Оплата днів тимчасової непрацездатності

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

У разі настання тимчасової непрацездатності працівник має право на отримання виплат, установлених Законом № 1105. Підставою для оплати працівнику періоду непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105, п. 3 Порядку № 440).

А якщо захворів зовнішній сумісник? У такому разі для оплати днів тимчасової непрацездатності працівник повинен надати копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника за основним місцем роботи, і довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи*.

* Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, їй необхідно надати довідку з кожного такого місця роботи (абзац другий п. 30 Порядку № 1266).

У яких випадках працівникам належить виплачувати лікарняні? За чий рахунок? Протягом якого періоду? Відповіді на ці запитання — у таблиці нижче.

Порядок оплати днів тимчасової непрацездатності

Причини тимчасової непрацездатності

Додаткові обставини

За чий рахунок здійснюється виплата

Тривалість виплати

Захворювання або травма, не пов’язана з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням*

(ч. 2 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Починаючи з 6-го дня застрахованим особам виплачується допомога по тимчасовій

За весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК** інвалідності (установлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої

непрацездатності від Фонду соціального страхування (далі — ФСС)

особи в період втрати працездатності***

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

Застрахована особа — інвалід, яка працює на підприємствах або в організаціях товариств УТОГ і УТОС

Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня непрацездатності

За весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності

* У разі настання тимчасової непрацездатності працівника унаслідок захворювання чи травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час його перебування у щорічній (основній або додатковій) відпустці лікарняні виплачують у загальному порядку. При цьому така відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена на кількість днів хвороби, підтверджених листком непрацездатності (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки). Так само діють із додатковою відпусткою «на дітей» (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки). Не переносять (не подовжують) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю навчальну, творчу відпустки, відпустку для підготовки та участі у змаганнях, соціальну відпустку (за винятком відпустки «на дітей») і відпустку «за свій рахунок».

** Тут і далі — медико-соціальна експертна комісія.

*** Зверніть увагу: працівника не можна звільнити в період його тимчасової непрацездатності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім звільнення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП (ч. 3 ст. 40 зазначеного Кодексу). Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства.

Необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років

(ч. 3 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

За період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів

Дитина потребує стаціонарного лікування

За весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

* Допомога не виплачується, якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала у щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років)

(ч. 4 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

Не більше ніж за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більше ніж за 7 календарних днів

* Допомога не виплачується, якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала у щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері* або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за такою дитиною (ч. 5 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок ФСС застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною з 1-го дня захворювання матері, якщо за висновком лікаря вона не може здійснювати догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років**

За весь період захворювання матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років)

* Зауважте: самій матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і не працює (не отримує заробітну плату (дохід)), у разі її хвороби допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується (див., зокрема, лист ФСС ТВП від 04.12.2013 р. № 04-30-3449).

** У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки або стаціонару, що засвідчує захворювання матері (п. 3.13 Інструкції № 455). Якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала у щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці, допомога не виплачується (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Карантин, накладений відповідними державними органами (ч. 7 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня карантину

За весь час відсутності на роботі у зв’язку з таким карантином

Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу* (ч. 8 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу

За час перебування на легшій, нижчеоплачуваній роботі, але не більш ніж за 2 місяці

* Зауважте: у цьому випадку допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до переведення.

Протезування за медичними показаннями у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства

(ч. 9 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності

За весь період перебування у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства з урахуванням часу на проїзд до цього підприємства і назад

Здійснення санаторно-курортного лікування (ч. 10 ст. 22 Закону № 1105)

Санаторно-курортне лікування застрахованої особи в загальному випадку

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС, якщо тривалості щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад*

За час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу і у зворотному напрямі), що перевищує тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС

За весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу та у зворотному напрямку)

Санаторно-курортне лікування дитини-інваліда віком до 18 років

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС за умови наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною

За весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад)

* Ураховуючи, що стандартна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні, а путівка на санаторно-курортне лікування в більшості випадків надається на 21 календарний день, такий вид допомоги виплачується досить рідко.

Не забувайте про випадки, коли застрахована особа взагалі не може розраховувати на отримання лікарняних. Вони перелічені у ст. 23 Закону № 1105.

Так, допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця не надають:

1) у разі отримання застрахованою особою травм або захворювання при вчиненні нею злочину;

2) у разі умисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи або інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Крім того, втратити право на отримання лікарняних можуть застраховані особи, які в період тимчасової непрацездатності порушують режим, установлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію або МСЕК. Їм оплата за період хвороби не здійснюється з дня такого порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити