Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Витрати на мерчандайзинг

Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2017/№ 100
В обраному У обране
Друк
«...Ти купив. Я купив. Ми його не любимо — він теж купив. Усі купили. Усі ходимо нудні, бліді, позіхаємо...»*
Що і говорити, передбачуваний більше 40 років тому достаток настав. Сьогодні полиці супермаркетів завалені товарами, і купити можна практично все. Насущна проблема покупця — у виборі. А щоб вибір цей не був випадковим, здійснюється цілий комплекс заходів, званих мерчандайзингом. Про суть цих заходів, а також про їх облік та оподаткування і йтиметься далі.

* З монологу А. Райкіна «Дефіцит» (т/ф «Люди і манекени»).

Що таке мерчандайзинг?

Розпочнемо з визначення. Мерчандайзинг (від англ. merchandising — мистецтво торгувати) — це напрям маркетингу, який сприяє стимулюванню роздрібних продажів за допомогою привертання уваги покупців до певних торгових марок або певних товарів (груп товарів) у місцях їх продажів переважно без активної участі спеціального персоналу.

Зверніть увагу: поняття «мерчандайзинг» не застосовне до продажу послуг, до оптових продажів, роздрібних продажів через інтернет-магазин.

Мерчандайзинг спрямований на просування товарів і торгових марок у великих підприємствах роздрібної торгівлі (супермаркетах, гіпермаркетах)

Податківці зазначають, що в чинних нормативно-правових актах визначення мерчандайзингу відсутнє. При цьому фіскали погоджуються, що під ним слід розуміти частину процесу маркетингу, що визначає методику продажу товару в магазині (див. лист ДПАУ від 28.01.2010 р. № 806/6/23-4016/40).

У цьому ж листі вони перелічують основні заходи, які належать до мерчандайзингу:

— викладення (розміщення) товару в місці роздрібної торгівлі;

— забезпечення відповідного асортименту і достатньої кількості товару;

— організація локальної реклами (установка в торговій точці спеціального фірмового устаткування (холодильники, дисплеї, стелажі, полиці тощо), конструкцій презентаційного характеру (тумби, виставкові стійки, рекламні стенди, підставки під рекламні матеріали та ін.), поліграфічної рекламної продукції (буклети, плакати, гірлянди, прапорці тощо), організація в місці продажу рекламних акцій у вигляді дегустацій, безкоштовної роздачі та ін.);

— аналіз показників продажів;

— вирішення певних питань цінової політики про граничну торгову націнку;

— інструктаж продавців магазинів роздрібної торгівлі стосовно споживчих характеристик товару, методів мотивації споживачів тощо.

Держкомпідприємництва (див. лист від 08.12.2009 р. № 15041) також визначає мерчандайзинг як вид маркетингу, що сприяє інтенсивному просуванню товарів у роздрібній торгівлі без активної участі спеціального персоналу. І відносить до нього такі заходи:

— уміле розміщення товарів у торговому залі;

— оригінальне оформлення прилавків і вітрин;

— організацію презентацій з роздачею сувенірів;

— надання знижок і пільг.

Як бачимо, і податківці, і Держкомпідприємництва розпочинають перелік мерчандайзингових заходів з розміщення/викладення товарів у місці їх продажу. І не даремно, адже викладення товару є одним з основних елементів системи мерчандайзингу. І дуже часто впровадження мерчандайзингу розпочинають саме з контролю й аналізу викладення товарів.

Зверніть увагу також: метою мерчандайзингу може бути як збільшення загального обсягу продажів торгової точки, так і просування товарів певної торгової марки.

Збільшення обсягу продажів «узагалі» — в інтересах магазину. Тому й проводиться такий мерчандайзинг магазином (його персоналом) або на його замовлення спеціалізованим мерчандайзинговим агентством. При цьому витрати на такий «загальний» мерчандайзинг не завжди лягають на торгову точку. Часто оплата мерчандайзингових послуг є одним з обов’язкових платежів для постачальника, що бажає продавати свій товар у певній торговій мережі*. А тому для супермаркету мерчандайзингові послуги частіше — джерело доходу, ніж витрат.

* Про інші такі обов’язкові платежі йдеться на с. 8 цього номера.

Якщо ж мерчандайзинг спрямований на збільшення продажів товарів певної торгової марки — це однозначно витрати їх постачальника. А тому такий мерчандайзинг, зазвичай, здійснюється або персоналом постачальника, або мерчандайзинговим агентством — на замовлення постачальника.

Правова суть мерчандайзингу

З правової точки зору, мерчандайзинг — це послуга. Тому оформляються мерчандайзингові взаємовідносини договором про надання послуг.Нагадаємо, що згідно з ч. 1 ст. 901 ЦКУ за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі здійснення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві вказану послугу, якщо інше не встановлене договором.

У згаданому вище листі податківці підтверджують «послугову» суть мерчандайзингу. І зазначають також, що сторони вільні в укладенні договору, виборі контрагента і визначенні умов договору з урахуванням вимог ЦКУ, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності і справедливості (ч. 1 ст. 627 ЦКУ). А зміст договору складають умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, й умови, обов’язкові згідно з актами цивільного законодавства (ч. 1 ст. 628 ЦКУ).

Тобто фіскали підкреслюють право платників передбачати в договорах будь-які умови, що не суперечать чинному законодавству.

Мерчандайзинг у бухгалтерському обліку

Згідно з п. 19 П(С)БО 16 витрати на збут включають у тому числі витрати на рекламу і дослідження ринку (маркетинг).

Оскільки мерчандайзинг — напрям маркетингу, обліковувати понесені у зв’язку з його проведенням витрати слід у складі витрат на збут

Їх відображають у складі витрат того періоду, в якому такі витрати були здійснені. А обліковують на рахунку 93 «Витрати на збут».

Не забудьте також, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи (п. 1 ст. 9 Закону про бухоблік). Тож без акта наданих послуг тут не обійтися.

Мерчандайзинг у податковому обліку

Згідно з п.п. 14.1.108 ПКУ маркетингові послуги — послуги, що забезпечують функціонування діяльності платника податків у сфері вивчення ринку, стимулювання збуту продукції (робіт, послуг), політики цін, організації й управління руху продукції (робіт, послуг) до споживача і післяпродажного обслуговування споживача в межах господарської діяльності платника податків. До маркетингових послуг належать у тому числі й послуги з розміщення продукції платника податків у місцях продажу.

Як ми вже з’ясували, мерчандайзинг, безумовно, спрямований на стимулювання збуту продукції, організацію й управління руху продукції до споживача, вирішує певні питання цінової політики. А послуги з розміщення товару — основний елемент мерчандайзингової системи. Отже, згідно з ПКУ мерчандайзинг, однозначно, — маркетингова послуга.

Податок на прибуток. Жодних «маркетинго-мерчандайзингових» коригувань бухгалтерського фінансового результату розд. III ПКУ не передбачає. Тому всі витрати на мерчандайзинг, відображені в бухгалтерському обліку підприємства, зменшать і його прибутковий об’єкт оподаткування.

При цьому зазначимо: раніше податківці (лист від 02.04.2007 р. № 6448/7/23-5017) та й Мінфін (лист від 25.04.2008 р. № 31-20010-3-8/3337) відносили мерчандайзинг до «сумнівних, з точки зору фактичного надання і використання в господарській діяльності, послуг». Більше того, в «сьогоднішній» ІПК від 13.06.2017 р. № 614/ІПК/28-10-01-03-11 сказано: …для того, щоб облікувати витрати на маркетингові послуги (до яких належить і мерчандайзинг*) при обчисленні об’єкта оподаткування, необхідно довести безпосередній зв’язок таких витрат з господарською діяльністю платника податків і підтвердити первинними документами, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами бухгалтерського обліку, й іншими документами, передбаченими розд. II ПКУ.

* Прим. авт.

Передусім зазначимо: зв’язок маркетингових витрат з господарською діяльністю підприємства ніяк не впливає на право їх відображення в «податково-прибутковому» обліку. Адже діюча редакція розд. III ПКУ жодних «господарських умовностей» не встановлює. А тому відповідна вимога податківців законодавчо не обґрунтована. До речі, БЗ у категорії 102.13 містить роз’яснення, що підтверджує це. Інша справа, що господарність важлива для цілей ПДВ-обліку, але про це скажемо далі. Поки ж додамо, що подібне роз’яснення, яке з’явилося нині, говорить про те, що, радше за все, фіскали і сьогодні вважатимуть маркетингові, а в тому числі й мерчандайзингові, послуги «сумнівними». Тож до документального оформлення слід підійти з особливою ретельністю (у договорі й акті надані послуги краще максимально деталізувати, вказати строки їх надання і вартість, додати до акта звіт мерчандайзера (звичайно, за наявності такого), скласти внутрішній документ, що підтверджує результативність проведених мерчандайзингових заходів), щоб факт фактичного надання таких послуг сумнівів не викликав (детальніше про документальне оформлення маркетингових послуг див. на с. 3).

ПДВ. Відразу скажемо: мерчандайзингові послуги є об’єктом обкладення ПДВ. Звичайно, за умови, що їх постачальник зареєстрований на митній території України (п.п. «б» п. 185.1, п. 186.4 ПКУ).

Ну а одержувач мерчандайзингових послуг за наявності зареєстрованої податкової накладної має право на податковий кредит.

Але це ще не все. Тут нагадаємо також про те, що п.п. «г» п. 198.5 ПКУ вимагає нарахувати «компенсуючі» ПДВ-зобов’язання на вартість отриманих «негосподарських» товарів/послуг. Тому якщо раптом проведені мерчандайзингові заходи носили негосподарський характер (хоча, визнаємо, придумати негосподарські мерчандайзингові витрати достатньо складно), то відображений податковий кредит доведеться компенсувати нарахуванням податкових зобов’язань.

Приклад. Підприємство уклало договір надання послуг мерчандайзингу. Вартість послуг — 30000 грн. (у тому числі ПДВ 5000 грн.). Здійснена передоплата в розмірі 50 %. Інші 50 % сплачені після підписання акта наданих послуг.

Мерчандайзинг в обліку одержувача

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Здійснено передоплату за послуги мерчандайзингу

371

311

15000

644/1

644/ПДВ

2500

2

Отримано зареєстровану в ЄРПН податкову накладну

641/ПДВ

644/1

2500

3

Підписано акт наданих послуг мерчандайзингу

93

631

25000

644/ПДВ

631

2500

644/1

631

2500

4

Здійснено залік заборгованостей

631

371

15000

5

Отримано зареєстровану в ЄРПН податкову накладну

641/ПДВ

644/1

2500

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно