Житлово-комунальна субсидія: немає межі… нововведенням

В обраному У обране
Друк
Бондаренко Ксенія, експерт із соціальних питань
Податки та бухгалтерський облік Вересень, 2017/№ 73
Напередодні опалювального сезону все більше українських родин замислюються, як раціонально розподілити сімейний бюджет, щоб вистачило оплатити комуналку. Популярний метод вирішення такої проблеми — скористатися субсидією на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Водночас процедура оформлення і порядок надання такої субсидії продовжують поповнюватися нормативними нововведеннями, порядковий номер яким вже навіть важко присвоїти. Чого очікувати цього разу? У статті ми розповімо про останні (принаймні на сьогодні) новації у процедурно-субсидійних правилах.

Почнемо з того, що процедура оформлення субсидії на оплату ЖКП, як і раніше, регулюється Положенням № 848*. Останні зміни до нього внесені постановою КМУ від 18.08.2017 р. № 609, яка набрала чинності 19.08.2017 р. Саме на нововведеннях у механізмі оформлення і надання субсидії на оплату ЖКП, що запроваджені цією постановою, ми і зосередимося далі.

* Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКП…, затверджене постановою КМУ від 21.10.95 р. № 848.

Період для врахування доходів

Одразу відзначимо: з 19.08.2017 р. змінено період, за який враховуються доходи для призначення субсидії на оплату ЖКП (внесено зміни до п. 12 Положення № 848). До вказаної дати у загальному випадку субсидія для відшкодування витрат на оплату ЖКП призначалась виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу осіб за чотири квартали, що передували місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія. Зараз передбачено врахування більш актуальних доходів громадян.

З 19.08.2017 р. субсидія на оплату ЖКП призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб за два квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається така субсидія

Приклад 1. Особа уперше звернулася із заявою про призначення субсидії на оплату ЖКП у вересні 2017 року.

У такому разі при призначенні ЖКП-субсидії враховуються доходи за І — ІІ квартали 2017 року, тобто за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р. включно.

Приклад 2. Особа уперше звернеться із заявою про призначення субсидії на оплату ЖКП у травні 2018 року.

За оновленими нормами у такому разі при призначенні ЖКП-субсидії враховуватимуться доходи за ІV квартал 2017 року — І квартал 2018 року, тобто за період з 01.10.2017 р. по 31.03.2018 р. включно.

Підкреслимо: вищезазначене стосується лише «новачків», тобто тих, хто ЖКП-субсидію тільки оформляє (мається на увазі, що у попередньому періоді вони не оформлювали ЖКП-субсидію).

А от для «бувалих» отримувачів субсидії, яким здійснюється розрахунок субсидії на оплату ЖКП на наступний період, застосовуються такі правила. Під час розрахунку субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП на наступний період у травні для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді, враховуються доходи за ІІІ — ІV квартали попереднього року, а розрахунок ЖКП-субсидії на опалювальний сезон у жовтні проводиться на підставі доходів за І — ІІ квартали поточного року.

Приклад 3. Родині розраховують ЖКП-субсидію на новий опалювальний період у жовтні 2017 року.

За оновленими правилами у такому разі при призначенні субсидії враховуються доходи за І — ІІ квартали поточного року, тобто за період з 01.01.2017 р. по 30.06.2017 р. (включно).

Приклад 4. Цій самій родині розраховують ЖКП-субсидію на новий неопалювальний період у травні 2018 року.

У такому разі при призначенні субсидії враховуються доходи за ІІІ — ІV квартали попереднього року, тобто за період з 01.07.2017 р. по 31.12.2017 р. (включно).

Зауважимо: при призначенні субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, як і раніше, враховуються доходи за попередній календарний рік.

Субсидіант помер: на що мають право інші члени родини

Нагадаємо: субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (п. 6 Положення № 848). В окремих випадках на підставі рішення «місцевої» комісії та акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, якщо їй нараховується плата за ЖКП, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

При цьому нормами з надання субсидії передбачено «перехідні» моменти для ситуації, коли отримувач субсидії помирає. До внесення останніх змін передбачалося: у разі смерті особи, якій було призначено субсидію, надання субсидії не припиняється до закінчення опалювального (неопалювального) періоду за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за ЖКП.

З 19.08.2017 р. у разі смерті особи, якій було призначено субсидію на оплату ЖКП, надання субсидії не припиняється до закінчення строку її призначення за умови, що у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за ЖКП.

Крім того, із вказаної дати у разі смерті отримувача субсидії одній з осіб (за її заявою), з урахуванням яких було призначено відповідну субсидію, надано можливість одержати:

— частину невикористаної субсидії на оплату послуг з газо- і електропостачання на індивідуальне опалення;

— субсидію готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Заборгованість з оплати ЖКП: коли не дадуть субсидії

При первинному призначенні субсидії на оплату ЖКП наявність заборгованості з оплати ЖКП не впливає на рішення про призначення (непризначення) субсидії.

Інша річ, якщо здійснюють розрахунок субсидії ЖКП на наступний період. Нагадаємо, що з 01.05.2017 р. у разі наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати ЖКП субсидія на наступний строк не призначається. При цьому вартісний критерій такої заборгованості не існував.

І ось з 19.08.2017 р. визначено розмір заборгованості з оплати ЖПК, який не дозволяє отримати субсидію. А саме: у разі наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати послуг, загальна сума якої перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нагадаємо, що один такий мінімум дорівнює 17 грн.), субсидія не призначається на наступний строк, про що орган соцзахисту населення інформує особу.

Таким чином,

з 19.08.2017 р. субсидія на оплату ЖКП не призначається при наявності простроченої понад два місяці заборгованості з оплати ЖКП, якщо загальна сума такої заборгованості перевищує 340 грн.

Виходить, якщо сума вашої простроченої (понад два місяці) заборгованості з оплати ЖКП складає менше 340 грн., можете розраховувати на субсидію на наступний період.

Однак зверніть ще увагу на інші приписи п. 14 Положення № 848. Якщо протягом двох місяців з дати інформування про непризначення субсидії на наступний строк з причини заборгованості з оплати за ЖКП громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію, субсидія призначається з дати закінчення дії попередньої субсидії, в іншому випадку — з місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Зауважимо, що зазначений строк може бути продовжений на підставі рішення «місцевої» комісії за наявності поважних причин.

Інші зміни порядку надання субсидії

Субсидія — лише за одним місцем. Відзначимо: субсидія на оплату ЖКП може призначатися як за місцем реєстрації (загальний випадок), за зареєстрованим місцем перебування, так і за місцем фактичного проживання на підставі договору найму/оренди житла (за рішенням «місцевої» комісії).

З 19.08.2017 р. п. 6 Положення № 848 конкретизує, що субсидія не може призначатися одночасно за місцем реєстрації особи та за місцем її фактичного проживання. На практиці органи соцзахисту населення цього правила дотримувалися і раніше, проте воно не було регламентовано нормативним актом. Відтепер цю прогалину усунено.

Субсидія для недієздатних осіб. Урегульовано питання призначення субсидії недієздатній особі, над якою встановлено опіку.

У разі, коли в житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані недієздатні особи працездатного віку, над якими встановлено опіку, субсидія призначається за заявою опікуна (піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії і соціальних виплат, які отримує опікун (піклувальник) на недієздатних осіб. Розміри цих виплат не враховуються до сукупного доходу опікуна (піклувальника) у разі його звернення за призначенням субсидії за місцем своєї реєстрації.

Нагадаємо, що аналогічні правила діють і по відношенню до зареєстрованих у житлових приміщеннях (будинках) неповнолітніх дітей, які залишилися без батьківської опіки (піклування).

Якщо змінили місце реєстрації. У п. 14 Положення № 848 доповнено перелік випадків, у разі виникнення яких субсидіант зобов’язаний повідомити про них орган соцзахисту населення. Наведемо повний перелік таких випадків.

Так, громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця шляхом подання відповідних документів поінформувати орган соцзахисту населення про:

— зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендар — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу;

— зміну переліку отримуваних ЖКП, умов їх надання, підприємств — виробників/виконавців ЖКП;

— закінчення строку реєстрації місця перебування;

— придбання товарів або оплату послуг на суму, яка перевищує 50000 грн.

У разі зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб подаються також нові заява і декларація.

Зменшено соцнорми на природний газ

Нагадаємо: субсидія покриває лише ті витрати на оплату ЖКП, які використані споживачем у межах соціальних норм житла (крім випадків призначення субсидії на понаднормову площу житла за рішенням «місцевої» комісії відповідно до п. 4 Положення № 848) та соціальних нормативів користування комунальними послугами. ЖКП, спожиті понад установлені соціальні норми/нормативи, оплачуватимуться за повною вартістю без урахування субсидії.

Показники цих соціальних норм і нормативів споживання ЖКП представлені у постанові КМУ від 06.08.2014 р. № 409, яка вже кілька разів зазнавала правок. І ось вона вкотре відкоригована. Останні правки стосуються зниження соціальних нормативів користування природним газом для приготування їжі та підігріву води.

Зауважимо, що зміни торкнулися не лише соціальних нормативів користування послугами з газопостачання для вказаних цілей, за якими розраховуються субсидії та пільги.

Водночас аналогічні зміни було внесено і до постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 203 (ср. 025069200). Вона встановлює норми, за якими формуються рахунки для тих сімей, що не мають лічильників газу та не є субсидіантами.

У таблиці наведемо соціальні нормативи споживання природного газу для приготування їжі та підігріву води (з урахуванням останніх змін), виходячи з яких нараховується субсидія з 19.08.2017 р.

Соціальні норми споживання природного газу

Послуга

Соціальні нормативи

(на місяць)

з 19.08.2017 р.

до 19.08.2017 р.

Споживання природного газу:

на газову плиту (приготування їжі)

3,3 м3 на особу

4,4 м3 на особу

на газову плиту (приготування їжі і підігрів води)

5,4 м3 на особу

7,1 м3 на особу

на газову плиту і водонагрівач

10,5 м3 на особу

14 м3 на особу

Звертаємо увагу, що зміна соціальних нормативів користування ЖКП є підставою для проведення перерахунку субсидії в межах установленого строку її призначення без звернення громадян (п. 14 Положення № 848). Тож чекайте оновлених повідомлень про розмір субсидії.

висновки

  • Субсидія на оплату ЖКП при первинному її оформленні призначається виходячи із середньомісячного сукупного доходу осіб за два квартали, що передують місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія.
  • При призначенні ЖКП-субсидії на наступний період у травні враховуються доходи за ІІІ — ІV квартали попереднього року, у жовтні — доходи за І — ІІ квартали поточного року.
  • Субсидія на оплату ЖКП на наступний період не призначається особам, у яких є прострочена понад два місяці заборгованість з оплати ЖКП, якщо загальна сума заборгованості перевищує 340 грн. За наявності такої заборгованості субсидія може надаватися лише при первинному її призначенні.
  • Нові соціальні норми споживання природного газу для приготування їжі та підігріву води запрацювали з 19.08.2017 р. Це означає, що раніше призначені субсидії мають із цієї дати автоматично перерахувати в межах установленого строку їх призначення.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити