Податки та бухгалтерський облік, травень, 2019/№ 37

 • Надходження основних засобів на підприємство Народна мудрість свідчить — краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Можна скільки завгодно довго описувати тонкощі тієї або іншої норми закону, розповідати про те, як відобразити в обліку ту або іншу операцію, і все одно читач може так до кінця й не зрозуміти, про що ж іде мова. Як бути в цих випадках? Та дуже просто: наслідувати народну мудрість — дати все побачити. А що це означає для бухгалтера? Звісно, приклад із цифрою та проводкою!
  У сьогоднішньому номері ми вирішили комплексно показати облік різних операцій, пов’язаних з основними засобами і запасами. Придбання, експлуатація, використання, списання, продаж цих активів — це ті операції, з якими найчастіше стикаються бухгалтери. Про них і будемо говорити у цьому журналі. Надалі ми повертатимемося до такого формату викладу. Адже лише основними засобами та запасами коло інтересів бухгалтера не обмежується.
 • Амортизація основних засобів Інформацію про нараховану суму амортизації об’єктів ОЗ та інших необоротних матеріальних активів відображають за кредитом таких субрахунків рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів»:
  — 131 «Знос основних засобів»;
  — 132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».
 • Поліпшення і ремонт основних засобів Бухгалтерський облік витрат на ремонти/поліпшення ОЗ залежить від того, на що спрямовані ремонтні заходи:
  — на підтримання об’єкта в робочому стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання (технічний огляд, нагляд, обслуговування, ремонт)
  або
  — на його поліпшення, що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання такого об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, реконструкція).
 • Вибуття основних засобів Продаж ОЗ за гривні
  У бухобліку операцій з реалізації ОЗ спираються на два основні нормативні акти — П(С)БО 7 та П(С)БО 27.
 • Надходження запасів Придбання запасів за гривні
  Придбані запаси оприбутковують на відповідному рахунку (субрахунку) класу 2 у кореспонденції з рахунком 63 (або 68).
 • Запаси в господарській діяльності Облік нестач переданих на зберігання запасів
  Якщо договір передбачає право зберігача розпоряджатися отриманими на зберігання цінностями, то нестачу таких цінностей, виявлену при зберіганні, у бухобліку поклажодавця не відображають.
 • Вибуття запасів Реалізація за грошові кошти в національній валюті
  При реалізації запасів за грошові кошти в бухгалтерському обліку підприємства-продавця виникає операційний дохід.
 • Перелік основних документів, що використовуються у тематичному номері
Перейти до номеру
 • № 43
 • № 42
 • № 41
 • № 40
 • № 39
 • № 38
 • № 36
 • № 34-35
?

За допомогою цієї функції ви зможете швидко перейти до номеру, що вас цікавить