Роз’яснення ФСС щодо заповнення заяви-розрахунку для надання матеріального забезпечення від 25.09.2018 р.*

В обраному У обране
Друк
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2018/№ 85

* http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/printable_article/960180

1. Заповнення лицьового боку заяви-розрахунку

«Найменування страхувальника» повинно відповідати даним, що містяться в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) та заповнюється відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Вимог до написання найменування юридичної особи…, затверджених наказом Мін’юсту від 05.03.2012 р. № 368/5.

Примітка. Скорочене найменування може використовуватися юридичною особою на рівні із повним у разі його затвердження установчими документами та внесення відповідного запису до ЄДР.

«Місцезнаходження» заповнюється відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Місцезнаходженням страхувальника вважається те, яке зазначене у виписці з ЄДР.

«Код за ЄДРПОУ»… заповнюється відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників» від 24.11.2014 р. № 1162, у тому числі і щодо відокремлених структурних підрозділів страхувальника.

«Окремий поточний рахунок у банку або окремий рахунок у відповідному органі Державного казначейства України»… Порядок відкриття банками поточних і вкладних (депозитних) рахунків клієнтам у національній та іноземних валютах регулюється Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 (далі — Інструкція). Постановою правління НБУ «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» від 11.09.2017 р. № 89 затверджено План рахунків бухгалтерського обліку банків України. Згідно з Інструкцією до поточних рахунків належать рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами КМУ. Особливості правового режиму використання окремого рахунку, визначені законом, передбачаються у договорі банківського рахунку.

Банк відкриває окремий рахунок юридичній особі, у тому числі небанківській фінансовій установі, та фізичній особі — підприємцю за балансовим рахунком 2604 «Цільові кошти на вимогу суб’єктів господарювання», а окремий рахунок приватному нотаріусу або адвокату, який відповідно до закону є роботодавцем, — за балансовим рахунком 2620 «Кошти на вимогу фізичних осіб»…

2. Заповнення зворотного боку заяви-розрахунку

Рядок 1 колонок 3 та 4 — заповнюється загальна кількість календарних днів тимчасової непрацездатності, у тому числі догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї (за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів страхувальника), та загальна сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду.

Примітка. Допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, виплачується Фондом застрахованим особам, починаючи з шостого дня непрацездатності, за весь період до відновлення працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною комісією (далі — МСЕК) інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності).

Слід враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності для догляду за хворою дитиною або хворим членом сім’ї виплачується за рахунок коштів Фонду з першого дня непрацездатності.

Рядок 1.1 колонки 3 та 4 — заповнюється кількість днів тимчасової непрацездатності тих застрахованих осіб, які скористались пільгами постраждалим внаслідок ЧАЕС та відповідно сума, на яку збільшено розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Примітка 1. Допомога, яка виплачується на пільгових умовах, передбачена ч. 1 ст. 24 та ч. 1 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV (далі — Закон № 1105), п. 16 ч. 1 ст. 20 та п. 2 ч. 1 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.91 р. № 796-XII (далі — Закон № 796).

Примітка 2. Постраждалі внаслідок ЧАЕС, які мають право на 100 % компенсації втраченого заробітку у зв’язку із наявністю стажу більше 8 років, не вважаються такими, що скористалися пільгою, крім випадків санаторно-курортного лікування та здійснення догляду за хворою дитиною більше 14 днів.

Примітка 3. У разі якщо постраждалі внаслідок ЧАЕС мають право на 100 % компенсації втраченого заробітку відповідно до Закону № 796, однак є підстави для застосування ч. 4 ст. 19 Закону № 1105, слід виплачувати допомогу без урахування обмеження, передбаченого зазначеною статтею, та враховувати, що така особа скористалась пільгою як постраждала внаслідок ЧАЕС.

Рядок 2 колонки 3 та 4 — заповнюється кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду.

Примітка. Слід врахувати, що сума допомоги по вагітності та пологах за основним місцем роботи не може бути меншою за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати, встановленої на час настання страхового випадку…

Рядок 2.1 колонки 3 та 4 — заповнюється кількість днів, на яку збільшено загальну тривалість відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відповідно сума, на яку збільшено розмір допомоги по вагітності та пологах жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 — 3 категорій.

Рядок 7 «Всього» підсумовує лише колонку 4 «Сума (в гривнях з копійками)» і лише за рядками 1, 2, 3, 4, 5, 6.

3. Заповнення додатків до заяви-розрахунку. Додаток 1.1

Колонки 2 — 5 — заповнюються дані по застрахованій особі, якій надається матеріальне забезпечення за рахунок коштів Фонду.

Колонка 6 — Основне місце роботи — 1; сумісництво — 2; ФОП — 3; ЦПХ — 4.

Необхідно обирати лише один із кодів видів зайнятості.

Поняття основного місця роботи та сумісництва використовуються у розумінні Кодексу законів про працю України.

ФОП — 3, зазначаються фізичні особи – підприємці (особисто) та фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно.

Колонки 7 — 12 — заповнюються дані, зазначені на лицьовому боці листка непрацездатності.

Колонки 13 та 15 — заповнюється загальна кількість днів та сума, які підлягають оплаті.

Колонки 14 та 16 — заповнюється кількість днів та сума, які підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду.

Примітка. Рішення щодо призначення матеріального забезпечення, зокрема щодо кількості днів, які підлягають оплаті за рахунок коштів Фонду, приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.

Колонки 17 — 19 заповнюються у разі замовлення коштів на матеріальне забезпечення осіб, постраждалих унаслідок ЧАЕС.

Колонки заповнюються за принципом, описаним для зворотного боку заяви-розрахунку, залежно від виду матеріального забезпечення (тимчасова непрацездатність, вагітність та пологи)*.

* Див. порядок заповнення рядка 1.1 колонок 3 та 4 (примітки 2 та 3) на с. 23, 24. — Прим. ред.

У разі заповнення колонок 17 — 18, обов’язково заповнюється колонка 19, де зазначається серія та номер (або номер) посвідчення…

Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку із причинами непрацездатності 1 — загальне захворювання та 3 — захворювання внаслідок аварії на ЧАЕС, якщо листок непрацездатності виданий особі, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи.

Колонка 17 — заповнюється кількість днів, які обраховуються, починаючи з 6 дня непрацездатності.

Колонка 18 — заповнюється сума, на яку збільшено розмір допомоги, починаючи з 6 дня непрацездатності, у зв’язку із застосуванням пільги по страховому стажу у вигляді виплати компенсації 100 % заробітної плати для осіб, які мають страховий стаж менше 8 років.

Наприклад, без пільг нарахувати допомогу за листком непрацездатності необхідно у розмірі 70 %, у зв’язку з наявністю пільг нараховується допомога у розмірі 100 %.

Різниця у розмірі 30 % нарахованої суми допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування підлягає відображенню у колонці 18. При цьому кількість днів, зазначених у колонках 14 і 17, повинна збігатися.

Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку із причиною непрацездатності 10 — догляд, якщо листок непрацездатності виданий одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи…

Колонка 17 — заповнюється загальна кількість днів догляду.

Колонка 18 — заповнюється сума, яка вираховується як різниця між всією фактично нарахованою допомогою за всі дні догляду у вигляді 100 % компенсації заробітної плати та сумою допомоги, нарахованою за перші 14 днів догляду з урахуванням стажу застрахованої особи (50, 60, 70 %).

При цьому кількість днів, зазначених у колонках 14 і 17, повинна збігатися.

У разі, якщо у особи, яка здійснює догляд за хворою дитиною віком до 14 років, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, загальний страховий стаж більше 8 років, то заповнюється так:

Колонка 17 — кількість днів догляду, що перевищують 14.

Колонка 18 — повна сума допомоги за дні, що перевищують 14.

Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку із причиною непрацездатності 7 — санаторно-курортне лікування, якщо листок непрацездатності виданий застрахованій особі, віднесеній до 1-ї категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

Примітка. Пунктом 16 статті 20 Закону № 796 передбачено: одержання лікарняного листка на весь період лікування в санаторіях і спеціалізованих лікувальних закладах з урахуванням часу проїзду туди й назад, з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку.

Колонка 17 — заповнюється загальна кількість днів санаторно-курортного лікування з урахуванням часу проїзду туди й назад (кількість днів, зазначених у колонках 13, 14 і 17, повинна збігатися).

Колонка 18 — заповнюється вся сума допомоги (суми допомоги, зазначені у колонках 15, 16 і 18, повинні збігатися).

Особливості заповнення колонок 17 та 18 у зв’язку з причиною непрацездатності 8 — допомога по вагітності та пологах, якщо листок непрацездатності виданий жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

У колонках 17 та 18 потрібно відобразити різницю в кількості днів та суми допомоги (нарахованої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1 — 3 категорій (180 днів - 126 днів = 54 дні та суму допомоги за 54 дні).

Колонка 20 заповнюється за наявності відповідного запису у листку непрацездатності з метою попередження необґрунтованих витрат Фонду у випадках несвоєчасного направлення застрахованих осіб на МСЕК (відповідно до норм Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455).

Примітка. Направлення хворого для огляду до МСЕК здійснюють ЛКК лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання або лікування за наявності стійкого чи необоротного характеру захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців безперервно з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим самим захворюванням або його ускладненнями за останні дванадцять місяців, а при захворюванні на туберкульоз — протягом десяти місяців з дня настання непрацездатності.

Колонка 21 заповнюється з метою контролю відповідності нарахованого матеріального забезпечення по тимчасовій непрацездатності розміру допомоги, що визначається у відсотках залежно від страхового стажу, відповідно до ст. 24 Закону № 1105.

Відомості, що використовуються для заповнення цієї колонки, передбачені Положенням про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, затвердженим постановою Пенсійного фонду України від 18.06.2014 р. № 10-1 (у редакції постанови ПФУ від 27.03.2018 р. № 8-1):

додаток 4 «Форма ОК-5»;

додаток 5 «Форма ОК-7»;

додаток 9 «Дані про трудовий та страховий стаж».

Примітка. Слід зазначити, що з 01.01.2016 р. відповідно до Закону № 1105 для платників єдиного внеску запроваджено однакову ставку єдиного внеску в розмірі 22 %.

У зв’язку із зазначеним до ч. 4 ст. 21 Закону № 1105 внесено зміни, відповідно до яких до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності прирівнюються всі періоди, протягом яких за особу сплачувався єдиний внесок, які також включаються до стажу для пенсійного страхування. Тому починаючи з 01.01.2016 р. періоди, що зараховуються до страхового стажу за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та за пенсійним страхуванням, є однаковими (зазначено листом Мінсоцполітики від 27.04.2018 р. № 613/0/51-18/218).

Колонка 21 заповнюється у повних місяцях, без округлення.

Крім того, якщо загальний страховий стаж застрахованої особи становить 8 повних років і більше, то до колонки 21 вноситься запис «96».

Якщо загальний страховий стаж менше, наприклад, 3 років 2 місяців та 15 днів, то вноситься запис «38»…

Колонка 22 заповнюється з метою контролю за виконанням норм п. 29 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266, а також ч. 4 ст. 19 Закону № 1105.

Примітка. Якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків (Св) менша, ніж мінімальний страховий внесок (В), цей період зараховується до страхового стажу за формулою:

ТП = Св : В.

Після розрахунку коефіцієнт має значення від 0.01 до 0.99 та зараховується як неповний місяць страхового стажу.

Якщо декілька таких місяців у 12-місяцях, то необхідно просумувати визначені коефіцієнти страхового стажу.

4. Заповнення додатка 2 «Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам»

Вимоги до заповнення обов’язкових реквізитів повідомлення аналогічні заповненню лицьового боку самої заяви-розрахунку.

Сума, зазначена у повідомленні, повинна бути вказана з урахуванням обов’язкових платежів, які були сплачені з отриманої суми фінансування матеріального забезпечення (сума застрахованій особі + податки).

У разі якщо частина суми за заявою-розрахунком не була виплачена страхувальником застрахованій особі (тривала хвороба, відрядження або з інших причин), в результаті чого сума профінансованих витрат не збігається з виплаченою застрахованим особам, ці суми можуть бути віднесені на рахунок депонентів, про що страхувальнику необхідно зробити помітку в «Повідомленні про виплату коштів застрахованим особам». Після виплати відповідної суми страхувальник надсилає додаткове повідомлення.

У разі зміни місця реєстрації у проміжку часу від моменту подання заяви-розрахунку до моменту надсилання повідомлення про виплату такий страхувальник має право подавати повідомлення за новим місцем реєстрації.

Таким чином, передбачена можливість подання повідомлення про виплату страхових коштів застрахованим особам за новим місцем реєстрації страхувальника, а також відповідно можливість співставлення такого повідомлення із самою заявою-розрахунком цього страхувальника.

У разі якщо згідно із заявою-розрахунком фінансувалась за рахунок коштів Фонду соціального страхування України допомога на поховання згідно з додатком 1.2, то у повідомленні зазначається:

у колонках «Прізвище», «Ім’я», «По батькові», «№ страхового свідоцтва (ідентифікаційний номер)» — відомості про отримувача допомоги;

у колонках «Дані листка непрацездатності»: «Серія» та «Номер» — реквізити свідоцтва про смерть;

у колонці «Серія» зазначаються букви без символу «-», «Номер» — відповідні 6 цифр номера свідоцтва про смерть.

У разі якщо згідно із заявою-розрахунком здійснювалось відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних із цим ритуальних послуг за рахунок коштів Фонду соціального страхування України згідно з додатком 1.5, то повідомлення не надсилається за цим видом виплат.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити