(066) 87-010-10 Передзвоніть менi
Переводимо бухгалтерів в ОНЛАЙН!
  • У обране
  • Друк
  • Шрифт
  • Колір фону
  • Коментарі 0
  • В розробці
4/6
Податки та бухгалтерський облік
Податки та бухгалтерський облік
Лютий , 2018/№ 10

Додаток ЦП — цінні папери

http://tinyurl.com/y2envn9b
Ось, нарешті, ми дісталися до останнього «прибуткового» додатка — ЦП. Його заповнюють високодохідні підприємства, а також малодохідники-добровольці, які здійснюють операції із цінними паперами (ЦП) і розраховують «ціннопаперові» податкові різниці за п. 141.2 ПКУ. У цьому додатку визначають окремий «податковий» фінансовий результат за операціями продажу й іншого відчуження будь-яких ЦП звітного періоду і розшифровують показники рядків 4.1.3 і 4.1.4 додатка РІ.

А ось за операціями продажу/іншого відчуження корпоративних прав, виражених в іншій, ніж ЦП, формі, різниці не виникають

Говорять про це і контролери, наприклад, у листі ДФСУ від 14.04.2016 р. № 8393/6/99-99-19-02-02-15, ІПК від 12.10.2017 р. № 2222/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, а також у консультації в категорії 102.16 БЗ.

Крім того, податкові різниці не розраховують за операціями, переліченими в п.п. 141.2.6 ПКУ (операції РЕПО, операції з деривативами та ін.).

Для того, щоб правильно заповнити спеціальний додаток ЦП, потрібно згадати оновлений з 01.01.2017 р. порядок проведення «ціннопаперових» коригувань за правилами п. 141.2 ПКУ. Отже, механізм коригування зводиться до того, що платник податків спочатку «очищає» бухгалтерський фінрезультат до оподаткування від впливу на нього «бухгалтерських» прибутків (збитків) від операцій із ЦП (з урахуванням від’ємного результату переоцінки ЦП). А потім отриману суму збільшує на величину прибутку за даними окремого податкового обліку операцій з продажу / іншого відчуження ЦП, яку заздалегідь розраховує в додатку ЦП (див. таблицю нижче):

Розрахунок ЦП-різниць за п. 141.2 ПКУ

Бухгалтерський фінрезультат:

збільшують

зменшують

— на суму від’ємного фінрезультату від продажу / іншого відчуження ЦП, отриманого за правилами П(С)БО або МСФЗ (абзац другий п.п. 141.2.1 ПКУ). Цю суму показують у рядку 4.1.2 додатка РІ

— на суму додатного фінрезультату від продажу / іншого відчуження ЦП, отриманого за правилами П(С)БО або МСФЗ (абзац другий п.п. 141.2.2 ПКУ). Ця сума потрапляє в рядок 4.2.2 додатка РІ

— на суму від’ємного загального результату переоцінки ЦП (загальна сума уцінок ЦП перевищує загальну суму дооцінок за податковий (звітний) період)*, відображеного у складі фінрезультату до оподаткування відповідно до П(С)БО або МСФЗ (абзац третій п.п. 141.2.1 ПКУ). Результат переоцінки розраховують у рядку 4.1.3 додатка ЦП, а в разі від’ємного значення показника його переносять у рядок 4.1.3 додатка РІ**

— на суму «податкового» загального додатного*** фінрезультату від операцій з продажу / іншого відчуження ЦП («ціннопаперовий» прибуток) (п.п. 141.2.5 ПКУ). «Податковий» результат операцій із ЦП розраховують у додатку ЦП (рядок 4.1.4) і в разі додатного значення цього показника його переносять у рядок 4.1.4 додатка РІ

* Окрім державних ЦП (їх визначення ви знайдете в п.п. 14.1.441 ПКУ) та облігацій місцевих позик.

** Зверніть увагу! Коригування фінансового результату до оподаткування на суму загального додатного фінансового результату переоцінки ЦП (сума перевищення загальної суми дооцінок над сумою уцінок) ПКУ не передбачено.

*** Суму від’ємного загального фінрезультату («ціннопаперовий» збиток) переносять на зменшення загального «ціннопаперового» фінрезультату подальших звітних періодів (п.п. 141.2.4 ПКУ). Тобто суму збитку, отриманого в звітному періоді і не врахованого в цьому поточному періоді, можна врахувати під час обчислення загального податкового «ціннопаперового» фінрезультату в наступному звітному періоді.

Отже, розібравшись із загальним принципом розрахунку різниць за операціями із ЦП, перейдемо безпосередньо до порядку заповнення додатка ЦП (див. таблицю нижче).

Заповнюємо додаток ЦП до декларації з податку на прибуток

Код рядка

Назва рядка

01

Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів ((сума рядків 01.1 — 01.11) + рядок 01.12 + рядок 01.13):

Показник цього рядка є підсумковим і є загальною величиною доходу від продажу / іншого відчуження ЦП, отриманого у звітному періоді. Цей показник розраховують як суму рядків:

01.1 — 01.11 — тут показують суми доходів від продажу / іншого відчуження ЦП у розрізі їх видів. Нагадаємо: доходи від операцій із ЦП визнають за правилами П(С)БО (МСФЗ). Тому дані для їх заповнення беруть із бухгалтерського обліку: Дт 377 — Кт 702, 741 (без урахування ПДВ);

01.12 — у цьому рядку показують суму коригувань, здійснюваних згідно з п.п. 39.5.4 ПКУ. Для її заповнення просто перенесіть сюди показник із графи 15 (сумарне значення) додатка ТЦ;

01.13 — цей рядок, як і рядок 01.12, заповнюють тільки підприємства, що мають справу з контрольованими операціями. У них показують суму коригування на підставі п.п. 39.5.5 ПКУ

02

Витрати, пов’язані з придбанням цінних паперів ((сума рядків 02.1 — 02.11) + рядок 02.12 + рядок 02.13):

Показник цього рядка є загальною величиною витрат, пов’язаних з придбанням ЦП, які продані, а також іншим способом відчужені у звітному періоді. Розраховують його як суму рядків:

02.1 — 02.11 — показники цих рядків розшифровують «ціннопаперові» витрати залежно від виду проданих/відчужених ЦП. Витрати від операцій із ЦП, так само як і доходи від таких операцій, визнають за правилами П(С)БО (МСФЗ). Тому відомості для заповнення цих рядків беруть із бухобліку (обороти за Дт 902, 971 з Кт 14, 352);

02.12 — тут показують суму коригування на підставі п.п. 39.5.4 ПКУ, тому сюди переносять показник з графи 17 (сумарне значення) додатка ТЦ;

02.13 — цей рядок заповнюють підприємства, що здійснюють контрольовані операції, і показують тут суму коригування на підставі п.п. 39.5.5 ПКУ

03

Від’ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами попереднього звітного року

У цьому рядку показують від’ємне значення «ціннопаперового» фінрезультату попереднього звітного року. Тобто сюди потрапить від’ємний показник рядка 4.1.3 додатка ЦП до декларації за 2016 рік

4.1.3 РІ

Загальний результат переоцінки цінних паперів (рядок 4.1.3.1 - рядок 4.1.3.2) (+, -)1:

Це новий рядок, який з’явився в «прибутковій» декларації зі звітності за перше півріччя 2017 року. Показник цього рядка розраховуємо як різницю рядків:

4.1.3.1, у якому показують загальну суму дооцінок ЦП, відображену у складі

фінансового результату до оподаткування, і

4.1.3.2, у якому наводять загальну суму уцінок цінних паперів, відображену у складі фінансового результату до оподаткування.

Від’ємне значення рядка 4.1.3 додатка ЦП переносять у рядок 4.1.3 додатка РІ. Таким чином ми збільшуємо фінансовий результат до оподаткування на суму від’ємного результату переоцінки за правилами абзацу третього п.п. 141.2.1 ПКУ. Додатний результат переоцінок (перевищення суми дооцінок над сумою уцінок) у коригуванні фінрезультату до оподаткування не бере участі, а значить, додатне значення рядка 4.1.3 додатка ЦП у додаток РІ не переносять.

Будьте уважні! Показник рядка 4.1.3 не бере участі в розрахунку підсумкового показника додатка ЦП — рядка 4.1.4 РІ

04

Від’ємний загальний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах

Тут показують суму від’ємного фінансового результату переоцінки ЦП попереднього періоду, яка переходить сюди з рядка 4.1.3 додатка РІ

4.1.4 РІ

Фінансовий результат від продаж та інших способів відчуження цінних паперів (рядок 01 - рядок 02 - рядок 03 - рядок 04) (+, -)2

Податковий «ціннопаперовий» фінрезультат (прибуток/збиток) визначають як різницю між доходами від відчуження цінних паперів (рядок 01), витратами, пов’язаними з їх придбанням (рядок 02), торішніми збитками (рядок 03) і переоцінками (точніше, уцінками) минулих періодів (рядок 04).

Виходячи з формули розрахунку можна дійти висновку, що показник рядка може мати як додатне, так і від’ємне значення. Водночас у рядок 4.1.4 додатка РІ переносять тільки додатний фінрезультат (прибуток). А ось якщо фінрезультат виявився від’ємним (збиток), то він потрапить у рядок 03 додатка ЦП за наступний звітний період

Зацікавив журнал?
Отримуйте більше статей та спеціальних пропозицій за підпискою
декларація з податку на прибуток, порядок заповнення, додаток ЦП, цінні папери додати теги змінити теги
Додайте свої теги до статті
Розділіть мітки комами. Наприклад: бухгалтерія, форма, відсотки, ПДВ, квартальний звіт. Максимальна кількість 10.
або Закрити
Ваша оцінка врахована! Оцініть статтю :
  • Добре
  • Нормально
  • Погано
Поділитися:
Коментарі до статті