Теми статей
Обрати теми

«Єдиноподаткова» звітність. Фізособи

Максим Нестеренко, податковий експерт
У цій статті згадаємо правила заповнення «єдиноподаткової» декларації підприємцями, які сплачують єдиний податок.

Загальні правила подачі «єдиноподаткової» звітності ви вже знаєте (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 7, с. 18). Відтак, перейдемо безпосередньо до заповнення «єдиноподаткової» декларації у добре знайомому нашим читачам форматі «від рядка до рядка».

Код рядка

Назва показника/Пояснення до заповнення

«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ»

Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками з числа ФОП-єдиноподатників. Зверніть увагу: інформація, що наводиться в службових полях 01 — 07, належить до обов’язкових реквізитів (п. 48.3 ПКУ). За її відсутності документ втрачає статус податкової декларації (пп. 48.1 і 48.2 ПКУ)

Поле 01

«Тип податкової декларації»

Проставляємо відповідну відмітку в одному з полів залежно від типу декларації:

«Звітна» — при поданні звітної декларації вперше;

«Звітна нова» — при повторному поданні декларації до закінчення граничного строку її подання за звітний період;

«Уточнююча» — при поданні уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк для подання декларації минув);

«Довідково» — якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший період, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, наростаючим підсумком (п. 296.8 ПКУ). Строк подання такої декларації не регламентовано. Рішення про строк її подання платник приймає самостійно (БЗ 107.08)

Поле 02

«Податковий (звітний) період»

Тут проставляємо позначку «Х» в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація: «I квартал», «півріччя», «три квартали» або «рік».

Поле «місяць» заповнюють тільки в разі подання декларації з відміткою «Довідково» в полі 01. Причому «довідкова» декларація може подаватися тільки за певний місяць. Тож аби отримати довідку про доходи за кілька місяців, підприємець має подати кілька довідкових декларацій за кожний місяць окремо (докладніше читайте «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 97, с. 6). Хоча після того, як Кабмін постановою від 30.11.2016 р. № 890 урегулював порядок врахування доходів ФОП при призначенні соціальних допомог сім’ям із дітьми, необхідність підтвердити свої доходи саме таким шляхом майже відпала (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 99, с. 3).

Зверніть увагу: якщо подається уточнююча декларація (зроблена позначка в полі «Уточнююча»), поле 02 не заповнюють

Поле 03

«Податковий (звітний) період, який уточнюється»

Заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях, поданих раніше за періоди, за якими вже минув граничний строк подання звітної декларації (у вас заповнений розділ VI декларації).

Порядок заповнення цього поля такий самий, як поля 02, з тією тільки різницею, що тут зазначаємо період, який уточнюється.

При цьому якщо виправлення помилки ви здійснюєте в поточній декларації (зроблена відмітка в полі «Звітна» або «Звітна нова»), у полі 02 буде зазначено поточний звітний період, а в полі 03 — звітний період, показники за який ви виправляєте.

Пам’ятайте: для уточнюючого розрахунку інформація, наведена в цьому полі, є обов’язковим реквізитом (п. 48.3 ПКУ)

Поле 04

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Зазначається найменування органу ДФСУ за місцем проживання підприємця, куди він подає декларацію. Нагадаємо: єдиноподатники подають декларацію до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси (п. 296.4 ПКУ). А для фізособи саме місце її проживання є податковою адресою (п. 45.1 ПКУ)

Поле 05

«Платник»

Зазначаються відповідно прізвище, ім’я та по-батькові підприємця згідно з його реєстраційними документами (мається на увазі паспорт)

Поле 06

«Податкова адреса (місце проживання) платника податку»

У цьому полі вказують податкову адресу підприємця. Для фізособи таким є місце її проживання, за яким її узято на облік як платника податків в органі ДФСУ (п. 45.1 ПКУ)

Поле 07

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта»

У цьому полі наводять реєстраційний номер облікової картки підприємця. Простіше кажучи, його ідентифікаційний номер. Якщо особа за релігійними переконаннями відмовилася від його отримання, то замість цього номера зазначають серію та номер її паспорта. В останньому випадку в паспорті має бути відповідна відмітка

Розділ I «ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Розділ І містить загальну інформацію про юрособу-єдиноподатника та про декларацію, яка такою особою подається

Поле 08

«Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)»

Згідно з роз’ясненнями податківців, тут слід зазначати максимальну (найбільшу) кількість працівників за будь-який з місяців звітного періоду (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 107.08). Тобто тут зазначаємо найбільшу кількість найманих працівників, які одночасно перебували у трудових відносинах з ФОП у звітному періоді. При цьому не враховуються працівники, які (1) перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та (2) у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (п.п. 291.4.1 ПКУ). Зауважте: мобілізованих працівників підприємцям у декларації за 2016 рік потрібно врахувати. А вже починаючи з 2017 року у цьому полі буде зазначатися кількість працівників без урахування мобілізованих

Поле 09

«Види підприємницької діяльності у звітному періоді»

Зазначають код і назву (згідно з КВЕД-2010) для кожного з видів госпдіяльності, який підприємець фактично здійснював у звітному періоді (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 107.08). Причому якщо підприємець здійснював заборонені або не зазначені в реєстрі платників єдиного податку види діяльності, вони також наводяться в цьому полі

Розділ II «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ»

Заповнюють єдиноподатники групи 1 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 2 і 3, які протягом року за самостійним рішенням перейшли до групи 1. Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн., коп.»

Зазначаються суми єдиного податку у гривнях з копійками, що підлягають сплаті підприємцем.

Нагадаємо: першогрупники сплачують єдиний податок щомісячно у строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ). Незважаючи на це, в декларації авансові внески відображаються загальною сумою за кожен квартал (за ними немає щомісячного розбиття). Розрахувати квартальну суму просто. Потрібно щомісячний авансовий внесок помножити на 3. А якщо в якомусь кварталі у підприємця була відпустка (або лікарняний) і він був звільнений від сплати єдиного податку за один місяць на підставі п. 295.5 ПКУ? Тоді в такому кварталі зазначаємо суму, що дорівнює щомісячному авансовому внеску, помноженому на 2.

Для заповнення цього поля не має значення, сплачуєте ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображаються нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 107.08)

01

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)»

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний рік від роздрібного продажу товарів з торговельних місць на ринках та/або від надання побутових послуг населенню. Нічим іншим ПКУ першогрупникам займатися не дозволяє. У рядку 01 відображаємо суму доходу не більше 300 тис. грн. Суму перевищення показуємо в рядку 02.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період

02

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України) у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі більшій ніж 300 тис. грн.;

— від підприємницької діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковуємо за ставкою 15 %.

Пам’ятайте: якщо першогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення (п.п. 296.5.1 ПКУ).

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 8 за звітний період

Розділ III «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ»

Заповнюють підприємці групи 2 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 1 і 3, які протягом року перейдуть до групи 2. Показники заповнюються наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн., коп.»

Зазначаємо суми єдиного податку (у гривнях з копійками), що підлягали сплаті підприємцем. Другогрупники сплачують єдиний податок щомісячно авансовим внеском у строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ).

Незважаючи на це, як і у випадку з єдиноподатниками групи 1, у декларації авансові внески відображаються загальною сумою за кожен квартал (без щомісячного розбиття). Для визначення квартальної суми щомісячний авансовий внесок множимо на 3.

Якщо в якомусь кварталі у підприємця була відпустка (або лікарняний) і він був звільнений від сплати єдиного податку за один місяць на підставі п. 295.5 ПКУ, то в такому кварталі зазначаємо суму, що дорівнює щомісячному авансовому внеску, помноженому на 2.

Для заповнення цього поля не має значення, сплачуєте ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображаємо нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. консультацію із БЗ, підкатегоріїя107.08)

03

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)»

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від діяльності з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництва та/або продажу товарів, діяльності у сфері ресторанного господарства. Тут відображаємо суму доходу не більше 1,5 млн грн. Суму перевищення показуємо в рядку 04.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період

04

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі більшій ніж 1,5 млн грн.;

— від підприємницької діяльності, не зазначеної в реєстрі платників єдиного податку;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у другій групі єдиного податку відповідно до п.п. 2 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %.

Пам’ятайте: якщо другогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення (п.п. 296.5.1 ПКУ).

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 8 за звітний період

Розділ IV «ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ»

Заповнюють підприємці групи 3, а також єдиноподатники груп 1 і 2, які протягом року перейдуть у групу 3. Показники відображають наростаючим підсумком з початку року.

Як ми згадували раніше, форма декларації вимагає оновлення у зв’язку із зміною з 2016 року ставок єдиного податку для спрощенців третьої групи. Поки цього не сталося, заповнюємо стару форму декларації, але розрахунок податку здійснюємо за діючими ставками (3 % — для платників ПДВ і 5 % — для неплатників). При цьому не зайвим буде окремо пояснити, за якою ставкою нараховується сума податку в декларації за 2016 рік. Зробити це слід, як вимагають податківці на місцях: у спеціальному полі декларації (див. про нього нижче) з посиланням на п. 46.4 ПКУ зазначити діючу ставку, за якою нарахована сума податку в декларації

05

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 2 %»

Заповнюють третьогрупники-«ПДВшники» — ті, які сплачують єдиний податок за ставкою 3 %.

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, що не заборонені для спрощеної системи (дохід від заборонених видів діяльності показуємо в рядку 07). Суму доходу відображаємо без ПДВ.

Тут наводиться дохід не більше 5 млн грн. Суми перевищення включаємо до рядка 07.

Дані Книги обліку доходів і витрат: підсумковий показник графи 7 розділу I за звітний період

06

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 4 %»

Заповнюють третьогрупники-«безПДВшники» — ті, які сплачують єдиний податок за ставкою 5 %.

Зазначаємо суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, що не заборонені для спрощеної системи (дохід від заборонених видів діяльності наводимо в рядку 07).

Тут відображаємо суму доходу не більше 5 млн грн. Усе, що понад, включаємо до рядка 07.

Дані Книги обліку доходів: підсумковий показник графи 6 за звітний період

07

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюємо в разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі більшій ніж 5 млн грн.;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %.

Дані Книги обліку доходів (для третьогрупників-«безПДВшників»): підсумковий показник графи 8 за звітний період.

Дані Книги обліку доходів і витрат (для третьогрупників-«ПДВшників»): підсумковий показник графи 9 розділу I за звітний період

Розділ V «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ»

Заповнюють єдиноподатники всіх груп наростаючим підсумком з початку року.

Не заповнюється при поданні декларації з відміткою в полі «Довідково»

08

«Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка.

Дані Книги обліку доходів (для першо- і другогрупників, а також для третьогрупників-«безПДВшників»): сума підсумкових показників граф 6 і 8 за звітний період.

Дані Книги обліку доходів і витрат (для третьогрупників-«ПДВшників»): сума підсумкових показників граф 7 і 9 розділу I за звітний період

09

«Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка

10

«Сума податку за ставкою 2 % (рядок 05 х 2 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи у групі 3 (з ПДВ).

Оскільки з 2016 року ставка податку для третьогрупників-«ПДВшників» становить 3 %, суму податку розраховуємо за формулою: ряд. 05 х 3 : 100

11

«Сума податку за ставкою 4 % (рядок 06 х 4 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи у групі 3 (без ПДВ).

Оскільки з 2016 року ставка податку для третьогрупників-«безПДВшників» становить 5 %, суму податку розраховуємо за формулою: ряд. 06 х 5 : 100

12

«Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 09 + рядок 10 + рядок 11)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка

13

«Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)»

Зазначаємо суму єдиного податку, нарахованого за минулий звітний період календарного року з урахуванням уточнень, що були проведені протягом звітного кварталу за періоди поточного року.

Авансові платежі з єдиного податку для підприємців груп 1 і 2 тут не показуємо.

При поданні декларації за перший звітний період календарного року цей рядок не заповнюється

14

«Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)»

Розраховуємо за формулою, зазначеною в назві рядка. Цю суму слід сплатити протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (п. 295.3 ПКУ).

Для єдиноподатників груп 1 і 2 тут буде прокреслення, якщо у звітному періоді в них не було доходу, з якого необхідно сплатити єдиний податок за ставкою 15 %

Розділ VI «ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ

САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК»

Цей розділ призначено для самостійного виправлення підприємцем помилок, допущених у поданих раніше деклараціях, за якими минув граничний строк подання. Як і розділ V, він не заповнюється при поданні декларації з відміткою в полі «Довідково».

Крім того, податківці пропонують використовувати його у тому випадку, коли підприємець, який перейшов на першу чи другу групу з третьої групи, отримує кошти, зароблені під час перебування на третій групі (див. консультацію із БЗ, підкатегорія 107.08).

Нагадаємо загальні правила самовиправлення помилок.

Якщо помилку виявлено після подання податкової декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання за цей самий звітний період — подаємо декларацію з відміткою «Звітна нова» у полі 01 вступної частини декларації. Розділ VI у цьому випадку не заповнюється!

Згідно з п. 50.1 ПКУ, якщо платник у наступних податкових періодах (з урахуванням установленого ст. 102 ПКУ строку давності в 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним у раніше поданій податковій декларації, він може виправити такі помилки одним із двох способів.

Спосіб 1 — надаємо уточнюючий розрахунок до податкової декларації (у полі 01 вступної частини декларації проставляється позначка в полі «Уточнююча»). Уточнююча декларація подається за той період, в якому були допущені виявлені помилки (він зазначається в полі 03 вступної частини декларації). Поле 02 такої декларації не заповнюють.

Незалежно від періоду, в якому були допущені помилки, виправлення здійснюється шляхом подання уточнюючої декларації за тією формою, що діє на момент її подання (абзац перший п. 50.1 ПКУ). Інакше кажучи, навіть якщо ви виправляєте помилки за 2014 рік, подаєте декларацію з відміткою в полі «Уточнююча» за формою, затвердженою наказом Мінфіна від 19.06.2015 р. № 578.

У розділах II — V уточнюючої декларації наводять правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за той період, який уточнюється. Відповідно, в одній уточнюючій декларації можуть бути виправлені помилки, допущені тільки в одній декларації. При цьому додатково заповнюється розділ VI.

Якщо ви в уточнюючому розрахунку виправляєте показники поточного року, не забудьте врахувати проведені коригування при складанні наступної поточної декларації (у розділах II — V). А ось розділ VI у цій поточній декларації заповнювати вже не доведеться (якщо, звичайно, ви в ній не виправлятимете нові помилки способом 2).

Спосіб 2 зазначаємо відповідні уточнені (правильні) показники в податковій декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені (у полі 01 вступної частини декларації проставляється відмітка типу декларації «Звітна» або при повторному поданні до закінчення строку подання — «Звітна нова»). У полі 02 декларації зазначаємо поточний звітний період, а в полі 03 — звітний період, який уточнюється. При цьому в розділах II — V декларації відображають дані за звітний період, а в розділі VI — суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів.

Якщо в поточній декларації ви виправляєте помилки поточного року, зверніть увагу на такий нюанс. У розділах II — V показники відображають наростаючим підсумком. У них ви проставляєте правильні дані за звітний період (тобто з урахуванням виправлень). При цьому в рядку 13 слід показати суму податку, що була відображена в рядку 12 попередньої декларації, також з урахуванням коригування. Тобто необхідно розрахувати, яку суму податку ви б нарахували в минулому звітному періоді поточного року, якби помилки не було. І саме її відобразити в рядку 13. Якщо цього не зробити, станеться задвоєння податкового зобов’язання — один раз воно буде нараховане за даними з розділу V, другий раз — виходячи з розділу VI

15

«Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)»

Показуємо суму єдиного податку з рядка 14 декларації за період, за який ми виправляємо помилки. Якщо виправляємо помилки в декларації, яку ми подавали за старою формою, тут відображаємо суму єдиного податку з рядка 29 розділу VI такої декларації. Інакше кажучи, у цьому рядку наводимо неправильно розраховану суму податкового зобов’язання з єдиного податку, яку ми уточнюємо

16

«Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка»

Зазначаємо правильну суму єдиного податку, яку слід було сплатити за підсумками періоду, що виправляється

17

«Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)»

Заповнюємо, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, в якому вона допущена. Простіше кажучи, якщо значення рядка 16 більше, ніж рядка 15.

Тут відображаємо суму, на яку збільшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: позитивне значення різниці між показником рядка 16 і показником рядка 15.

Суму недоплати слід перерахувати до подання уточнюючої декларації (якщо виправляємося через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправляємося в декларації за звітний період).

Пам’ятайте! Якщо рядок 17 у вас заповнений, то вам потрібно заповнити також рядки 19 і, можливо, 20

18

«Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)"

Заповнюємо, якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, в якому вона допущена (тобто значення рядка 16 менше, ніж рядка 15).

Тут відображаємо суму, на яку зменшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: позитивне значення різниці між показником рядка 15 і показником рядка 16

19

«Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)»

Заповнюємо тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 17). Тут у назві рядка у спеціальне поле вписуємо розмір штрафу залежно від способу самовиправлення:

— при виправленні через уточнюючу декларацію — «3 %»;

— при виправленні через поточну декларацію — «5 %».

У самому рядку зазначаємо суму самоштрафу, нарахованого на суму недоплати єдиного податку, зазначену в рядку 17.

Нагадаємо: суму штрафу слід сплатити до подання уточнюючої декларації (якщо виправляємося через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправляємося в декларації за звітний період)

20

«Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України»

Цей рядок також заповнюється тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнений рядок 17). Тут зазначається сума пені, розрахована відповідно до нової редакції п.п. 129.1.3 ПКУ.

При цьому нагадаємо: якщо ви самостійно виявили помилку і вносите виправлення до раніше поданої податкової звітності, то згідно з п. 129.9 ПКУ пеня нараховуватиметься тільки після закінчення 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання.

Таким чином, виправитися без нарахування пені можна протягом 90 днів з дня граничного строку сплати податкового зобов’язання. Якщо ви в цей строк не укладетеся, то з 91-го дня починається нарахування пені за весь період, протягом якого мала місце недоплата. Це підтверджують і податківці в консультації з БЗ, підкатегорія 138.02 (наразі втратила чинність).

І ще: якщо ви все-таки не виправилися протягом 90 днів, і вам доведеться нараховувати пеню, то зауважте: розмір такої пені у 2017 році знижено. Сума такої пені тепер становить 100 % річних облікової ставки НБУ замість колишніх 120 % (п. 129.4 ПКУ)

«Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на___ арк.»

Заповнюється, якщо фізособі-єдиноподатнику, керуючись п. 46.4 ПКУ, потрібно подати доповнення до декларації, які складені за довільною формою. Таке доповнення (за його наявності) вважається невід’ємною частиною декларації.

На нашу думку, саме у цьому полі підприємцям-третьогрупникам не зайвим буде пояснити, за якою ставкою нараховується сума єдиного податку в декларації за 2016 рік, адже ставки, зазначені у формі декларації НЕ відповідають нині чинним ставкам

Отже, заповнювати «підприємницьку» декларацію єдиноподатнику достатньо просто.

висновки

  • Декларацію підприємці-єдиноподатники складають за застарілою формою, але за новими правилами.
  • Декларація заповнюється у гривнях з копійками наростаючим підсумком з початку року.
  • Авансові внески з єдиного податку першої і другої групи відображаються у декларації за нарахуванням, незалежно від фактичної сплати.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі