Ставки ПДФО і ВЗ для окремих видів доходів

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки & бухоблік Липень, 2017/№ 58

Ставки ПДФО, що застосовуються до різних видів доходів, установлені ст. 167 ПКУ. Що стосується ставки ВЗ, то вона єдина для всіх доходів і становить 1,5 % (п.п. 1.3 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Крім того, трапляються випадки, коли при виконанні певних умов оподатковувані в загальному випадку доходи ПДФО і ВЗ не обкладають. Детальніше про оподаткування найпоширеніших доходів фізосіб див. у табл. 1.

Таблиця 1. Ставки ПДФО і ВЗ, що застосовуються до окремих видів доходів

№ з/п

Вид доходу

Розмір ставки

ПДФО

ВЗ

Зарплата, винагороди за цивільно-правовими договорами та пенсія

1

Зарплата, винагорода за цивільно-правовими договорами та інші доходи, крім доходів, зазначених у пп. 2 — 25 цієї таблиці, і доходів, що не оподатковуються ПДФО і ВЗ згідно з положеннями розд. IV і п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ

18 %

(п. 167.1 ПКУ)

1,5 %

2

Сума пенсії* (уключаючи суму її індексації) або щомісячного довічного грошового утримання, що отримується платником з Пенсійного фонду України або бюджету, що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, установленого на 1 січня звітного податкового року, з розрахунку на місяць (у 2017 році — 12470 грн.)

18 %

(п. 167.4 ПКУ)

1,5 %

* За винятком пенсій, призначених учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється дія ст. 10 Закону № 3551.

Дивіденди

3

«Звичайні» дивіденди*:

— за акціями та корпоративними правами, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток (крім дивідендів за акціями та інвестиційними сертифікатами, що виплачуються інститутами спільного інвестування)

5 %

(п.п. 167.5.2 ПКУ)

1,5 %

— за акціями та інвестиційними сертифікатами, корпоративними правами, нараховані нерезидентами**, інститутами спільного інвестування і суб’єктами господарювання — неплатниками податку на прибуток

9 %

(п.п. 167.5.4 ПКУ)

1,5 %

— що нараховуються у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування жодним чином не змінить пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, і в результаті якого збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

(п.п. 165.1.18 ПКУ)

1,5 %***

* Тобто дивіденди, що нараховуються за акціями або іншими корпоративними правами, що не мають статусу привілейованих або іншого статусу, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податків.

** Усі інші доходи, джерело виплат яких є іноземним, оподатковують за основною ставкою — 18 % (п.п. 170.11.1 ПКУ).

*** Згідно з п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ дохід, зазначений у п.п. 165.1.18 цього Кодексу, не звільняється від обкладення ВЗ.

4

Інші дивіденди, не зазначені в п. 3 цієї таблиці

18 %

(пп. 167.5.1, 170.5.3, п. 167.1 ПКУ)

1,5 %

Проценти

5

Проценти:

— нараховані на державні цінні папери, емітовані Мінфіном, і на боргові зобов’язання НБУ

(п.п. 165.1.2 ПКУ)

1,5 %*

— нараховані нерезидентам на державні цінні папери або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечене державними або місцевими гарантіями, якщо такі цінні папери придбані нерезидентами за межами України через уповноважених агентів — нерезидентів

— отримані нерезидентами за надані державі або місцевому бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відображаються в Держбюджеті України або місцевих бюджетах або кошторисі НБУ, або за надані суб’єктам господарювання кредити (позики), виконання яких забезпечене державними або місцевими гарантіями

— на поточні банківські рахунки, за якими на користь фізосіб здійснюються виключно виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, соціальної допомоги та інших передбачених законом соціальних виплат**

(п.п. 165.1.41 ПКУ)

—***

* Згідно з п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ дохід, зазначений у п.п. 165.1.2 цього Кодексу, не звільняється від обкладення ВЗ.

** Ознаки таких рахунків визначає НБУ.

*** У загальному випадку доходи, не оподатковувані ПДФО відповідно до розд. IV ПКУ, звільнені від обкладення ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

6

Інші проценти, крім зазначених у п. 5 цієї таблиці

18 %

(пп. 167.5.1, 170.4.3, п. 167.1 ПКУ)

1,5 %

Доходи від реалізації (обміну) рухомого майна

7

Дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда

(п. 173.2 ПКУ)

8

Дохід від продажу (обміну) фізособою-резидентом протягом звітного податкового року об’єкта рухомого майна, крім випадку, зазначеного в п. 7 цієї таблиці

5 %

(пп. 173.1 і 167.2 ПКУ)

1,5 %

9

Дохід від продажу (обміну) об’єктів рухомого майна фізособою-нерезидентом

18 %

(пп. 173.6 і 167.1 ПКУ)

1,5 %

Доходи від реалізації (обміну) нерухомості

10

Дохід від продажу (обміну) не частіше 1 разу протягом звітного податкового року нерухомого майна, переліченого в п. 172.1 ПКУ*, що перебувало у власності більше 3 років або було успадковане

(п. 172.1 і п.п. «а» п. 172.3 ПКУ)

* До такої нерухомості належать житловий будинок, квартира або їх частини, кімната, садовий (дачний) будинок (уключаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарчо-побутові споруди і будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельна ділянка, що не перевищує норму безоплатної передачі, визначену ст. 121 ЗКУ залежно від її призначення.

11

Дохід від продажу (обміну) фізособою-резидентом протягом звітного податкового року більше одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 10 цієї таблиці, або від продажу іншого об’єкта нерухомості, у тому числі об’єкта незавершеного будівництва

5 % (п. 172.2, п.п. «б» п. 172.3 і п. 167.2 ПКУ)

1,5 %

12

Дохід від продажу (обміну) об’єктів нерухомості фізособою-нерезидентом

18 %

(пп. 172.9 і 167.1 ПКУ)

1,5 %

Спадщина

13

Спадщина, отримана членами сім’ї першого і другого ступенів споріднення*

0 % (п. 167.3, п.п. «а» п.п. 174.2.1 ПКУ)

—**

* Членами сім’ї першого ступеня споріднення вважаються батьки фізичної особи, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До членів сім’ї другого ступеня споріднення належать рідні брати і сестри, баба і дід з боку матері та з боку батька, онуки (п.п. 14.1.263 ПКУ).

** Доходи, оподатковувані ПДФО за ставкою 0 %, звільнені від обкладення ВЗ згідно з п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

14

Вартість об’єкта нерухомого і рухомого майна, готівка або кошти, що зберігаються на рахунках спадкодавця, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні) іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, що успадковуються особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

0 %

(п. 167.3, п.п. «б» п.п. 174.2.1 ПКУ)

15

Вартість об’єкта нерухомого і рухомого майна, що успадковується дитиною-інвалідом

16

Грошові заощадження, поміщені до 02.01.92 р. до установ Ощадбанку СРСР і державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери* і грошові заощадження громадян України, поміщені до установ Ощадбанку України і колишнього Укрдержстраху протягом 1992 — 1994 рр., погашення яких не відбулося, успадковані будь-яким спадкоємцем

0 %

(п. 167.3, п.п. «в» п.п. 174.2.1 ПКУ)

* Під такими цінними паперами розуміють облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 років, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов’язання СРСР, сертифікати Ощадбанку СРСР.

17

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, успадкованого особами, не вказаними в пп. 13 — 16 цієї таблиці

5 % (п. 167.2, п.п. 174.2.2 ПКУ)

1,5 %

18

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, отриманого від спадкодавця-нерезидента, і будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента

18 %

(п. 167.1, п.п. 174.2.3 ПКУ)

1,5 %

Дарунки

19

Вартість дарунків, отриманих членами сім’ї першого і другого ступенів споріднення

0 % (пп. 167.3 і 174.6, п.п. «а» п.п. 174.2.1 ПКУ)

20

Вартість об’єкта нерухомого і рухомого майна, готівка або кошти, що зберігаються на рахунках дарувальника, відкритих у банківських і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні) іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю, що отримані від фізичної особи в дарунок особою, яка є інвалідом I групи або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування

0 %

(пп. 167.3 і 174.6, п.п. «б» п.п. 174.2.1 ПКУ)

21

Вартість об’єкта нерухомого і рухомого майна, що отримане в дарунок від фізичної особи дитиною-інвалідом

22

Вартість дарунка, отриманого від фізособи-непідприємця особами, не зазначеними в пп. 19 — 21 цієї таблиці

5 % (пп. 167.2 і 174.6, п.п. 174.2.2 ПКУ)

1,5 %

23

Вартість дарунка, отриманого від дарувальника-нерезидента, або дарунка, отриманого нерезидентом від дарувальника-резидента

18 %

(пп. 167.1

і 174.6, п.п. 174.2.3 ПКУ)

1,5 %

24

Дохід у вигляді негрошових дарунків (а також призів переможцям і призерам спортивних змагань), якщо їх вартість не перевищує 25 % МЗП (з розрахунку на місяць), установленої на 1 січня звітного податкового року (у 2017 році — 800 грн.)

(п.п. 165.1.39 ПКУ)

25

Дарунки, надані податковими агентами у випадках, відмінних від зазначеного в п. 24 цієї таблиці

18 %

(пп. 167.1 і 174.6, п.п. 164.2.10 ПКУ)

1,5 %

Також нагадаємо: у разі нарахування (надання) доходів у негрошовій формі базу оподаткування ПДФО визначають виходячи з вартості такого доходу, розрахованої за звичайними цінами, помноженої на «натуральний» коефіцієнт. Такий коефіцієнт (К) визначають відповідно до п. 164.5 ПКУ за такою формулою:

К = 100 : (100 - Сп),

де Сп — ставка ПДФО, установлена для таких доходів на момент їх нарахування.

У такому ж порядку визначають базу оподаткування ПДФО для коштів, надміру витрачених платником податків на відрядження або під звіт і не повернених у встановлені законодавством строки.

Розміри «натурального» коефіцієнта, визначені виходячи із чинних на сьогодні ставок ПДФО, наведено в табл. 2.

Таблиця 2. «Натуральний» коефіцієнт по ПДФО

Показник

Ставка ПДФО, що застосовується

5 %

9 %

18 %

«Натуральний» коефіцієнт

1,052632

1,098901

1,219512

Теги ПДФО
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд