Теми статей
Обрати теми

Надходження основних засобів на підприємство

Царевська Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Травень, 2019/№ 37
Друк
Народна мудрість свідчить — краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Можна скільки завгодно довго описувати тонкощі тієї або іншої норми закону, розповідати про те, як відобразити в обліку ту або іншу операцію, і все одно читач може так до кінця й не зрозуміти, про що ж іде мова. Як бути в цих випадках? Та дуже просто: наслідувати народну мудрість — дати все побачити. А що це означає для бухгалтера? Звісно, приклад із цифрою та проводкою!
У сьогоднішньому номері ми вирішили комплексно показати облік різних операцій, пов’язаних з основними засобами і запасами. Придбання, експлуатація, використання, списання, продаж цих активів — це ті операції, з якими найчастіше стикаються бухгалтери. Про них і будемо говорити у цьому журналі. Надалі ми повертатимемося до такого формату викладу. Адже лише основними засобами та запасами коло інтересів бухгалтера не обмежується.

Придбання ОЗ за гривні

Придбані за грошові кошти основні засоби (ОЗ) зараховують на баланс за первісною вартістю, яка включає витрати, перелічені в п. 8 П(С)БО 7.

Спочатку всі витрати на придбання об’єкта ОЗ накопичують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів» або 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів».

При передачі (введенні) в експлуатацію цього об’єкта роблять проводки:

— Дт 10 (відповідний субрахунок) — Кт 152 (безпосередньо для ОЗ);

— Дт 11 (відповідний субрахунок) — Кт 153 (для інших необоротних матеріальних активів).

Приклад 1. Підприємство за грошові кошти на умовах передоплати придбало вантажний автомобіль вартістю 240000 грн. (у тому числі ПДВ — 40000 грн.). Витрати на реєстрацію автомобіля в сервісному центрі МВС становили 600 грн. (без ПДВ).

Крім того, підприємство за грошові кошти (з подальшою оплатою) придбало верстат фрезерний вартістю 30000 грн. (у тому числі ПДВ — 5000 грн.). Витрати на монтаж і налагодження верстата становили 3500 грн. (без ПДВ).

Придбані ОЗ планується використовувати в господарській діяльності в оподатковуваних ПДВ операціях.

Придбання ОЗ за національну валюту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Передоплата

1

Перераховано передоплату за автомобіль

371

311

240000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

40000,00

641/ПДВ

644/1

40000,00

3

Отримано від постачальника автомобіль

152

631

200000,00

4

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

40000,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

240000,00

6

Перераховано платежі, пов’язані з реєстрацією автомобіля в сервісному центрі МВС

377

311

600,00

7

Віднесено на збільшення первісної вартості автомобіля витрати на реєстрацію

152

377

600,00

8

Введено в експлуатацію вантажний автомобіль

105

152

200600,00

9

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

200600,00

Постоплата

1

Отримано верстат

152

631

25000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

631

5000,00

641/ПДВ

644/1

5000,00

3

Включено до первісної вартості верстата витрати на монтаж і налагодження

152

631

3500,00

4

Оплачено вартість монтажу та налагодження

631

311

3500,00

5

Введено в експлуатацію верстат

104

152

28500,00

6

Перераховано кошти в оплату вартості придбаного верстата

631

311

30000,00

7

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

28500,00

Придбання ОЗ за інвалюту

Як і у випадку з купівлею ОЗ за гривні, при формуванні первісної вартості ОЗ, придбаних за грошові кошти в іноземній валюті, керуються переліком витрат, передбаченим п. 8 П(С)БО 7.

Для перерахунку в гривню первісної вартості ОЗ, вираженої в іноземній валюті, використовують правила, встановлені П(С)БО 21.

Згідно з п. 5 цього стандарту вартість об’єкта ОЗ, придбаного в нерезидента на умовах подальшої оплати, визначають за курсом, установленим НБУ на дату його отримання (оприбуткування).

Кредиторська заборгованість, що виникла перед постачальником-нерезидентом, для цілей бухгалтерського обліку вважається монетарною (оскільки буде погашена грошима). Тому на дату балансу і на дату погашення заборгованості за нею визначають курсові різниці (п. 8 П(С)БО 21). При цьому курсову різницю залежно від того, позитивна вона чи від’ємна, відображають у складі:

— інших доходів (Кт 744 «Дохід від неопераційної курсової різниці») або

— інших витрат (Дт 974 «Втрати від неопераційних курсових різниць»).

Якщо перша подія — оплата вартості ОЗ, керуються п. 6 П(С)БО 21. Тобто вартість ОЗ перераховують у валюту звітності із застосуванням курсу, встановленого НБУ на дату сплати авансу.

Причому якщо авансові платежі в інвалюті здійснюються постачальникові частинами, вартість об’єкта ОЗ визначають за сумою авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів.

Дебіторська заборгованість, яка виникла при цьому, є немонетарною (оскільки вона буде погашена отриманням ОЗ, тобто немонетарного активу). А отже, за нею не розраховують курсові різниці ані на дату балансу, ані на дату здійснення господарської операції (тобто на дату погашення такої заборгованості).

Приклад 2. Підприємство придбало імпортне обладнання вартістю €10000. Контрактна вартість товару відповідає його митній вартості.

При придбанні обладнання сплачено ввізне мито (10 % від вартості обладнання в гривневому еквіваленті) і «ввізний» ПДВ.

Вартість послуг митного брокера становила 6000 грн. (у тому числі ПДВ — 1000 грн.).

Придбання ОЗ за іноземну валюту

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

€/грн.

Дт

Кт

Постоплата

1

Сплачено ввізне мито (курс НБУ — 30,25 грн./€)

377

311

30250,00

2

Сплачено «ввізний» (імпортний) ПДВ

((€10000 х 30,25 грн./€ + 30250,00 грн.) х 20 % : 100 %)

377

311

66550,00

3

Оплачено послуги митного брокера

371

311

6000,00

4

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

1000,00

641/ПДВ

644/1

1000,00

5

Оприбутковано об’єкт ОЗ (курс НБУ — 30,25 грн./€)

152

632

10000

302500,00

6

Включено до первісної вартості мито і вартість послуг митного брокера

152

377

30250,00

685

5000,00

7

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ за послугами митного брокера

644/ПДВ

685

1000,00

8

Відображено залік заборгованостей

685

371

6000,00

9

Віднесено до складу податкового кредиту суму сплаченого «ввізного» ПДВ (на підставі МД)

641/ПДВ

377

66550,00

10

Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ

(302500,00 грн. + 30250,00 грн. + 5000,00 грн.)

104

152

337750,00

11

Перераховано нерезидентові кошти в оплату за об’єкт ОЗ (курс НБУ — 30,75 грн./€)

632

312

10000

307500,00

12

Відображено курсову різницю за монетарною заборгованістю (€10000 х (30,75 грн./€ - 30,25 грн./€))

974

632

5000,00

13

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

337750,00

Передоплата

1

Перераховано передоплату нерезиденту за об’єкт ОЗ (курс НБУ — 30,25 грн./ €)

371

312

10000

302500,00

2

Сплачено ввізне мито (курс НБУ — 30,75 грн./€)

377

311

30750,00

3

Сплачено «ввізний» (імпортний) ПДВ

((€10000,00 х 30,75 грн./€ + 30750,00 грн./€) х 20 % : 100 %)

377

311

67650,00

4

Оплачено послуги митного брокера

371

311

6000,00

5

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

1000,00

641/ПДВ

644/1

1000,00

6

Оприбутковано об’єкт ОЗ

152

632

10000

302500,00*

7

Здійснено залік заборгованостей

632

371

10000

302500,00

8

Включено до первісної вартості ввізне мито і вартість послуг митного брокера

152

377

30750,00

685

5000,00

9

Списано суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ за послугами митного брокера

644/ПДВ

685

1000,00

10

Відображено залік заборгованостей

685

371

6000,00

11

Віднесено до складу податкового кредиту суму сплаченого «ввізного» ПДВ (на підставі МД)

641/ПДВ

377

67650,00

12

Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ

(302500 грн. + 30750 грн. + 5000,00 грн.)

104

152

338250,00

13

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

338250,00

* Оприбуткування здійснюють за курсом НБУ на дату перерахування авансу (30,25 грн./€).

Самостійне виготовлення ОЗ

Первісна вартість самостійно виготовленого об’єкта ОЗ формується в тому ж порядку, що й при придбанні ОЗ за грошові кошти, тобто складається з витрат, перелічених у п. 8 П(С)БО 7.

Але є тут і свої особливості — порядок відображення в бухобліку операцій із самостійного виготовлення ОЗ залежить від того, яким способом вони створені:

— господарським (тобто власними силами підприємства);

— підрядним (тобто із залученням сторонніх організацій);

— змішаним (комбінованим).

При підрядному способі до вартості самостійно виготовленого ОЗ включають вартість робіт (послуг), виконаних (наданих) підрядниками.

При господарському способі вартість виготовленого підприємством самостійно об’єкта ОЗ включає прямі матеріальні витрати; витрати на оплату праці; ЄСВ, нарахований на зарплату працівників, зайнятих у виготовленні ОЗ; загальновиробничі витрати; вартість послуг сторонніх організацій; амортизацію необоротних активів, які використовуються при виготовленні ОЗ; інші витрати.

Усі витрати на будівництво об’єкта ОЗ визнають капітальними інвестиціями і збирають на субрахунку 151 «Капітальне будівництво», а витрати на виготовлення об’єкта ОЗ — на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Тож навіть при господарському способі виконання будівельно-монтажних робіт зі зведення об’єкта ОЗ для власних потреб забудовник збирає витрати на рахунку 15, а рахунок 23 «Виробництво» не застосовує.

Після введення об’єкта ОЗ в експлуатацію витрати, які зібрані на субрахунках 151 і 152, списують на відповідні субрахунки обліку ОЗ.

Приклад 3. Підприємство господарським способом побудувало об’єкт ОЗ (будівлю). До первісної вартості ввійшли такі витрати: вартість проектних робіт — 12000 грн. (у тому числі ПДВ — 2000 грн.); матеріали — 700000 грн. (без ПДВ); зарплата працівникам, які будують об’єкт, — 750000 грн.; ЄСВ на зарплату цих працівників — 165000 грн.; амортизація необоротних активів, що беруть участь у будівництві, — 80000 грн.

Крім того, підрядним способом виготовлено обладнання. Вартість виготовлення обладнання та послуг з його монтажу — 9000 грн. (у тому числі ПДВ — 1500 грн.), з них витрати на виготовлення становили 7800 грн. (у тому числі ПДВ — 1300 грн.).

Виготовлення ОЗ власними силами

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

Господарський спосіб

1

Перераховано попередню оплату вартості проектних робіт

371

311

12000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

644/1

644/ПДВ

2000,00

641/ПДВ

644/1

2000,00

3

Віднесено до складу капітальних інвестицій вартість проектних робіт

151

631

10000,00

4

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ

644/ПДВ

631

2000,00

5

Здійснено залік заборгованостей

631

371

12000,00

6

Передано на будівництво об’єкта будівельні матеріали та інші ТМЦ

151

20, 22

700000,00

7

Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим на будівництві об’єкта ОЗ

151

661

750000,00

8

Віднесено до складу капітальних інвестицій суму ЄСВ, нарахованого на фонд оплати праці працівників, зайнятих на будівництві об’єкта ОЗ

151

651

165000,00

9

Нараховано амортизацію ОЗ та інших необоротних матеріальних активів, які використовуються при будівництві (спорудженні) об’єкта ОЗ

151

131, 132

80000,00

10

Збільшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

80000,00

11

Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ за первісною вартістю

103

151

1705000,00

12

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

1705000,00

Підрядний спосіб

1

Перераховано передоплату підрядній організації за виготовлення і монтаж об’єкта ОЗ

371

311

9000,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за наявності зареєстрованої в ЄРПН податкової накладної)

644/1

644/ПДВ

1500,00

641/ПДВ

644/1

1500,00

3

Відображено витрати на виготовлення об’єкта ОЗ (підписано акт)

152

631

6500,00

4

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ, що припадає на вартість виготовлення об’єкта ОЗ

644/ПДВ

631

1300,00

5

Виконано роботи з монтажу об’єкта ОЗ

152

631

1000,00

6

Списано суму раніше відображеного податкового кредиту з ПДВ, що припадає на вартість монтажних робіт

644/ПДВ

631

200,00

7

Відображено залік заборгованостей

631

371

9000,00

8

Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ за первісною вартістю (6500,00 грн. + 1000,00 грн.)

104

152

7500,00

9

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

7500,00

Безоплатне отримання ОЗ

Для безоплатного випадку первісна вартість об’єкта ОЗ, що надійшов, дорівнює його справедливій вартості, збільшеній на вартість супутніх витрат (абзац перший п. 10 П(С)БО 7). Оцінити подарований об’єкт і визначити його справедливу вартість повинна комісія, спеціально створена на підприємстві (за наказом керівника). Якщо це особливий об’єкт і з його оцінкою «свої» спеціалісти (комісія) не можуть упоратися, то можна залучити незалежного оцінювача.

На нашу думку, «збирати» вартість слід на відповідному субрахунку рахунка 15 «Капітальні інвестиції». І тільки після введення безоплатно отриманого об’єкта ОЗ в експлуатацію — зараховувати на рахунок 10 «Основні засоби». Проте Мінфін пропонує справедливу вартість безоплатного об’єкта ОЗ відразу відображати на рахунку 10, минаючи рахунок 15.

При оприбуткуванні подарованого об’єкта ОЗ на його справедливу вартість (без урахування супутніх витрат) збільшують додатковий капітал — Кт 424 «Безоплатно одержані необоротні активи». Тобто вартість безоплатно отриманого ОЗ відразу при оприбутковуванні до доходу не потрапляє. Це відбуватиметься в міру нарахування амортизації.

Приклад 4. Підприємство безоплатно отримало верстат справедливою вартістю 54000 грн., за транспортування верстата сплачено 1800 грн. (у тому числі ПДВ — 300 грн.).

Безоплатне отримання ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Перераховано передоплату за транспортування верстата, безоплатно отриманого підприємством

371

311

1800,00

2

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ, сплачену у складі передоплати за транспортні послуги

644/1

644/ПДВ

300,00

641/ПДВ

644/1

300,00

3

Отримано безоплатно верстат

152

424

54000,00

4

Отримано транспортні послуги

152

631

1500,00

5

Списано раніше відображену суму податкового кредиту з ПДВ за отриманими транспортними послугами

644/ПДВ

631

300,00

6

Відображено залік заборгованостей

631

371

1800,00

7

Введено в експлуатацію безоплатно отриманий верстат (54000,00 грн. + 1500,00 грн.)

104

152

55500,00

8

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

1500,00

Отримання ОЗ як внеску до статутного капіталу

Первісну вартість ОЗ, отриманих як внесок до статутного капіталу, формують у порядку, встановленому абзацом другим п. 10 П(С)БО 7 з урахуванням витрат з п. 8 П(С)БО 7.

На думку Мінфіну, вартість необоротних активів, внесених до статутного капіталу, до складу капітальних інвестицій не включають і на рахунку 15 не відображають.

З точки зору цього відомства, на рахунок 15 потрапляють тільки витрати, які пов’язані з доведенням такого об’єкта до стану, придатного до використання.

Проте, на наш погляд, при формуванні первісної вартості ОЗ, отриманих як внесок до статутного капіталу, застосовувати рахунок 15 цілком можна, як і при традиційному придбанні ОЗ за грошові кошти.

Після введення в експлуатацію ці ОЗ за первісною вартістю зараховують на відповідні субрахунки рахунка 10.

Приклад 5. Підприємство отримало як внесок до статутного капіталу обладнання вартістю 24000 грн. (у тому числі ПДВ — 4000 грн.). Залишок неоплаченого капіталу (76000 грн.) був погашений грошовими коштами. Витрати на транспортування та монтаж отриманого обладнання оплачені підприємством у сумі 3000 грн. (у тому числі ПДВ — 500 грн.).

Отримання ОЗ до статутного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Відображено формування статутного капіталу

46

40

100000,00

2

Відображено внесення внесків грошовими коштами

301, 311

46

76000,00

3

Отримано обладнання як внесок до статутного капіталу

152

46

20000,00

4

Відображено податковий кредит з ПДВ (за наявності податкової накладної, зареєстрованої в ЄРПН)

644/1

46

4000,00

641/ПДВ

644/1

4000,00

5

Включено до первісної вартості об’єкта ОЗ вартість послуг з транспортування та монтажу обладнання

152

631

2500,00

6

Відображено податковий кредит з ПДВ від вартості послуг з транспортування та монтажу обладнання

644/1

631

500,00

641/ПДВ

644/1

500,00

7

Оплачено вартість послуг з транспортування та монтажу обладнання

631

311

3000,00

8

Введено в експлуатацію об’єкт ОЗ

104

152

22500,00

9

Зменшено залишок на позабалансовому рахунку 09

09

2500,00

Переведення оборотних активів до складу ОЗ

Якщо прийнято рішення про переведення матеріального активу зі складу оборотних активів до складу ОЗ, первісною вартістю об’єкта ОЗ буде собівартість такого матеріального активу (п. 11 П(С)БО 7).

У свою чергу, собівартість оборотного активу, який переводиться до складу ОЗ, визначають відповідно до П(С)БО 9 для товарів і згідно з П(С)БО 16 для готової продукції.

Крім того, при формуванні первісної вартості об’єкта ОЗ, що переведений зі складу оборотних активів, враховують і супутні витрати з п. 8 П(С)БО 7.

Приклад 6. Підприємство придбало офісні меблі вартістю 96000 грн. (у тому числі ПДВ — 16000 грн.). Меблі були оприбутковані на баланс як товари, проте згодом комплект меблів вартістю 11000 грн. (без ПДВ) був визнаний об'єктом ОЗ.

Переведення оборотних активів до складу ОЗ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дт

Кт

1

Оприбутковано офісні меблі

281

631

80000,00

2

Відображено податковий кредит з ПДВ

644/1

631

16000,00

641/ПДВ

644/1

16000,00

3

Перераховано оплату постачальникові

631

311

96000,00

4

Переведено до складу ОЗ комплект меблів

152

281

11000,00

5

Введено в експлуатацію комплект меблів

106

152

11000,00

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі