Нове у відповідальності посадових осіб ТОВ

В обраному У обране
Друк
Ярмак Марія, юрист
Податки та бухгалтерський облік Квітень, 2018/№ 34
Окрім «перетрушування» внутрішньої життєдіяльності ТОВ, новий Закон про ТОВ вводить нові підстави для відповідальності посадових осіб. Хто такі посадові особи в розумінні Закону про ТОВ? Яка відповідальність загрожує і за що? Відповіді на ці запитання знайдете тут.

Розглядати відповідальність згідно із Законом про ТОВ розпочнемо з того, кому взагалі вона загрожує. А вже потім поглянемо на її підстави і санкції.

Хто такі посадові особи ТОВ?

Відповідь на це запитання знаходимо в ст. 42 Закону про ТОВ. Отже, у межах Закону про ТОВ посадовими особами товариства є:

1) члени виконавчого органу;

2) члени наглядової ради;

3) інші особи, передбачені статутом товариства.

До речі, про головного бухгалтера тут не йдеться ☺. Хіба що він є за сумісництвом членом наглядової ради або його «нарікає» таким статусом статут товариства.

Відповідно

за загальним правилом посадовими особами є директор (гендиректор і члени дирекції) та члени наглядової ради

Коли вноситимете зміни до статуту, дуже скрупульозно поставтеся до визначення інших посадових осіб (п. 3 нашого списку). Адже саме вони нестимуть відповідальність, до якої ми зараз і перейдемо.

Яка відповідальність загрожує?

Окрім «стандартного» набору — дисциплінарна, адміністративна і кримінальна відповідальність — посадові особи отримують у «нагороду» від Закону про ТОВ додаткові негативні наслідки:

а) солідарна відповідальність при відшкодуванні завданих товариству збитків;

б) субсидіарна відповідальність, яку «порушники» несуть солідарно за всіма зобов’язаннями товариства;

в) дострокове розірвання контракту з товариством без компенсаційних виплат.

Згадаємо, що таке солідарна і субсидіарна відповідальність. Суть солідарної відповідальності в тому, що кредитор може звернутися з вимогою відшкодувати те, що належить, як з усіх солідарних боржників разом, так і з будь-якого з них окремо (ст. 543 ЦКУ). При цьому якщо один з боржників не зміг виконати зобов’язання в повному обсязі, то недоплачену суму кредитор може вимагати від інших винних до повного погашення боргу.

Субсидіарна відповідальність полягає в тому, що спочатку кредитор повинен звернутися з вимогою до боржника. Тільки якщо боржник відмовиться від виконання зобов’язань або кредитор не отримав відповіді в розумні строки на пред’явлену вимогу, ця вимога про виконання зобов’язання в повному обсязі направляється особі, яка разом з боржником несе солідарну відповідальність (ст. 619 ЦКУ).

За що?

Солідарна відповідальність. Такий тип відповідальності загрожує за:

1. Введення в оману учасників товариства з приводу фінансового становища ТОВ. При цьому введенням в оману вважається включення недостовірної інформації в документи товариства, яке призвело до здійснення неправомірних дивідендних виплат. У такому разі посадові особи несуть солідарну відповідальність з приводу повернення таких виплат товариству і разом з учасниками товариства (ч. 5 ст. 26 Закону про ТОВ).

2. Порушення порядку укладення значних правочинів* (ч. 5 ст. 44 Закону про ТОВ).

* Див. детальніше про значні правочини на с. 36 цього номера.

3. Порушення порядку укладення правочинів із заінтересованістю. Але відповідальність тут «вискочить», тільки якщо в статуті прямо передбачено узгодження таких правочинів (ч. 4 ст. 45 Закону про ТОВ).

До речі, член виконавчого органу і призначений ним тимчасово виконуючий обов’язки також несуть солідарну відповідальність перед товариством (ч. 10 ст. 39 Закону про ТОВ).

Субсидіарна відповідальність за всіма зобов’язаннями товариства. «Порушники» таку відповідальність несуть солідарно. Вона загрожує членам виконавчого органу в разі, якщо одночасно:

1) члени виконавчого органу порушать зобов’язання, передбачені в ч. 3 ст. 31 Закону про ТОВ. Відповідно до цієї норми виконавчий орган зобов’язаний скликати загальні збори в разі, коли вартість чистих активів товариства знизилася більш ніж на 50 % порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року (див. детальніше на с. 19);

2) унаслідок порушення обов’язку з п. 1 нашого списку товариство визнане банкротом до спливу 3 років з дня зниження вартості чистих активів.

Члени дирекції звільняються від відповідальності за це порушення, тільки якщо доведуть, що не знали і не повинні були знати про зниження вартості чистих активів товариства. Або ж доведуть, що голосували** за скликання загальних зборів у зв’язку з таким зниженням.

** Члени дирекції приймають рішення шляхом голосування (ч. 8 ст. 39 Закону про ТОВ).

Розірвання договору (контракту) між товариством і посадовою особою без виплати компенсації останньому загрожує за порушення обов’язків, передбачених ч. 2, 4, 6 і 7 ст. 42 Закону про ТОВ.

Про які обов’язки йдеться?

1. Винагорода за виконання своїх обов’язків, а також надання інших благ посадовій особі може здійснюватися виключно відповідно до договору між ним і товариством (ч. 2 ст. 42 Закону про ТОВ).

2. При обранні на посаду посадова особа повинна подати товариству перелік своїх афілійованих осіб. У разі ж зміни їх складу посадова особа зобов’язана повідомити про такі зміни (ч. 4 ст. 42 Закону про ТОВ).

Хто такі афілійовані особи?

Закон про ТОВ відсилає нас до Закону про АТ. А вже згідно з п. 1 ч. 1 ст. 2 цього Закону афілійованими особами необхідно вважати:

— юридичних осіб (за умови, що одна з юросіб здійснює контроль над іншою чи обидві юрособи перебувають під контролем третьої особи);

— членів сімей фізособи — чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

— фізосіб і членів їх сімей та юросіб, якщо ці фізособи та/або члени їх сімей здійснюють контроль над такою юрособою.

3. Посадова особа, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов’язана протягом 2 днів письмово повідомити про це виконавчому органу товариства і наглядовій раді (у разі її створення). Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити про виникнення конфлікту інтересів усім учасникам товариства (ч. 6 ст. 42 Закону про ТОВ).

4. Посадовим особам забороняється розголошувати комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням ними своїх обов’язків. Виняток — випадки, коли розкриття такої інформації вимагається законом.

Ця заборона діє також протягом 1 року з дати припинення (розірвання) договору між посадовою особою і товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором (ч. 7 ст. 42 Закону про ТОВ).

І тут положення ч. 7 ст. 42 у частині обов’язку «мовчати» після розірвання договору і ч. 8 ст. 42 Закону про ТОВ не стикуються. Адже про яке розірвання може йтися, якщо договір уже розірваний.

До того ж щоб назвати ту чи іншу інформацію комерційною таємницею, ТОВ необхідно прийняти відповідні внутрішні документи.

Ось, власне, і все, що потрібно знати про «нову» відповідальність посадових осіб згідно із Законом про ТОВ.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити