Таблиця 1 Звіту за формою № Д4: новинки та «старинки»

Ушакова Лілія, експертка з питань оплати праці
Податки & бухоблік Серпень, 2018/№ 70
В обраному У обране
Друк
Таблицю 1 форми № Д4 «Нарахування єдиного внеску» формують і подають усі страхувальники, які використовують працю найманих працівників та/або фізичних осіб за ЦПД на виконання робіт (надання послуг). Що ж нового вніс до неї Мінфін? На що слід звернути увагу? Розбираємося!

Як і раніше, оновлену Таблицю 1 Звіту за формою № Д4 можна умовно поділити на дві частини.

Перша — вступна. Вона потрібна для ідентифікації вашого підприємства як страхувальника. Крім того, тут ви зазначте основні показники щодо чисельності працівників.

Друга — таблична. Вона для відображення бази нарахування ЄСВ і сум внесків.

А тепер хороше.

Нова версія таблиці 1 Звіту за формою № Д4 не дуже відрізняється від своєї попередниці. Дивіться самі.

Нове в таблиці 1

Розпочнемо із вступної частини таблиці 1 Звіту. Тут зміни торкнулися лише найменувань окремих показників реквізиту 15.

У старій звітності в реквізиті 15 значилася «Штатна чисельність працівників», зараз — «Облікова кількість штатних працівників». При цьому порядок визначення самого показника не змінився. Його обчислюють відповідно до Інструкції № 286.

До облікової кількості штатних працівників (далі — ОКШП) включають усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір (контракт) та виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.

Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули цього дня.

Зазначимо, що ні в старій, ні в новій версії Порядку № 435 не зазначено, на яку дату обчислювати цей показник. Раніше контролери хотіли бачити ОКШП, обчислену на перше число звітного місяця. А ось сьогодні, в усних консультаціях,

податківці рекомендують обчислювати його на останнє число місяця

До речі, правильно визначити категорії працівників, які включаються / не включаються до розрахунку ОКШП, а також розібратися з порядком обчислення цього показника вам допоможе «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 58, с. 16, спецвипуск.

Крім того, у реквізиті 15 замінено показник «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховані виплати», на «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату/(крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)».

Дивна конструкція в новій назві показника, що складається з «/(», наштовхує на думку, що щось там загубилося ☺. І дійсно це так! Податківці, які «завідують» таблицею 1, підтверджують (див. роз’яснення в підкатегорїї 301.06.01 БЗ), що тут, як і раніше, необхідно відображати кількість застрахованих осіб, яким у звітному місяці нараховувалися виплати за трудовим (цивільно-правовим) договором. Тобто нічого (окрім назви) не змінилося.

Із вступною частиною завершили. Переходимо безпосередньо до таблиці.

У ній з’явилися нові рядки 3.2.1, 3.3.1 і 3.4.1. Для чого вони потрібні? Щоб виконати вимогу п. 97 розд. VIII Закону № 2464, який запрацював ще з 11.10.2017 р.

У ньому законодавець з метою визначення недоотриманої Пенсійним фондом суми коштів ЄСВ зобов’язав роботодавців, які застосовують пільгові ставки ЄСВ (8,41 %, 5,5 %, 5,3 %), розраховувати і відображати у звітності суму єдиного внеску, обчислену за ставкою 22 %, не змінюючи при цьому суми сплати єдиного внеску.

Зазначимо, що з трьох нових рядків звичайному роботодавцеві доведеться заповнити всього лише один, а саме той, у якому буде наведена інформація, скільки б заплатив ЄСВ роботодавець, якби не застосовував пільгову ставку.

Детальніше про заповнення рядків таблиці 1 див. нижче.

Важливо! Інформація, наведена в нових рядках 3.2.1, 3.3.1 і 3.4.1, є по своїй суті довідковою і не враховується при обчисленні загальної суми зобов’язань з ЄСВ (див. рядки 3 і 6 таблиці 1 Звіту за формою № Д4). Також суми, зазначені в цих рядках, не нараховуються в бухобліку. Тож будьте уважні!

Також зауважте, що

таблиця 1 формується на підставі даних, зазначених у таблиці 6 Звіту за формою № Д4

Тому щоб уникнути можливої розбіжності в копійках за сумами ЄСВ, яка може виникнути через «розбивання» бази нарахування ЄСВ за видами доходів, рекомендуємо спочатку заповнити таблицю 6, а потім перенести підсумкові дані до таблиці 1.

Заповнюємо окремі рядки таблиці 1 Звіту за формою № Д4

Номер рядка

Пояснення щодо заповнення

1

Проставляємо підсумкову суму за рядками 1.1 — 1.5.

Перевірка: показник цього рядка дорівнює підсумковому значенню графи 17 таблиць 6 Звіту за формою № Д4 без урахування сум, які відображені з кодом типу нарахувань (далі — КТН) 2, 3, 6 — 9, 11 і 12 у графі 10 таблиці 6

1.1 — 1.5

Відображаємо без обмеження максимальною величиною бази нарахування ЄСВ* (тобто в якій сумі нарахували, таку й проставляємо) у розрізі видів доходів суми виплат, нарахованих застрахованим особам у звітному місяці

2

Проставляємо підсумкову суму за рядками 2.1 — 2.5.

Перевірка: показник цього рядка дорівнює підсумковому значенню граф 18 і 19 таблиць 6 Звіту за формою № Д4 без урахування сум, які відображені з КТН 2, 3, 6 — 9, 11 і 12 у графі 10 таблиці 6

2.1 — 2.4

Відображаємо з урахуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ у розрізі ставок ЄСВ суми виплат, нарахованих застрахованим особам у звітному місяці

2.5

Проставляємо загальну суму різниць між розміром мінімальної заробітної плати і фактичною базою нарахування ЄСВ, що виявилася нижчою «мінімалки» (див. графу 19 таблиці 6 без урахування сум, які відображені з КТН 2, 3, 6 — 9, 11 і 12 у графі 10 таблиці 6). Такі розрахунки проводимо тільки для бази нарахування, до якої застосується ставка ЄСВ 22 %

3

Проставляємо підсумкову суму за рядками 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 і 3.5.

Важливо! Суми за рядками 3.2.1, 3.3.1 і 3.4.1 до загального значення рядка 3 не включаємо!

Перевірка: показник цього рядка дорівнює підсумковому значенню графи 21 таблиць 6 Звіту за формою № Д4 без урахування сум, які відображені з КТН 2, 3, 6 — 9, 11 і 12 у графі 10 таблиці 6

3.1, 3.2, 3.3, 3.4

У розрізі ставок ЄСВ проставляємо суми ЄСВ, нарахованого на виплати, зазначені в рядках 2.1 — 2.4

3.5

Зазначаємо загальну суму ЄСВ, нарахованого на різниці, розраховані за працівниками

3.2.1, 3.3.1, 3.4.1

Нове в заповненні! Зазначаємо (довідково!) суми ЄСВ, які б нарахувало підприємство на базу нарахування ЄСВ працівника з інвалідністю, якби не застосовувало пільгову ставку. Показник рядка:

— 3.2.1 = рядок 2.2 х 22 % : 100 %;

— 3.3.1 = рядок 2.3 х 22 % : 100 %;

— 3.4.1 = рядок 2.4 х 22 % : 100 %.

Важливо! До рядка 3 значення рядків 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 потрапити не повинне!

4, 4.1, 4.1.1 — 4.1.13, 4.2, 4.3, 4.3.1 — 4.3.5, 4.4, Зміст помилки

Ці рядки заповнюємо, якщо у звітному місяці виявили заниження сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.

Суми донарахованого ЄСВ (у розрізі ставок) у частині нарахувань зазначаємо в рядках 4.1, 4.1.1 — 6.1.13, а в частині утримань — у рядках 4.3, 4.3.1 — 4.3.5.

Рядок 4.2 заповнюємо, якщо заниження суми ЄСВ у частині нарахувань пов’язане зі збільшенням розміру ставки ЄСВ через зміну класу профризику виробництва.

У рядку 4.4 зазначаємо суму виплат, яка раніше помилково не потрапила до бази стягування ЄСВ (за наявності).

Також не забудьте зазначити зміст помилки, яка призвела до заниження суми ЄСВ у попередніх періодах у рядку «Зміст помилки»

5, 5.1, 5.1.1 — 5.1.13, 5.2, 5.3, 5.3.1 — 5.3.5, 5.4, Зміст помилки

Заповнюємо, якщо у звітному місяці виявили завищення сум ЄСВ у попередніх звітних періодах.

У рядках 5, 5.1, 5.1.1 — 5.1.13 зазначаємо зменшення сум ЄСВ у розрізі ставок.

Рядок 5.2 заповнюємо, якщо завищення суми ЄСВ у частині нарахувань пов’язане зі зменшенням розміру ставки ЄСВ через зміну класу професійного ризику виробництва.

У рядку 5.4 відображаємо суми виплат (базу стягнення ЄСВ), на які раніше був надмірно нарахований ЄСВ (за наявності).

Не забудьте зазначити зміст помилки, яка призвела до завищення суми ЄСВ у попередніх періодах у рядку «Зміст помилки»

6, 6.1 — 6.14

Зазначаємо суми ЄСВ, що підлягають сплаті за звітний місяць, з урахуванням донарахувань і зменшень у результаті виправлення помилок. У рядках 6.1 — 6.14 наводимо розшифровку сум ЄСВ у розрізі ставок. Показники визначаємо згідно з формулами, наведеними в назвах рядків

* З 01.01.2018 р. розмір максимальної величини бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної заробітної плати (у 2018 році — 55845 грн. (15 х 3723 грн.).

висновки

  • Незважаючи на те, що у вступній частині таблиці 1 Звіту за формою № Д4 змінили найменування деяких показників реквізиту 15, порядок їх розрахунку не змінився.
  • У табличній частині оновленої таблиці 1 з’явилися нові рядки 3.2.1, 3.3.1 і 3.4.1. Інформація, наведена в цих рядках, є по своїй сутті довідковою і не впливає на загальну суму зобов’язань з ЄСВ.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд