Цивільно-правовий і трудовий договори: у чому різниця?

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки та бухгалтерський облік Липень, 2017/№ 58

Почнемо з визначень.

Згідно зі ст. 21 КЗпП трудовим договором називають угоду між працівником і власником підприємства або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові. У свою чергу, роботодавець зобов’язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором та угодою сторін.

Нерідко трудові договори плутають з такими цивільно-правовими договорами, як договір підряду або договір про надання послуг. Давайте поглянемо, що вони собою являють.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти і оплатити виконану роботу (ст. 837 ЦКУ).

За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцю зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором (ст. 901 ЦКУ).

Ознаки, що дозволяють відрізнити цивільно-правовий договір від трудового, перелічувалися ще в листі Мінпраці від 26.12.2003 р. № 06/1-4/200, а також у консультації фахівця Держпраці, опублікованій у газеті «Урядовий кур’єр», 2013, № 236, с. 7. Основні з них наведемо в таблиці нижче.

Порівняння цивільно-правових і трудових договорів

Критерії

Цивільно-правові договори

Трудовий договір

договір підряду

договір про надання послуг

I. Суть договору

Предмет договору

Як сама робота (виготовлення, обробка, ремонт тощо), так і її результат, що передається замовникові

Послуга, що споживається у процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності

Процес праці

Мета договору

Отримання матеріального результату

Отримання послуги одноразового або періодичного характеру

Організація та регулювання процесу трудової діяльності

Тривалість правовідносин

Установлюється в договорі залежно від обсягу роботи

Установлюється в договорі залежно від виду та обсягів послуг

Безстрокові, строкові (на визначений строк, установлений за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи), на умовах контракту

Де відображають взаємні права та обов’язки сторін

Зазначають у договорі підряду

Відображають у договорі про надання послуг

Відображають у трудовому договорі, колективному договорі та посадовій інструкції

Хто виконує роботи

Підрядник (виконавець)

Виконавець

Працівник

Для кого виконуються роботи

Для замовника

Для роботодавця

II. Документальний супровід правовідносин

Документальне оформлення правовідносин

Договір підряду, кошторис (у разі необхідності)

Договір про надання послуг

Заява працівника про прийняття на роботу або звільнення (у разі необхідності), трудовий договір (або контракт), накази роботодавця про прийняття на роботу або звільнення

Повідомлення податківців про прийняття на роботу

Не здійснюється

Здійснюється

Оформлення виконання обов’язків за договором

Акт виконаних робіт

Акт наданих послуг (за бажанням)*

Наряд на відрядну роботу, рапорт про виробіток, табель обліку використання робочого часу тощо

* Необхідність складати акти наданих послуг законодавством прямо не передбачено, але на практиці сторони, як правило, їх використовують.

III. Регулювання процесу трудової діяльності та її організація

Законодавче регулювання

Регулюються положеннями ЦКУ

Регулюються трудовим законодавством, зокрема КЗпП

Уключення особи, яка виконує роботи, до штату підприємства

Не входить до штату підприємства; трудова книжка не ведеться

Працівника приймають на посаду, передбачену штатним розписом; ведеться трудова книжка (крім сумісників)

Забезпечення умов праці, необхідних для виконання роботи

Підрядник (виконавець) самостійно забезпечує умови праці

Необхідні умови праці забезпечує роботодавець (ст. 21 КЗпП)

Строк випробування при прийнятті на роботу

Законодавством не передбачено

Може бути встановлено за угодою сторін, крім випадків, перелічених у ч. 3 ст. 26 КЗпП

Режим праці

Підрядник (виконавець) не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку і самостійно організовує свою роботу

Працівник зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку

Залучення третіх осіб до виконання зобов’язань за договором

Підрядник має право, якщо інше не передбачено договором, залучити до виконання роботи інших осіб

(субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їх роботи

Виконавець повинен надати послугу особисто. Водночас у випадках, установлених договором,

виконавець має право доручити виконання договору іншій особі, залишаючись відповідальним у повному обсязі перед замовником за порушення договору

Працівник не може доручати виконання своїх посадових обов’язків іншій особі та несе особисту відповідальність за виконану ним

роботу (за винятком випадків, передбачених законодавством)

Можливість направлення особи у відрядження

Законодавством не передбачено

Можливо, крім випадків, коли це заборонено законодавством (див. с. 42)

Надання особі відпустки

Не надають

Надають згідно із Законом про відпустку та іншими нормативно-правовими актами

IV. Порядок та умови оплати праці

Вид виплат за договором

Винагорода за виконану роботу (надану послугу)

Основна, додаткова зарплата, а також інші заохочувальні та компенсаційні виплати, що виплачуються у зв’язку з відносинами трудового найму

Розмір виплат за договором

Розмір винагороди встановлюється за угодою сторін і закріплюється в договорі. Обмеження щодо розміру винагороди законодавством не передбачені. Крім того, підряднику (виконавцю) можуть бути компенсовані його витрати у зв’язку з виконанням договору (наприклад, на матеріали), якщо це передбачено договором

Розмір оплати праці за виконану роботу встановлюється у штатному розписі, трудовому договорі, інших актах роботодавця. Оплата праці працівників здійснюється в розмірі не нижче за законодавчо встановлений мінімальний розмір (ст. 95 КЗпП)

Строки виплат

Винагороду виплачують у порядку та строки, закріплені в договорі. Підрядник (виконавець) може вимагати виплату авансу тільки у випадку та в розмірі, що передбачені договором

Заробітна плата виплачується не рідше 2 разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП)

V. Відповідальність

Відповідальність фізичної особи в разі завдання шкоди підприємству

Підрядник (виконавець) несе відповідальність згідно з ЦКУ

Працівник підприємства несе матеріальну і дисциплінарну відповідальність за завдану школу згідно з КЗпП

Розрізняти трудові та цивільно-правові договори важливо ще й тому, що їх оподаткування суттєво відрізняється (див. с. 66 і 67 відповідно).

Також урахуйте, що систематичне виконання фізичною особою (не підприємцем) одних і тих самих робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором може бути прирівняне до здійснення підприємницької діяльності. При цьому систематичною є діяльність, що здійснюється не менше 3 разів протягом одного календарного року (див. п. 4 постанови Пленуму ВСУ «Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності» від 25.04.2003 р. № 3).

Тому якщо фізична особа (не суб’єкт підприємницької діяльності) укладе з підприємством протягом року більше 3 цивільно-правових договорів з аналогічним предметом, то йому доведеться зареєструватися підприємцем. Інакше за здійснення підприємницької діяльності без державної реєстрації йому загрожує адміністративна відповідальність (ст. 164 КУпАП).

Теги ЦПД
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити