Перелік порушень, які відповідно до ПКУ ведуть до застосування фінансових санкцій в частині акцизного податку*

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Червень, 2017/№ 47

* Додаток до Рекомендацій, доведених листом ДФСУ від 13.05.2017 р. № 11856/7/99-99-12-03-03-17. Детальніше про них читайте на с. 21.

№ з/п

Суть порушення, яке веде до накладання фінансових санкцій

Норма ПКУ

Умовна назва штрафної санкції

Форма ППР

1

Здійснення СГ операцій з реалізації пального без реєстрації платником акцизного податку

Здійснення СГ операцій з реалізації пального без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку у порядку, передбаченому ПКУ (п. 117.3)

штрафна санкція — 100 % за здійснення СГ операцій з реалізації пального без реєстрації платниками акцизного податку

ПС

2

Неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків)

Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов’язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (абзаци перший та другий п. 120.1)

штрафна санкція — 170 грн. за кожне неподання або несвоєчасне подання податкової звітності

ПС

3

Повторне неподання або несвоєчасне подання податкових декларацій (розрахунків)

Ті самі дії (повторне неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання (абзаци перший, третій та четвертий п. 120.1)

штрафна санкція — 1020 грн. за кожне повторне протягом року неподання або несвоєчасне подання податкової звітності

ПС

4

Невиконання вимог щодо дій платника податків у випадку самостійного виявлення ним заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів стосовно внесення змін до податкової звітності

Невиконання платником податків вимог, передбачених абзацами третім — п’ятим п. 50.1 ст. 50 ПКУ, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності — тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов’язання (недоплати). При самостійному донарахуванні суми податкових зобов’язань інші штрафи, передбачені цією главою Кодексу, не застосовуються (п. 120.2)

штрафна санкція 5 % за невиконання платником податків вимог щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності

ПС

5

Порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН до 15 календарних днів

Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених ст. 231 ПКУ, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 2 відсотків від суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації до 15 календарних днів (абзаци перший, другий та третій п. 1202.1)

штрафна санкція — 2 % за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних розрахунків коригування до таких накладних

ПС

6

Порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН від 16 до 30 календарних днів

Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених ст. 231 ПКУ, — 10 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 16 до 30 календарних днів (абзаци перший, другий та четвертий п. 1202.1)

штрафна санкція — 10 % за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних / розрахунків коригування до таких накладних

ПС

7

Порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН від 31 до 60 календарних днів

Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених ст. 231 ПКУ, — 20 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 31 до 60 календарних днів (абзаци перший, другий та п’ятий п. 1202.1)

штрафна санкція — 20 % за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних / розрахунків коригування до таких накладних

ПС

8

Порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН від 61 до 90 календарних днів

Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених ст. 231 ПКУ, — 30 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних / розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації від 61 до 90 календарних днів (абзаци перший, другий та шостий п. 1202.1)

штрафна санкція — 30 % за несвоєчасну реєстрацію акцизних накладних / розрахунків коригування до таких накладних

ПС

9

Порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в ЄРАН на 91 і більше календарних днів

Порушення платниками акцизного податку граничних термінів реєстрації акцизних накладних / розрахунків коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних, встановлених ст. 231 ПКУ, — 40 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, зазначених у таких акцизних накладних розрахунках коригування, — у разі порушення терміну реєстрації на 91 і більше календарних днів (абзаци перший, другий та сьомий п. 1202.1)

штрафна санкція — 40 % за порушення граничних термінів реєстрації акцизних накладних розрахунків коригування до таких накладних

ПС

10

Відсутність з вини платника реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування до акцизної накладної в ЄРАН

Відсутність з вини платника акцизного податку реєстрації акцизної накладної в Єдиному реєстрі акцизних накладних / розрахунку коригування протягом більш як 120 календарних днів після дати, на яку платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну розрахунок коригування, — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків суми акцизного податку з відповідних обсягів пального, на які платник податку зобов’язаний скласти таку акцизну накладну розрахунок коригування (п. 1202.2)

штрафна санкція — 50 % за відсутність реєстрації акцизної накладної / розрахунку коригування до акцизної накладної

ПС

11

Незабезпечення платником податків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків (зборів) та/або ненадання ним контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю

Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 грн. (абзаци перший та другий п. 121.1)

штрафна санкція — 510 грн. за незабезпечення зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів та/або їх ненадання контролюючим органам при здійсненні податкового контролю

ПС

12

Повторне протягом року незабезпечення платником податків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків (зборів) та/або ненадання ним контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю

Ті самі дії (незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених ст. 44 ПКУ строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених ПКУ), вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, — тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень (абзаци перший, третій та четвертий п. 121.1)

штрафна санкція — 1020 грн. за повторне протягом року незабезпечення зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів та/або їх ненадання контролюючим органам при здійсненні податкового контролю

ПС

13

Самостійне визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання (зменшення суми бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення суми ПДВ)

У разі якщо контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов’язання платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ, — тягне за собою накладення на платника податків штрафу в розмірі 25 відсотків суми визначеного податкового зобов’язання (абзаци перший та другий п. 123.1)

штрафна санкція — 25 % за самостійне визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання

Р

14

Повторне самостійне визначення контролюючим органом протягом 1095 днів суми податкового зобов’язання (зменшення суми бюджетного відшкодування ПДВ)

При повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання з цього податку (повторне самостійне визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання платника податків на підставах, визначених пп. 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4, 54.3.5, 54.3.6 п. 54.3 ст. 54 ПКУ) — тягне за собою накладення на платника податків штрафу у розмірі 50 відсотків суми нарахованого податкового зобов’язання (абзаци перший, третій та четвертий п. 123.1)

штрафна санкція — 50 % за повторне протягом 1095 днів самостійне визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання

Р

15

Використання сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям їх надання

Використання платником податків (посадовими особами платника податків) сум, що не сплачені до бюджету внаслідок отримання (застосування) податкової пільги, не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям її надання згідно із законом з питань відповідного податку, збору, платежу додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 цієї статті, — тягне за собою стягнення до бюджету суми податків, зборів, платежів, що підлягали нарахуванню без застосування податкової пільги. Сплата штрафу не звільняє таких осіб від відповідальності за умисне ухилення від оподаткування (п. 123.2)

штраф у вигляді стягнення суми податків (зборів, платежів) за неправомірне використання сум податкових пільг (стягується додатково до штрафів, передбачених п. 123.1 ст. 123 у разі самостійного визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання)

ПС

16

Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, при затримці до 30 календарних днів включно

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання (абзаци перший та другий п. 126.1" target = "_blank">абзаци перший та другий п. 126.1)

штраф 10 % за несвоєчасну сплату узгоджених сум грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ

Ш

17

Несплата узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, при затримці більше 30 календарних днів

У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених цим Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання (абзаци перший та третій п. 126.1" target = "_blank">абзаци перший та третій п. 126.1)

штраф 20 % за несвоєчасну сплату узгоджених сум грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ

Ш

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити