Навчаємо безоплатно

В обраному У обране
Друк
редактор Вороная Наталія, податкові експерти Чернишова Наталія та Савченко Олена, юрист Амброзяк Наталя
Податки та бухгалтерський облік Березень, 2018/№ 24
Багато роботодавців уже давно зрозуміли: знайти на ринку кадрів працівника, який би за всіма параметрами підходив на ту чи іншу посаду, значно складніше, ніж підучити вже наявні перспективні кадри. Тим більше способів додаткового навчання зараз просто греблю гати. Але якщо підприємство бере на себе навчальні витрати, потрібно подумати і про оподаткування таких заходів. Давайте подивимося, що тут до чого.

Розпочнемо з того, що роботодавець може здійснювати формальне і неформальне професійне навчання працівників.

Формальне навчання це традиційний вид професійного навчання працівників, при якому знання, вміння і навички набуваються в навчальному закладі або безпосередньо в роботодавця відповідно до вимог державних стандартів освіти. За результатами такого навчання видається документ про освіту встановленого зразка.

Під неформальним навчанням ч. 1 ст. 1 Закону № 4312 розуміє набуття працівниками професійних знань, умінь і навичок, не регламентоване місцем набуття, строком і формою навчання.

У цій статті йтиметься саме про формальне навчання фізосіб.

Коли оподатковуваного доходу немає

Зазначимо, що законодавець у ПКУ постарався максимально вивести з-під обкладення ПДФО і ВЗ вартість навчання.

ПДФО. Тут нам важливий п.п. 165.1.21 ПКУ. Відповідно до цієї норми не включають в оподатковуваний дохід суми, сплачені юридичною або фізичною особою за здобуття освіти, підготовку або перепідготовку платника податків при одночасному виконанні таких умов:

— оплату здійснено безпосередньо вітчизняному вищому або професійно-технічному навчальному закладу (далі — виш і ПТНЗ відповідно);

— сума плати за кожен повний або неповний місяць навчання/підготовки/перепідготовки такого платника податків не перевищує трикратного розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року.

У 2018 році така неоподатковувана межа дорівнює 11169 грн. за кожен повний або неповний місяць навчання/підготовки/перепідготовки

Зверніть увагу на такі важливі моменти:

1) під пільгу з ПДФО, встановлену п.п. 165.1.21 ПКУ, підпадає плата за навчання/підготовку/перепідготовку будь-якої фізичної особи, незалежно від того, перебуває вона в трудових відносинах із суб’єктом господарювання, що оплатив таке навчання, чи ні;

2) немає прив’язки до профілю діяльності або загальних виробничих потреб роботодавця. Це дуже важливий момент, оскільки він дозволяє роботодавцю не обкладати ПДФО суму коштів, сплачену за навчання фізособи, навіть якщо спеціальність, за якою вона навчалася, і спеціальність, за якою працює після навчання, не збігаються (наприклад, якщо працівник отримав диплом юриста, а працює менеджером із збуту);

3) не має значення форма навчання (денна, вечірня, заочна, дистанційна, індивідуальна, екстернат);

4) п.п. 165.1.21 ПКУ виводить з-під оподаткування не лише вартість підготовки/перепідготовки фізособи, але і суми, перераховані вишу або ПТНЗ за інші види навчання фізосіб;

5) відсутня вимога про обов’язковий відробіток фізособи, що навчалася, у роботодавця, який оплачував навчання.

Окремо зупинимося на ситуації, коли перепідготовка або підвищення кваліфікації працівника проводиться згідно із законом.

У цьому випадку вся сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника не обкладається ПДФО

Тобто жодних обмежень за сумами тут немає. Підстава п.п. 165.1.37 ПКУ.

Причому, на наш погляд, для цілей застосування цієї норми ПКУ слід орієнтуватися не лише безпосередньо на закони України*, але і на підзаконні нормативні акти (постанови КМУ, накази профільних міністерств тощо).

* Наприклад, з положень п. 1 ст. 4 Закону № 4312 випливає, що всі роботодавці повинні підвищувати кваліфікацію працівників, зазвичай, не рідше ніж один раз на 5 років.

Якщо ж підвищення кваліфікації відбувається за домовленістю сторін, а не відповідно до закону, або суб’єкт господарювання оплачує підвищення кваліфікації непрацівника у виші (ПТНЗ), для цілей оподаткування слід керуватися загальним «навчальницьким» п.п. 165.1.21 ПКУ.

Важливо! Якщо плата за навчання фізособи здійснена суб’єктом господарювання (юридичною особою або ФОП), то він, як податковий агент, зобов’язаний відобразити вартість такого навчання в розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ з реєстраційним номером облікової картки платника податків такої фізособи.

Причому, якщо сума витрат суб’єкта господарювання у зв’язку з:

— навчанням, підготовкою, перепідготовкою фізособи не оподатковується на підставі п.п. 165.1.21 ПКУ, то її відображайте з ознакою доходу «145»;

— підвищенням кваліфікації, перепідготовкою працівника підприємства згідно із законом не оподатковується на підставі п.п. 165.1.37 ПКУ, то використовуйте ознаку доходу «158».

Отримуючи неоподатковуваний дохід у вигляді оплати навчання, фізособа не зобов’язана подавати декларацію про майновий стан і доходи

Але якщо ця фізособа подаватиме вказану декларацію в силу інших причин, то такий неоподатковуваний дохід у ній відобразити доведеться.

ВЗ. Витрати на навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації) в сумі, що не обкладається ПДФО, не включаються в базу обкладення ВЗ. Це випливає з положень пп. 1.2 і 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ.

Водночас податковий агент зобов’язаний відобразити суму доходів, що не обкладаються ВЗ, у розділі II форми № 1ДФ за рядком «Військовий збір» у загальній сумі доходів, нарахованих фізособам у звітному кварталі.

ЄСВ. Витрати на підготовку, перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації не входять до фонду оплати праці згідно з пп. 3.10 і 3.24 Інструкції № 5, а також указані в пп. 9 і 11 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, з яких не стягується ЄСВ. Таким чином, нараховувати ЄСВ на вартість навчання не доведеться.

Коли оподатковуваний дохід є

А тепер давайте поговоримо про ті ситуації, за яких оплата навчання фізособи в навчальному закладі може потрапити в її оподатковуваний дохід.

1. Оплата здійснена не вітчизняному вишу або ПТНЗ.

Наприклад:

— плату за підготовку/перепідготовку фізособи перераховано іноземному навчальному закладу або вітчизняному навчальному закладу, але не вишу або ПТНЗ, а, наприклад, загальноосвітньому навчальному закладу,

та/або

— грошові кошти в розмірі вартості навчання виплачено безпосередньо працівнику та/або підприємство компенсувало працівнику понесені ним витрати на навчання у вітчизняному навчальному закладі на підставі заяви і підтвердних документів.

Якщо гроші на навчання виплачуються працівнику або перераховуються іноземному навчальному закладу, то ПДФО і ВЗ не уникнути

У цьому випадку вся сума плати за підготовку/перепідготовку фізособи ввійде до складу його оподатковуваного доходу.

А ось ЄСВ не буде (див. пп. 9 і 11 розд. II Переліку № 1170).

2. Сума плати за навчання перевищує неоподатковувану межу.

Якщо інші умови, встановлені п.п. 165.1.21 ПКУ, дотримуються, ПДФО і ВЗ обкладають тільки суму перевищення над неоподатковуваною межею (у 2018 році все, що вище 11169 грн., за кожен повний або неповний місяць навчання).

Причому майте на увазі: якщо навчання оплачене одним платежем за весь період навчання (декілька місяців/років), то з метою порівняння з неоподатковуваною межею загальну суму потрібно розподілити по місяцях навчання, а не включати в оподатковуваний дохід місяця, в якому здійснено оплату.

Зверніть увагу: у разі перерахування навчальному закладу вартості оподатковуваного навчання юрособою або ФОП таке підприємство (підприємець) зобов’язане в повному обсязі виконати свої «податково-агентські» обов’язки. Тобто слід нарахувати, утримати і сплатити до бюджету ПДФО і ВЗ з оподатковуваної вартості навчання.

Вартість підготовки (перепідготовки), що обкладається ПДФО, є для фізособи доходом у вигляді додаткового блага.

Причому якщо кошти за навчання перераховуються безпосередньо навчальному закладу, у фізособи виникає негрошовий дохід. Тому для визначення бази обкладення ПДФО необхідно застосувати «натуральний» коефіцієнт. При ставці податку 18 % його розмір дорівнює 1,219512.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ суму оподатковуваного навчання відображайте з ознакою доходу «126».

Тепер про ВЗ. Податківці наполягають на тому, що в разі надання негрошового доходу ВЗ слід розраховувати від «чистої» вартості виплати (див., зокрема, листи ДФСУ від 20.11.2015 р. № 24759/6/99-99-17-02-01-15 і від 08.06.2016 р. № 12626/6/99-99-13-02-03-15, а також консультацію в підкатегорії 103.25 БЗ). Тобто без збільшення її на «натуральний» коефіцієнт.

Ставка ВЗ складає 1,5 % від суми оподатковуваного доходу.

Приклад. Підприємство в січні 2018 року оплатило 5 місяців навчання працівника бухгалтерії в українському вищому навчальному закладі. Вартість навчання становить 22000 грн.

Розрахуємо граничну суму плати за навчання, яка не обкладається ПДФО і ВЗ:

11169 грн. х 5 = 55845 грн., де

5 — кількість місяців навчання, за які здійснено оплату.

Оскільки вартість навчання у виші (22000 грн.) не перевищила граничну суму (55845 грн.), то вона не ввійде до складу оподатковуваного доходу працівника.

Порядок відображення в бухгалтерському обліку операцій із навчання працівника представимо в таблиці.

Облік операцій з навчання працівника

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано навчальному закладу плату за навчання працівника

377

311

22000,00

2

Вартість навчання віднесено на витрати майбутніх періодів

39

377

22000,00

3

Віднесено на витрати звітного періоду вартість навчання за перший місяць (22000,00 грн. : 5 міс.)*

92

39

4400,00

* Такий же бухгалтерський запис виконується в кожному наступному місяці оплаченого навчального семестру.

Навчаємо пільгові категорії

Для окремих категорій громадян доступні додаткові можливості неоподатковуваного навчання за рахунок суб’єктів господарювання.

Так, на підставі п.п. «є» п.п. 170.7.4 ПКУ не включають в оподатковуваний дохід фізособи суму цільової благодійної допомоги на навчання, якщо за нею одночасно виконані такі три умови:

1. Благодійник — резидент — юридична або фізична особа.

2. Допомога перерахована безпосередньо навчальному закладу. Тобто варіант «видали на руки» тут не проходить.

3. Допомога надана з метою оплатити вартість навчання або додаткових послуг з навчання фізособи, яка є:

— інвалідом;

— дитиною-інвалідом або дитиною, у якої хоч би один із батьків є інвалідом;

— дитиною-сиротою або напівсиротою;

— дитиною з багатодітної або малозабезпеченої сім’ї;

— дитиною, батьки якої позбавлені батьківських прав.

Важливо!

Така неоподатковувана цільова благодійна допомога на навчання не обмежена розміром

Підставою для її надання є заява фізособи з проханням надати цільову благодійну допомогу на оплату навчання або додаткових послуг з навчання в навчальному закладі. До заяви слід додати документи, що підтверджують належність фізособи до перелічених вище пільгових категорій.

У розділі I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ неоподатковувану цільову благодійну допомогу на навчання відображають з ознакою доходу «169».

ВЗ з такої допомоги не утримують, але її суму показують у розділі II форми № 1ДФ за рядком «Військовий збір» у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених у звітному кварталі.

ЄСВ на суму цільової благодійної допомоги на навчання не нараховують. Підстава — вона вказана в п. 14 розд. I Переліку № 1170.

Також зазначимо: в окремих випадках, коли норми ПКУ, що звільняють від оподаткування, не працюють (див. вище), можна скористатися варіантом надання фізособі нецільової благодійної допомоги. Детальніше про неї див. на с. 76.

висновки

  • Якщо перепідготовка або підвищення кваліфікації працівника проводиться згідно із законом, уся сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) працівника не обкладається ПДФО (п.п. 165.1.37 ПКУ).
  • Якщо підвищення кваліфікації відбувається за домовленістю сторін, а не відповідно до закону, або підприємство оплачує навчання у виші (ПТНЗ) непрацівника, то для цілей оподаткування слід керуватися п.п. 165.1.21 ПКУ.
  • Витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, підвищення кваліфікації не входять до фонду оплати праці і вказані в пп. 9 і 11 розд. II Переліку № 1170 серед виплат, на які не нараховується ЄСВ.
  • Цільова благодійна допомога на навчання, що надається пільговим категоріям фізичних осіб на підставі п.п. «є» п.п. 170.7.4 ПКУ, не обмежена розміром.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити