Неоплачувана відпустка та її тривалість

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

Відпустку без збереження заробітної плати надають, як правило, у зв’язку з певними подіями в житті працівника за умови, що він уже встиг відгуляти або не заробив право на щорічну оплачувану відпустку. При цьому перш за все необхідне бажання працівника піти в таку відпустку.

Відправляти у відпустку «за свій рахунок» без згоди працівника не можна

А от згода роботодавця потрібна далеко не завжди. Події, у разі настання яких роботодавець не має права відмовити працівнику в наданні неоплачуваної відпустки, установлені ст. 25 Закону про відпустки (див. табл. 1 нижче) та іншими законами (див. табл. 2 на с. 32).

З відпусткою, передбаченою ст. 26 Закону про відпустки, ситуація інакша. Вона надається тільки за угодою сторін. Тобто щоб отримати таку відпустку, одного бажання працівника і наявності в нього певних причин недостатньо. Повинна бути і згода роботодавця. Якщо роботодавця не влаштує перспектива позапланової відпустки працівника, то він може й відмовити.

У таблицях нижче наведемо можливі причини і тривалість відпусток без збереження зарплати. Почнемо з тих, що встановлені Законом про відпустки.

Таблиця 1. Відпустка без збереження заробітної плати згідно із Законом про відпустки

№ з/п

Категорії працівників

Тривалість відпустки

Норма Закону про відпустки

Надається за угодою між працівником і роботодавцем

1

Будь-який працівник у зв’язку із сімейними обставинами або з інших причин

Не більше 15 календарних днів протягом року

Ст. 26

Надається за бажанням працівника в обов’язковому порядку

2

Мати або батько, який виховує дітей без матері (у тому числі і в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда

До 14 календарних днів щороку

П. 1 ч. 1 ст. 25

3

Чоловік, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці

До 14 календарних днів

П. 2 ч. 1 ст. 25

4

Мати або інші особи, зазначені в ч. 3 ст. 18 і ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки*, у випадку якщо:

Тривалість визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною:

П. 3 ч. 1 ст. 25

— дитина потребує домашнього догляду

6-річного віку

— дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежна)

16-річного віку

— дитині встановлено категорію «дитина-інвалід підгрупи А»

18-річного віку

* До таких осіб, зокрема, належать: батько дитини, баба, дід чи інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила або взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків або батьків-вихователів; батько, який виховує дитину без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

5

Мати, батько, баба, дід або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка усиновила або взяла під опіку дитину, один із прийомних батьків або батьків-вихователів для догляду за дитиною віком до 14 років

На період оголошення карантину на відповідній території

П. 31 ч. 1 ст. 25

6

Учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону № 3551

До 14 календарних днів щороку

Абзац перший п. 4 ч. 1 ст. 25

7

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких установлено відповідно до Закону № 3551

До 21 календарного дня щороку

Абзац другий п. 4 ч. 1 ст. 25

8

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

До 21 календарного дня щороку

П. 5 ч. 1 ст. 25

9

Пенсіонери за віком та інваліди III групи

До 30 календарних днів щороку

П. 6 ч. 1 ст. 25

10

Інваліди I і II груп

До 60 календарних днів щороку

П. 7 ч. 1 ст. 25

11

Особи, які одружуються

До 10 календарних днів

П. 8 ч. 1 ст. 25

12

Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер

До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

П. 9 ч. 1 ст. 25

13

Працівники в разі смерті інших родичів, ніж зазначені в п. 12 цієї таблиці

До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад

14

Працівники, які доглядають за хворими родичами по крові або по шлюбу, які мають потребу за висновком медичного закладу в постійному сторонньому догляді

Тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів

П. 10 ч. 1 ст. 25

15

Працівники для завершення санаторно-курортного лікування

Тривалістю, визначеною в медичному висновку

П. 11 ч. 1 ст. 25

16

Працівники, допущені до вступних іспитів до вищих навчальних закладів

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

П. 12 ч. 1 ст. 25

17

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад

П. 13 ч. 1 ст. 25

18

Сумісники

На строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи

П. 14 ч. 1 ст. 25

19

Ветерани праці

До 14 календарних днів щороку

П. 15 ч. 1 ст. 25

20

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткову відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію

До 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи

П. 16 ч. 1 ст. 25

21

Працівники, діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості*

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі

П. 17 ч. 1 ст. 25

* За наявності двох і більше дітей такого віку відпустку надають окремо для супроводу кожної дитини.

22

Працівникам у населених пунктах зони АТО (Донецька, Луганська області)

На період проведення АТО з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО

П. 18 ч. 1 ст. 25

23

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання (за їх бажанням)

Один вільний від роботи день на тиждень

Ч. 2 ст. 25

Разом із Законом про відпустки надання відпусток без збереження заробітної плати у вигляді пільги для певних категорій працівників передбачено також іншими законодавчими актами. Приклади таких відпусток наведемо в табл. 2 на с. 32.

Таблиця 2. Відпустка без збереження заробітної плати для окремих категорій громадян

Категорії осіб, які мають право на відпустку без збереження заробітної плати

Тривалість відпустки

Нормативно-правовий акт

Особи, які віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон радіоактивного забруднення*

До 14 робочих днів щороку

П. 3 ч. 1 ст. 22 Закону № 796

* Відпустку надають одному з батьків.

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, державної пожежної охорони, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

До 14 календарних днів на рік

П. 13 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» від 24.03.98 р. № 203/98-ВР

Особи, які мають статус дітей війни

До 2 тижнів на рік

Ст. 5 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004 р. № 2195-IV

Колишні малолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання, визнані інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва і з інших причин

До 2 тижнів на рік

П. 17 ч. 1 ст. 62 Закону № 1584

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували у стані війни з колишнім Союзом РСР,

або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизан, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням

До 2 тижнів на рік

П. 12 ч. 1 ст. 63 Закону № 1584

Колишні неповнолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) концтаборів, гетто, інших місць примусового утримання фашистською Німеччиною і її союзниками в період Великої Вітчизняної війни і Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового утримання їх батьків

До 2 тижнів на рік

П. 12 ч. 1 ст. 61 Закону № 1584

Дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге

До 2 тижнів на рік

П. 13 ч. 1 ст. 64 Закону № 1584

Кандидат у депутати України

На період передвиборної агітації

Ч. 6 ст. 36, ч. 1 та 8 ст. 76 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI

Довірена особа кандидата у депутати України в одномандатному окрузі

З дня її реєстрації на період виборчого процесу

Голова, заступник голови, секретар або інший член окружної чи дільничної виборчої комісії

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або його частини

Кандидат у депутати місцевих рад

На період передвиборної агітації

Ч. 10 ст. 61, ч. 2 ст. 62, ч. 6 ст. 63 Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 р. № 595-VIII

Уповноважена особа місцевої організації партії

З дня її реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

Довірена особа кандидата у депутати місцевих рад

З дня її реєстрації на період виборчого процесу

Голова, заступник голови, секретар або інший член окружної чи дільничної виборчої комісії

Протягом усього періоду повноважень виборчої комісії або його частини

Ч. 4 ст. 29, ч. 5 ст. 67 Закону України «Про вибори Президента України» від 05.03.99 р. № 474-ХІV

Довірена особа кандидата у Президенти України

З дня її реєстрації до припинення повноважень або закінчення виборчого процесу

Свідки, спеціалісти, перекладачі, експерти в судовому засіданні

На час розгляду судами цивільних справ

Ч. 3 ст. 86 Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 р. № 1618-IV

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 218 КЗпП протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково 1 — 2 вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити