Теми статей
Обрати теми

Реєструємо неприбуткову організацію

Ольховик Ольга, податковий експерт
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 9
Друк
У сучасному світі всі прагнуть до отримання прибутку. Саме рентабельність для більшості підприємств є основним показником, що характеризує ефективність їх діяльності. Водночас існує чимало організацій, діяльність яких не передбачає отримання прибутку. Про такі — неприбуткові — організації і йтиметься в нашому сьогоднішньому тематичному номері. У цій статті відповімо на запитання: які організації є неприбутковими та як їх зареєструвати в податкових органах.

Що таке неприбуткова організація

Згідно з п. 26 ст. 1 розд. 1 Закону № 1702* неприбутковими організаціями (НПО) вважаються юрособи (крім держорганів, органів держуправління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.

* Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…» від 14.10.2014 р. № 1702-VII.

Визначити мету створення, завдання конкретної НПО та особливості її державної реєстрації допоможе закон, що регулює діяльність відповідної організації

На нього ж слід орієнтуватися, визначаючи організаційно-правову форму, у якій необхідно створювати конкретну НПО. Так, згідно зі ст. 85 ЦКУ товариства, які не мають на меті отримання прибутку для його подальшого розподілу між учасниками, вважаються непідприємницькими товариствами. Водночас НПО може бути створена й у формі установи або в інших формах, установлених законом (ч. 1 ст. 83 ЦКУ). Громадська організація, наприклад, може бути створена взагалі без статусу юрособи (ст. 9 Закону № 4572).

Згідно з ПКУ неприбутковими є не всі НПО, а тільки ті з них, які не є платниками податку на прибуток згідно з п. 133.4 ПКУ (п.п. 14.1.121 ПКУ). Тож з метою оподаткування неприбутковою буде тільки НПО, що відповідає одночасно всім таким вимогам (п.п. 133.4.1 ПКУ):

1) створена і зареєстрована в порядку, передбаченому профільним законом. При цьому наявність в установчих документах НПО посилання на конкретний закон, відповідно до якого вона була створена, не обов’язкове (див. лист ДФСУ від 25.05.2017 р. № 360/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

2) статутні документи якої (чи статутні документи організації вищого рівня, на підставі яких діє НПО згідно із законом):

— містять заборону на розподіл отриманих доходів (прибутку) між засновниками (учасниками в розумінні ЦКУ), членами такої організації або працівниками (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів фінансування витрат, визначених п.п. 133.4.2 ПКУ;

— передбачають передачу активів одній або декільком НПО відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення згідно із законом (для недержавних пенсійних фондів) або зарахування в дохід бюджету в разі припинення юридичної особи (урезультаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Про це не так давно нагадували й податківці (див. лист ДПСУ від 28.10.2019 р. № 1044/6/99-00-07-02-02-15/ІПК). Положення цього абзацу не поширюються тільки на ОСББ (а згідно із Законом № 1210 ще й на ЖБК).

Крім того, вимоги щодо наявності статутних документів не поширюються на бюджетні установи.

Зауважте! Навіть якщо згідно з профільним законом НПО має право розподіляти прибуток між учасниками й передавати їм активи при ліквідації (наприклад, згідно із Законом № 1087 відповідні права є в обслуговуючих кооперативів), але в статутних документах внесена відповідна заборона, установа має право отримати неприбутковий статус із метою оподаткування (див. лист Мінфіну від 02.09.2019 р. № 11210-09-63/21886);

3) внесена податківцями до Реєстру НПО.

Види НПО

Основні види НПО, згідно з якими податківці присвоюють відповідну ознаку неприбутковості, перелічені в п. 4 Порядку № 440.

До організацій, які можуть бути віднесені до НПО, податківці в тому числі відносять:

— органи самоорганізації населення (див. лист ДФСУ від 21.11.2017 р. № 2680/З/99-99-15-02-02-14/ІПК);

— товарні біржі (див. листи ДФСУ від 18.05.2017 р. № 240/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 30.06.2017 р. № 924/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

— навчально-виховні заклади, що є бюджетними установами (див. лист ДФСУ від 04.01.2017 р. № 101/5/99-99-15-02-02-16).

Щодо обслуговуючих кооперативів фіскали зазначають, що вони має право перебувати в Реєстрі тільки до початку будівництва або після введення в експлуатацію (придбання) житлового будинку. У разі початку будівництва такий кооператив втрачає неприбутковий статус (див. лист ДФСУ від 05.04.2019 р. № 1454/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

А ось, наприклад, кредитні спілки з 01.07.2017 р. вже взагалі не можуть бути НПО (лист ДФСУ від 30.06.2017 р. № 931/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, 30.06.2017 р. № 930/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

Не вийде зареєструватися неприбутківцями й у громадських організацій без статусу юридичної особи (див. БЗ 102.04)

Відокремлені підрозділи НПО без статусу юрособи також не підлягають окремому включенню до Реєстру (див. лист ДФСУ від 29.12.2016 р. № 28492/6/99-99-15-02-02-15). Не може бути зареєстроване НПО й представництво нерезидента, що не є юрособою згідно із законодавством України (БЗ 102.04).

Порядок реєстрації в податкових органах

Для внесення до Реєстру НПО повинна подати контролюючому органу за основним місцем обліку (п. 6 Порядку № 440):

1) реєстраційну заяву за формою 1-РН (згідно з додатком 1 до Порядку № 440);

2) копії статутних документів НПО (крім тих, які оприлюднені на порталі електронних сервісів згідно із Законом № 755).

ЖБК також повинні надати документи, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію житлового будинку, факт спорудження або придбання такого будинку ЖБК. А НПО, які діють на підставі статутних документів організації вищого рівня, разом із заявою за формою 1-РН подають копію документа, який підтверджує включення до організації вищого рівня і надає право діяти на підставі її статутних документів.

Усі копії мають бути засвідчені підписом керівника або представника НПО і скріплені печаткою за її наявності

Подати таку реєстраційну заяву і документи можна:

— особисто керівником/представником (в обох випадках з документальним підтвердженням особи та повноважень) або уповноваженою особою;

— поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;

— засобами електронного зв’язку електронною поштою з дотриманням умов про реєстрацію електронного підпису, якщо статутні документи оприлюднені на порталі електронних сервісів;

держреєстраторові як додаток до заяви про держреєстрацію створення юрособи або зміну відомостей про юрособу.

За результатами розгляду поданих документів контролери повинні прийняти рішення протягом 3 робочих днів. І якщо приводу для відмови в реєстрації немає, то в цей же строк вони повинні внести організацію до Реєстру НПО.

Зауважте: згідно з чинним Порядком № 440 рішення про включення до Реєстру контролери не видають (лист ДФСУ від 25.06.2019 р. № 20139/7/99-99-15-02-01-17). З переліком НПО, включених до неприбуткового Реєстру, платник може ознайомитися в електронному кабінеті (cabinet.tax.gov.ua) (БЗ 102.04). Крім того, НПО може отримати Витяг з Реєстру. Для цього необхідно подати податківцям за основним місцем обліку (особисто представником НПО/уповноваженою особою, поштою або електронкою) Запит за формою згідно з додатком 3 до Порядку № 440. І вони безкоштовно нададуть Витяг протягом 3 робочих днів (п. 121 Порядку № 440).

Отримати Витяг можна особисто або контролери надішлють його поштою. Якщо Запит був відправлений електронкою, Витяг надійде на адресу електронної пошти, з якої був відправлений Запит, з накладенням електронного підпису контролюючого органу (лист № 20139).

Можливість отримання Витягу через електронний кабінет на сьогодні тільки реалізується (БЗ 102.04).

Відмовити в реєстрації фіскали можуть, тільки якщо НПО (п. 8 Порядку № 440):

— подала неповний пакет документів, передбачений п. 6 Порядку № 440;

— не відповідає вимогам з п. 133.4 ПКУ.

Якщо є хоча б одна з перелічених підстав для відмови, фіскали готують відповідне рішення (за формою згідно з додатком 2 до Порядку № 440), один примірник якого вручають незареєстрованій НПО, а другий залишають у себе. Після отримання рішення про відмову НПО може усунути недоліки й повторно подати документи на реєстрацію, не змінюючи положення статутних документів, до яких у контролерів не було зауважень (п. 9 Порядку № 440).

Новостворені організації, які подали документи для внесення до Реєстру НПО під час або протягом 10 днів з дня держреєстрації і які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру НПО, для цілей оподаткування вважаються НПО з дня їх держреєстрації. Якщо ж у цей 10-денний строк укластися не вдалося (або з першого разу податківці вас не зареєстрували), то НПО отримає неприбутковий статус із дати її включення до Реєстру.

Внесення змін до Реєстру

Контролери самі моніторять інформацію, яка міститься в Реєстрі, а також відомості щодо найменування НПО, іншої інформації, зазначеної в реєстраційній заяві, отриманих з ЄДР, і вносять відповідні зміни до ідентифікаційних і реєстраційних даних НПО (п. 13 Порядку № 440). Але в разі якщо змінюється організаційно-правова форма НПО, вносяться зміни до її статутних документів (статутних документів організації вищого рівня), НПО повинна подати контролерам реєстраційну заяву за формою 1-РН з відміткою «зміни» разом з документами з п. 6 Порядку № 440. Заява і документи мають бути подані протягом 30 календарних днів з дати держреєстрації таких змін, а в разі коли держреєстрація змін не здійснюється, протягом 30 календарних днів з моменту виникнення зазначених обставин (п. 14 Порядку № 440). Фіскали таку заяву розглядають у тому ж порядку, що й заяву, подану при первинній реєстрації (п. 15 Порядку № 440).

Що буде, якщо НПО у встановлений строк не подасть податківцям відомості про проведені зміни

Податківці в такому разі загрожують застосувати до НПО штраф згідно з п. 117.1 ПКУ — у розмірі 510 грн. (1020 грн. — згідно із Законом № 1210). А в разі неусунення таких порушень або за повторне порушення протягом року НПО загрожує вже 1020 грн. (2040 грн. — згідно з Законом № 1210) штрафу (див. БЗ 102.22).

Виключити НПО з Реєстру за неподання реєстраційної заяви з відміткою «зміни» фіскали не мають права. Звичайно, якщо в результаті проведених змін НПО та її статутні документи продовжують відповідати вимогам з п. 133.4 ПКУ.

Зверніть увагу! Заяву з відміткою «зміни» подають тільки в разі зміни організаційно-правової форми і внесення змін до статутних документів. Якщо ж змінюються, наприклад, місцезнаходження НПО, пов’язане зі зміною адміністративного району, керівник або бухгалтер такої організації, відповідна інформація оновиться в контролерів на підставі інформації, отриманої від держреєстратора. Подавати заяву за формою № 1-РН у такому разі не потрібно (див. БЗ 102.04).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі