Облікова ставка НБУ

В обраному У обране
Друк
Редактор Наталія Вороная і податковий експерт Наталія Чернишова
Податки & бухоблік Липень, 2017/№ 58

Почнемо з визначення.

Облікова ставка НБУ — це один із монетарних інструментів, за допомогою якого НБУ встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів (ст. 1 Закону № 679).

Для чого бухгалтеру може знадобитися цей показник? Про це ви зможете дізнатися далі. Крім того, нагадаємо розміри облікової ставки НБУ.

Випадки застосування

Основні випадки застосування облікової ставки НБУ, з якими може зіткнутися у своїй роботі бухгалтер, ви можете побачити в табл. 1.

Таблиця 1. Випадки застосування облікової ставки НБУ

Коли застосовується

Підстава

При нарахуванні пені (у розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ) у разі використання податкових пільг не за призначенням або несвоєчасного повернення коштів, не сплачених до бюджету в результаті надання пільги, якщо вона надавалася на поворотній основі

П. 30.8 ПКУ

При визначенні суми процентів за розстрочення або відстрочення грошових зобов’язань чи податкового боргу (120 % облікової ставки НБУ на день прийняття відповідного рішення контролюючим органом)

П. 100.1 ПКУ

При нарахуванні пені (у розмірі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на кінець звітного періоду, в якому сталося розірвання договору або договір перестав відповідати вимогам ПКУ) у разі порушення вимог, установлених ПКУ до договорів довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, добровільного медичного страхування або їх дострокового розірвання, якщо платник-страхувальник визнав в бухгалтерському обліку витрати

Ст. 1231 ПКУ

При обчисленні пені (з розрахунку 120 % річних облікової ставки НБУ) за прострочення сплати грошового зобов’язання, визначеного відповідно до пп. 129.1.1 і 129.1.2 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), і в інших випадках визначення пені згідно з ПКУ, коли її розмір не встановлено

Абзац перший п. 129.4 ПКУ

При обчисленні пені (з розрахунку 100 % річних облікової ставки НБУ) за прострочення сплати грошового зобов’язання, визначеного відповідно до п.п. 129.1.3 ПКУ (включаючи суму штрафних санкцій та без урахування суми пені)

Абзац другий п. 129.4 ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день сплати податкового зобов’язання) у разі порушення вимог з цільового використання ввезених на митну територію України товарів, що звільнені від обкладання ПДВ

П. 197.16 ПКУ

При нарахуванні пені (у розмірі 120 % облікової ставки НБУ на момент виникнення пені) на суму ПДВ, не відшкодованого платникам з бюджету протягом установленого строку

П. 200.23 ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на день збільшення податкового зобов’язання) в разі порушення цільового використання товарів, пов’язаних з виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему

П. 211.3 ПКУ

При обчисленні податкових зобов’язань з рентної плати за користування надрами для видобутку корисних копалин гірничими підприємствами, що порушили строк регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр

П. 252.16 ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день збільшення податкового зобов’язання) у разі порушення цільового використання імпортованих товарів, призначених для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалива, виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалива, якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні, а також технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільгоспмашин, що працюють на біопаливі, якщо такі товари не виробляються в Україні

П.п. «б» п. 2 підрозд. 2 розд. XX ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день збільшення податкового зобов’язання) у разі порушення вимог про цільове використання товарів, пов’язаних з реалізацією національного проекту «Повітряний експрес»

П. 27 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день збільшення податкового зобов’язання) у разі порушення умов звільнення від оподаткування, визначених п. 47 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ у зв’язку з реалізацією проекту модернізації Бортницької станції очищення стічних вод

П. 47 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день сплати податкового зобов’язання) у разі нецільового використання устаткування, імпортованого згідно з п. 58 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ для застосування в деревообробному виробництві

П. 58 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день сплати податкового зобов’язання) у разі нецільового використання устаткування, імпортованого згідно з п. 59 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ для виробництва медичних виробів

П. 59 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % облікової ставки НБУ на день виникнення додаткового податкового зобов’язання) у разі виникнення додаткового податкового зобов’язання з податку на прибуток унаслідок коригування фінансового результату до оподаткування у зв’язку з урегулюванням сумнівної заборгованості, розпочатим до 01.01.2015 р.

П. 17 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ

При розрахунку штрафних санкцій за порушення грошових зобов’язань, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом чи договором

Ч. 6 ст. 231 ГКУ

При розрахунку максимального розміру пені (не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в періоді, за який сплачується пеня) у разі прострочення платежу платником грошових коштів

Ч. 2 ст. 343 ГКУ

При визначенні розміру ренти, якщо отримувач ренти передав у власність платника ренти грошову суму (якщо більший розмір не встановлено договором)

Ч. 2 ст. 737 ЦКУ

При визначенні розміру процентів за договором позики, якщо інше не встановлено договором

Ч. 1 ст. 1048 ЦКУ

При визначенні розміру процентів, що виплачуються банком вкладнику, якщо інше не передбачено договором

Ч. 1 ст. 1061 ЦКУ

При розрахунку розміру плати за використання клієнтом коштів банку, не встановлене договором

Ч. 3 ст. 1069 ЦКУ

При нарахуванні пені (виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ) на суми коштів, що безпідставно стягнуті територіальними органами ДФСУ з юридичних або фізичних осіб і підлягають поверненню

Ч. 3 ст. 26 Закону № 2464

При визначенні розміру пені (виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ на момент сплати) у разі порушення строків сплати адміністративно-господарських санкцій за недотримання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

Ст. 20 Закону № 875

При розрахунку пені (виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла в період несплати) за порушення строків сплати штрафу, нарахованого у зв’язку з недотриманням мінімальної суми витрат на охорону праці

Ст. 43 Закону № 2694

Розміри облікової ставки

Визначення рівня та характеру змін облікової ставки НБУ залежить від тенденцій загального економічного розвитку, макроекономічних і бюджетних процесів, стану грошово-кредитного ринку. Її розміри за останні роки наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Розміри облікової ставки НБУ

Період дії

Розмір

Нормативний документ

2017 рік

З 26 травня

12,5 %

Рішення Правління НБУ від 25.05.2017 р. № 318-рш, від 06.07.2017 р. № 418-рш

14 квітня — 25 травня

13 %

Рішення Правління НБУ від 13.04.2017 р. № 232-рш

1 січня — 13 квітня

14 %

Рішення Правління НБУ від 08.12.2016 р. № 475-рш, від 26.01.2017 р. № 49-рш, від 02.03.2017 р. № 110-рш

2016 рік

28 жовтня — 31 грудня

14 %

Рішення Правління НБУ від 27.10.2016 р. № 372-рш, від 08.12.2016 р. № 475-рш

16 вересня — 27 жовтня

15 %

Рішення Правління НБУ від 15.09.2016 р. № 277-рш

29 липня — 15 вересня

15,5 %

Рішення Правління НБУ від 28.07.2016 р. № 172-рш

24 червня — 28 липня

16,5 %

Рішення Правління НБУ від 23.06.2016 р. № 88-рш

27 травня — 23 червня

18 %

Рішення Правління НБУ від 26.05.2016 р. № 25-рш

22 квітня — 26 травня

19 %

Постанова Правління НБУ від 21.04.2016 р. № 278

1 січня — 21 квітня

22 %

Постанови Правління НБУ від 17.12.2015 р. № 894, від 28.01.2016 р. № 40, від 03.03.2016 р. № 135

2015 рік

25 вересня — 31 грудня

22 %

Постанови Правління НБУ від 24.09.2015 р. № 627, від 29.10.2015 р. № 750, від 17.12.2015 р. № 894

28 серпня — 24 вересня

27 %

Постанова Правління НБУ від 27.08.2015 р. № 557

4 березня — 27 серпня

30 %

Постанова Правління НБУ від 02.03.2015 р. № 154

6 лютого — 3 березня

19,5 %

Постанова Правління НБУ від 04.02.2015 р. № 81

1 січня — 5 лютого

14 %

Постанова Правління НБУ від 12.11.2014 р. № 719

2014 рік

13 листопада — 31 грудня

14 %

Постанова Правління НБУ від 12.11.2014 р. № 719

17 липня — 12 листопада

12,5 %

Постанова Правління НБУ від 15.07.2014 р. № 417

15 квітня — 16 липня

9,5 %

Постанова Правління НБУ від 14.04.2014 р. № 212

1 січня — 14 квітня

6,5 %

Постанова Правління НБУ від 09.08.2013 р. № 315

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток ifactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд