відображає (відображається надходження грошових коштів у кореспонденції з погашенням векселя).

Так повинно бути згідно з нормами ПКУ. Але давайте поглянемо, що говорять податківці з цього приводу. А вони, як не дивно, схоже, дотримуються іншої, ліберальнішої думки. Так, у консультації БЗ 104.04, посилаючись на ті самі положення ПКУ, вони відповідають таке:

датою формування загального оподатковуваного доходу такою особою при отриманні векселя за поставлені товари (роботи, послуги) є дата розрахунку з векселедателем*

* Пробачимо маленьку неточність авторам консультації, адже зрозуміло, що повинно йтися про дату розрахунку векселедавцем, а не з векселедавцем (до речі, саме так (тобто коректно) ставили запитання податківцям).

Інакше кажучи, дохід, на думку податківців, слід показувати тільки тоді, коли векселедавець розрахується за векселем. Тобто податківці не розглядають вексель як засіб розрахунку (на їх думку, він узагалі ніяк не пройде в обліку, що, звичайно ж, робить відображення операцій набагато простішим). Вагомим критерієм для них є тільки надходження коштів у погашення векселя.

Така позиція на руку ФОП, адже відображення доходу відкладається на тривалий строк

До того ж цей «подовжений» строк може вирішити ще одну проблему. Якщо цей товар ФОП купив на умовах відстрочення платежу і ще не розрахувався за нього, то до моменту розрахунку за векселем він, швидше за все, за цей товар розрахується. А отже, не буде неоднозначностей з визначенням чистого доходу, коли отримана виручка (дохід) випереджає понесені витрати. Нагадаємо, податківці вважають, що якщо дохід був отриманий у поточному році, а витрати, пов’язані з його отриманням, понесені в наступному, то в поточному році ці витрати не враховуються. Тобто в поточному році доведеться оподаткувати всю суму виручки, а витрати будуть ураховані тільки наступного року (БЗ 104.04). Це призводить до необґрунтованого авансування бюджету.

У будь-якому разі, вважаємо, що користуватися цією ліберальною БЗ можна, але тільки за умови отримання на свій адрес аналогічної індивідуальної консультації.

Отримання та продаж векселя. А тепер давайте поглянемо, як ітимуть справи, якщо ФОП не чекатиме погашення векселя, а продасть його. Спочатку озвучимо нашу версію, яка, на наш погляд, простежується з ПКУ.

Як ми вже знаємо, на цьому етапі вексель буде повноправним товаром ( п.п. 14.1.244 ПКУ). Тому й оподатковувати його слід як товар.

А отже, чистий дохід потрібно розраховувати як різницю між доходом, отриманим від продажу векселя, і витратами, пов’язаними з його отриманням

При цьому витратами, як правило, буде вартість товару, у розрахунок за який цей вексель було отримано (документом, що підтверджує понесені витрати, виступатиме накладна на відвантаження товару та акт прийняття-передачі векселя, тобто вважаємо, що витрати були оплачені в негрошовій формі). Найчастіше вексель продається нижче номіналу, тому швидше за все ФОП зафіксує збитки (зменшить результат оподаткування).

Що стосується позиції податківців, то наразі з цього приводу вони не висловлювалися. Але екстраполюючи логіку зазначеної БЗ, можна передбачити, що і в цій ситуації вони повинні ніби «проковтувати» вексель, вважаючи, що отримані від продажу векселя кошти є доходом від продажу самого товару (тобто сам вексель в обліку ніяк не відображається). А отже, дохід потрібно буде відображати тільки за датою надходження коштів від продажу векселя і розраховувати його як різницю між коштами, що надійшли, і собівартістю проданого за вексель товару.

Знову ж таки попереджаємо, що користуватися такою ліберальною логікою розумно тільки після отримання відповідної індивідуальної консультації.

ФОП купує товар за вексель

Видача векселя за товар. Ще раз нагадаємо, що, видавши вексель у розрахунок за товар, векселедавець закриває заборгованість за цим товаром. Тому при подальшому продажу цього товару ФОП має право зменшити отриманий дохід (виручку) на понесені витрати. У когось, можливо, виникнуть сумніви:

а чи можна вважати видачу векселя в розрахунок за товар здійсненням витрат? Яким документом підтвердити оплату товарів?

Нагадаємо, що склад і порядок відображення витрат установлено не тільки в ПКУ, а й у Порядку № 481. Останнім визначено, як вести Книгу обліку та на підставі яких документів записувати витрати. Так, у гр. 5 Книги зазначаються реквізити документа, що підтверджує понесені витрати, які безпосередньо пов’язані з отриманим доходом. Документами, що підтверджують витрати, можуть бути, зокрема, платіжне доручення, прибутковий касовий ордер, квитанція, фіскальний чек, акт закупівлі (виконаних робіт, наданих послуг) та інші первинні документи, що засвідчують факт оплати товарів, робіт, послуг. У нашому випадку маємо справу з оплатою товару векселем, тому документами, що свідчать про здійснення витрат, будуть накладна на отриманий товар та акт приймання-передачі векселя в розрахунок за нього.

А тепер давайте поглянемо, що говорять із цього приводу податківці. На жаль, чинних консультацій наразі немає. Але є консультація (категорія 104.05), що втратила чинність 01.01.2015 р. Проте, на нашу думку, позиція податківців змінитися не повинна.

По-перше, вони вважають, що при видачі векселя платник податків фактично не несе витрат, а отже відсутні підстави для включення вартості векселя до складу витрат при його видачі.

По-друге, ФОП має право врахувати у складі витрат сплату зобов’язань за емітованим векселем на дату отримання доходу, пов’язаного з понесеними витратами.

Інакше кажучи, вони вважають, що для відображення витрат необхідна наявність двох фактів:

1) сплата зобов’язань за векселем;

2) отримання доходу (як правило, це буде продаж товару, придбаного за рахунок цього векселя).

Знову ми бачимо, що податківці нібито «проковтують» вексель в обліку. Ця позиція не викликає проблем, якщо погашення векселя і продаж товару будуть у межах року. А ось якщо ФОП спочатку продасть товар, а погасить вексель через тривалий час (наприклад, наступного року), то наслідки будуть фіскальні:

при продажу товару доведеться відобразити дохід без витрат, і тільки після погашення векселя можна буде відобразити витрати

Тобто у ФОП вимиватимуться оборотні кошти за рахунок зайвої сплати податку.

Причому, якщо вексель буде викуплено ФОП до строку погашення (а, як правило, куплявся він з дисконтом, тобто менше номіналу), то, за версією податківців, у витрати можна поставити тільки суму, сплачену за векселем.

Що стосується судових інстанцій, то, на жаль, тут практика різноспрямована. В одних випадках суди захищають витрати ФОП навіть без факту оплати за векселем (див. постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 13.05.2014 р. № 810/3047/13а, залишену без змін ВАСУ), в інших, навпаки, підтверджують витрати при оплаті векселя (див., наприклад, ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15.09.2016 р. № 804/1583/16, залишену без змін ВАСУ).

Дотримуватися позиції податківців чи ні — вирішувати вам. Але якщо ви відкинете їх версію, хочемо одразу застерегти: поставивши у витрати повну вартість товару і викупляючи вексель з дисконтом, вам, швидше за все, доведеться відобразити дохід на різницю. Адже в ПКУ не зазначено, що до доходу (виручки) включаються тільки доходи від продажу товарів (робіт, послуг). Більше того, у Порядку № 481 дохід розуміється дуже широко — це і заборгованість зі строком позовної давності, що минув, і безоплатно отримані товари, причому перелік не вичерпний (ураховуючи слова «зокрема», зазначені в п.п. 2 п. 6). Та воно й логічно, адже за великим рахунком ФОП дійсно отримує дохід у вигляді різниці між вартістю купленого товару і сумою, за яку вексель викуплено.

Передача чужого векселя за товар. Якщо ФОП розраховується за товар чужим векселем, а не виписує свій, то тут і поготів можна говорити про негрошовий розрахунок. Адже в такому разі вексель буде повноправним товаром. Інакше кажучи, відбувається звичайнісінька бартерна операція.

Отже, ФОП має повне право на витрати при відображенні доходів від продажу цього товару

Адже нікому не спаде на думку відмовляти у витратах за товаром тільки тому, що його купили за бартером?! Принаймні податківці прямо говорили про можливість урахувати такі витрати (консультація 104.05 БЗ).

Інша справа, що тут же за ідеєю повинні з’явитися й доходи від продажу цього векселя як товару, оскільки з ФОП також розрахувалися в негрошовій формі. У результаті дохід (виручка) буде збільшений на вартість отриманого товару (виручка в натуральній формі), а витрати — на вартість векселя (сума, за яку він був придбаний або обміняний на інший товар, — тоді до витрат потрапить вартість цього іншого товару).

Підсумуємо. Незважаючи на те, що версія податківців не відповідає ПКУ, її не варто відкидати. По-перше, їх підхід істотно спрощує відображення операцій — не варто морочитися з векселем як з окремим об’єктом обліку, а по-друге, не завжди призводить до негативних наслідків. У будь-якому разі — вибір за вами.

висновки

  • За логікою ПКУ вже при отриманні векселя ФОП має всі підстави для відображення доходу (виручки). Але податківці дотримуються ліберальнішої ідеї: дохід можна збільшувати за датою розрахунку векселедавцем за векселем.
  • При видачі векселя за товар, що придбавається, зобов’язання за товаром припиняються, а отже, можна говорити, що цей товар оплачено в негрошовій формі, тобто є підстави для витрат. Але податківці вважають, що витрати можна збільшувати не раніше оплати за векселем.
  • Якщо ФОП розраховується за товар чужим векселем, то на цьому етапі вексель буде товаром, а отже, маємо справу зі звичайною бартерною операцією.
Теги вексель
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити