Теми статей
Обрати теми

Чи є вихід з... ТОВ?

Ярмак Марія, юрист
Звісно, учасники ТОВ — не раби на галерах, можуть і вийти з товариства. Хоча без нюансів і коректив, внесених Законом про ТОВ, не обходиться. Крім того, учасники можуть виключити свого «колегу» в примусовому порядку. Як повинна відбуватися процедура виходу і виключення з ТОВ? За що сьогодні можуть вигнати з товариства? Розбираємося разом у цій статті.

На відміну від попереднього законодавства і, відповідно, статутів, що їм відповідають, Закон про ТОВ передбачає дещо іншу процедуру виходу учасника з ТОВ. Оскільки перехідний період для статутів закінчується зовсім скоро (17.06.2019 р.), то відкрутитися від застосування норм про вихід або виключення учасника не вийде. До того ж порядок входу/виходу з товариства — один з обов’язкових пунктів нового статуту.

Тут нагадаємо: залишити товариство можна добровільно або примусово.

Залишаємо ТОВ добровільно: процедура

Залежно від розміру частки учасника в ТОВ до процедури виходу з ТОВ додаються деякі нюанси.

По-перше, якщо учасник товариства володіє менше 50 % у статутному капіталі, то він може вийти з товариства в будь-який час без згоди інших учасників. А ось коли частка учасника в статутному капіталі — 50 % і більше, то вийти йому можна буде тільки за згодою інших учасників.

На прийняття рішення про надання згоди на вихід учасника з товариства відводиться 1 місяць з дня подання учасником заяви. Інший строк може встановлюватися статутом.

Якщо учасників декілька, то той, хто залишає товариство, може вийти з нього протягом 1 місяця з дня надання такої згоди останнім учасником, якщо менший строк не визначений такою згодою (ч. 4 ст. 24 Закону про ТОВ).

Відповідно, останній учасник, що дає згоду, може прискорити процес виходу, передбачивши більш стислий для цього строк.

По-друге, при виході учасника статутний капітал обов’язково зменшується на частку того, хто вийшов. Це випливає з чинних положень Закону № 755. Так, згідно з ч. 3 ст. 25 Закону № 755 у редакції Закону про ТОВ

дані про зменшення статутного капіталу до ЄДР реєстратор вносить автоматично

По-третє, інші учасники чинити опір виходу свого компаньйона-міноритарія (учасника з часткою менше 50 %) не зможуть. На допомогу приходять і видозмінені положення Закону № 755.

Річ у тім, що відповідно до ч. 5 ст. 17 цього Закону документи про держреєстрацію виходу будь-якого учасника з товариства тепер подаються самим учасником. Якщо статут не містить даних про учасників товариства (що зараз цілком законно), то вносити зміни до цього документа не буде потрібно. Ну а якщо ви все ж вирішили внести такі дані, то статут доведеться змінювати.

Усе, що буде потрібно учаснику-міноритарію, який виходить, для проведення реєстраційної дії, — це:

— заява (форма 3). Форму заяви затверджено наказом Мін’юсту від 18.11.2016 р. № 3268/5 (у редакції наказу Мін’юсту від 29.08.2018 р. № 2824/5);

— квитанція про оплату адмінзбору (у 2019 році він становить 580 грн. плюс по 20 грн. за Виписку для кожного з учасників товариства (включаючи старого) і для самого ТОВ);

— заява про вихід з товариства (підпис учасника на такій заяві обов’язково засвідчується нотаріально).

Учасник з часткою 50 % і більше повинен додатково надати дозвіл інших учасників на вихід. Зверніть увагу: підписи на такому(их) дозволі(ах) засвідчуються нотаріально.

Товариство зможе дізнатися про вихід учасника не лише від нього самого або безпосередньо з ЄДР, але й з виписки. Як ви вже, напевно, здогадалися (виходячи із суми адмінзбору), реєстратор після проведення реєстраційних дій зобов’язаний її направити:

1) самому ТОВ;

2) особам, зазначеним у ЄДР як учасники після проведення реєстраційної дії;

3) самому заявникові (тобто учасникові, що вийшов).

Якщо реєстраторові відома електронна пошта суб’єктів з пп. 2 і 3 нашого списку, то копія виписки надсилається ще й на електронну пошту. Такі правила передбачені ч. 4 ст. 25 Закону № 755 у редакції Закону про ТОВ.

По-четверте, учасник вважається таким, що залишив товариство, з дня державної реєстрації його виходу. Зверніть увагу: вихід учасника з товариства, внаслідок якого в товаристві не залишиться жодного учасника, заборонено (ч. 5 ст. 24 Закону про ТОВ).

Добровільний вихід: розрахунки з учасником

Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося або могло дізнатися про вихід учасника, воно зобов’язане:

1) повідомити такому колишньому учасникові вартість його частки;

2) надати обґрунтований розрахунок;

3) надати копії документів, необхідних для розрахунку.

На що може претендувати учасник при виході?

Згідно з ч. 7 ст. 24 Закону про ТОВ

учасникові при виході виплачується вартість його частки

Вона визначається виходячи з ринкової вартості сукупності всіх часток учасників пропорційно розміру частки учасника, який виходить з товариства. Судячи з усього, йдеться про ринкову вартість чистих активів пропорційно його частці.

При цьому виникає запитання: а чи залучати незалежного оцінювача?

Ми вважаємо, що це необхідно обов’язково робити тоді, коли залучення оцінювача прямо прописане в статуті або коли в ТОВ є державна або комунальна частка.

Звісно, у ч. 12 ст. 24 Закону про ТОВ передбачено, що при виході учасника статут може встановлювати, зокрема, порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності. Тобто побічно говорить про обов’язкове залучення професійного оцінювача. Проте в Законі про оцінку про визначення вартості при виході сказано тільки щодо госптовариств з державною і комунальною часткою.

За згодою учасника і товариства зобов’язання зі сплати грошових коштів може замінюватися зобов’язанням з передачі іншого майна.

Товариство виплачує тому, хто вийшов, вартість його частки або передає майно тільки пропорційно розміру оплаченої частини частки такого учасника. Про що застерігає нас ч. 10 ст. 24 Закону про ТОВ.

На яку дату необхідно визначати вартість частки?

Згідно з ч. 6 ст. 24 Закону про ТОВ вартість частки учасника, який виходить, визначається станом на день, що передує дню подання учасником відповідної заяви, у порядку, передбаченому Законом № 755. І будьте уважні! Не переплутайте цю заяву зі зверненням учасника з часткою в 50 % і більше до інших учасників товариства за дозволом про вихід.

До речі, дати подання реєстраторові документів до ЄДР при безкоштовному доступі не видно. Можна орієнтуватися на дату проведення реєстраційної дії, оскільки реєстратор може її провести протягом 24 годин з моменту надходження заяви (п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону про ТОВ). Проте й ця дата в ЄДР при безкоштовному доступі поки що не відображається. Якщо учасник з доброї волі не повідомив про подання заяви або виписка запізнюється, то можна замовити Витяг з ЄДР.

Товариству на розрахунки з учасником, що вийшов, дається 1 рік з дня, коли воно дізналося або мало дізнатися про вихід.

Зверніть увагу: статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення «прощальних» ☺ виплат.

Закон про ТОВ у статуті товариства дозволяє передбачити й інші правила щодо процедури виходу. Зокрема, стосовно:

а) строку, порядку та способу проведення розрахунків з учасниками, що виходять;

б) порядку вибору суб’єкта оціночної діяльності.

Як і більшість відхилень від правил Закону про ТОВ, відповідні положення можуть вноситися, змінюватися або виключатися зі статуту одноголосним рішенням загальних зборів, у яких брали участь усі учасники товариства (ч. 12 ст. 24 Закону про ТОВ).

А щоб учасника не спробували обдурити стосовно вартості частки, Закон про ТОВ покладає на товариство обов’язок надавати учасникові, що вийшов, доступ до документів фінзвітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

«Виходимо» примусово

Процедура «вигнання» небажаного учасника Закону про ТОВ ускладнилася скороченням підстав для цього наслідку.

Так, раніше (у невидозмінених статутах ця норма повинна була залишитися) можна було вигнати учасника з ТОВ, якщо він систематично не виконує або неналежно виконує обов’язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства (ст. 64 Закону про госптовариства). У Законі про ТОВ такі положення не передбачені.

Тепер (після 17.06.2019 р. остаточно) примусово виключити учасника з ТОВ можна тільки у випадках:

1) якщо учасник не вніс вклад при формуванні статутного капіталу*. При цьому учасник може втратити частку на підставі одного з рішень загальних зборів, а саме про:

* Див. детальніше про процедуру формування статутного капіталу ТОВ і про наслідки невнесення формуючого вкладу на с. 20 цього номера.

— «вигнання» учасника, що заборгував; чи

— повний перерозподіл частки боржника між іншими учасниками. Адже у випадку з перерозподілом усієї частки боржника, який не вніс жодного «пенні» до статутного капіталу, він утрачає статус учасника в товаристві;

2) смерть (припинення — для юрособи) учасника, якщо спадкоємці (правонаступники — для юрособи) своєчасно не звернулися із заявою про вхід до товариства (ч. 2 ст. 23 Закону про ТОВ).

З приводу виключення померлого учасника зверніть увагу на такі моменти.

По-перше,

нюанси операцій з частками померлих (припинених) учасників, передбачені в ч. 2 ст. 23 Закону про ТОВ, розпочнуть діяти з 17.06.2019 р.

По-друге, положення ч. 2 ст. 23 Закону про ТОВ передбачають:

а) порядок виключення з товариства померлого учасника-фізособи (припиненого учасника-юрособи), що володіє часткою менше 50 % у статутному капіталі;

б) ліквідацію ТОВ за рішенням загальних зборів, якщо померлий (ліквідований) володів часткою в 50 % і більше.

Умови застосування цих правил такі:

1) учасник помирає, суд оголосив його зниклим безвісти чи таким, що помер (для фізичних осіб) або припиняється (для юридичних осіб);

2) протягом 1 року з дня закінчення строку для прийняття спадщини, встановленого законодавством, спадкоємці (правонаступники) такого учасника не подали заяви про вступ до товариства відповідно до закону.

З виключенням зниклого безвісти учасника-фізособи, до речі, можуть виникнути проблеми. Адже єдиним наслідком визнання фізособи зниклою безвісти є призначення для цього майна опіки (ст. 44 ЦКУ). Тобто про жодне прийняття спадщини мови бути не може.

До того ж рішення суду про визнання фізособи зниклою безвісти можна скасувати (ст. 45 ЦКУ).

Що стосується розрахунків з виключеними учасниками (як померлими, так і живими ☺). Тут діють ті ж правила, що й при добровільному виході.

Єдина відмінність: товариство зобов’язане повідомити колишньому учасникові (спадкоємцеві/правонаступникові, якщо йдеться про юрособу) вартість його частки не пізніше 30 днів з дня прийняття загальними зборами «прощального» рішення.

При цьому вартість частки визначається станом на день, що передує дню прийняття загальними зборами рішення про виключення з товариства (ч. 13 ст. 24 Закону про ТОВ).

На цьому все. Основні нюанси, пов'язані з виходом та виключенням учасника з ТОВ, ми з вами розглянули. Упевнені, що тепер у вас не виникне запитань, якщо ви зіткнетеся з процедурами виходу/виключення учасників або їх спадкоємців (правонаступників). Хоча практика все ж може внести свої корективи.

У будь-якому разі ми тримаємо руку на пульсі!

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі