Облік у туризмі

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Грудень, 2017/№ 103-104

Бухгалтерський облік

Туроператор. Передоплата, яка надійшла від туристів в оплату турів, дохід туроператора не збільшує (п. 6.3 П(С)БО 15). Натомість бухобліковий дохід (Кт 703) туроператор визнає: (1) за кожним укладеним турдоговором; (2) за фактом надання послуг (тобто з урахуванням ступеня завершеності операцій — у момент закінчення їх надання згідно з п. 10 П(С)БО 15). Іншими словами, туроператор формує дохід на дату закінчення туру, тобто надання туристам обіцяної послуги.

У більшості випадків акт наданих послуг з туристами після закінчення туру не оформляється. Тому документальним підтвердженням доходу у туроператора може стати бухгалтерська довідка. Дохід відображаємо проводкою Дт 361 — Кт 703. Одночасно з доходами туроператор визнає і «пов’язані» з наданням турпослуг витрати — собівартість реалізованого турпродукту (Дт 903 — Кт 23). Собівартість визначають за кожним турпродуктом, і вона потрапляє до витрат у періоді визнання доходу, тобто за фактом надання турпослуг.

Турагент. Головний принцип:

До «чистого» бухоблікового доходу турагента потрапляє тільки його агентська винагорода

Така винагорода відображається у складі доходів за датою акта наданих туристичних послуг. Адже кошти, що надходять від туристів на оплату турів, є транзитними: посереднику-турагенту вони не належать, а будуть перераховані далі «за призначенням» — туроператору.

Відтак, ані до «чистих» доходів (п. 6.2 П(С)БО 15), ані до витрат (п. 9.1 П(С)БО 16) турагента такі «наскрізь прохідні» суми не включаються. Але це не означає, що вони в бухобліку узагалі не відобразяться. Відобразяться, але з нульовими наслідками для фінрезультату. Тобто транзитні суми в турагента потраплять до доходу (проводка Дт 361 — Кт 703), але одразу ж з доходу будуть виключені (проводка Дт 704 — Кт 685).

Що ж до своєї винагороди, то її турагент, який виступає посередником, уключає до доходу (проводкою Дт 377 — Кт 703) на підставі акта наданих послуг. Цей акт також складається на дату, коли турагент виконав зобов’язання за агентським договором.

Податок на прибуток

Туроператор. У податковоприбутковому обліку туроператор орієнтується на дані бухобліку (п.п. 134.1.1 ПКУ). Туроператорам буде приємно дізнатися, що жодних «туристичних» коригувань для них у ПКУ не передбачено. Тож власне реалізація турпродуктів впливає на об’єкт обкладення податком на прибуток так само, як і на бухобліковий фінрезультат. Тому у туроператора-високодохідника не буде «туристичних» коригувань.

Турагент. У податковоприбутковому обліку турагента — жодних різниць і коригувань. Все за бухобліковим фінрезультатом (п.п. 134.1.1 ПКУ). Тобто фактично об’єкт обкладення податком на прибуток у турагента буде збільшувати тільки суму його посередницької винагороди, а транзитні суми жодним чином на об’єкт оподаткування не вплинуть. Не враховуватимуться вони в турагента і при розрахунку «порога високодохідності» у 20 млн грн. для цілей застосування податковоприбуткових різниць.

ПДВ

Туроператор. Для турпослуг установлені особливі правила ПДВ-обліку, відмінні від загальних правил. Так, обкладення ПДВ турдіяльності регулює окрема «туристична» ст. 207 ПКУ. У ній передбачено, що при будь-якому виді туризму: «на території України» (внутрішньому/в’їзному) або «за межами України» (виїзному), для туроператора порядок ПДВ-обліку однаковий. У будь-якому із цих випадків базою обкладення ПДВ у туроператора є винагорода. Остання, у свою чергу, визначається як різниця між вартістю турпродукту (тобто ціною за тур) і витратами, понесеними на його придбання/створення (тобто собівартістю туру) (пп. 207.2 — 207.4 ПКУ).

Таким чином, для туроператорів установлений маржинальний принцип визначення бази оподаткування (об’єкт — тільки винагорода). Тому і в декларації з ПДВ туроператор показує тільки оподатковувану ПДВ винагороду (у рядку 1), тоді як вартість турпродуктів (що випадають з ПДВ-обліку) взагалі не відображає в декларації з ПДВ (вони проходять «повз» декларацію). Винагорода туроператора обкладається 20 %-м ПДВ (п. 207.7 ПКУ). При цьому базою обкладення слугує сума винагороди, «очищена» від ПДВ Інакше кажучи,

суму ПДВ туроператор розраховує (виділяє) «зсередини»: як 1/6 від суми винагороди з ПДВ

Для туроператора загальне правило першої події не працює, а встановлена своя особлива дата нарахування ПЗ. Так, згідно з п. 207.6 ПКУ туроператор нараховує ПДВ (з винагороди) за фактом постачання турпродукту (турпослуги) на дату оформлення документа, що підтверджує факт такого постачання. Тому на дату отримання грошей (передплати) від туристів ПЗ з ПДВ у туроператора не виникають. Для цього потрібно дочекатися постачання турпродукту.

Також для туроператора п. 207.6 ПКУ встановлені особливі правила обліку «вхідного» ПДВ і відображення ПК. Туроператор може відносити в ПК тільки суми «вхідного» ПДВ за товарами/послугами, що не формують вартість турпродукту (наприклад, з оренди, реклами, зв’язку, комунальних послуг тощо). Проте за цим ПК існує ще один нюанс — «своя» дата визнання. Так, туроператор відображає ПК на дату отримання товарів/послуг, підтверджену ПН (останній абзац п. 207.6 ПКУ). Тому якщо постачальникам таких товарів/послуг туроператор спочатку перерахував передплату (перша подія), то відображати ПК (на підставі оформлених постачальниками «передплатних» ПН) туроператор зможе лише «відстрочено» — на дату отримання товарів/послуг.

Турагент. Базою обкладення ПДВ у турагентів є їхня винагорода (п. 207.5 ПКУ). А вартість поширюваних турпродуктів туроператорів виявляється «за бортом» ПДВ-звітності турагента і в ній не відображається.

Нараховуючи ПДВ, турагенти орієнтуються на загальне правило першої події. Тобто ПЗ з ПДВ (з винагороди) нараховують (п. 187.1 ПКУ). Зазвичай турагенти утримують свою винагороду із суми коштів, що надійшла від туристів за турпродукт. У такому разі ПДВ з винагороди потрібно нарахувати на дату надходження грошей від туристів.

Турагенти включають до складу ПК тільки суми «вхідного» ПДВ за іншими товарами/послугами, пов’язаними з діяльністю, проте які не стосуються турпродукту — наприклад, за витратами на оренду, рекламу, комунальні послуги, зв’язок тощо (абзац другий п. 207.6 ПКУ). Проте (на відміну від туроператорів) ПК турагенти визнають за першою подією (п. 198.2 ПКУ), цебто за загальним правилом.

Що ще писали на цю тему

№ з/п

Назва статті/теми номера/спецвипуску

Джерело

1

Облік у туризмі

2017, № 38

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити