Заповнюємо податкову накладну: окремі нюанси

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58
-

Одне з найгостріших питань, які незмінно хвилюють бухгалтерів суб’єктів господарювання, що є платниками ПДВ, — це порядок заповнення податкової накладної (далі — ПН). Поговоримо про окремі нюанси, пов’язані з таким заповненням.

Перш за все нагадаємо, що на сьогодні для законодавця прийнятна тільки електронна форма ПН (п. 201.1 ПКУ, п. 2 Порядку № 1307). Причому складена в такій формі ПН має бути в обов’язковому порядку зареєстрована в ЄРПН у строки, установлені п. 201.10 ПКУ.

Форма ПН, що діє на сьогодні, затверджена наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 у редакції наказу від 23.02.2017 р. № 276.

У загальному випадку при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник ПДВ — продавець таких товарів/послуг після складання та реєстрації ПН в ЄРПН зобов’язаний надати її покупцю на його вимогу (п. 201.10 ПКУ). Проте в окремих ситуаціях надання ПН покупцю не потрібне. У таких випадках у полі ПН «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» проставляють позначку «Х» і зазначають відповідний тип причини (п. 8 Порядку № 1307). Що це за випадки і які типи причин їм відповідають, див. у табл. 1.

Таблиця 1. Випадки ненадання ПН покупцю

Тип причини

Вид постачання/операції

01

Складання ПН на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ (п. 13 Порядку № 1307)

02

Постачання неплатнику податку

03

Постачання товарів/послуг працівникам у рахунок оплати праці

04

Постачання в межах балансу для невиробничого використання

05

Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податків

06

Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих

07

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

08

Постачання для операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ

09

Постачання для операцій, звільнених від оподаткування ПДВ

10

Умовне постачання товарів/послуг/необоротних активів, за якими раніше було відображено податковий кредит, при анулюванні ПДВ-реєстрації (п. 184.7 ПКУ)

11

Складання підсумкової ПН (за щоденними підсумками операцій)

12

Пільгові постачання «особливим» неплатникам, коли в ПН потрібно зазначати назву покупця-неплатника разом з умовним ІПН «200000000000» (п. 10 Порядку № 1307)

13

Використання виробничих або невиробничих основних засобів, інших товарів/послуг у негосподарській діяльності

14

Складання ПН при отриманні послуг від нерезидента

15

Складання ПН на суму перевищення бази оподаткування, визначеної згідно зі ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання

В усіх інших випадках, не наведених в табл. 1 (коли ПН видається покупцю), у верхній лівій частині ПН тип причини не зазначають.

Заповнюючи ПН, пам’ятайте також такі загальні правила:

— мова заповнення має бути українською (п. 4 Порядку № 1307);

— усі графи, що мають вартісні значення, заповнюють у гривнях з копійками (п. 4 Порядку № 1307);

— ПН нумеруються послідовно протягом певного періоду на вибір платника (п. 6 Порядку № 1307). При цьому порядковий номер ПН не може починатися на «0»;

На одну дату не може бути дві ПН з одним номером

— комірки без показників у табличній частині ПН не заповнюють, прочерки, нулі або інші знаки не ставлять (п. 16 Порядку № 1307).

Далі детальніше зупинимося на зазначенні в ПН даних про продавця та покупця, оскільки при заповненні цих реквізитів досить часто виникають запитання.

Таблиця 2. Заповнення в ПН реквізитів про продавця та покупця

Реквізити

Найменування / П. І. Б.*

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

Тут зазначають такі дані про продавця (п.п. «в» п. 201.1 ПКУ):

— повне або скорочене найменування юридичної особи, зазначене в його статутних документах. Наприклад: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс», «ТОВ «Весна» або «ТОВ «ВЕСНА»**;

— П. І. Б. фізичної особи — платника ПДВ (повністю). Абревіатуру «ФОП» при цьому додавати не потрібно. Наприклад: «Петров Дмитро Аркадійович».

При заповненні найменування враховують такі особливості:

Тут наводять такі дані про покупця (п.п. «д» п. 201.1 ПКУ):

— повне або скорочене найменування юридичної особи, зазначене в його статутних документах;

— П. І. Б. фізичної особи — платника ПДВ.

При заповненні найменування покупця враховують ті самі вимоги, що й при заповненні найменування продавця (див. ліву графу).

Проте є винятки. Вони наведені в табл. 3 на с. 80.

При постачаннях товарів/послуг уповноваженій філії (структурному підрозділу) зазначають найменування головного підприємства-покупця і через кому найменування філії

особливі випадки:

у цьому полі зазначають:

філії (структурні підрозділи), яким делеговано права складання ПН

найменування головного підприємства-продавця і через кому найменування філії / структурного підрозділу (п. 1 Порядку № 1307)

при веденні спільної діяльності

найменування платника, створеного за договором про спільну діяльність***

при отриманні послуг від нерезидента****

найменування (П. І. Б.) продавця-нерезидента і через кому країну нерезидента (п. 12 Порядку № 1307)

Реквізити

Найменування / П. І. Б.*

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

при перереєстрації через зміну найменування (П. І. Б.)

до дати перереєстрації продавець одночасно зазначає обидва найменування (П. І. Б.): старе і нове (п. 4.3 розд. IV Положення № 1130)

* Неточності в найменуванні продавця та/або покупця не повинні робити ПН недійсною.

** Розмір літер у цьому випадку значення не має — ПН у будь-якому разі дійсна (див. консультацію в категорії 101.16 БЗ, лист Міндоходів від 29.04.2013 р. № 1883/6/99-99-19-04-01-15).

*** Так податківці роз’яснювали у своїй консультації, наведеній в категорії 101.16 БЗ. На сьогодні вона значиться як не діюча, проте не думаємо, що підхід фіскалів до цього питання змінився.

**** Якщо найменування продавця-нерезидента не можна перекласти українською мовою, його можна зазначити іноземною мовою (див. роз’яснення податківців, наведене в категорії 101.16 БЗ).

Індивідуальний податковий номер*

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

У загальному випадку в цьому реквізиті проставляють індивідуальний податковий номер (ІПН) продавця — платника ПДВ** (згідно з Реєстром платників ПДВ). Тобто:

12-значний — у юридичних осіб;

10-значний — у фізичних осіб;

9-значний — у договорів про спільну діяльність;

12-значний (або 9-значний) — у постійних представництв нерезидентів.

Якщо ІПН менше 12 знаків, порожні комірки не заповнюють (нулі, прочерки, інші знаки або символи в них не проставляють) (п. 16 Порядку № 1307)

Тут у загальному випадку зазначають ІПН покупця — платника ПДВ**

Виняток

При складанні ПН за послугами нерезидента з місцем постачання на митній території України (тип причини «14») у цьому полі проставляють умовні ІПН продавця «500000000000» (абзац третій п. 12 Порядку № 1307)

В окремих випадках у цьому реквізиті проставляють умовні ІПН покупця (див. табл. 3 на с. 80)

* Помилки в цьому реквізиті небезпечні, оскільки можуть призвести до втрати податкового кредиту в покупця.

** Дані про продавця або покупця можна перевірити на сайті ДФСУ: cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx.

Номер філії

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

Якщо ПН складає філія (структурний підрозділ), що виступає фактично від імені головного підприємства (продавця) стороною в договорі і якій делеговано права зі складання ПН, то в цьому полі зазначають числовий номер філії (структурного підрозділу) (п.п. «г» п. 201.1 ПКУ, п. 7 Порядку № 1307).

Але! Якщо ПН складає саме підприємство-продавець, то номер філії (структурного підрозділу) воно не заповнює. При цьому нулі, прочерки та інші знаки чи символи в цьому полі не проставляють

При купівлях товарів/послуг філією (структурним підрозділом), що виступає фактично від імені головного підприємства (покупця) стороною в договорі і якій делеговано права зі складання ПН, у цьому полі зазначають числовий номер такої філії (структурного підрозділу), що купує товари/послуги (п.п. «г» п. 201.1 ПКУ, п. 7 Порядку № 1307). Тобто покупець-філія має передати інформацію про свій номер постачальнику

В окремих випадках у реквізитах ПН «Отримувач (покупець) (найменування; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця)» і «Отримувач (покупець) (індивідуальний податковий номер)» зазначають не найменування і ІПН покупця, а іншу інформацію, визначену Порядком № 1307. Детальніше про це розповість табл. 3.

Таблиця 3. Особливі випадки зазначення в ПН найменування та ІПН покупця

№ з/п

Вид постачання/операції

Тип причини

Найменування покупця

ІПН покупця

Пункт Порядку № 1307

1

Складання ПН на суму збільшення компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ

01

Неплатник

100000000000

Пп. 12, 13

2

Постачання неплатнику

02

3

Складання підсумкових ПН (за щоденними підсумками операцій)

11

4

Складання ПН з «компенсуючими» податковими зобов’язаннями:

— при постачаннях у межах балансу для невиробничого використання

04

Власне найменування продавця

600000000000

П. 11

— при використанні основних засобів, товарів/послуг у необ’єктних операціях

08

— при використанні основних засобів, товарів/послуг у пільгованих операціях

09

— при використанні основних засобів, товарів/послуг у негосподарських операціях

13

5

Складання ПН при анулюванні ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ

10

6

Постачання працівникам товарів/послуг у рахунок оплати праці

03

Власне найменування продавця

400000000000

П. 12

7

Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податків

05

8

Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих

06

9

Вивезення товарів за межі митної території України

07

Найменування нерезидента і через кому країна нерезидента

300000000000

П. 12

10

Пільгові постачання «особливим» неплатникам (п. 197.2, ст. 211, п. 26 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)

12

Найменування покупця — неплатника ПДВ

200000000000

П. 10

11

Нарахування податкових зобов’язань на суму перевищення мінбази, установленої ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання

15

Власне найменування продавця

Власний ІПН продавця

П. 15

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити