Визначаємо страховий стаж для лікарняного правильно

В обраному У обране
Друк
Білова Наталя, експерт з питань оплати праці
Податки та бухгалтерський облік Лютий, 2017/№ 14
Ви вже знаєте, що розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності або, по-простому, лікарняних залежить від страхового стажу працівника. Хочете знати, що є таким стажем? Які періоди враховують при його обчисленні? Тоді ця стаття, дорогі друзі, — для вас. Вивчайте та застосовуйте!

Щоб оплатити працівнику період непрацездатності, роботодавцю замало отримати від нього лікарняний лист. Потрібно ще й уміти правильно визначити страховий стаж такого громадянина. Цьому зараз ми і навчатимемося.

У якому порядку включаємо періоди до страхового стажу

Наразі страховий стаж ми з вами обчислюємо за даними персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — Держреєстр), а за періоди до його запровадження — у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше (ч. 2 ст. 21 Закону № 1105).

Формує і веде Реєстр Пенсійний фонд України ( ст. 121 і 20 Закону № 2464). Він же надає працівникам на їх вимогу інформацію з Держреєстру (зокрема, дані про страховий стаж застрахованої особи) на паперових носіях у вигляді форм № ОК-5 або № ОК-7, затверджених постановою правління Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1.

Справу з Держреєстром ми з вами маємо з 01.01.2011 р. — з дати прийняття Закону № 2464 (ср. 025069200). Страховий стаж за період з 28.02.2001 р. по 30.12.2010 р. визначаємо в порядку та на умовах, передбачених ст. 7 Закону № 2240 у редакції, що діяла до 01.01.2011 р. До 28.02.2001 р. орієнтир при обчисленні страхового стажу — Правила № 1658.

Причому Правила № 1658 тоді оперували терміном «трудовий стаж». Поняття «страховий стаж» з’явилося тільки з 28.02.2001 р. — зі введенням у дію Закону № 2240.

Отже, трудовий стаж, набутий працівником до набрання чинності Законом № 2240, прирівнюється до страхового стажу.

Зауважте: з 01.01.2015 р. законодавець запустив процес злиття «лікарняного» (далі — ФТВП) і «нещасного» Фондів соцстрахування. У зв’язку з цим на зміну Закону № 2240 прийшов оновлений Закон № 1105. Проте такі пертурбації не вплинули на порядок обчислення страхового стажу.

Зараз, як і раніше, щоб порахувати страховий стаж працівника для нарахування йому лікарняних, орієнтуємося на дві контрольні дати — 28.02.2001 р. і 01.01.2011 р. (див. рис. 1 на с. 25). Саме так пропонує діяти ч. 2 ст. 21 Закону № 1105.

Визначаємо страховий стаж працівника до 01.01.2011 р.

Для наочності інформацію про правила обчислення страхового стажу до 01.01.2011 р. наведемо в таблиці.

Правила обчислення страхового стажу до 01.01.2011 р.

Період, за який обчислюється страховий стаж

Період, що враховується при розрахунку страхового стажу

до 28.02.2001 р.

роботи на умовах трудового договору (контракту) у роботодавця незалежно від обраної форми власності, виду діяльності та галузевої приналежності або іншої роботи, протягом якої працівник підлягав обов’язковому соціальному страхуванню*

служби у Збройних Силах, Національній гвардії, Прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах цивільної оборони та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі

перебування на службі в митних органах

перепідготовки і навчання новим професіям, участі в оплачуваних громадських роботах і період отримання допомоги (у тому числі матеріальної) з безробіття відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 01.03.91 р. № 803-XII

догляду за дитиною, яка постраждала в результаті Чорнобильської катастрофи, до досягнення нею 12-річного віку (одному з батьків)

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку

виплати допомоги по вагітності та пологах, допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку жінкам з числа військовослужбовців, звільнених зі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, а також з органів внутрішніх справ у зв’язку з вагітністю та пологами, за умови, що вони стали до роботи або навчання після досягнення дитиною трирічного віку

період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті в дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

навчання на курсах і в школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації та перекваліфікації, якщо направленню на курси або до школи безпосередньо передувала робота або служба у складі Збройних Сил, Національної гвардії, Прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, створених відповідно до законів України, а також в органах внутрішніх справ

роботи або виробничої практики на робочих місцях та посадах, які оплачуються, у період навчання у вищому навчальному закладі

навчання у професійно-технічному навчальному закладі

оплаченого вимушеного прогулу, викликаного незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу

вимушеного прогулу особи, взятої під захист

перебування під вартою, строк відбуття покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв’язку з незаконним відстороненням від роботи (посади)

* При цьому робота на водному транспорті протягом повного навігаційного періоду, а також робота на сезонних роботах і підприємствах сезонних галузей відповідно до Списку сезонних робіт і сезонних галузей, затвердженого постановою КМУ від 28.03.97 р. № 278, зараховується за рік роботи.

з 28.02.2001 р. до 01.01.2011 р.

роботи на умовах трудового договору, за який сплачувалися страхові внески до Фонду

тимчасової втрати працездатності

відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами

відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку*

отримання виплат за окремими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування (за винятком пенсій усіх видів)

* Зауважте: періоди перебування застрахованої особи у відпустці для догляду за дитиною від 3-х до 6-ти років і у відпустці без збереження заробітної плати ( ст. 25, 26 Закону про відпустки) до страхового стажу не включаються (див. лист ФТВП від 02.10.2007 р. № 04-06/Х-179з-283).

Визначаємо страховий стаж працівника з 01.01.2011 р.

Сьогодні порядок визначення страхового стажу регламентує ст. 21 Закону № 1105. Вона розшифровує поняття «страховий стаж» так: це період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за який щомісячно сплачено нею та роботодавцем або нею страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

Тобто, за загальним правилом, головна умова, що впливає на включення того чи іншого часу до страхового стажу, визначаємо за період з 01.01.2011 р. — це факт сплати страхових внесків.

Виняток із цього правила згідно з абзацом другим ч. 1 ст. 21 Закону № 1105 становлять періоди:

— відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років;

— отримання виплат за окремими видами соціального страхування, крім пенсій усіх видів (за винятком пенсії по інвалідності).

Такі періоди включаємо до страхового стажу як періоди, за які страхові внески сплачено виходячи з розміру мінімального страхового внеску

Таким чином, незалежно від факту сплати страхових внесків та їх розміру до страхового стажу «автоматом» потрапляють періоди:

1) відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років;

2) отримання допомоги по вагітності та пологах; по тимчасовій непрацездатності; по безробіттю; унаслідок нещасного випадку на виробництві;

3) отримання пенсії по інвалідності.

Тепер давайте розберемося з «мінімальним страховим внеском». Чому він дорівнює? Добутку мінімального розміру заробітної плати (далі — МЗП) і розміру ЄСВ, установлених законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід) (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону № 1105).

А якщо сума сплаченого за відповідний місяць ЄСВ менше, ніж мінімальний страховий внесок? Тоді цей період зараховують до страхового стажу за формулою (ч. 3 ст. 21 Закону № 1105):

ТП = Св : В,

де ТП — тривалість періоду, що зараховується до страхового стажу і визначається в місяцях;

Св — сума ЄСВ, сплаченого за відповідний місяць;

В — мінімальний розмір страхового внеску за відповідний місяць.

Легко зорієнтуватися в питаннях включення того чи іншого місяця до страхового стажу вам допоможе рис. 2.

Цікаво, як бути в ситуації, коли сума доходу працівника за місяць у будь-якому з періодів виявилася нижчою за встановленою МЗП, але при цьому роботодавець сплатив ЄСВ виходячи з мінімалки? Чи можна такий місяць враховувати при визначенні стажу для розрахунку лікарняних? Адже умова про сплату мінімального страхового внеску тут дотримана.

На жаль, але ДФСУ (див. листи від 23.10.2015 р. № 22347/6/99-99-17-03-03-15, № 22348/6/99-99-17-03-03-15), Мінфін (див. лист від 06.08.2015 р. № 31-11180-02-2/25413) і фахівці Пенсійного фонду (див. консультацію в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 92, с. 44) одноголосно стверджували, що при підрахунку страхового стажу слід ураховувати страхові внески, сплачені тільки з фактично нарахованої зарплати.

І хоч в цих листах ішлося про пенсійний, а не про лікарняний страховий стаж, загальна картина від цього не змінювалася ☹. Адже в разі підрахунку лікарняного страхового стажу за новим працівником побачити суми доплат до мінімального страхового внеску, які здійснював колишній роботодавець, неможливо. Форми № ОК-5 і ОК-7 таку інформацію не містять. Майте це на увазі.

висновки

  • Підрахувати страховий стаж за період до 01.01.2011 р. вам допоможе трудова книжка працівника.
  • З 01.01.2011 р. страховий стаж обчислюють за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Держреєстру.
  • У загальному випадку до страхового стажу місяць можна зарахувати як повний, якщо працівник весь цей місяць підлягав соцстрахуванню і розмір сплаченого за нього ЄСВ не менше розміру мінімального страхового внеску.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити