Генеральний директор і директор: шукаємо відмінності

В обраному У обране
Друк
Носіков Олександр, провідний науковий співробітник НДІ праці та зайнятості населення Мінсоцполітики України та НАН України, канд. соц. наук
Податки та бухгалтерський облік Листопад, 2018/№ 90
На підприємстві працюють три працівники (директор підприємства, головний бухгалтер, секретар). Чи можна директора перевести на посаду генерального директора?

Дійсно Національний класифікатор України «Класифікатор професій ДК 003:2010» (далі — КП) містить назви посад перших керівників підприємств, організацій, установ (далі — підприємства), які носять «наскрізний» характер (можуть застосовуватися в усіх видах економічної діяльності), наприклад:

— «Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об’єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.)» з кодом КП 1210.1;

— «Директор (начальник, інший керівник) підприємства» з кодом КП 1210.1.

Для правильного застосування цих професійних найменувань робіт звернемося до норм чинного законодавства.

Частиною 4 ст. 122 Господарського кодексу України встановлено, що управління державним (комунальним) господарським об’єднанням здійснюють правління об’єднання і генеральний директор об’єднання, який призначається на посаду та звільняється з посади органом, що прийняв рішення про утворення об’єднання.

У ч. 2 ст. 161 Цивільного кодексу України і ч. 3 ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI зазначено: виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).

Переходимо до Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII (далі — Закон про ТОВ). Його ч. 4 ст. 39 свідчить: виконавчий орган товариства є одноосібним. При цьому найменуванням одноосібного виконавчого органу є «директор», якщо статутом не передбачена інша назва.

Водночас статутом ТОВ (ТДВ) може бути встановлено, що виконавчий орган товариства є колегіальним, і визначено його кількісний склад. При цьому колегіальний виконавчий орган називається «дирекція», а його голова — «генеральний директор», якщо статутом не передбачені інші назви (див. ч. 5 ст. 39 Закону про ТОВ).

З урахуванням наведеного можна дійти таких висновків. Генеральний директор — це головна особа на підприємстві (в об’єднанні підприємств), у підпорядкуванні якого перебувають декілька директорів, наділених певними повноваженнями.

Найменування посади «генеральний директор» можна використовувати, наприклад:

— в об’єднаннях підприємств (корпораціях, консорціумах). Зазначимо, що об’єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення загальних економічних і соціальних завдань;

— на підприємствах з багаторівневими структурами, що мають:

декілька директорських посад у межах одного підприємства (припустимо, «Директор фінансовий», код КП 1231, «Директор комерційний», код КП 1233, «Директор з маркетингу», код КП 1233), а особи, що їх обіймають, підпорядковуються генеральному директорові;

або/та

відокремлені підрозділи (філії та представництва), які очолюють директори, що відповідають за роботу відповідного підрозділу («Директор філіалу», код КП 1210.1, «Директор представництва», код КП 1210.1).

При цьому найменування виконавчого органу ТОВ (ТДВ, АТ) і його голови (за наявності) слід зафіксувати в статуті товариства.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити