Теми статей
Обрати теми

Додаток АМ — амортизація

Наталя Альошкіна, Алла Свіріденко, податкові експерти
img 1

У додатку АМ наводять інформацію про суми нарахованої у звітному періоді амортизації основних засобів (ОЗ) і нематеріальних активів (НМА).

Додаток подають не усі власники ОЗ і НМА, а лише високодохідники і малодохідники-добровольці, які коригують бухгалтерський фінрезультат на амортизаційні різниці

До недавнього часу цю точку зору підтверджувала консультація податківців із підкатегорії 102.23.02 БЗ. І хоча зараз вона вважається нечинною, проте, на нашу думку, це ніяк не пов’язано зі зміною позиції податківців із цього приводу.

В «амортизаційному» додатку АМ у розрізі груп ОЗ і НМА показують:

балансову вартість таких активів на початок і кінець звітного (податкового) періоду за даними податкового обліку (графи 3 і 4 відповідно).

До уваги колишніх єдиноподатників і малодохідників, які у 2016 році стали прибутківцями-високодохідниками! За роз’ясненнями податківців (див. підкатегорію 102.05 БЗ // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 99, с. 5), при переході із спрощеної на загальну систему оподаткування балансову вартість ОЗ на дату переходу (для нарахування «податкової» амортизації) визначають за правилами бухобліку. Точно так, на наш погляд, бухоблікову вартість ОЗ для прибуткового обліку слід брати малодохідникам за підсумками 2015 року, які у 2016 році перевищили граничний дохід 20 млн грн., а отже, при заповненні декларації за 2016 рік вимушені рахувати усі податкові різниці;

— суму податкової амортизації за звітний період, розраховану згідно з п. 138.3 ПКУ (графа 5).

Майте на увазі! На сьогодні вже не викликає сумніву той факт, що «амортизаційні» різниці рахують виключно за ОЗ і НМА. А ось малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА), як визнають самі податківці, в розрахунку податкових різниць участі не беруть (див. листи ДФСУ від 28.10.2016 р. № 23357/6/99-99-15-02-02-15, від 02.08.2016 р. № 16691/6/99-99-15-02-02-15, від 05.02.2016 р. № 2457/6/99-99-19-02-02-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 25, с. 5, а також підкатегорію 102.13 БЗ). Крім того, різниць не буде по бібліотечних фондах, земельних ділянках і природних ресурсах (рядки А1, А10, А11, А13).

Але ось у додатку АМ перераховані усі 16 груп об’єктів з п.п. 138.3.3 ПКУ, у тому числі і ті, які не відносяться до ОЗ. Тобто форма додатка досі, навіть після останніх змін, передбачає, що в розрахунку амортизаційних різниць беруть участь не лише ОЗ, але і МНМА, і вартістю не вище 6000 грн., а також бібліотечні фонди, земельні ділянки і природні ресурси.

Але ще раз повторимо: у додатку АМ ані балансову вартість, ані суму нарахованої амортизації відображати по таких об’єктах не треба.

Для того щоб нівелювати вплив цього недоліку форми на розрахунок податку на прибуток при розрахунку показника рядка 1.2.1 додатка АМ, який потім піде прямо в рядок 1.2.1 додатка РI, не вказують амортизацію МНМА, бібліотечних фондів, земельних ділянок і природних ресурсів. Тобто рядки А1, А10, А11 і А13 не заповнюють. Відповідно, суму бухгалтерської амортизації МНМА і бібліотечних фондів у рядку 1.1.1 додатка РI теж не показують (вартість землі і природних ресурсів і так не амортизують згідно з п. 22 П(С)БО 7 «Основні засоби»).

І, нарешті, ще один важливий момент. Фінрезультат до оподаткування збільшують на суму нарахованої бухгалтерської амортизації ОЗ і НМА і зменшують на суму нарахованої податкової амортизації (!) незалежно від того, чи потрапила така амортизація до складу витрат за правилами бухобліку (див. листи ДФСУ від 30.05.2016 р. № 11769/6/99-99-15-02-02-15, від 18.07.2016 р. № 15391/6/99-99-15-02-02-15). Тобто в графі 5 додатка АМ показують як уже визнані витратами суми амортизації, так і ті, які у витрати ще не потрапили і підлягають включенню у витрати наступних звітних періодів.

Таблиця 3. Заповнюємо додаток АМ до декларації з податку на прибуток

Номер графи

Назва графи

2

Номер групи

Цікаво, що групи ОЗ за графою 2 додатка АМ від самого початку пронумеровані. А ось пронумерувати групи НМА законодавець чомусь не захотів. Тому зробити це доведеться нам самим. ПКУ встановлює всього шість «податкових» груп НМА. Правильно «розкидати» свої активи по цих групах вам допоможе п.п. 138.3.4 ПКУ, в якому розписаний склад кожної з них

3

Балансова вартість на початок звітного (податкового) періоду

У цю графу вписують балансову вартість ОЗ і НМА на початок звітного (податкового) періоду за даними податкового обліку (тобто, як правило, на 1 січня 2016 року, за винятком тих підприємств, які стали платниками податку на прибуток із середини року). У загальному випадку показник графи 3 декларації за 2016 рік відповідатиме показнику графи 4 декларації за 2015 рік. При цьому пам’ятайте:

— «свіжоспечені» високодохідники, які потрапили до складу прибутківців із лав єдиноподатників, балансову вартість ОЗ визначають за даними бухобліку на момент переходу на загальну систему оподаткування (див. підкатегорію 102.05 БЗ // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 99, с. 5).

Бухоблікові дані в перехідному періоді можуть використати і підприємства, що тільки-но переступили у 2016 році граничний розмір доходу в 20 млн грн.;

— амортизацію не нараховують, а значить, у додатку АМ не вказують безкоштовно отримані до 01.01.2015 р. ОЗ і НМА. А ось нові ОЗ, отримані після вказаної дати, можна амортизувати, а тому вони потрапляють у додаток АМ (див. підкатегорію 102.05 БЗ*);

— тут не показують (!) інформацію про балансову вартість активів, які не беруть участі в розрахунку «амортизаційних» різниць (МНМА, бібліотечних фондів, земельних ділянок і природних ресурсів)

4

Балансова вартість на кінець звітного (податкового) періоду

Показник цієї графи є балансовою вартістю ОЗ і НМА на кінець звітного (податкового) періоду за даними податкового обліку

5

Розрахована сума амортизації за звітний (податковий) період відповідно до пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу України

Тут високодохідники і малодохідники-добровольці відображають нараховану суму податкової амортизації за звітний період, розраховану за правилами п. 138.3 ПКУ.

Нагадаємо! При розрахунку податкової амортизації платники податків застосовують бухгалтерські правила її нарахування, але з урахуванням обмежень, установлених пп. 138.3.1 та 138.3.2 ПКУ. Нагадаємо основні правила її обчислення:

1) амортизують у податковому обліку тільки ОЗ (об’єкти, вартість яких перевищує 6000 грн. (п.п. 14.1.138 ПКУ)) і НМА. А ось по МНМА, бібліотечних фондах, земельних ділянках та природних ресурсах податкову амортизацію не рахують, а отже, у графі 5 рядків А1, А10, А11 і А13 проставляють прочерк (не заповнюють). Відповідно, суму бухгалтерської амортизації МНМА і бібліотечних фондів у рядку 1.1.1 додатка РI теж не показують (на вартість землі та природних ресурсів амортизація і так не нараховується згідно з п. 22 П(С)БО 7);

2) для нарахування амортизації застосовують будь-який із методів П(С)БО 7, за винятком виробничого (п.п. 138.3.1 ПКУ). Тобто в податковому обліку в розпорядженні платників всього 4 методи: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості та кумулятивний;

3) не можна амортизувати вартість гудвілу і витрати, пов’язані з невиробничими ОЗ. Зокрема, до таких витрат, що не амортизують, відносять: витрати на їх придбання / самостійне виготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення (п.п. 138.3.2 ПКУ);

4) амортизацію обчислюють з урахуванням мінімально допустимих строків, установлених п.п. 138.3.3 ПКУ;

5) у цілях розрахунку податкової амортизації, на думку податківців, вартість ОЗ і НМА беруть без урахування сум переоцінки за даними бухгалтерського обліку (див., наприклад, листи ДФСУ від 28.12.2016 р. № 2649/2/99-99-15-02-02-10, від 28.01.2016 р. № 2784/7/99-99-19-02-02-17 // «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 13, с. 4). Ми з таким твердженням не згодні і вважаємо, що до 01.01.2017 р. така позиція контролерів не мала під собою законних підстав. Нагадаємо: якщо проводиться переоцінка відповідно до П(С)БО 7, її результати відображаються на первісній вартості об’єкта ОЗ (ця вартість названа переоціненою) і на сумі накопиченого зносу, що в результаті призводить до зміни залишкової вартості. Відповідно, переоцінивши об’єкт ОЗ у бухгалтерському обліку, аналогічну процедуру потрібно було б провести також у податковому обліку. Обмеження з переоцінки з’явилися лише 01.01.2017 р., коли законодавці внесли відповідні зміни до п.п. 138.3.1 ПКУ. Тепер згідно з цим підпунктом у цілях розрахунку податкової амортизації вартість ОЗ і НМА дійсно слід визначати без урахування їх переоцінки, проведеної за бухгалтерськими правилами.

Зверніть увагу! Нові правила розрахунку податкової амортизації, а також податкові різниці, які введені Законом № 1797, набули чинності з 01.01.2017 р. Це значить, що у декларації з податку на прибуток за 2016 рік усі ці нововведення враховуватися не повинні. Детальніше про нові правила розрахунку амортизації та податкових різниць ми поговоримо вже напередодні заповнення декларації з прибутку за 1 квартал 2017 року.

Ну і нарешті, останнє. Показник графи 5 рядка 1.2.1 додатка АМ розраховують за формулою: ряд. А17 + + ряд. Н7. Отримане значення переносять у рядок 1.2.1 додатка РІ

* Ця консультація діяла до 01.01.2017 р., проте, на наш погляд, її висновки актуальні і після вказаної дати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі