Геть сумніви — нараховуємо резерви! (як сформувати резерв сумнівних боргів)

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2017/№ 19
Тему формування резервів сумнівних боргів (РСБ) ви мали можливість вивчити неодноразово*. Але, як показує практика, інтерес до неї не вщухає. Тому сьогодні ще раз зупинимося на основних правилах, які знадобляться при нарахуванні РСБ. А заразом акцентуємо вашу увагу на відповідальності за його нестворення.

* «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 45, с. 11, № 56, с. 25.

Порядок формування та відображення в бухгалтерському обліку резервів сумнівних боргів регулюється нормами П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Спираючись на них, згрупуємо в таблиці 1 основні правила, що допоможуть бухгалтеру швидко і правильно нарахувати резерв.

Таблиця 1. Основні правила формування РСБ

1. Створення РСБ обов’язкове для всіх підприємств, в обліку яких значиться поточна дебіторська заборгованість ( пп. 2 і 7 П(С)БО 10, лист Мінфіну від 15.10.2010 р. № 31-34020-20-16/28057)

З цього правила є винятки. Їх усього три:

(1) бюджетні установи,

(2) підприємства, що складають фінзвітність відповідно до МСФЗ,

(3) суб’єкти мікропідприємництва* та юрособи — «єдиноподатники» групи 3, які ведуть спрощений бухоблік ( п. 44.2 ПКУ).

За першими двома позиціями про звільнення від «повинності» створювати резерв зазначено в п. 2 П(С)БО 10.

Причому щодо підприємств-МСФЗшників пояснимо: правила П(С)БО 10 на них, узагалі-то, не поширюються, а згідно з МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» питання створення резерву віддане на відкуп суб’єктам господарювання. Водночас у таких підприємств сума дебіторської заборгованості на дату балансу підлягає обов’язковому тестуванню на предмет її знецінення. І в разі наявності ознак знецінення балансову вартість дебіторської заборгованості знижують (до рівня суми, що відшкодовується) або шляхом списання «проблемної вартості», або шляхом створення оціночного резерву (§ 63 МСФЗ 39).

Що стосується третьої категорії «щасливчиків» (так званих «малят»): їх «винятковість» випливає з п.п. 2 п. 2 і п. 8 розд. І П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва». Їм дозволено відображати дебіторську заборгованість у балансі за її фактичною (історичною) вартістю. Інакше кажучи, створювати чи ні РСБ, «малята» вирішують самостійно, але це рішення необхідно зафіксувати в наказі про облікову політику

* Юрособи, в яких середня кількість працівників за календарний рік не перевищує 10 осіб, а річний дохід — не перевищує суму, еквівалентну 2 млн євро, визначену за середньорічним курсом НБУ ( ч. 3 ст. 55 ГКУ).

2. РСБ створюють виключно під поточну дебіторську заборгованість, яка ОДНОЧАСНО відповідає трьом умовам ( п. 7 П(С)БО 10)

Умови визначення «дебіторки», під яку створюють РСБ:

(1) є фінансовим активом, тобто контрактом, що дає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства ( п. 4 П(С)БО 13 «Фінансові інструменти»). Тому за виданими авансами РСБ не створюють;

(2) не придбана підприємством і не призначена для продажу;

(3) не вважається безнадійною, що очевидно: адже щодо такої заборгованості сумніватися (а отже, створювати резерв) уже пізно… ☹. Зрозуміло також, що не має сенсу створювати резерви під «дебіторку», що забезпечена порукою, гарантією, заставою, завдатком відповідно до гл. 49 ЦКУ.

Увага! Резерв створюють не тільки для товарної дебіторки, а й для інших видів дебіторської заборгованості, що відповідають вищепереліченим умовам. Наприклад, для дебіторської заборгованості за векселями отриманими, іншої поточної дебіторської заборгованості, дебіторської заборгованості за внутрішніми розрахунками тощо. Для кожної такої статті дебіторської заборгованості розраховують свій РСБ

3. Визначають величину РСБ одним з ДВОХ методів ( п. 8 П(С)БО 10), вибір якого фіксується в наказі про облікову політику підприємства

Методи визначення РСБ:

а) із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості (метод «абсолютної суми»);

б) з використанням коефіцієнта сумнівності (Кс), який, у свою чергу, може розраховуватися трьома способами:

(1) «питомої ваги в чистому доході» ( приклад 3 П(С)БО 10),

(2) «класифікації «дебіторки» ( приклади 1 і 2 П(С)БО 10) і

(3) «середньої питомої ваги».

Зауважте: для методу «абсолютної суми» важливо (!) у наказі про облікову політику встановити тимчасові критерії визнання дебіторської заборгованості сумнівним боргом (наприклад, прострочення погашення заборгованості протягом 3 і більше місяців). Причому не плутайте прострочену заборгованість з відстроченою. Остання передбачає продовження строку сплати за домовленістю сторін, а отже, строк погашення такої заборгованості ще не настав

4. РСБ формується в бухгалтерському обліку на кожну дату балансу ( п. 7 П(С)БО 10)

Пов’язано це з тим, що поточна дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою вартістю реалізації, яка, у свою чергу, визначається шляхом зменшення фактичної (історичної) вартості «дебіторки» на суму РСБ.

Уключаємо РСБ до складу інших операційних витрат ( п. 10 П(С)БО 10) і обліковуємо на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів». «Мовою» проводок: Дт 944 «Сумнівні та безнадійні борги» — Кт 38.

Підтверджується розрахунок РСБ первинним документом (розрахунок резерву, бухгалтерська довідка тощо), який обов’язково повинен містити всі відповідні реквізити

5. Залишок РСБ на дату балансу не може перевищувати суму дебіторської заборгованості на цю саму дату ( п. 8 П(С)БО № 10)

Це правило використовують для перевірки коректності і достовірності відображення РСБ у балансі. Якщо залишок резерву за кредитом рахунка 38 перевищує сальдо за дебетом 34, 36, 37 (у частині тієї заборгованості, під яку резерв створюватися може), то на суму такої різниці необхідно в бухобліку провести коригування. Здійснюємо його наступними проводками:

— Дт 944 — Кт 38 методом «сторно» або

— Дт 38 — Кт 719 «Інші доходи від операційної діяльності»

6. Списання безнадійної дебіторської заборгованості здійснюємо за рахунок РСБ ( п. 11 П(С)БО 10)

Відображаємо списання безнадійної заборгованості за рахунок резерву записами:

Дт 38 Кт 34 «Короткострокові векселі отримані», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами» у розрізі розрахунків з покупцями і замовниками або іншими дебіторами.

А ось «вершок», тобто суму списуваної «безнадії», що перевищила суму створеного резерву, одразу враховуємо в операційних витратах — відправляємо до дебету рахунку 944.

Якщо після списання дебіторської заборгованості боржник її все ж таки погасив, кредитор повинен показати збільшення доходу від іншої операційної діяльності (Дт 30, 31 — Кт 716 «Відшкодування раніше списаних активів»).

Зверніть увагу: інформацію про суму списаної дебіторської заборгованості фіксуємо за дебетом субрахунку 071 «Списана дебіторська заборгованість». Тут цю суму обліковують не менше 3 років для спостереження за можливістю її стягнення в разі зміни майнового стану боржника. Остаточно списують зазначену суму із субрахунку 071 або одночасно з отриманням коштів від боржника у вигляді відшкодування заборгованості, або у зв’язку із закінченням строку обліку такої заборгованості

Про основні правила формування РСБ сказали. Узагалі-то, якщо є правила — мають бути санкції за їх невиконання.

Давайте розберемося з тим, що чекає платника податків, який зобов’язаний створювати резерв, але цього з певних причин не робить або робить з порушеннями.

Чим загрожує порушення правил

Одразу зазначимо, що ПКУ не передбачає штрафів за порушення правил формування РСБ. А от у КпАП є низка санкцій, які можуть бути застосовані безпосередньо до посадових осіб підприємства. Наведемо в таблиці 2 власне самі штрафи.

Таблиця 2. Штрафи за нестворення РСБ або створення його з порушеннями

№ з/п

Вид порушень

Розмір санкцій

Нормативний акт

Орган, що має право накладати штраф

1

Порушення встановленого порядку бухгалтерського обліку

від 136 до 255 грн.

Ст. 1642 КпАП

Органи державного фінансового контролю* ( ст. 2341 КпАП)

2

Дії, зазначені в п. 1 таблиці, вчинені особою, на яку протягом року вже накладалося адміністративне стягнення за те саме порушення

від 170 до 340 грн.

* Як бачимо, до звичайних суб’єктів цей штраф практично не застосовний, оскільки орган, який має право його накладати, здійснює контроль за використанням і збереженням державних фінресурсів.

3

Викривлення показників фінзвітності (ненарахування або некоректне нарахування РСБ)

від 170 до 255 грн.

Ст. 1863 КпАП

Органи статистики ( ст. 2443 КпАП)

4

Дії, зазначені в п. 3 таблиці, вчинені особою, на яку протягом року вже накладалося адміністративне стягнення за те саме порушення

від 255 до 340 грн.

5

Порушення встановленого порядку податкового обліку

від 85 до 170 грн.

Ст. 1631 КпАП

Органи державної податкової служби ( ч. 1 ст. 255 КпАП)

6

Дії, зазначені в п. 5 таблиці, вчинені особою, на яку протягом року вже накладалося адміністративне стягнення за те саме порушення

від 170 до 255 грн.

Начебто небагато. І все ж таки підприємствам, які зобов’язані створювати резерви сумнівних боргів, краще своїми обов’язками не нехтувати. Тим паче, що грамотне використання методів розрахунку резерву може тільки «зіграти на руку» платнику податків. Ось про ці методи розрахунку ми й поговоримо в наступній статті в одному з найближчих номерів «Податки та бухгалтерський облік».

висновки

  • РСБ створюють під поточну дебіторську заборгованість, що буде погашена грошовими коштами та їх еквівалентами.
  • Застосовуються два методи розрахунку РСБ: «абсолютної суми» і з використанням коефіцієнта сумнівності. При нарахуванні резерву останнім методом передбачено три способи розрахунку коефіцієнта сумнівності.
  • За нестворення РСБ або створення його з порушеннями на посадових осіб підприємства можуть накладатися адміністративні штрафи.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити