Теми статей
Обрати теми

Купівля-продаж валюти: правила — нові, облік — старий

Свіриденко Алла, податковий експерт
Будь-яке підприємство, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність, стикається з купівлею-продажем іноземної валюти. Давайте поглянемо, яким правилам повинні підпорядковуватися операції купівлі-продажу валюти сьогодні. Ну і, звісно, не обійдемо увагою й найважливішу — облікову — сторону здійснення таких операцій.

Купуємо валюту за новими правилами

Перше, про що потрібно обов’язково пам’ятати: купити валюту підприємство може тільки через банк на валютному ринку. Такий висновок випливає з положень ч. 1 і 3 ст. 6 Закону про валюту. Само собою зрозуміло, купити валюту в простому обміннику не вийде.

Для купівлі валюти підприємство подає до обслуговуючого банку заяву на купівлю валюти в довільній формі (п. 7 Положення № 2, п. 10 Положення № 5). Банк має право купити інвалюту без заяви від клієнта — за його дорученням. При цьому порядок та умови проведення таких операцій визначають у договорі банківського рахунку / іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

Крім того, будьте готові до того, що разом із заявою потрібно буде надати банку відповідні документи, що підтверджують цілі її придбання. Адже, як зазначено в п. 4 Положення № 5, клієнти здійснюють операції з купівлі безготівкової інвалюти за наявності підстав/зобов’язань для проведення таких операцій, підтверджених відповідними документами.

Без документів, але все так само за наявності заяви, можна купити валюту в незначному розмірі, тобто на суму не більше 150000 грн. У цьому випадку підстави для купівлі валюти зазначають у заяві та/або платіжному дорученні*

* Єдине, це звільнення від подання підтвердних документів не «працює» в тому випадку, якщо валютна операція має ознаки дроблення сукупності пов’язаних фінансових операцій (детальніше про дроблення операцій див. на с. 12).

Щоправда, і в цьому випадку банк може вимагати відповідні документи на власний розсуд (абзац другий п. 5 Положення № 5).

Придбану валюту, у тому числі в незначному розмірі, ви зобов’язані використати за цільовим призначенням протягом 10 робочих днів після дня її зарахування на поточний рахунок (не пізніше за 2 робочі дні, якщо валюта куплена для виконання зобов’язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором)**. Такі строки встановлені п. 44 Положення № 5. Ну а в разі їх порушення, банк зобов’язаний продати придбану інвалюту протягом 5 робочих днів на валютному ринку (п. 47 Положення № 5).

** Правило цільового використання валюти у встановлений строк не поширюється на випадки купівлі валюти для виконання підприємством власних боргових зобов’язань перед нерезидентом за кредитним договором (п. 45 Положення № 5), а також купівлі валюти в незначному розмірі клієнтами-фізособами (п. 58 Положення № 5).

Бухгалтерський облік

Придбану валюту зараховують на баланс (Дт 312 «Поточні рахунки в іноземній валюті») за курсом НБУ на дату її оприбутковування (п. 5 П(С)БО 21). Одночасно у складі доходів/витрат доведеться показати різницю між комерційним курсом валюти на валютному ринку (тобто курсом купівлі валюти) й офіційним курсом НБУ на дату її оприбуткування. При цьому якщо:

«ринковий» курс валюти вищий за курс НБУ (поширеніший випадок) — визнаємо інші операційні витрати (Дт 942 «Витрати на купівлю-продаж іноземної валюти»);

«ринковий» курс нижчий за курс НБУ (явище вкрай рідкісне, але раптом) — показуємо інші операційні доходи (Кт 711 «Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти»).

Крім того, на дату балансу, а також на дату операції з валютою вам належить визначати «звичайні» курсові різниці за правилами п. 8 П(С)БО 21. При цьому додатна курсова різниця (при зростанні курсу валют) збільшує доходи підприємства (Кт 714 «Дохід від операційної курсової різниці»), а від’ємна — витрати (Дт 945 «Втрати від операційної курсової різниці»).

Ну й нарешті, сума комісійної винагороди банку за купівлю валюти не що інше, як адміністративні витрати підприємства (п. 18 П(С)БО 16), тому її списуємо в Дт 92 «Адміністративні витрати».

Приклад 1. Підприємство для оплати своїх зобов’язань за імпортним договором купує $10000. Комерційний курс долара США до гривни на дату:

— подання заяви про купівлю валюти — 28,5 грн./$ (тут і далі курс — умовний);

— придбання валюти — 28,0 грн./$.

Офіційний курс НБУ на дату:

— первісного визнання валюти (дату її зарахування на баланс) — 27,5 грн./$;

— балансу (31.03.2019 р.) — 27,0 грн./$.

Комісія банку становить 0,2 % від вартості купівлі.

Таблиця 1. Облік придбання валюти

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

1

Списано кошти на купівлю валюти

($10000 х 28,5 грн./$ + ($10000 х 28,5 грн./$) х 0,2 %)

333

311

285570

2

Зараховано валюту на рахунок підприємства

($10000 х 27,5 грн./$)

312

333

$10000

275000

3

Нараховано суму винагороди банку

(($10000 х 28 грн./$) х 0,2 %)

92

685

560

4

Списано комісійну винагороду банку

685

333

560

5

Відображено різницю між комерційним курсом валюти і курсом НБУ на дату купівлі

($10000 х (28 грн./$ - 27,5 грн./$))

942

333

5000

6

Повернено залишок коштів на поточний рахунок

311

333

5010

7

Відображено курсову різницю по грошових коштах на валютному рахунку на дату балансу

($10000 х (27 грн./$ - 27,5 грн./$))

945

312

5000

Правила обов’язкового продажу валюти

Правила обов’язкового продажу валюти* під новий Закон про валюту прописані в розд. III Положення № 5.

* Разом з обов’язковим продажем валютне законодавство регламентує правила продажу валюти банками за дорученням клієнтів. Проте в сьогоднішній статті ми зупинимося саме на обов’язковому продажу, якого не уникнути практично всім суб’єктам ЗЕД. Поготів, що правила обліку і в тому, і в іншому випадку практично не відрізняються.

Як і раніше, під обов’язковий продаж потрапляють валютні надходження з-за кордону, а також з території України (з поточних рахунків юросіб-нерезидентів, крім інвестиційних) на користь юросіб-резидентів, які не є банками, і фізосіб-підприємців (п. 24 Положення № 5).

На щастя, ця вимога стосується не всіх валют. Обов’язковому продажу підлягають надходження в інвалюті 1 групи Класифікатора і в російських рублях (п. 27 Положення № 5).

Ще один, безумовно, позитивний для суб’єкта ЗЕД момент — обов’язковий продаж поширюється тільки на частину валютних надходжень. До 28.02.2019 р. (включно) під обов’язковий продаж потрапляло 50 % валютних надходжень, а з 01.03.2019 р. — 30 %. Інша частина валюти залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними з урахуванням положень валютного законодавства (п. 25 Положення № 5).

Крім того, «звільняючий» п. 26 Положення № 5 установлює цілу низку операцій, валютні надходження за якими не підлягають обов’язковому продажу. Перелік достатньо великий, аж із 17 пунктів. Але ми згадаємо лише деякі з них. Так, правило обов’язкового продажу валюти не «працює» щодо надходжень:

— за кредитами, позиками, що залучають відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана ВРУ або від МФО (п. 2);

— у вигляді грошового забезпечення (гарантійний внесок, застава, завдаток, депозит, гарантія) з метою участі нерезидента в аукціонах/торгах/тендерах (п. 8);

— для здійснення іноземних інвестицій в Україну (п. 9);

— на користь резидентів-посередників за договорами комісії, доручення, консигнації або за агентськими угодами, що підлягають подальшому перерахуванню власникам коштів. А ось уже банки, які обслуговують власників коштів, здійснюють обов’язковий продаж валютних надходжень (п. 12);

— у вигляді благодійної допомоги на користь її набувачів (п. 13);

— які повернені за ініціативою іноземного банку-одержувача/посередника за умови, що (п. 14):

(1) переказ був здійснений за рахунок власних (некуплених) коштів клієнта;

(2) кошти клієнта, куплені ним на валютному ринку України, були повернені протягом 7 днів після дня їх переказу банком;

— у вигляді помилкового переказу (п. 15).

Як відбувається обов’язковий продаж валюти?

Суму надходжень, що належать підприємству, на які поширюється вимога про обов’язковий продаж, банк попередньо зараховує на розподільчий рахунок.

Виключно на наступний робочий день (!) після дня зарахування надходжень на розподільчий рахунок банк без (!) доручення клієнта зобов’язаний продати частину (з 01.03.2019 р. — 30 %) валюти на валютному ринку (пп. 28, 29 Положення № 5)

Як бачите, жодних заяв на обов’язковий продаж банком валюти оформляти не потрібно. Про це говорить і п. 7 Положення № 2.

Інші 70 % інвалюти, що надійшла, банк зараховує на поточний валютний рахунок підприємства. Вони залишаються у вашому розпорядженні, і ви можете використовувати їх на власний розсуд (звісно, з дотриманням усіх вимог валютного законодавства).

Бухгалтерський облік

Бухоблік операцій обов’язкового продажу частини валютних надходжень ведуть, звісно ж, з урахуванням вимог П(С)БО 21.

Зарахування валюти на розподільчий рахунок. Валютні кошти, отримані на розподільчий рахунок, обліковують на субрахунку 316 «Спеціальні рахунки в іноземній валюті». При цьому суму валюти, що «впала» на цей транзитний розподільчий рахунок, перераховують у гривні за курсом НБУ на дату зарахування коштів до складу активів (дату отримання).

Продаж валюти на валютному ринку. Як відомо, грошові кошти на рахунках у банку — це монетарна стаття балансу. Крім того, не секрет, що за монетарними статтями балансу підприємство визначає курсові різниці за правилами п. 8 П(С)БО 21: на дату балансу і на дату здійснення операції.

Отже, за правилами пп. 28 — 29 Положення № 5 обов’язковий продаж частини валютних надходжень банк здійснює виключно на наступний робочий день (!) після дня зарахування коштів на розподільчий рахунок. Оскільки на дату продажу валюти НБУ, напевно, встановить уже інший курс валют, ніж на дату її оприбуткування, то на цьому етапі потрібно перерахувати балансову вартість валюти і визначити курсову різницю. Додатна курсова різниця потрапляє до складу бухдоходів (Кт 714), а від’ємна — до складу витрат (Дт 945).

Крім того, при продажу валюти підприємство відображає доходи/витрати від купівлі-продажу іноземної валюти. Виникають вони через відмінність між курсом НБУ на дату продажу (за яким ви обліковуєте валюту на балансі) і комерційним курсом валютного ринку (за яким банк продає валюту). При цьому якщо:

«ринковий» курс вищий за курс НБУ (найчастіше саме так і буває) — виникає дохід від продажу валюти, який відображають за Кт 711;

«ринковий» курс нижчий за курс НБУ — показують витрати від продажу валюти (Дт 942).

Приклад 2. На розподільчий рахунок підприємства 06.03.2019 р. надійшла попередня оплата вартості товарів від покупця-нерезидента в сумі $10000. Наступного дня (07.03.2019 р.) банк без доручення клієнта здійснює обов’язковий продаж 30 % отриманих валютних надходжень. Інші 70 % перераховано на валютний рахунок підприємства. Комісія банку становить 500 грн.

Офіційний курс НБУ на дату:

зарахування валюти на розподільчий рахунок27,0 грн./$ (тут і далі — курс умовний);

продажу валюти26,90 грн./$. Комерційний курс на цю дату28 грн./$;

балансу (31.03.2019 р.)27,5 грн./$.

Таблиця 2. Облік обов’язкового продажу частини валютних надходжень

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, $/грн.

Дт

Кт

1

Отримано передоплату від нерезидента

($10000 х 27,0 грн./$)

316

681

$10000

270000

2

Перераховано з розподільчого рахунку і зараховано на валютний рахунок 70 % надходжень в інвалюті

($7000 х 26,90 грн./$)

312

316

$7000

188300

3

Перераховано з розподільчого рахунку 30 % валюти для продажу ($3000 х 26,90 грн./$)

334*

316

$3000

80700

* Оскільки продаж інвалюти і зарахування отриманої гривні відбуваються день у день, вважаємо, використання тут субрахунку 377 не має сенсу. Утім, на бажання його цілком можна використовувати.

4

Відображено курсову різницю між курсом НБУ на дату списання валюти з розподільчого рахунку і курсом НБУ на дату надходження

($10000 х (26,90 грн./$ - 27,0 грн./$))

945

316

1000

5

Зараховано на поточний рахунок кошти від продажу валюти (за винятком комісії банку):

(($3000 х 28 грн./$) - 500 грн.)

311

334

83500

6

Відображено суму комісійної винагороди

92

685

500

7

Списано суму комісії банку

685

334

500

8

Відображено різницю між сумою, вирученою від продажу інвалюти («ринковий» курс на дату продажу), і балансовою вартістю інвалюти (курс НБУ на цю ж дату)

($3000 х (28 грн./$ - 26,90 грн./$))

334

711

3300

9

Відображено курсову різницю за валютою на рахунку підприємства на дату балансу

($7000 х (27,5 грн./$ - 26,9 грн./$))

312

714

4200

Податковий облік купівлі-продажу валюти

Податковоприбутковий облік операцій купівлі-продажу інвалюти нічим не примітний. Хіба що своєю простотою. Адже жодних податкових різниць для них ПКУ не передбачає. А це означає: в обліку такі операції відображають виключно за бухгалтерськими правилами. Тобто все, що в бухобліку потрапило на рахунки обліку доходів, збільшує ваш фінрезультат до оподаткування. Ну а витрати — фінрезультат зменшують.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі