Теми статей
Обрати теми

Звітність єдиноподатника

Альошкіна Наталя, податковий експерт
У цій статті нагадаємо, яку звітність з єдиного податку, куди і в які строки слід подавати ФОП-спрощенцю груп 1 — 3 і яка відповідальність на нього чекає за порушення порядку її подання.

Платники і форма звіту

Відразу скажемо: всі платники єдиного податку (ЄП) груп 1 — 3 зобов’язані подавати в контролюючі органи за місцем своєї податкової адреси (місцем проживання)* податкові декларації з єдиного податку (пп. 296.2 і 296.3 ПКУ).

* Тобто за місцем, де він узятий на облік як платник податків (п. 45.1 ПКУ).

Виняток становлять єдиноподатники, які не отримували протягом звітного періоду доходи і не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню. Від цієї повинності їх позбавляє п. 49.2 ПКУ. Але врахуйте, якщо в єдиноподатника групи 3 в попередніх звітних періодах календарного року був дохід отриманий і задекларований, то

за відсутності доходу за поточний звітний період (квартал) того ж року задекларувати отриманий раніше дохід (звісно, без сплати єдиного податку) все ж доведеться

Виною тому наростаючий підсумок єдиноподатної звітності. Так само роз’яснюють контролери (див. 107.08 БЗ). До речі, раніше вони повністю ігнорували п. 49.2 ПКУ і вимагали надання звітності від усіх ФОП-єдиноподатників незалежно від наявності в них оподатковуваного доходу (див. консультацію в цьому ж підрозділі 107.08 БЗ, що діяла до 19.01.2018 р.).

Утім, назвати абсолютно безпечною ситуацію з неподанням річної декларації спрощенцем груп 1 і 2 ЄП «без діяльності» теж не вийде. Адже звільнення працює тільки за відсутності «показників, які підлягають декларуванню» (п. 49.20 ПКУ), а спрощенець груп 1 і 2 ЄП у будь-якому разі повинен зазначати (тобто декларувати) суми щомісячного єдиного податку. Тому краще все-таки перестрахуватися і подати декларацію, ніж наражатися на конфлікт.

Крім того, мобілізовані на особливий період ФОП-спрощенці (з наймом і без) на підставі заяви та копії документа, що підтверджує мобілізацію, на весь період їх мобілізації звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання звітності з єдиного податку (п. 25 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ, 107.12 БЗ).

Отже, ФОП на ЄП за результатами 2018 року подають звітність за формою, затвердженою наказом № 578. За цією ж формою підприємці звітували і минулого року, тобто, за ідеєю, жодних сюрпризів із її заповненням виникати не повинно**. Нагадаємо: форма єдиноподатної декларації єдина для всіх груп підприємців-спрощенців (окрім, групи 4 ЄП, але їх ми тут не розглядаємо). Причому вона ж знадобиться не лише для подання звітності за поточні звітні періоди, але і для виправлення помилок, допущених у деклараціях за минулі періоди (абзац перший п. 50.1 ПКУ).

** Детально про порядок заповнення єдиноподатної звітності див. на с. 23 цього номера.

А тепер розберемося з періодом звітності і строком подання декларації.

Звітний період

У загальному випадку податковий (звітний) період для єдиноподатників груп 1 і 2 — це календарний рік, а для спрощенця групи 3 — календарний квартал (п. 294.1 ПКУ). Хоча для отримання довідки про доходи єдиноподатники мають право подати в орган ДФСУ податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період. Проте подання такої декларації не звільняє їх від обов’язку подання податкової декларації в строк, установлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду і не є підставою для нарахування податкових зобов’язань (п. 296.8 ПКУ).

У загальному випадку починається податковий (звітний) період з 1-го числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (п. 294.2 ПКУ).

Щоправда, є й особливі випадки, в яких звітний період визначається по-іншому. Наприклад, при переході із загальної системи оподаткування на спрощену, а також для новозареєстрованих або таких, що припинили свою підприємницьку діяльність, спрощенців. Наведемо в таблиці нижче можливі періоди звітності єдиноподатника.

Звітний період єдиноподатника

Ситуація

Групи ФОП-єдиноподатників

група 1

група 2

група 3

Загальний випадок (п. 294.1 ПКУ)

Календарний рік

Календарний квартал

Суб’єкт перейшов на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів (п. 294.3 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, який настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому суб’єкт зареєстрований платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (107.08.БЗ)

Новозареєстрований суб’єкт господарювання (п. 294.4 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, що йде за місяцем, у якому підприємець зареєстрований платником єдиного податку* (107.08 БЗ)

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація** (107.08 БЗ)

* За умови, що новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, в якому відбулася його держреєстрація. Врахуйте: в цьому випадку за період з дати держреєстрації до 1-го числа наступного місяця застосовується загальна система оподаткування.

** Якщо новозареєстрований суб’єкт господарювання подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування протягом 10 календарних днів з дня держреєстрації.

Здійснення держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП, які є єдиноподатниками (п. 294.6 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним органом ДФСУ отримано від держреєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

Звітність за цей період подається наростаючим підсумком з початку року у строки, встановлені п.п. 49.8.2 ПКУ, тобто протягом 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем кварталу, на який припадає реєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП (135.02 БЗ)

Строки подання звітності

Підприємці групи 3 ЄП подають єдиноподатну декларацію протягом 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ). Тобто за IV квартал 2018 року вони повинні відзвітувати не пізніше 11.02.2019 р.*

* Нагадаємо: п. 49.20 ПКУ передбачає: якщо останній день строку, встановленого для подання декларації, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що йде за вихідним або святковим.

Що стосується єдиноподатників груп 1 і 2, то в загальному випадку вони подають декларацію протягом 60 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 4.18.13 і п. 296.2 ПКУ). Відповідно за результатами 2018 року — не пізніше 01.03.2019 р.

Виняток із цього правила становлять тільки єдиноподатники груп 1 і 2, які

(1) перевищили протягом року граничний обсяг доходу (для групи 1 — 300 тис. грн., для групи 2 — 1,5 млн грн.) та/або

(2) самостійно перейшли на сплату ЄП за ставками, встановленими для «старшої» групи, або покидають спрощенку у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів та/або

(3) припиняють підприємницьку діяльність.

Такі єдиноподатники повинні відзвітувати у «квартальні» строки (п.п. 296.5.1 ПКУ). Так, коли вищезгадана подія відбулася в IV кварталі 2018 року, то декларацію слід подати протягом 40 (а не 60) календарних днів після закінчення звітного періоду. При цьому квартальна декларація звільняє єдиноподатників груп 1 і 2 від обов’язку подавати декларацію у строк, установлений для річного періоду.

Зазначимо також, що ПКУ передбачає три варіанти подання звітності (п. 49.3 ПКУ):

1) особисто єдиноподатником або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення й описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації (п. 49.5 ПКУ));

3) за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів про електронний документообіг та електронний цифровий підпис.

Нижче нагадаємо строки сплати єдиного податку.

Строки сплати ЄП

Суму єдиного податку ФОП — спрощенці груп 1 і 2 перераховують щомісячно за місцем своєї податкової адреси (п. 295.4 ПКУ) авансом не пізніше за 20-те число (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ). До речі, авансом ЄП можна сплатити не більше ніж за весь поточний рік.

Водночас спрощенці групи 3 сплачують єдиний податок за місцем податкової адреси платника протягом 10 календарних днів, що йдуть за останнім днем граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ПКУ). У ці ж строки спрощенець-порушник повинен сплатити ЄП за підвищеною ставкою за перевищення доходу.

Майте на увазі (!):

перенесення строків сплати ЄП спрощенцями груп 1 — 3 ПКУ не передбачає, на відміну від перенесення строків подання податкової звітності (п. 49.20 ПКУ)

Тому якщо граничний строк сплати припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то перерахувати суму ЄП слід напередодні. За IV квартал 2018 року єдиноподатник групи 3 повинен сплатити єдиний податок не пізніше 21 лютого 2019 року (включно).

Відповідальність за порушення порядку подання звітності

За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації на платника накладається штраф у розмірі (п. 120.1 ПКУ):

— 170 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;

— 1020 грн. за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, вчинене платником податків, до якого протягом року вже був застосований штраф за таке порушення.

Причому, якщо за результатами незадекларованого періоду у єдиноподатника групи 3 «випливає» податок, який не був сплачений у встановлений строк, то додатково доведеться сплатити штраф за ст. 126 ПКУ — 10 % або 20 % (залежно від кількості днів прострочення) від суми несвоєчасно сплаченого податку. Якщо податківці самі виявлять помилку до того, як ви подасте усі пропущені декларації, то можливий ще і штраф 25 % від суми незадекларованого зобов’язання (п. 123.1 ПКУ). А при повторному протягом 1095 днів визначенні контролюючим органом суми податкового зобов’язання із цього податку розмір штрафу становитиме 50 % від суми донарахованого податку.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі