(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 61
 • № 60
 • № 59
 • № 57
 • № 56
 • № 55
 • № 54
 • № 53
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
8/41
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Липень , 2017/№ 58

Оплата днів тимчасової непрацездатності

http://tinyurl.com/y5mt3b47

У разі настання тимчасової непрацездатності працівник має право на отримання виплат, установлених Законом № 1105. Підставою для оплати працівнику періоду непрацездатності є виданий в установленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105, п. 3 Порядку № 440).

А якщо захворів зовнішній сумісник? У такому разі для оплати днів тимчасової непрацездатності працівник повинен надати копію листка непрацездатності, засвідчену підписом керівника за основним місцем роботи, і довідку про середню заробітну плату з основного місця роботи*.

* Якщо застрахована особа працює на декількох роботах за сумісництвом, їй необхідно надати довідку з кожного такого місця роботи (абзац другий п. 30 Порядку № 1266).

У яких випадках працівникам належить виплачувати лікарняні? За чий рахунок? Протягом якого періоду? Відповіді на ці запитання — у таблиці нижче.

Порядок оплати днів тимчасової непрацездатності

Причини тимчасової непрацездатності

Додаткові обставини

За чий рахунок здійснюється виплата

Тривалість виплати

Захворювання або травма, не пов’язана з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням*

(ч. 2 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Починаючи з 6-го дня застрахованим особам виплачується допомога по тимчасовій

За весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК** інвалідності (установлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої

непрацездатності від Фонду соціального страхування (далі — ФСС)

особи в період втрати працездатності***

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

Застрахована особа — інвалід, яка працює на підприємствах або в організаціях товариств УТОГ і УТОС

Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня непрацездатності

За весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період втрати працездатності

* У разі настання тимчасової непрацездатності працівника унаслідок захворювання чи травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час його перебування у щорічній (основній або додатковій) відпустці лікарняні виплачують у загальному порядку. При цьому така відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена на кількість днів хвороби, підтверджених листком непрацездатності (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки). Так само діють із додатковою відпусткою «на дітей» (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки). Не переносять (не подовжують) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю навчальну, творчу відпустки, відпустку для підготовки та участі у змаганнях, соціальну відпустку (за винятком відпустки «на дітей») і відпустку «за свій рахунок».

** Тут і далі — медико-соціальна експертна комісія.

*** Зверніть увагу: працівника не можна звільнити в період його тимчасової непрацездатності з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, крім звільнення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП (ч. 3 ст. 40 зазначеного Кодексу). Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства.

Необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років

(ч. 3 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

За період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів

Дитина потребує стаціонарного лікування

За весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

* Допомога не виплачується, якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала у щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років)

(ч. 4 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

Не більше ніж за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більше ніж за 7 календарних днів

* Допомога не виплачується, якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала у щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері* або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за такою дитиною (ч. 5 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок ФСС застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною з 1-го дня захворювання матері, якщо за висновком лікаря вона не може здійснювати догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років**

За весь період захворювання матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною-інвалідом віком до 18 років)

* Зауважте: самій матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і не працює (не отримує заробітну плату (дохід)), у разі її хвороби допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується (див., зокрема, лист ФСС ТВП від 04.12.2013 р. № 04-30-3449).

** У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки або стаціонару, що засвідчує захворювання матері (п. 3.13 Інструкції № 455). Якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала у щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці, допомога не виплачується (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Карантин, накладений відповідними державними органами (ч. 7 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня карантину

За весь час відсутності на роботі у зв’язку з таким карантином

Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу* (ч. 8 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу

За час перебування на легшій, нижчеоплачуваній роботі, але не більш ніж за 2 місяці

* Зауважте: у цьому випадку допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до переведення.

Протезування за медичними показаннями у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства

(ч. 9 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності

За весь період перебування у стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства з урахуванням часу на проїзд до цього підприємства і назад

Здійснення санаторно-курортного лікування (ч. 10 ст. 22 Закону № 1105)

Санаторно-курортне лікування застрахованої особи в загальному випадку

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС, якщо тривалості щорічної (основної і додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад*

За час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу і у зворотному напрямі), що перевищує тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС

За весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу та у зворотному напрямку)

Санаторно-курортне лікування дитини-інваліда віком до 18 років

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС за умови наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною

За весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад)

* Ураховуючи, що стандартна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарні дні, а путівка на санаторно-курортне лікування в більшості випадків надається на 21 календарний день, такий вид допомоги виплачується досить рідко.

Не забувайте про випадки, коли застрахована особа взагалі не може розраховувати на отримання лікарняних. Вони перелічені у ст. 23 Закону № 1105.

Так, допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця не надають:

1) у разі отримання застрахованою особою травм або захворювання при вчиненні нею злочину;

2) у разі умисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи або інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Крім того, втратити право на отримання лікарняних можуть застраховані особи, які в період тимчасової непрацездатності порушують режим, установлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію або МСЕК. Їм оплата за період хвороби не здійснюється з дня такого порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
непрацездатність додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті