Розрахунки за претензіями

Податки & бухоблік Серпень, 2019/№ 61
В обраному У обране
Друк

Облік у пред’явника претензії

Для ведення обліку розрахунків за претензіями, які пред’явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред’явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками передбачений субрахунок 374 «Розрахунки за претензіями».

За дебетом цього субрахунку відображають, зокрема, суми за:

— претензіями, пред’явленими внаслідок виявлення в отриманих і сплачених рахунках невідповідності цін і тарифів, передбачених договором, а також виявлення арифметичної помилки;

— претензіями, які пред’являються постачальникам унаслідок невідповідності якості відвантажених ТМЦ, виконаних робіт та наданих послуг технічним і іншим умовам договору;

— претензіями, пред’явленими постачальникам і транспортним організаціям унаслідок виявлення нестачі вантажів понад норми природного убутку;

— претензіями за брак, простій і збитки, понесені з вини постачальників;

— штрафами, пенею, неустойками, що стягаються з постачальників, підрядників, покупців, замовників за недотримання договірних зобов’язань у розмірах, передбачених договором або визначених судом;

— претензіями, пред’явленими до покупців унаслідок несвоєчасної оплати вартості поставлених ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг).

Суму пред’явленої претензії відображають проводкою: Дт 374 — Кт 361, 631 тощо.

А ось показувати в обліку доходи (наприклад, якщо претензія містить вимогу про відшкодування непрямих збитків) не кваптеся. Для їх відображення доведеться дочекатися визнання претензії боржником або рішення суду про стягнення відповідних сум. Тільки після цього можна зробити проводку: Дт 374 — Кт 715.

При погашенні контрагентом заборгованості за претензією субрахунок 374 кредитують в кореспонденції з дебетом рахунків обліку грошових коштів (30, 31) або активів (15, 20, 22, 28 тощо).

Приклад 1. За договором постачальник зобов’язаний поставити товар на суму 60000 грн. (у тому числі ПДВ — 10000 грн.). При прийманні товару виявлена нестача понад норми природного убутку в сумі 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.).

Покупець пред’явив постачальникові претензію на суму нестачі.

Варіант 1. Покупець перерахував передоплату на повну суму постачання. Після пред’явлення претензії:

а) постачальник відшкодував суму товарів, які недопоставили, грошовими коштами;

б) претензія покупця не задоволена.

Варіант 2. Перша подія — постачання товарів. Після пред’явлення претензії постачальник допоставив товар, якого бракувало.

Облік у пред’явника претензії — покупця

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

Варіант 1. Покупець перерахував передоплату

1

Перераховано передоплату за товар

371

311

60000

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

644/ПДВ

10000

3

Отримано зареєстровану податкову накладну і відображено у складі податкового кредиту суму ПДВ

641/ПДВ

644/1

10000

4

Оприбутковано фактично отримані товари

281

631

40000

5

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ (виходячи з фактично отриманого товару)

644/ПДВ

631

8000

6

Пред’явлено претензію постачальникові в частині вартості товарів, яких бракує

374

631

12000

7

Відображено залік заборгованостей

631

371

60000

а) постачальник відшкодував вартість товару, який недопоставив, грошовими коштами

8

Отримано суму відшкодування

311

374

12000

9

Відображено коригування податкового кредиту з ПДВ (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

644/ПДВ

2000

б) претензія покупця не задоволена

10

Списано дебіторську заборгованість після визнання її безнадійною

38 (944)

374

12000

11

Відображено коригування податкового кредиту з ПДВ (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

644/ПДВ

2000

12

Відображено суму списаної дебіторської заборгованості в позабалансовому обліку

071

12000

13

Списано суму із позабалансового обліку після закінчення строку позовної давності

071

12000

Варіант 2. Перша подія — постачання товарів

1

Отримано товар від постачальника (виходячи з фактичного постачання)

281

631

40000

2

Відображено ПДВ, але не включено до складу податкового кредиту до виправлення податкової накладної

644/1

631

8000

3

Виставлено претензію постачальникові на суму товару

374

631

12000

4

Отримано зареєстрований розрахунок коригування до податкової накладної і відображено податковий кредит

641/ПДВ

644/1

8000

5

Перераховано постачальникові оплату за фактично отриманий товар

631

311

48000

6

Отримано від постачальника товари в рахунок погашення виставленої претензії

281

374

10000

7

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

374

2000

8

Отримано зареєстровану податкову накладну і відображено у складі податкового кредиту суму ПДВ

641/ПДВ

644/1

2000

9

Оплачено вартість допоставленого товару

631

311

12000

Приклад 2. Підприємство відвантажило товари на суму 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.). Собівартість реалізованого товару — 3500 грн. Покупець оплату своєчасно не зробив. Постачальник подав до суду позов про стягнення заборгованості з покупця. Проте суд відмовив у задоволенні позову.

Облік у пред’явника претензії — постачальника

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Відвантажено товари

361

702

6000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

1000

3

Списано собівартість реалізованого товару

902

281

3500

4

Пред’явлено позов до суду про стягнення заборгованості з боржника

374

361

6000

5

Списано заборгованість на витрати у зв’язку з незадоволенням позову судом

38 (944)

374

6000

Облік у боржника

У разі порушення договірних зобов’язань суб’єкт підприємництва зобов’язаний відшкодувати заподіяні цим збитки. До складу збитків, які підлягають відшкодуванню, включаються (ст. 225 ГКУ):

— вартість загубленого, пошкодженого або знищеного майна, визначена відповідно до законодавства;

— додаткові витрати (штрафні санкції, виплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових робіт, додатково витрачених матеріалів тощо), понесені стороною, якій заподіяні збитки в результаті порушення зобов’язання другою стороною;

— неотриманий прибуток (втрачена вигода), на який сторона, що зазнала збитків, мала право розраховувати у разі належного виконання зобов’язання другою стороною;

— матеріальна компенсація моральної шкоди.

Отримання претензії боржник у своєму обліку не відображає. Інша справа — визнані суми претензій. Так, збитки, що підлягають відшкодуванню контрагенту, показують у складі інших операційних витрат проводкою: Дт 949 — Кт 685.

Приклад 3. Транспортне підприємство «Вихор» уклало з підприємством «Лотос» договір перевезення товарів. Вартість послуги перевізника склала 7800 грн. (у тому числі ПДВ — 1300 грн.). Собівартість послуги — 4500 грн.

Під час транспортування товар був зіпсований з вини перевізника.

За неналежне виконання договору перевезення перевізник відшкодував підприємству «Лотос» реальний збиток — 15000 грн. (вартість зіпсованого товару).

Облік відшкодування збитків боржником

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Отримано передоплату за транспортування товару

311

681

7800

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

643/ПДВ

641/ПДВ

1300

3

Доставлено товар (складено акт наданих послуг)

361

703

7800

4

Відображено податкове зобов’язання з ПДВ

703

643/ПДВ

1300

5

Списано собівартість послуги перевезення

903

23

4500

6

Відображено залік заборгованостей

681

361

7800

7

Відображено відшкодовувані збитки за визнаною претензією

949

685

15000

8

Перераховано грошові кошти в рахунок компенсації заподіяних збитків

685

311

15000

У консультаціях податківці вимагають оподатковувати компенсацію пошкодженого майна ПДВ (БЗ 101.16). Постраждала особа зобов’язана скласти на винуватця податкову накладну, а винна особа має право збільшити податковий кредит, але при цьому зобов’язана нарахувати податкові зобов’язання згідно з п. 198.5 ПКУ. Ми цю позицію не підтримуємо. Але якщо ви дотримуєтеся позиції податківців, то включення ПДВ до податкового кредиту відображається проводкою Дт 641 — Кт 685, а нарахування податкових зобов’язань згідно з п. 198.5 ПКУ — проводкою Дт 949 — Кт 641.

Облік штрафів, пені, неустойки

Для захисту своїх інтересів від можливих порушень з боку контрагентів суб’єкти господарювання прописують у договорі умову про відповідальність за невиконання договірних зобов’язань. Як правило, така відповідальність виражається у вигляді штрафів, пені або неустойки.

Інформацію про штрафи, пеню, неустойку та інші санкції за порушення господарських договорів, які визнані боржником або відносно яких отримані рішення суду про їх стягнення, відображають проводкою: Дт 374 — Кт 715.

Винна сторона визнані неустойки, а також суми інфляційних і 3 % річних включає до складу інших операційних витрат (п. 20 П(С)БО 16). Їх відображають проводкою: Дт 948 — Кт 685.

Приклад 4. За договором купівлі-продажу ТОВ «Кай» відвантажило ТОВ «Барс» товар на суму 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). Балансова вартість товару — 15000 грн. За умовами договору покупець зобов’язаний оплатити товар протягом 10 днів з моменту отримання. За прострочення оплати в договорі передбачений штраф у розмірі 20 % несвоєчасно сплаченої суми, а також пеня у розмірі 0,02 % від несплаченої суми за кожен день прострочення. У зв’язку з несвоєчасною оплатою товару (прострочення склало 14 днів) ТОВ «Барс» була направлена претензія. Боржник визнав претензію і погасив заборгованість, а також сплатив штраф і пеню.

Таким чином, ТОВ «Барс» зобов’язане сплатити ТОВ «Кай»:

— штраф у розмірі 4800 грн. (24000 грн. х 20 % : : 100 %);

— пеню в сумі 67,20 грн. (24000 грн. х 0,02 % : : 100 % х 14 дн.).

Облік санкцій за порушення умов договору

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

Облік у пред’явника претензії

1

Відвантажено товари покупцеві

361

702

24000

2

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

702

641/ПДВ

4000

3

Списано собівартість реалізованих товарів

902

281

15000

4

Відображено визнану боржником неустойку у вигляді штрафу і пені (4800 грн. + 67,20 грн.)

374

715

4867,20

5

Отримано грошові кошти за реалізовані товари

311

361

24000

6

Отримано відшкодування за прострочення оплати у вигляді штрафу і пені

311

374

4867,20

Облік у підприємства-боржника

1

Оприбутковано товари, отримані від постачальника

281

631

20000

2

Відображено не підтверджену податковою накладною суму ПДВ

644/1

631

4000

3

Отримано зареєстровану податкову накладну і відображено у складі податкового кредиту суму ПДВ

641/ПДВ

644/1

4000

4

Списано на витрати суму визнаної неустойки (штрафу і пені)

948

685

4867,20

5

Погашено заборгованість перед постачальником за товари

631

311

24000

6

Погашено заборгованість перед постачальником у сумі штрафу і пені

685

311

4867,20

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд