(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
Перейти до номеру
 • № 61
 • № 60
 • № 59
 • № 57
 • № 56
 • № 55
 • № 54
 • № 53
? За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить
У цьому номері :
 
 • У обране
 • Друк
 • Шрифт
 • Колір фону
 • Коментарі 0
 • В розробці
28/41
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Липень , 2017/№ 58

Заповнюємо податкову накладну: окремі нюанси

http://tinyurl.com/y2lhujuq
-

Одне з найгостріших питань, які незмінно хвилюють бухгалтерів суб’єктів господарювання, що є платниками ПДВ, — це порядок заповнення податкової накладної (далі — ПН). Поговоримо про окремі нюанси, пов’язані з таким заповненням.

Перш за все нагадаємо, що на сьогодні для законодавця прийнятна тільки електронна форма ПН (п. 201.1 ПКУ, п. 2 Порядку № 1307). Причому складена в такій формі ПН має бути в обов’язковому порядку зареєстрована в ЄРПН у строки, установлені п. 201.10 ПКУ.

Форма ПН, що діє на сьогодні, затверджена наказом Мінфіну від 31.12.2015 р. № 1307 у редакції наказу від 23.02.2017 р. № 276.

У загальному випадку при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник ПДВ — продавець таких товарів/послуг після складання та реєстрації ПН в ЄРПН зобов’язаний надати її покупцю на його вимогу (п. 201.10 ПКУ). Проте в окремих ситуаціях надання ПН покупцю не потрібне. У таких випадках у полі ПН «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» проставляють позначку «Х» і зазначають відповідний тип причини (п. 8 Порядку № 1307). Що це за випадки і які типи причин їм відповідають, див. у табл. 1.

Таблиця 1. Випадки ненадання ПН покупцю

Тип причини

Вид постачання/операції

01

Складання ПН на суму збільшення компенсації вартості поставлених товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ (п. 13 Порядку № 1307)

02

Постачання неплатнику податку

03

Постачання товарів/послуг працівникам у рахунок оплати праці

04

Постачання в межах балансу для невиробничого використання

05

Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податків

06

Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих

07

Операції з вивезення товарів за межі митної території України

08

Постачання для операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ

09

Постачання для операцій, звільнених від оподаткування ПДВ

10

Умовне постачання товарів/послуг/необоротних активів, за якими раніше було відображено податковий кредит, при анулюванні ПДВ-реєстрації (п. 184.7 ПКУ)

11

Складання підсумкової ПН (за щоденними підсумками операцій)

12

Пільгові постачання «особливим» неплатникам, коли в ПН потрібно зазначати назву покупця-неплатника разом з умовним ІПН «200000000000» (п. 10 Порядку № 1307)

13

Використання виробничих або невиробничих основних засобів, інших товарів/послуг у негосподарській діяльності

14

Складання ПН при отриманні послуг від нерезидента

15

Складання ПН на суму перевищення бази оподаткування, визначеної згідно зі ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання

В усіх інших випадках, не наведених в табл. 1 (коли ПН видається покупцю), у верхній лівій частині ПН тип причини не зазначають.

Заповнюючи ПН, пам’ятайте також такі загальні правила:

— мова заповнення має бути українською (п. 4 Порядку № 1307);

— усі графи, що мають вартісні значення, заповнюють у гривнях з копійками (п. 4 Порядку № 1307);

— ПН нумеруються послідовно протягом певного періоду на вибір платника (п. 6 Порядку № 1307). При цьому порядковий номер ПН не може починатися на «0»;

На одну дату не може бути дві ПН з одним номером

— комірки без показників у табличній частині ПН не заповнюють, прочерки, нулі або інші знаки не ставлять (п. 16 Порядку № 1307).

Далі детальніше зупинимося на зазначенні в ПН даних про продавця та покупця, оскільки при заповненні цих реквізитів досить часто виникають запитання.

Таблиця 2. Заповнення в ПН реквізитів про продавця та покупця

Реквізити

Найменування / П. І. Б.*

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

Тут зазначають такі дані про продавця (п.п. «в» п. 201.1 ПКУ):

— повне або скорочене найменування юридичної особи, зазначене в його статутних документах. Наприклад: «Товариство з обмеженою відповідальністю «Онікс», «ТОВ «Весна» або «ТОВ «ВЕСНА»**;

— П. І. Б. фізичної особи — платника ПДВ (повністю). Абревіатуру «ФОП» при цьому додавати не потрібно. Наприклад: «Петров Дмитро Аркадійович».

При заповненні найменування враховують такі особливості:

Тут наводять такі дані про покупця (п.п. «д» п. 201.1 ПКУ):

— повне або скорочене найменування юридичної особи, зазначене в його статутних документах;

— П. І. Б. фізичної особи — платника ПДВ.

При заповненні найменування покупця враховують ті самі вимоги, що й при заповненні найменування продавця (див. ліву графу).

Проте є винятки. Вони наведені в табл. 3 на с. 80.

При постачаннях товарів/послуг уповноваженій філії (структурному підрозділу) зазначають найменування головного підприємства-покупця і через кому найменування філії

особливі випадки:

у цьому полі зазначають:

філії (структурні підрозділи), яким делеговано права складання ПН

найменування головного підприємства-продавця і через кому найменування філії / структурного підрозділу (п. 1 Порядку № 1307)

при веденні спільної діяльності

найменування платника, створеного за договором про спільну діяльність***

при отриманні послуг від нерезидента****

найменування (П. І. Б.) продавця-нерезидента і через кому країну нерезидента (п. 12 Порядку № 1307)

Реквізити

Найменування / П. І. Б.*

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

при перереєстрації через зміну найменування (П. І. Б.)

до дати перереєстрації продавець одночасно зазначає обидва найменування (П. І. Б.): старе і нове (п. 4.3 розд. IV Положення № 1130)

* Неточності в найменуванні продавця та/або покупця не повинні робити ПН недійсною.

** Розмір літер у цьому випадку значення не має — ПН у будь-якому разі дійсна (див. консультацію в категорії 101.16 БЗ, лист Міндоходів від 29.04.2013 р. № 1883/6/99-99-19-04-01-15).

*** Так податківці роз’яснювали у своїй консультації, наведеній в категорії 101.16 БЗ. На сьогодні вона значиться як не діюча, проте не думаємо, що підхід фіскалів до цього питання змінився.

**** Якщо найменування продавця-нерезидента не можна перекласти українською мовою, його можна зазначити іноземною мовою (див. роз’яснення податківців, наведене в категорії 101.16 БЗ).

Індивідуальний податковий номер*

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

У загальному випадку в цьому реквізиті проставляють індивідуальний податковий номер (ІПН) продавця — платника ПДВ** (згідно з Реєстром платників ПДВ). Тобто:

12-значний — у юридичних осіб;

10-значний — у фізичних осіб;

9-значний — у договорів про спільну діяльність;

12-значний (або 9-значний) — у постійних представництв нерезидентів.

Якщо ІПН менше 12 знаків, порожні комірки не заповнюють (нулі, прочерки, інші знаки або символи в них не проставляють) (п. 16 Порядку № 1307)

Тут у загальному випадку зазначають ІПН покупця — платника ПДВ**

Виняток

При складанні ПН за послугами нерезидента з місцем постачання на митній території України (тип причини «14») у цьому полі проставляють умовні ІПН продавця «500000000000» (абзац третій п. 12 Порядку № 1307)

В окремих випадках у цьому реквізиті проставляють умовні ІПН покупця (див. табл. 3 на с. 80)

* Помилки в цьому реквізиті небезпечні, оскільки можуть призвести до втрати податкового кредиту в покупця.

** Дані про продавця або покупця можна перевірити на сайті ДФСУ: cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/faces/public/reestr.jspx.

Номер філії

постачальника (продавця)

отримувача (покупця)

Якщо ПН складає філія (структурний підрозділ), що виступає фактично від імені головного підприємства (продавця) стороною в договорі і якій делеговано права зі складання ПН, то в цьому полі зазначають числовий номер філії (структурного підрозділу) (п.п. «г» п. 201.1 ПКУ, п. 7 Порядку № 1307).

Але! Якщо ПН складає саме підприємство-продавець, то номер філії (структурного підрозділу) воно не заповнює. При цьому нулі, прочерки та інші знаки чи символи в цьому полі не проставляють

При купівлях товарів/послуг філією (структурним підрозділом), що виступає фактично від імені головного підприємства (покупця) стороною в договорі і якій делеговано права зі складання ПН, у цьому полі зазначають числовий номер такої філії (структурного підрозділу), що купує товари/послуги (п.п. «г» п. 201.1 ПКУ, п. 7 Порядку № 1307). Тобто покупець-філія має передати інформацію про свій номер постачальнику

В окремих випадках у реквізитах ПН «Отримувач (покупець) (найменування; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи — підприємця)» і «Отримувач (покупець) (індивідуальний податковий номер)» зазначають не найменування і ІПН покупця, а іншу інформацію, визначену Порядком № 1307. Детальніше про це розповість табл. 3.

Таблиця 3. Особливі випадки зазначення в ПН найменування та ІПН покупця

№ з/п

Вид постачання/операції

Тип причини

Найменування покупця

ІПН покупця

Пункт Порядку № 1307

1

Складання ПН на суму збільшення компенсації вартості товарів/послуг, якщо на дату такого збільшення покупець став неплатником ПДВ

01

Неплатник

100000000000

Пп. 12, 13

2

Постачання неплатнику

02

3

Складання підсумкових ПН (за щоденними підсумками операцій)

11

4

Складання ПН з «компенсуючими» податковими зобов’язаннями:

— при постачаннях у межах балансу для невиробничого використання

04

Власне найменування продавця

600000000000

П. 11

— при використанні основних засобів, товарів/послуг у необ’єктних операціях

08

— при використанні основних засобів, товарів/послуг у пільгованих операціях

09

— при використанні основних засобів, товарів/послуг у негосподарських операціях

13

5

Складання ПН при анулюванні ПДВ-реєстрації згідно з п. 184.7 ПКУ

10

6

Постачання працівникам товарів/послуг у рахунок оплати праці

03

Власне найменування продавця

400000000000

П. 12

7

Ліквідація основних засобів за самостійним рішенням платника податків

05

8

Переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих

06

9

Вивезення товарів за межі митної території України

07

Найменування нерезидента і через кому країна нерезидента

300000000000

П. 12

10

Пільгові постачання «особливим» неплатникам (п. 197.2, ст. 211, п. 26 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ)

12

Найменування покупця — неплатника ПДВ

200000000000

П. 10

11

Нарахування податкових зобов’язань на суму перевищення мінбази, установленої ст. 188 і 189 ПКУ, над фактичною ціною постачання

15

Власне найменування продавця

Власний ІПН продавця

П. 15

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
податкова накладна додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
 • Добре
 • Нормально
 • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті