Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Негативний результат — теж результат, або Про витрати на маркетинг

Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки & бухоблік Грудень, 2017/№ 100
Друк
У результаті проведеного маркетингового дослідження підприємство взагалі відмовляється від виведення на певний ринок нової продукції. Причому витрати на таке маркетингове дослідження вже понесені. Що в такому разі робити? Що в обліку? Чи буде госпдіяльність?

Цілком може трапитися так, що проведені маркетингові заходи (аналіз і дослідження ринку) показали негативний результат — наприклад, ви з’ясували, що виводити на ринок нові товари (послуги) недоцільно. Природно, виконавець роботи виконав, і ви їх оплатили. А як чинити в такому разі з понесеними витратами?

Вважаємо, що такі витрати, без сумніву, мають бути визнані пов’язаними з госпдіяльністю підприємства (як діяльністю, спрямованою на отримання доходу). Але про все по порядку. І відповідаючи на запитання, спочатку розберемося з тим, що є маркетинговими дослідженнями ринку?

Дослідження ринку

Маркетингове дослідження ринку — це комплекс заходів, що передбачає збір і аналіз інформації в цілях дослідження ринку та збуту продукції і виявлення чинників попиту споживача з метою мінімізації ризику при прийнятті стратегічних рішень у ході господарської діяльності підприємства.

По суті,

мета цього комплексу заходів — правильно оцінити свої шанси на цьому ринку й уникнути невиправданих ризиків і втрат

Тобто будь-який суб’єкт господарювання, зазвичай, спочатку оцінює перспективність того чи іншого ринку для ведення свого бізнесу / господарської діяльності (відповідно отримання доходу) і тільки за результатами такого дослідження приступає до його освоєння.

Очевидно, якщо в результаті дослідження дійшли висновку, що на певному ринку з конкретним товаром «лізти» не варто, можна сказати, що ви захистили свою господарську діяльність (свій бізнес) від можливих втрат і збитків (зберегли свій капітал). А доказом цього, безумовно, буде звіт про проведене маркетингове дослідження. Адже, забігаючи наперед, скажемо: у такому звіті мають бути надані відповідні конкретні рекомендації замовникові.

Зв’язок з госпдіяльністю

Незважаючи на те, що для обліку маркетингових послуг у складі витрат платника зв’язок з господарською діяльністю, великою мірою, вже не потрібен, то для права на податковий кредит з ПДВ така «опція» продовжує діяти.

Тому для безпеки вашого податкового кредиту з витрат на маркетинг, як і раніше, має величезне значення

документальне підтвердження того, що послуги дослідження ринку (послуги маркетингу) були фактично придбані, використані для ведення господарської діяльності

і, як зазначають суди (див. ухвали ВАСУ від 19.06.2014 р. № К/9991/16043/12, від 03.12.2014 р. К/800/32565/13), при цьому позитивно вплинули на її результати.

У свою чергу, господарська діяльність — це діяльність спрямована, передусім, на отримання доходу, а не прибутку.

Як бачите, маркетингові дослідження зовсім не суперечить напряму господарської діяльності і також направлене на фактичне отримання в майбутньому доходу від планованої діяльності, а в гіршому разі (тобто при негативному результаті досліджень) — на збереження свого капіталу. Підкреслимо:

для зв’язку з господарською діяльністю важлива саме (!) мета використання придбаних послуг, а не конкретний результат

Підтвердженням зв’язку витрат на маркетингові послуги з госпдіяльністю підприємства можуть бути (див. постанову Харківського апеляційного адмінсуду від 09.03.2017 р. у справі № 816/2815/14), зокрема:

наказ по підприємству з обґрунтуванням необхідності проведення таких маркетингових досліджень (наприклад, у зв’язку з виходом на ринок нового виду продукції);

договір на проведення маркетингових досліджень, із зазначенням виду маркетингових досліджень, мети їх проведення тощо.

Водночас разом з наказом можна розробити план заходів з поширення такого виду продукції, в якому передбачити укладення договору на проведення цих маркетингових досліджень.

Але і це ще не все. Як ми зазначили вище, на підтвердження зв’язку витрат на маркетинг з госпдіяльністю підприємства відіграє чималу роль позитивний ефект їх використання (ухвали ВАСУ від 19.06.2014 р. № К/9991/16043/12, від 03.12.2014 р. К/800/32565/13, постанова Харківського апеляційного адміністративного суду від 14.05.2014 р. у справі № 820/12816/13-а). І хоча в нашому випадку витрати на дослідження ринку не спричинять безпосередньо приросту доходу, це ще не свідчить про відсутність їх зв’язку з госпдіяльністю підприємства. Дивіться самі.

Економічний ефект

Згідно із судовою практикою, що склалася, мета отримання доходу як кваліфікуюча ознака госпдіяльності кореспондує з вимогою наявності розумної економічної причини (ділової мети).

Отже, розумна економічна причина має бути присутньою в кожній господарській операції. Тільки в такому разі та чи інша операція може вважатися виконаною в межах господарської діяльності платника податків.

Причому норми ПКУ (див. п.п. 14.1.231) визначають розумну економічну причину (ділову мету) — як причину, яка може бути доступна тільки за умови, що платник податків має намір отримати економічний ефект у результаті господарської діяльності.

Таким чином, зміст поняття розумної економічної причини (ділової мети) передбачає обов’язкову спрямованість будь-якої операції платника податків на отримання позитивного економічного ефекту.

Із загального розуміння характеру економічної діяльності можна дійти висновку, що економічний ефект — це приріст (збереження) активів платника податків та/або їх вартості, а також створення умов для такого приросту (збереження) в майбутньому (див. лист ДФСУ від 21.11.2016 р. № 20011/5/99-99-10-01-16).

На цій підставі операція, яка пов’язана з госпдіяльністю підприємства, повинна передбачати можливість приросту або збереження активів або їх вартості. Такі ж висновки підтверджує судова практика (див. ухвалу Харківського апеляційного адмінсуду від 10.05.2017 р. у справі № 816/140/17).

Як бачимо, власне сам факт приросту доходу не має принципового значення при визначенні «господарності» маркетингових послуг.

До речі, радує позиція фіскалів стосовно того, що

економічний ефект необов’язково повинен спостерігатися негайно після здійснення операції і не виключено, що в результаті об’єктивних причин він може взагалі не настати

Як вони зазначають, господарська операція принаймні теоретично (за умови досягнення поставлених завдань) повинна передбачати можливість приросту або збереження активів чи їх вартості. І такий варіант розвитку ситуації податківці вважають нормальним ходом подій при здійсненні господарської діяльності (див. лист ДФСУ від 21.11.2016 р. № 20011/5/99-99-10-01-16). Незважаючи на те, що в цьому листі йдеться про збиткові операції, його висновки цілком прийнятні для нашої ситуації.

Таким чином, оскільки дослідження ринку в цьому випадку тільки запобігло можливим фінансовим втратам, можна сказати, що його результати були використані для збереження активів підприємства. Вважаємо, у такому разі зв’язок витрат з господарською діяльністю — очевидний.

Водночас уважно поставтеся до оформлення відповідних первинних документів.

Підтверджуємо первинкою

Для того щоб у податковому обліку довести, що витрати на маркетинг пов’язані з господарською діяльністю, необхідно потурбуватися про відповідні документи, що підтверджують проведену роботу, а саме: акт про надані послуги з інформацією про товари, наявні на ринку, і звіт про проведені роботи тощо. І пам’ятайте:

будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів тільки в разі фактичного здійснення господарської операції

Перелік рекомендованих первинних документів ви знайдете на с. 5 цього номера. Тут же зазначимо основні моменти документального оформлення маркетингових послуг з негативним результатом.

Передусім звіт про дослідження ринку не має носити загального інформаційного характеру. У ньому чітко повинні простежуватися мета освоєння нових ринків збуту, розширення фінансово-економічної діяльності конкретного підприємства. Звіт має містити результати і рекомендації, які відповідали б поставленим цілям та дозволяли б підприємству використовувати їх у своїй господарській діяльності.

Тобто майте на увазі:

формально складені первинні документи не можуть слугувати належною (!) підставою для формування даних податкового обліку

Необхідно також запастися документами, які пояснять і обґрунтовують економічний сенс здійснення маркетингових досліджень конкретного ринку в певний період часу.

До того ж враховуючи, що в нашому випадку в результаті проведеного дослідження підприємству доведеться фактично відмовитися від здійснення передбачуваної діяльності, то, вважаємо, не буде зайвим на підставі результатів маркетингу письмово оформити причину такої відмови.

Відображаємо в бухобліку

У бухгалтерському обліку винагороду за професійні послуги з маркетингового дослідження, надані сторонньою організацією, відносяться до складу витрат на збут у загальному порядку (п. 19 П(С)БО 16).

Облік витрат, пов'язаних зі збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт і послуг, ведеться на рахунку 93 «Витрати на збут». За дебетом рахунка при цьому відображається сума визнаних витрат на збут, а за кредитом — їх списання на рахунок 79 «Фінансові результати» (Інструкцією № 291).

висновки

  • Мета дослідження ринку — правильно оцінити свої шанси на даному ринку та уникнути невиправданих ризиків і втрат, а отже, така діяльність повинна визнаватися господарською діяльністю підприємства.
  • Кваліфікуюча ознака госпдіяльності — це наявність розумної економічної причини (ділової мети).
  • Витрати на маркетингові дослідження повинні підтверджуватися первинними документами. При цьому будь-які документи мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі