Теми статей
Обрати теми

Працівник став донором крові: «бонуси» до щорічної відпустки

Синько Неля, начальник відділу оплати праці в позабюджетній сфері Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці Мінсоцполітики
Податки & бухоблік Серпень, 2017/№ 65
Друк
Про основні пільги, гарантовані працівникам-донорам за місцем роботи, ідеться у ст. 9 Закону № 239*. При цьому порядок їх надання відрізняється залежно від того, коли саме працівник здавав кров — у свій робочий день чи перебуваючи у щорічній відпустці. Саме про ці дві найпоширеніші ситуації ми й поговоримо.

* Закон України «Про донорство крові та її компонентів» від 23.06.95 р. № 239/95-ВР.

Працівник здав кров у свій робочий день

Працівник працює за 40-годинним робочим тижнем з двома вихідними днями в суботу та неділю. У свій робочий день 24.05.2017 р. він пройшов медичне обстеження і добровільно здав кров (відповідні довідки надано за місцем роботи).

Чи може він приєднати додатковий день відпочинку за донорство крові до щорічної відпустки, яка йому надається тривалістю 14 календарних днів з 15.06.2017 р. по 29.06.2017 р. (наприклад, використати його 30.06.2017 р.)? Як зазначити в табелі обліку використання робочого часу та оплатити день давання крові та додатковий день відпочинку за донорство крові?

Гарантії за місцем роботи. У день давання крові і день медичного обстеження працівник, який виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності зі збереженням середнього заробітку (ч. 1 ст. 9 Закону № 239). Звичайне медичне обстеження донора крові і власне давання крові здійснюють в один день. Тому, як правило, для цілей медичного обстеження і давання крові працівника-донора звільняють від роботи на один день зі збереженням середнього заробітку.

Крім того, після кожного дня давання крові донору надається додатковий день відпочинку зі збереженням за ним середнього заробітку.

За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові

(див. ч. 2 ст. 9 Закону № 239).

Для того щоб повною мірою скористатися зазначеними гарантіями, працівник повинен подати за місцем роботи письмову заяву про свій намір пройти медичне обстеження і здати кров не пізніше ніж за 3 дні до дня медичного обстеження (ч. 1 ст. 14 Закону № 239). У цій самій заяві він зазначає і дату використання додаткового дня відпочинку за донорство крові.

Крім того, працівник обов’язково подає за місцем роботи довідку щодо надання донорам пільг за формою № 435/о, затвердженою наказом МОЗ від 07.07.2003 р. № 301 (ч. 6 ст. 9 Закону № 239).

Резюмуємо:

працівник, який здає кров у свій робочий день, звільняється від роботи цього дня + йому належить додатковий день відпочинку за донорство крові

Як ми вже з’ясували, такий додатковий день відпочинку за бажанням працівника приєднується до щорічної відпустки.

У цій ситуації працівнику надається щорічна відпустка з 15.06.2017 р. по 29.06.2017 р. Тому з метою приєднання додаткового дня відпочинку за донорство крові цей день може бути використано (за бажанням працівника) — 14.06.2017 р. або 30.06.2017 р.

Отже, працівник (за бажанням) може використати додатковий день відпочинку за донорство крові 30.06.2017 р., тим самим приєднавши його до щорічної відпустки.

Табель. У табелі обліку використання робочого часу день проходження медичного обстеження/давання крові (у нашому випадку — 24.05.2017 р.) і додатковий день відпочинку за донорство крові (у нашому випадку — 30.06.2017 р.) слід позначати літерним кодом «ІН» або цифровим кодом «22».

Зауважимо, що згідно з наказом Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489 такі позначення використовуються для відображення іншого невідпрацьованого часу, передбаченого законодавством, — виконання державних і громадських обов’язків, допризовна підготовка, військові збори, донорські, відгули тощо.

Оплата. День медичного обстеження/давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові оплачуються виходячи із середнього заробітку.

Для його розрахунку беремо виплати за останні 2 календарні місяці роботи (за винятком виплат за середньою зарплатою), що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата (абзац третій п. 2 Порядку № 100*.

* Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

Такими подіями є день проходження медичного обстеження/давання крові і окремо — додатковий день відпочинку за донорство крові.

У випадку, що розглядається, працівник пройшов медичне обстеження і здав кров в один день — 24.05.2017 р.

Отже, розрахунковим періодом для обчислення середньої зарплати для оплати цього дня є березень — квітень 2017 року.

Припустимо, що зарплата працівника становила за березень і квітень 2017 року по 4300 грн. за кожен місяць (відпрацьовані всі робочі дні за графіком).

Визначаємо оплату за день проходження медичного обстеження/давання крові: (4300,00 + 4300,00) : (22 + 19) = 209,76 (грн.),

де 22 і 19 — кількість робочих днів у розрахунковому періоді, а саме в березні та квітні 2017 року для 40-годинного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю.

Отже, за день медичного обстеження/давання крові працівнику належить оплата (середній заробіток) у розмірі 209,76 грн.

Тепер поговоримо про оплату за додатковий день відпочинку за донорство крові, що приєднаний до щорічної відпустки.

Підкреслимо: відпускні і додатковий день відпочинку за донорство крові оплачуються виходячи з різних середньоденних зарплат, оскільки розрахунковий період для оплати днів щорічної відпустки і додаткового дня відпочинку за донорство крові визначаємо окремо.

У ситуації, наведеній у запитанні, працівник використовує додатковий день відпочинку за донорство крові 30.06.2017 р.

Для розрахунку середньої зарплати за додатковий день відпочинку через донорство, що припадає на червень, беремо період квітень — травень 2017 року.

При цьому пам’ятаємо: у травні 2017 року за середньою зарплатою оплачували день медичного обстеження і давання крові.

Такий день та суму його оплати виключаємо з розрахункового періоду квітень — травень 2017 року за правилом абзацу другого п. 4 Порядку № 100.

Припустимо, що за травень 2017 року працівнику нараховано зарплату в розмірі 4294,76 грн. (з них 209,76 грн.— оплата за день медичного обстеження/давання крові).

У такому разі оплата за додатковий день відпочинку через донорство крові становитиме: (4300,00 + 4294,76 - 209,76) : (19 + 20 - 1) = 220,66 (грн.),

де 19 і 20 — кількість робочих днів у розрахунковому періоді, а саме у квітні і травні 2017 року для 40-годинного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу і неділю;

1 — день проходження медичного обстеження і давання крові, що виключається з розрахункового періоду внаслідок його оплати за середньою зарплатою.

Виходить, що додатковий день відпочинку за донорство крові працівнику оплачується в розмірі 220,66 грн.

Працівник здав кров ід час щорічної відпустки

Працівнику підприємства надано щорічну основну відпустку тривалістю 14 календарних днів з 06.06.2017 р. по 19.06.2017 р. При цьому 14.06.2017 р. він повідомив, що цього дня пройшов медобстеження і добровільно здав кров (відповідну довідку йому видано).

Чи підлягає продовженню щорічна відпустка у зв’язку з даванням крові під час перебування в ній?

Як оплатити «донорські» дні?

Гарантії. У випадку, що розглядається, працівник став донором крові під час свого перебування у щорічній відпустці. Так-от, щодо такої ситуації Закон № 239 містить особливі приписи.

У ч. 4 ст. 9 цього Закону зазначено: «У разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожен день давання крові».

При роз’ясненні цієї норми «трудове» міністерство (лист від 21.09.2007 р. № 303/13/116-07) виходить з того, що період перебування працівника в щорічній відпустці прирівнюється до періоду фактичної роботи на підставі п. 2 ч. 1 ст. 9 Закону про відпустки*.

* Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Використовуючи такий підхід, Мінпраці в листах від 06.04.2011 р. № 76/13/133-11 і від 02.04.2010 р. № 90/13/116-10 зазначає:

якщо працівник здав кров у період щорічної відпустки, то тривалість такої відпустки продовжується на два дні

По суті, якщо працівник став донором крові під час перебування у щорічній відпустці, то йому надаються такі самі «донорські» гарантії, як і при даванні крові в робочий день.

Тобто давання крові в період щорічної відпустки компенсується працівнику двома оплачуваними неробочими днями (днями відпочинку): один день надається за день медичного обстеження/давання крові, а другий день є гарантованим додатковим днем відпочинку за донорство крові. При цьому такі два дні повинні оплачуватися за середнім заробітком.

Якщо працівник став донором крові під час перебування в щорічній відпустці, то він не подає за місцем роботи заяву про намір пройти медичне обстеження для давання крові і здати кров (ч. 1 ст. 14 Закону № 239). При цьому, як і в загальному випадку, підставою для забезпечення «донорських» гарантій за місцем роботи є довідка щодо надання донорам пільг за формою № 435/о (ч. 6 ст. 9 Закону № 239).

Водночас працівнику доцільно повідомити роботодавця про факт давання крові під час щорічної відпустки до закінчення такої відпустки. Тоді роботодавець зможе своєчасно виконати вимоги ч. 4 ст. 9 Закону № 239.

Кадрові нюанси і табель. Як бачимо, ч. 4 ст. 9 Закону № 239 говорить про те, що період щорічної відпустки підлягає продовженню на 2 дні, якщо працівник став донором крові, перебуваючи в такій відпустці. Причому «донорські» дні мають бути саме «приєднані» до щорічної відпустки, під час якої працівник-донор здав кров.

Проте в зазначеній нормі не розкриті подробиці про таке продовження щорічної відпустки. Не стане помічником і ст. 11 Закону про відпустки (тут наведено випадки і механізм продовження щорічної відпустки в загальному випадку), оскільки в ній не йдеться про продовження щорічної відпустки у зв’язку з даванням крові в період цієї відпустки.

Тому на практиці виробився такий підхід. Роботодавець видає наказ про продовження щорічної відпустки на два дні у зв’язку з тим, що працівник став донором крові під час перебування в такій відпустці.

При цьому безпосередній день проходження медичного обстеження/давання крові і наступний після нього день (який є додатковим днем відпочинку за донорство на підставі ч. 2 ст. 9 Закону № 239) у табелі обліку використання робочого часу позначають літерним кодом «ІН» або цифровим кодом «22». Тоді як дні щорічної основної відпустки (у тому числі і два дні продовження цієї відпустки у зв’язку з даванням крові) у табелі обліку використання робочого часу прийнято позначати літерним кодом «В» або цифровим кодом «08».

У випадку, наведеному в запитанні, щорічну основну відпустку слід продовжити на два дні — 20.06.2017 р. і 21.06.2017 р., про що і слід зазначити у відповідному наказі.

У табелі обліку використання робочого часу періоди з 06.06.2017 р. по 13.06.2017 р. і з 16.06.2017 р. по 21.06.2017 р. слід позначати як дні щорічної основної відпустки — літерним кодом «В» (або цифровим — «08»), а 14.06.2017 р. і 15.06.2017 р. слід позначити як день медичного обстеження/давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові — «ІН» («22»).

Оплата. Якщо працівник став донором крові під час щорічної відпустки, то сума нарахованих відпускних за дні цієї відпустки не підлягає перерахунку (заново перераховувати відпускні не потрібно).

У цьому випадку частина відпустки, перерваної через донорство, просто переміщується на 2 дні: замість з 14 по 19 червня відпустка фактично триватиме з 16 по 21 червня.

Це одна й та сама відпустка, розрахунковий період для відпускних не змінюється, отже, 20 і 21 червня (дні продовженої відпустки) мають бути оплачені за тим же середнім заробітком.

А от оплату «донорських» днів розрахуємо окремо.

Для розрахунку середньої зарплати для оплати «донорських» днів беремо виплати за останні 2 календарні місяці роботи (за винятком виплат за середньою зарплатою), що передують дню проходження медичного обстеження/давання крові та додатковому дню відпочинку за донорство крові (абзац третій п. 2 Порядку № 100).

У цьому випадку день проходження медичного обстеження/давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові припали на червень 2017 року (14.06.2017 р. і 15.06.2017 р.). Для їх оплати розрахунковим періодом є квітень — травень 2017 року.

Припустимо, сума заробітної плати працівника за ці місяці становила 8500 грн. (відпрацьовані всі робочі дні за графіком роботи підприємства).

Визначаємо оплату за «донорські» дні:

— кількість робочих днів у розрахунковому періоді становить 39 (19 + 20). Ураховані робочі дні у квітні і травні 2017 року для 40-годинного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу і неділю;

— розраховуємо суму оплати за день медичного обстеження і давання крові, а також за додатковий день відпочинку за донорство крові: (8500,00 : 39) х 2 = 435,90 (грн.).

Таким чином, за день медичного обстеження/давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові працівнику належить оплата в розмірі 435,90 грн.

висновки

  • Працівник, який здав кров у свій робочий день, звільняється від роботи цього дня із збереженням середнього заробітку. Також йому належить додатковий день відпочинку за донорство крові з оплатою за середнім заробітком.
  • Якщо працівник став донором крові в період перебування в щорічній відпустці, то така відпустка підлягає продовженню на два дні — день медичного обстеження/давання крові і додатковий день відпочинку за донорство крові. Ці дні підлягають оплаті за середнім заробітком.
  • Для розрахунку середньої зарплати для оплати «донорських» днів беремо виплати за останні 2 календарні місяці роботи, що передують дню проходження медичного обстеження/давання крові і додатковому дню відпочинку за донорство крові.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі