Податок на репатріацію

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

При виплаті нерезидентам* доходів з джерелом їх походження з України необхідно сплатити так званий податок на репатріацію. Види доходів, оподатковуваних цим податком, наведено в п.п. 141.4.1 ПКУ. Такими є:

* Тут не йдеться про нерезидентів — фізичних осіб, доходи яких оподатковуються відповідно до розд. IV ПКУ.

— проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

— дивіденди, що виплачуються резидентом;

— роялті;

— фрахт і доходи від інжинірингу;

— лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;

— доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, що належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;

— прибуток від здійснення операцій з продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до розд. ІІІ ПКУ;

— доходи, отримані від здійснення спільної діяльності на території України і від здійснення довгострокових контрактів на території України;

— винагорода за здійснення нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;

— брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів щодо брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;

— внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (уключаючи страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;

— доходи, отримані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї);

— доходи у вигляді благодійних внесків і пожертв на користь нерезидентів;

— інші доходи від здійснення нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, зроблених резиденту таким нерезидентом (постійним представництвом), у тому числі вартості послуг з міжнародного зв’язку або міжнародного інформаційного забезпечення.

Зверніть увагу: ставки податку на репатріацію залежать від виду доходу, отриманого нерезидентом. Правила оподаткування доходів нерезидентів наведемо в таблиці.

Оподаткування доходів нерезидентів

№ з/п

Вид доходу

Ставка податку

Примітки

Норма ПКУ

1

Будь-який дохід з джерелом походження з України, крім доходів, зазначених у пп. 2 — 6 цієї таблиці

15 %

Резидент або постійне представництво нерезидента, які здійснюють виплату на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України), утримують податок з доходів нерезидента і перераховують його до бюджету під час виплати доходу

П.п. 141.4.2

2

Прибуток, отриманий у вигляді доходів від безвідсоткових (дисконтних) облігацій або казначейських зобов’язань

18 %

Базою оподаткування є прибуток, розрахований як різниця між номінальною вартістю безвідсоткових (дисконтних) цінних паперів, сплачений або нарахований емітентом, і ціною їх придбання на первинному або вторинному фондовому ринку.

Справляє податок при виплаті доходу нерезиденту і перераховує його до бюджету резидент або постійне представництво нерезидента

П.п. 141.4.3

3

Страхові платежі (страхові внески, страхові премії) і страхові виплати (страхові відшкодування) у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів

0 %

За цією ставкою оподатковують платежі:

— у межах договорів про обов’язкові види страхування, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь фізосіб-нерезидентів;

— за договорами страхування в межах системи міжнародних договорів «Зелена карта»;

— за договорами страхування пасажирських перевезень цивільної авіації

П.п. 141.4.5

4 %

Цю ставку застосовують у межах договорів страхування ризиків за межами України, за якими страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь нерезидентів (крім ризиків, зазначених вище). Податок сплачується за власний рахунок страховика у момент перерахування суми нерезиденту

0 %

Ставка застосовується при укладенні договорів:

— страхування або перестрахування ризику безпосередньо із страховиками/перестраховиками-нерезидентами з належним рейтингом фінансової надійності (у тому числі через або за посередництва перестрахових брокерів, які підтвердили, що перестрахування здійснено в перестраховика з належним рейтингом фінансової надійності);

— перестрахування з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за збиток, що може бути нанесений унаслідок ядерного інциденту

12 %

Ставка застосовується в інших випадках, крім зазначених в п. 3 цієї таблиці. Податок сплачується за власний рахунок у момент перерахування виплат нерезиденту

4

Сума фрахту*

6 %

Податок утримує резидент, який виплачує доходи.

Базою оподаткування є базова ставка фрахту

П.п. 141.4.4

* Згідно з п.п. 14.1.260 ПКУ фрахт — це винагорода (компенсація), яку сплачують за договорами перевезення, найму чи піднайму судна або транспортного засобу (їх частини) для:

— перевезення вантажів та пасажирів морським або повітряним судном;

— перевезення вантажів залізничним або автомобільним транспортом.

5

Виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами

20 %

Податок сплачують резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам, під час такої виплати і за власний рахунок

П.п. 141.4.6

6

Проценти за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам

5 %

Такі доходи оподатковують у джерела їх виплати та за їх рахунок при одночасному дотриманні умов, установлених п.п. 141.4.11 ПКУ

П. п. 141.4.11

Зверніть увагу: зазначені в таблиці ставки застосовують, якщо міжнародним договором про уникнення подвійного оподаткування, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, не встановлено інших (вигідніших) правил оподаткування доходів нерезидентів.

Проте щоб пільгові правила запрацювали, нерезидент повинен надати довідку (чи її нотаріально посвідчену копію), яка підтверджує, що він є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено таким договором (ст. 103 ПКУ). Зазначена довідка видається уповноваженим органом країни нерезидента і в загальному випадку має бути належним чином легалізована, переведена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ПКУ).

Детальніше про застосування міжнародних договорів ви можете дізнатися з тематичного номера журналу «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 55.

Також врахуйте, що не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами у вигляді (п.п. 141.4.10 ПКУ):

— процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, або облігації місцевих позик, або боргові цінні папери, виконання зобов’язань за якими забезпечене державними або місцевими гарантіями;

— процентів, сплачених нерезидентам за отримані державою або до міського бюджету позики (кредити або зовнішні запозичення), що відображаються в Державному бюджеті України, місцевих бюджетах або кошторисі НБУ;

— процентів за кредити (позики), що отримані суб’єктами господарювання і виконання яких забезпечено державними або місцевими гарантіями.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити