Теми статей
Обрати теми

Дивіденди фізособам. Нюанси оподаткування

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Лютий, 2019/№ 13
Друк
Як не крути, але в більшості випадків засновниками (учасниками) приватних підприємств, господарських товариств є фізичні, а не юридичні особи. Тому питання виплати дивідендів і утримання з них ПДФО/ВЗ доволі частий гість на нашій гарячій лінії. Допомогти бухгалтерові впоратися на «відмінно» з оподаткуванням дивідендів, нарахованих засновникам-фізособам, — мета цієї статті.

Перш ніж щось узяти й оподаткувати, потрібно це щось узяти і вивчити! ☺. Ось і ми вам пропонуємо вивчити (а якщо ви — гуру бухгалтерії, то освіжити в пам’яті), що собою являють «людські» дивіденди з погляду ПКУ. Починаємо!

Розділ IV ПКУ ділить усі дивіденди на три види:

— привілейовані дивіденди;

— реінвестовані дивіденди;

— звичайні дивіденди.

Причому, що приємно, незалежно від виду дивідендів, що виплачуються учасникам-фізособам, з їх суми емітент-резидент дивідендний авансовий внесок сплачувати не повинен.

А як іде справа з ПДФО/ВЗ/ЄСВ? Зараз усе розповімо і на прикладі покажемо.

Привілейовані дивіденди

До привілейованих належать дивіденди, нараховані платникові податків за акціями або іншими корпоративними правами, що мають:

— статус привілейованих;

— інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану платником податку.

А тепер, увага! Для цілей оподаткування такі дивіденди прирівняні п.п. 170.5.3 ПКУ до заробітної плати. Що це означає? Що із цими виплатами «працюємо» як зі звичайною зарплатою. Тобто

з привілейованих дивідендів утримуємо ПДФО (18 %) і ВЗ (1,5 %)

Єдиний нюанс: до бази оподаткування ПДФО такі дивіденди повинні потрапляти в нарахованій сумі. Зменшувати їх на суму податкової соціальної пільги, на наш погляд, не можна. Адже виплата доходу відбувається не в межах трудових відносин.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ привілейовані дивіденди відображаємо:

— у розд. I — з ознакою доходу «101»;

— у розд. II — у рядку «Військовий збір» у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених фізособам у звітному кварталі.

ЄСВ на суму привілейованих дивідендів не нараховуємо. До зарплати вони прирівняні тільки для цілей оподаткування ПДФО і ВЗ. Для ЄСВ привілейовані дивіденди залишаються дивідендами (статус виплати не змінюється).

Реінвестовані дивіденди

Чим же ці виплати засновникам цікаві для цілей утримання «людських» податків? Дивіденди, що нараховуються на користь фізособи у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юрособою-резидентом, що нараховує їх, не оподатковують ПДФО за умови, що:

по-перше, таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента;

по-друге, в результаті такого нарахування збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів.

Важливо!

Реінвестовані дивіденди, щодо яких виконані умови, не оподатковують ПДФО, але з їх суми утримують ВЗ

Це випливає з положень п.п. 165.1.18 і п.п. 1.7 п.п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ відповідно.

Зверніть увагу: у випадку з реінвестицією дивідендів акціонери по суті отримують дохід у негрошовій формі у вигляді акцій (часток, паїв). До бази оподаткування ВЗ такий дохід потрапить у «чистій» сумі, що дорівнює номінальній вартості нарахованих дивідендів. Тобто без збільшення на «натуральний» коефіцієнт (див., зокрема, листи ДФСУ від 19.10.2017 р. № 2301/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, від 20.07.2017 р. № 1288/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, а також роз’яснення в підкатегорії 132.05 БЗ).

Що стосується сплати ВЗ, то, на наш погляд, тут можна діяти так. Підприємство-емітент своєчасно сплачує ВЗ до бюджету із суми реінвестованих дивідендів і просить акціонерів внести суму ВЗ на розрахунковий рахунок підприємства.

У Податковому розрахунку неоподатковувані реінвестовані дивіденди відображаємо:

— у розд. I — з ознакою доходу «142»;

— у розд. II — у рядку «Військовий збір» у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених фізособам у звітному кварталі.

ЄСВ немає. Адже дивіденди не входять до фонду оплати праці і не є винагородою за виконані роботи (надані послуги) за договором цивільно-правового характеру.

Врахуйте один важливий момент! Якщо не виконуються умови, озвучені вище (припустимо, «поплили» пропорції участі акціонерів у статутному фонді емітента, оскільки один з акціонерів захотів отримати свої дивіденди на руки), то такі дивіденди слід оподатковувати ПДФО і ВЗ як звичайні дивіденди. Про них — далі.

Звичайні дивіденди

Якщо дивіденди, які ви нарахуєте, не належать ні до привілейованих, ні до неоподатковуваних реінвестованих, то ви маєте справу зі звичайними дивідендами. Як же оподатковують такі дивіденди? Податкові агенти —

платники податку на прибуток утримують зі звичайних дивідендів ПДФО за ставкою 5 % і ВЗ за ставкою 1,5 %

А якщо дивіденди нараховує платник єдиного податку або інститут спільного інвестування? У цьому випадку ставка ПДФО збільшується до 9 %. А ось ВЗ стандартно 1,5 %.

Зверніть увагу: дивіденди остаточно оподатковуються податковим агентом при їх нарахуванні. Це прямо зазначено в п.п. 170.5.4 ПКУ. Отже, якщо, наприклад, підприємство у 2017 — 2018 роках працювало на єдиному податку, а у 2019 році стало загальносистемником платником податку на прибуток і:

— у 2019 році нарахувало дивіденди за 2017 — 2018 роки, то з їх суми воно утримує ПДФО за ставкою 5 %. Адже на момент нарахування дивідендів підприємство є платником податку на прибуток і має право застосувати до цього доходу ставку податку 5 %;

— у 2018 році нарахувало дивіденди за 2017 рік, які виплачує у 2019 році, то перерахунок суми ПДФО (з 9 % на 5 %) воно не здійснює. З таких дивідендів податок має бути утриманий і сплачений до бюджету виходячи зі ставки 9 %.

А ось ЄСВ не буде (див. п. 14 розд. II Переліку видів виплат, на які не нараховується ЄСВ, затвердженого постановою КМУ від 22.12.2010 р. № 1170). У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ звичайні дивіденди відображаємо:

— у розд. I — з ознакою доходу «109»;

— у розд. II — у рядку «Військовий збір» у загальній сумі доходів, нарахованих/виплачених фізособам у звітному кварталі.

Зверніть увагу, у формі № 1ДФ дивіденди відображаємо за фактом виплати/нарахування (ПДФО/ВЗ за фактом утримання/перерахування).

Ще один важливий момент: ПДФО сплачуємо на окремий рахунок за кодом бюджетної класифікації 11010400 — «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата».

Приклад. У січні 2019 року зборами учасників підприємства — платника податку на прибуток прийнято рішення про виплату дивідендів засновникам-фізособам за підсумками роботи за 2018 рік у загальній сумі 100000 грн. до 30 квітня 2019 року.

Розмір дивідендів:

— 1-го учасника (податковий номер — 2458874125) — 60000 грн.;

— 2-го учасника (податковий номер — 2854253614) — 40000 грн.

Дивіденди нараховані 31.01.2019 р.:

— 1-му учасникові в сумі 60000 грн. ПДФО — 3000 грн. (60000 грн. х 5 % : 100 %), ВЗ — 900 грн. (60000 грн. х 1,5 % : 100 %). Сума до виплати — 56100 грн.;

— 2-му учасникові в сумі 40000 грн. ПДФО — 2000 грн. (4000 грн. х 5 % : 100 %), ВЗ — 600 грн. (40000 грн. х 1,5 % : 100 %). Сума до виплати — 37400 грн.

З нарахованих, але не виплачених дивідендів, підприємство повинне сплатити ПДФО (5000 грн. (3000 грн. + 2000 грн.)) і ВЗ (1500 грн. (900 грн. + + 600 грн.)) протягом 30 календарних днів, що йдуть за останнім днем місяця, у якому нараховано дохід (див. п.п. 49.18.1, п. 57.1 і п.п. 168.1.5 ПКУ).

Припустимо, що фактично податок/внесок був сплачений 1 березня, а дивіденди виплачені учасникам 15 квітня 2019 року.

Для наочності відобразимо нижче в таблиці інформацію про нарахування і виплату дивідендів тільки одному з учасників. За другим учасником проводки аналогічні.

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

31.01.2019

Нараховано дивіденди 1-му учасникові

443

671

60000

31.01.2019

Утримано ПДФО

671

641/ПДФО

3000

31.01.2019

Утримано ВЗ

671

642

900

01.03.2019

Перераховано ПДФО

641/ПДФО

311

3000

01.03.2019

Перераховано ВЗ

642

311

900

15.04.2019

Виплачено дивіденди

671

311

56100

У розд. I Податкового розрахунку за формою № 1ДФ підприємство відобразить інформацію за дивідендами таким чином (див. рис. 1 і 2). Також потрібно зазначити дивідендний дохід у розд. II форми № 1ДФ за рядком з ВЗ.

img 1

img 2

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі