Теми статей
Обрати теми

Форма № 1ДФ: запитання-відповіді

Роз’яснення ДФСУ від 23.05.2019 р.

1. З якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається сума перевищення нецільової допомоги над неоподатковуваним розміром?

До оподатковуваного доходу з метою оподаткування ПДФО не включається сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (у 2019 році така неоподатковувана сума становить 2690 грн.).

Перевищення допомогою зазначеного розміру (у 2019 році — 2690 грн.) підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %.

Відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги зазначаються податковим агентом у податковій звітності за формою № 1ДФ.

Отже, сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «169».

2. З якою ознакою доходу у Звіті за формою № 1ДФ відобразити платежі за оренду автомобіля?

Суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь фізичних осіб на підставі договорів оренди рухомого майна (транспортний засіб, обладнання, устаткування та інше майно), відображаються ним у формі № 1ДФ з ознакою доходу «127».

3. ТОВ орендує приміщення у фізичної особи. З якою ознакою доходу відобразити суму оренди у формі № 1ДФ?

У разі оренди приміщення у фізичної особи суб’єктом господарювання (підприємством або ФОП) податковим агентом у такому випадку є орендар.

Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи відповідну ставку (п.п. 168.1.1 ст. 168 ПКУ). Сума доходів у вигляді орендної плати оподатковується ПДФО за ставкою 18 %. Крім того, з такого доходу необхідно утримати військовий збір (1,5 %).

Сплата ПДФО та військового збору до бюджету здійснюється під час виплати такого оподатковуваного доходу (п.п. 168.1.2 ст. 168 ПКУ).

Cума виплаченої орендної плати фізичній особі відображається підприємством (ТОВ) — орендарем у формі № 1ДФ з ознакою доходу «106».

4. Працівникам надається разова матеріальна допомога (на лікування, при народженні дитини). За якою ознакою відображати її в формі № 1ДФ і чи вона оподатковується?

Не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує у 2019 році 2690,00 грн. (п.п. 170.7.3 ст. 170 ПКУ).

У формі № 1ДФ сума такої матеріальної допомоги, у тому числі тієї, що перевищує встановлений граничний розмір, відображається з ознакою доходу «169».

5. З якою ознакою доходу у формі № 1ДФ відображається страховий платіж, сплачений підприємством — юридичною особою — роботодавцем страховій компанії за договором добровільного медичного страхування працівника?

Сума страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), у тому числі за договорами добровільного медичного страхування на підставі п.п. 164.2.16 ст. 164 ПКУ, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку. Тобто така сума, сплачена роботодавцем страховій кампанії на користь працівника, оподатковується ПДФО (18 %) і військовим збором (1,5 %) як додаткове благо.

При цьому не варто забувати про натуральний коефіцієнт (у 2019 році — 1,219512). Він застосовується для визначення бази оподаткування у разі надання платнику податку доходів у негрошовій формі. Тобто під час нарахування (надання) доходів у будь-якій негрошовій формі базою оподаткування є вартість такого доходу, розрахована за звичайними цінами, помножена на коефіцієнт (п. 164.5 ст. 164 ПКУ).

У зазначеному випадку дохід, отриманий працівником у вигляді добровільного медичного страхування, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «124». Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування ПДФО, суми податкової соціальної пільги*, за її наявності, та військового збору.

* З податковою соціальною пільгою (ПСП) податківці погарячкували. Адже вона застосовується виключно до доходів у формі заробітної плати. Дохід у вигляді добровільного медичного страхування не входить до фонду оплати праці. — Прим. ред.

6. Чи відображати в формі № 1ДФ вартість виданого спецодягу працівнику, згідно з атестацією робочого місця (не понаднормово)?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, зокрема, вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах. Порядок забезпечення, перелік та граничні строки використання спеціального (у тому числі форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановлюються КМУ та/або галузевими нормами безоплатної видачі працівникам спеціального (форменого) одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (п.п. 165.1.9 ст. 165 ПКУ).

Водночас вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, відображається у формі № 1ДФ з ознакою доходу «136».

7. Працівникам на підприємстві за колективним договором виплачується разова матеріальна допомога на поховання родичів. З якою ознакою доходу відображати її в формі № 1ДФ?

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платнику податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) у розмірі, що не перевищує подвійного розміру суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ (у 2019 році — 5380 грн.) (п.п. «б» п.п. 165.1.22 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Сума перевищення за її наявності остаточно оподатковується під час її нарахування (виплати, надання).

У формі № 1ДФ кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на поховання платнику податку роботодавцем такого померлого платника податку за його останнім місцем роботи, незалежно від розміру такого доходу, відображаються з ознакою доходу «146»*.

* У запитанні мова йшла про допомогу, що виплачується роботодавцем працівникові підприємства на поховання родичів. Але у своїй відповіді ДФСУ спирається на п.п. 165.1.22 ПКУ, який виводить з-під оподаткування суму допомоги роботодавця на поховання працівника, що помер. Тому вважаємо це роз’яснення помилковим і не радимо його застосовувати. На наш погляд, у цій ситуації доцільно скористатися п.п. 170.7.3 ПКУ та надати працівникові нецільову благодійну допомогу (ознака доходу — «169», див. запитання 1). — Прим. ред.

8. Із працівником проведено розрахунок при звільненні 27.02.2019 р. При цьому, крім зарплати, йому було нараховано лікарняні. Кошти від Фонду соцстрахування надійшли у квітні. Як відобразити виплату працівнику, якого розрахували, у формі № 1ДФ? Чи потрібно подавати уточнюючу форму?

Заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму (п.п. 14.1.48 ст. 14 ПКУ). Нормами Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. № 5 (далі — Інструкція № 5), передбачено, що суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) розглядається з метою оподаткування як заробітна плата платника податку.(ср. )

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час перебування платника податку на лікарняному, то з метою їх оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ).

Суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) відображаються у формі № 1ДФ з ознакою доходу «101».

При цьому, якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування (п.п. 1.6.2 п. 1.6 розд. 1 Інструкції № 5).

У разі, коли проводяться донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема, суми виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні), то такі суми донарахувань (нарахувань) слід відносити до відповідних податкових періодів, за які провадяться нарахування. Тобто в цьому випадку уточнююча форма № 1ДФ не подається.

9. Працівник з 01.04.2019 р. по 24.04.2019 р. перебував у щорічній відпустці. 27.03.2019 р. йому було нараховано та виплачено відпускні за квітень 2019 року. У Звіті за формою № 1ДФ за який квартал відображати нарахування та виплату відпускних (і відповідно нарахування і сплату ПДФО)?

Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження, у тому числі за час відпустки, то з метою їх оподаткування такі доходи (їх частина) відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування (п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ).

ПДФО сплачується в момент виплати відпускних (п.п. 168.1.2 ст. 168 ПКУ).

У зазначеному випадку нарахування і виплата відпускних відображається в формі № 1ДФ у І кварталі.

Водночас слід пам’ятати, що в графі 3а «Сума нарахованого доходу» форми №  1ДФ відображаються нараховані фізичній особі доходи незалежно від того, виплачені вони, чи ні, а в графі 3 «Сума виплаченого доходу» — сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом (з ознакою доходу «101»).

Отже, відпускні (у тому числі перехідні), які нараховують і виплачують повністю за три дні до початку відпустки, в повному розмірі потрібно вказувати саме у кварталі нарахування та виплати.

Крім того, військовий збір сплачується в строки, встановлені для сплати ПДФО. Тому, в розділі ІІ форми №  1ДФ за квартал, у якому відпускні були нараховані та виплачені, слід відобразити і загальну суму військового збору.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі